sk | en

UNESCO

Young Professionals Programme (YPP), ponuka z UNESCO pre mladých profesionálov


Young Professionals Programme (YPP), ponuka z UNESCO pre mladých profesionálov

Ste mladí absolventi VŠ a máte záujem pracovať v centrále UNESCO v Paríži? Takéto možnosti ponúka Young Professionals Programme (YPP).

Young Professionals Programme (YPP) poskytuje možnosť mladým vysokoškolským absolventom a mladým kvalifikovaným profesionálom z nezastúpených a málo zastúpených členských krajín pridať sa k UNESCO v počiatočných fázach svojej profesionálnej kariéry.

Výberový proces pre program YPP je viackolový. V prvej fáze zasiela organizácii UNESCO návrhy kandidátov za SR Slovenská komisia pre UNESCO sídliaca na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. V prípade, že sa dostanete do užšieho kola, centrála UNESCO vás priamo osloví s požiadavkou na vyplnenie on-line prihlášky. V poslednom kole budete požiadaní o nahratie krátkeho a výstižného 8 minútového videa. Na výzvu YPP sa v roku 2015 prihlásilo 907 kandidátov, ktorí boli navrhnutí Národnými komisiami UNESCO z celého sveta a z ktorých 277 postúpilo do druhého kola pohovorov a následne 83 do tretieho kola. 16 z nich nakoniec získalo pozíciu v YPP.


Koho hľadáme? Máte vyhovujúci profil?

  • Národnosť: SR
  • Vek: max. 32 rokov; Kandidáti nesmú byť narodení skôr ako 1. januára 1986
  • Vzdelanie: minimálne ukončený 2. stupeň vysokoškolského štúdia, akademický titul z oblasti vzdelávania, verejnej politiky, prírodných vied, kultúrneho dedičstva, sociálnych a humanitných vied, komunikácií a informácií, medzinárodných vzťahov a politických vied, ekonómie, finančníctva, riadenia obchodu (business administration) a účtovníctva, medzinárodnej a rozvojovej spolupráce, verejného a medzinárodného práva, počítačových vied, vedomostného  manažmentu a informačných technológií.
  • Jazyky: perfektná znalosť angličtiny a francúzštiny výhodou
  • Skúsenosti: profesionálna skúsenosť je výhodou, ale nie podmienkou
  • Hodnoty: integrita, profesionalita, rešpekt pre diverzitu

    Čo potrebujeme?
  • Váš stručný a výstižný životopis, maximálne na dve strany v ľubovolnom formáte v anglickom alebo francúzskom jazyku 
  • Dodržanie horeuvedených podmienok

Termín zasielania životopisov: do 30. júna 2018 na adresu Sekretariátu Slovenskej komisie pre UNESCO: unesco@mzv.sk