sk | en

UNESCO

Výzva na predkladanie žiadostí kandidátov ako členov výboru Medzinárodného geovedného programu (IGCP)


Výzva na predkladanie žiadostí kandidátov ako členov výboru Medzinárodného geovedného programu (IGCP)

Informujeme Vás o výzve na predkladanie žiadostí kandidátov  ako členov výboru Medzinárodného geovedného programu (IGCP), kde budú vybratí 3 uchádzači.
Medzinárodný geovedný program (IGCP) má 45-ročné partnerstvo s UNESCO a Medzinárodnou úniou geologických vied (IUGS). V danom období sa bude výbor zaoberať nasledujúcimi témami: „Geohazard, Globálne zmeny a zdroje planéty Zem“.

Záujemci musia poslať svoju prihlášku online na sekretariát IGCP UNESCO: o.diyaman@unesco.org a v kópii na adresu ml.faber@unesco.org, najneskôr do 11. marca 2018. 
Všetky žiadosti by mali obsahovať životopis (so špecifikáciou publikačnej činnosti, medzinárodnej spolupráce a ďalšie súvisiace aktivity), zoznam 10-tich najdôležitejších publikácií za posledných 10 rokov a motivačný list.
Všetky doklady musia byť predložené v anglickom jazyku.
Oznámenie o výzve na členstvo v Rade IGCP v roku 2018 je k dispozícii na webovej stránke UNESCO na tejto adrese: http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/about-us/single-view/news/call_for_members_to_join_the_council_of_the_international_ge/