sk | en

UNESCO

Dnes sa začína Týždeň celoživotného učenia (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR)

externé informácie

Už 17. ročník podujatia Týždeň celoživotného učenia sa na Slovensku začína tento pondelok a potrvá až do 15. októbra 2017. Séria konferencií, prednášok, seminárov, dní otvorených dverí, ukážkových hodín a celý rad sprievodných podujatí určených pre odbornú i laickú verejnosť sa uskutoční s cieľom po ...


VÝZVA OPERAČNÉHO PROGRAMU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

externé informácie

Informujeme o aktuálne vyhlásenej výzve Operačného programu Kvalita životného prostredia, ktorá je zameraná na informačné aktivity. Súčasťou výzvy je tiež praktická environmentálna výchova, informačné aktivity na školách, zážitkové aktivity EVV. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke ...


Workshop „Návrhy na revitalizáciu a udržateľné využívanie lokality UNESCO Vlkolínec“

externé informácie

V dňoch 22. a 23.09.2017 Katolícka univerzita v Ružomberku a Mesto Ružomberok v spolupráci s Masarykovou Univerzitou v Brne, Biosférickou rezerváciou Dolní Morava, o.p.s, Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre a OZ Vlkolínec zorganizovali workshop: „Návrhy na revitalizáciu a udržateľné využívanie ...


PRACOVNÁ PONUKA UNESCO V PARÍŽI

externé informácie

Informujeme Vás o pracovnej ponuke na pozíciu riaditeľa v úradovni UNESCO (Division for Cooperation, Intersectoral Follow-Up and Partnership Africa Department). Informácie je možné nájsť na webovej stránke https://careers.unesco.org/careersection/2/jobdetail.ftl. Záujemci musia poslať svoju prihl ...


Dr. Mechtild Rössler: "S kultúrnym a prírodným dedičstvom sa viac podeľte s ostatnými"

externé informácie

  Slovensko by podľa jej slov malo v tomto smere viac využiť svoje univerzity a výskum, a to aj preto, aby sa toto kultúrne a prírodné dedičstvo stalo v území trvalo udržateľným. Vígľaš 19. septembra (TASR) – Slovensko by malo neustále rozvíjať kultúrne a prírodne dedičstvo UNESCO a následne ho ešt ...


VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ „SVETOVÉ MESTO KNIHY“ NA ROK 2020

externé informácie

Dovoľujeme si informovať, že UNESCO vyhlasuje výzvu na podávanie žiadostí „Svetové mesto knihy“ na rok 2020. Všetky žiadosti musia byť predložené sekretariátu UNESCO v angličtine alebo francúzštine najneskôr do 15. marca 2018 na emailovú adresu wbcc@unesco.org. Každá žiadosť musí obsahovať okrem pov ...


Pozvanie na prednášku “Božstvá starovekej Mezopotámie”

externé informácie

Pozývame Vás na prednášku Informačného a dokumentačného strediska UNESCO pri Univerzitnej knižnici v Bratislave s názvom “Božstvá starovekej Mezopotámie”, ktorá sa uskutoční dňa 28.9.2017 o 17,30 hod. v Seminárnej sále, Klariská 5, Bratislava. Pozvánku nájdete v prílohe.   ...


Oficiálna návšteva riaditeľky Centra svetového dedičstva (WHC) UNESCO Dr. Mechtild Rössler na Slovensku

externé informácie

V dňoch 17.-20. septembra 2017 navštívila Slovenskú republiku riaditeľka WHC Dr. M. Rössler na Slovensku. Riaditeľka WHC sa stretla so splnomocnencom vlády pre menej rozvinuté okresy A. Marcinčinom, s ministerkou pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR G. Matečnou, so štátnymi tajomníkmi Ministerstva ...


Týžden celoživotného učenia

externé informácie

V dňoch 9. – 15. októbra 2017 sa na území SR koná Týžden celoživotného učenia. Tohtoročné podujatie sa koná aj pod záštitou Slovenskej komisie UNESCO a prináša na Slovensko UNESCO koncept Learning Cities, preto jeho názov je Učiace sa mestá. Všetky podujatia sú bezplatné, v programe na webstránke ...


Slovensko v UNESCO GAL Core Group

externé informácie

Slovenská republika je členom UNESCO GAL Core Group / Global Alliance for Literacy within the Framework of Lifelong Learning (GAL) – Svetová aliancia pre gramotnosť v rámci celoživotného vzdelávania/ - http://www.uil.unesco.org/literacy/global-alliance.   Aktívne pôsobenie SR v aliancii je súčasťo ...


ŠIESTE MEDZINÁRODNÉ SYMPÓZIUM MEDZINÁRODNEJ GEOVEDY – Krakov (Poľsko)

externé informácie

Informujeme Vás o konaní 6. medzinárodného  sympózia medzinárodnej geovedy Program (IGCP)-589 Rozvoj ázijskej Tetyanskej oblasti: „Genesis, proces a výsledky“, ktorý sa bude konať v Krakove (Poľsko) v dňoch 29. septembra - 5. októbra 2017, kde sa zúčastnia aj slovenskí zástupcovia.           ...


Slávnostné vyhlásenie výsledkov L´OREAL-UNESCO Pre ženy vo vede

externé informácie

Dňa 13. septembra 2017 boli slávnostne vyhlásené výsledky slovenskej edície projektu L´OREAL-UNESCO Pre ženy vo vede. Dve vedkyne boli ocenené za výnimočné projekty, ktoré predložili do súťaže a boli vybrané spomedzi spolu 58 prihlásených mladých žien – vedkýň, z toho 11 finalistiek. Ing. Zuzana Bar ...


Príďte a poskladajte si svetové dedičstvo | WORKSHOP

externé informácie

Že v Košickom regióne máme Svetové dedičstvo UNESCO na dosah, je dobre známe. A od tohto leta môže aj váš stôl alebo poličku skrášliť unikátny papierový model Kostola Ducha Svätého v Žehre. Nekúpite ho nikde inde, iba v Regionálnom informačnom bode v Košiciach. A krásny suvenír si môžu prísť posklad ...


Vlakom za UNESCOM – 9.9.2017 sa vypraví Telgártsky špeciál

externé informácie

Séria výletov nostalgickým Vlakom za UNESCOM bude pokračovať už túto sobotu (9.9.2017) mimoriadnou jazdou nazvanou Telgártsky špeciál. Organizácia Košice Región Turizmus ju, v spolupráci s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Slovenský raj & Spiš, pridala k šiestim naplánovaným jazdám kvôli v ...


Národná konferencia - Etické problémy vo vede a technológiách, 10. október 2017

externé informácie

Pozvánka Slovenského výboru pre bioetiku SK UNESCO na národnú konferenciu s témou „Etické problémy vo vede a technológiách“, ktorá sa uskutoční dňa 10. októbra 2017 v Kongresovej sále Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR na Hlbokej ulici č. 2. Konferencia sa koná pod záštitou S ...


Pozvánka na vedeckú konferenciu „FOND JUDAÍK V UNIVERZITNEJ KNIŽNICI V BRATISLAVE“

externé informácie

Univerzitná knižnica v Bratislave si Vás dovoľuje pozvať na vedeckú konferenciu s názvom  „FOND JUDAÍK V UNIVERZITNEJ KNIŽNICI V BRATISLAVE“, ktorá sa bude konať 5. SEPTEMBRA  2017 V UNIVERZITNEJ KNIŽNICI V BRATISLAVE, V SEMINÁRNEJ SÁLE NA KLARISKEJ ULICI 5. WEBOVÁ STRÁNKA KONFERENCIE:https://sit ...


Pralesy v Poloninách a Vihorlate: Vstúpte do vznešenej katedrály harmónie prírody a času

externé informácie

Denník Pravda prináša počas letných mesiacov seriál Poklady Slovenska. Priblíži v ňom všetky slovenské výnimočné historické skvosty zapísané do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Pokračuje výnimočnými prírodnými lokalitami v podobe zachovaných pralesov v Poloninách a vo Viho ...


KAMPAŇ "BEZ VODY NIE JE ŽIVOT" 8.-9. septembra 2017

externé informácie

Upriamujeme Vašu pozornosť na kampaň „Bez vody nie je život“, ktorá sa bude konať v dňoch 8.-9.septembra 2017 v troch mestách na Slovensku a bude organizovaná Platformou MVRO spolu s dobrovoľníkmi. Podujatie sa koná pod záštitou Slovenskej komisie pre UNESCO.   Cieľom podujatia je poukázať na to, ...


Satelitná konferencia IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions)

externé informácie

Satelitná konferencia IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions / Medzinárodná federácia knižničných asociácií a inštitúcií)   Dňa 16.8.2017 sa v priestoroch Univerzitnej knižnice konala satelitná konferencia IFLA, ktorá bola jediným sprievodným podujatím Svetového kn ...


Svetová konferencia humanity

externé informácie

      V dňoch 6.-12.augusta 2017 sa v belgickom Liege koná Svetová konferencia humanity. Hlavnými organizátormi konferencie sú Medzinárodná rada pre filozofiu a humánne vedy (International Council for Philosophy and Human sciences - CIPSH) v spolupráci s Výborom UNESCO pre manažment sociálnych zmien ...