sk | en

UNESCO

Zápis viacnárodnej nominácie „Modrotlač“ do zoznamu UNESCO


Zápis viacnárodnej nominácie „Modrotlač“ do zoznamu UNESCO

Dňa 28. novembra 2018 Medzivládny výbor na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO schválil zápis viacnárodnej nominácie „Modrotlač“ na Reprezentatívny zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO, ktorú SR predložila spoločne s Nemeckom, Rakúskom, ČR a Maďarskom.

Medzivládny výbor na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO schválil na svojom 13. zasadnutí na Mauríciu zápis viacnárodnej nominácie „Modrotlač“ na Reprezentatívny zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO. Modrotlač – tlač modrej je technika postupu nanášania indigového farbiva na tkaninu. Používané vzory majú vyše 300 rokov, sú inšpirované kresťanskými motívmi, motívmi miestnej flóry a fauny a odráža sa na nich vplyv miestnej kultúry. Proces výroby modrotlače zahŕňa prípravu surovín, spriadanie, tkanie, potlač a farbenie. V súčasnosti existuje výroba predovšetkým v malých rodinných dielňach, ktoré si predávajú umenie modrotlače z generácie na generáciu.

Výbor vo svojej správe vyjadril uznanie všetkým predkladajúcim krajinám za výborne zdokumentovaný projekt. Projekt obsahuje opatrenia zamerané na prenos, ochranu, dokumentáciu a propagáciu techniky modrotlače, vrátane vzdelávacích programov pre mladých ľudí, partnerstvá s technickými a odbornými školami a výstavy.

Slovensko má v súčasnosti na Zozname nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO zapísaných šesť prvkov: Fujara – hudobný nástroj a jeho hudba (2005), Terchovská muzika (2013), Gajdošská kultúra (2015), Bábkarstvo na Slovensku a v Česku (2016), Horehronský viachlasný spev (2017), Modrotlač (2018).