sk | en

UNESCO

L´OREAL a UNESCO „For Women in Science“

externé informácie

Dňa 21.novembra 2016 podpísali zástupcovia L´Oréal Slovensko, Slovenskej komisie pre UNESCO (SK UNESCO), Slovenskej akadémie vied (SAV) a Slovenskej organizácie pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA) Protokol o spolupráci v rámci programu L´OREAL - UNESCO "Pre ženy vo vede“. ...


Young Professionals Programme (YPP), ponuka z UNESCO pre mladých profesionálov

externé informácie

Ste mladý absolvent VŠ a máte záujem pracovať v UNESCO? Takéto možnosti ponúka Young Professionals Programme (YPP). Young Professionals Programme (YPP) poskytuje možnosť mladým vysokoškolským absolventom a mladým kvalifikovaným profesionálom z nezastúpených a málo ...


Konferencia "Slovensko a kultúrna diverzita"

externé informácie

Slovenská komisia pre UNESCO, Ministerstvo kultúry SR a Slovenská výtvarná únia vás srdečne pozývajú na konferenciu s názvom SLOVENSKO A KULTÚRNA DIVERZITA, ktorá sa uskutočni pod záštitou ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí, p. Miroslava Lajjčáka, v ...


PRACOVNÁ PONUKA UNESCO V PARÍŽI / UNESCO EMPLOYEES' POSITION IN PARIS

externé informácie

Dovoľte nám informovať vás o pracovnej ponuke na pozíciu  riaditeľ divízie pre spoluprácu, medzisektorové sledovanie a partnerstvo, oddelenie Afriky.  Sekretariát bude pri výbere zohľadňovať geografickú distribúciu a pohlavie uchádzča .  Kandidáti, ktorí sa uchádzajú o ...


Stretnutie s maliarom Petrom Hargašom

externé informácie

Stretnutie s maliarom Petrom Hargašom a jeho manželkou sa uskutočnilo dňa 4. novembra 2016 na pôde sekretariátu Slovenskej komisie pre UNESCO. Pán Hargaš prepožičal SK UNESCO svoje obrazy gajdoša a fujaristu, ktoré skrášľujú zasadačku komisie. Gajdošská kultúra a fujara sú ...


Podujatia Informačného a dokumentačného strediska UNESCO v novembri 2016

externé informácie

  Židovská komunita na Slovensku po roku 1945 Cyklus prednášok – Náboženstvá pod drobnohľadom   08. 11. 2016, 17.30 hod. Seminárna miestnosť UKB, Klariská 5 Prednáška  sa bude zaoberať povojnovým antisemitizmom na príklade židovskej komunity na Slovensku po roku ...


Galaprogramom Nehmotné poklady sme si pripomenuli význam nehmotného kultúrneho dedičstva

externé informácie

Nádherným kultúrnym programom pod názvom „Nehmotné poklady“ sa vo štvrtok 27.októbra 2016 v Divadle SĽUK v Rusovciach predstavili divákom umelecké súbory zo Slovenska aj zo zahraničia, aby si spoločne pripomenuli 10. výročie ratifikácie Dohovoru UNESCO o ochrane nehmotného ...


Slovenská komisia pre UNESCO ocenila víťazných študentov z projektu "VODA, prírodné dedičstvo Slovenska"

externé informácie

Víťazných študentov z projektu "VODA, prírodné dedičstvo Slovenska" odmenila Slovenská komisia pre UNESCO výletnou plavbou po Dunaji a návštevou BIBIANY. Diplomy a vecné odmeny si ocenení študenti prebrali počas Rozvojového festivalu, v piatok, 14. októbra 2016 v Ateliéri ...


Stretnutie Národných komisií pre UNESCO na okraj 200. zasadnutia Výkonnej rady UNESCO v Paríži

externé informácie

  V dňoch 11. až 12. októbra 2016 sa na okraj zasadnutia Výkonnej rady konalo aj pravidelné stretnutie Národných komisií pre UNESCO. Stretnutia sa zúčastnilo vyše 100 zástupcov z Národných komisií z 80 krajín sveta. Slovenskú republika zastupovala na stretnutí Edita ...


200. zasadnutie Výkonnej rady UNESCO

externé informácie

V dňoch 4.-18. októbra 2016 sa v Paríži v centrále UNESCO koná už v poradí 200. zasadnutie Výkonnej rady (VR) UNESCO. Na programe VR sú diskusie o programoch, v ktorých je Slovenská republika mimoriadne  aktívna a participuje na ich príprave a realizácii – ako napr. agenda ...


Konferencia Mestá a voda

externé informácie

Dňa 25.októbra sa bude konať v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave konferencia „Mestá a voda“ určená najmä primátorom a predstaviteľom európskych miest ako aj predstaviteľom zahraničnej a domácej odbornej verejnosti. Bratislava, ako hlavné mesto súčasnej ...


Minister M. Lajčák vymenoval nových členov Slovenskej komisie pre UNESCO

externé informácie

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák sa dňa 10. októbra 2016 stretol s členmi novej Slovenskej komisie pre UNESCO, ktorá vznikla s účinnosťou od 1. októbra 2016, a odovzdal im menovacie dekréty. Nová Slovenská komisia pre UNESCO  bude mať ...


Európska konferencia mládeže v Košiciach

externé informácie

V  dňoch 3.-6.októbra 2016 sa v Košiciach v rámci Predsedníctva SR v rade EU konala Európska konferencia mládeže, na ktorej sa zúčastnilo vyše 200 delegátov. Zástupcovia z Európskej komisie, Európskeho parlamentu, Rady Európy, UNESCO, experti z oblasti mládeže a predstavitelia ...


Vernisáž výstavy "VODA - prírodné dedičstvo Slovenska" v priestoroch UKB

externé informácie

Dňa 4.10.2016 sa konala v priestoroch Univerzitnej knižnice v Bratislave vernisáž výstavy "VODA - prírodné dedičstvo Slovenska". Súťaž výtvarných prác pre deti a mládež z celého Slovenska vyhlásila Slovenská komisia pre UNESCO v spolupráci s IDS UNESCO, PMVRO, MVO eRKo a ...


Výstava výtvarných prác v Univerzitnej knižnici v Bratislave - "Voda - prírodné dedičstvo Slovenska"

externé informácie

V dňoch 3. - 11.októbra 2016 sa bude konať v priestoroch Univerzitnej knižnice v Bratislave výstava na tému „Voda - prírodné dedičstvo Slovenska“. Uvedená iniciatíva je výsledkom spolupráce Slovenskej komisie pre UNESCO, Informačného a dokumentačného strediska UNESCO v ...


Podujatia Informačného a dokumentačného strediska UNESCO v septembri a októbri 2016

externé informácie

Civilizačná misia Cyklus prednášok – Orient známy neznámy   28. 09. 2016, 17.30 hod. Seminárna miestnosť UKB, Klariská 5 Prednáška  sa bude venovať ideológii a realite francúzskeho kolonializmu v subsaharskej Afrike.   Prednáša: Mgr.  Silvester Trnovec Slovenská ...


PRACOVNÉ PONUKY UNESCO V AFRIKE, RUSKU A KAZACHSTANE / UNESCO EMPLOYEES' POSITIONS

externé informácie

1.  POZÍCIA:  Riaditeľ medzisektorového regionálneho úradu v Abuji a UNESCO zástupca pre Nigériu, Benin, Guineu, Libériu, Sierra Leone a Togu                      DIRECTOR OF MULTISECTORAL REGIONAL OFFICE IN ABUJA AND UNESCO REPRESENTATIVE TO NIGERIA, BENIN, GUINEA, ...


Kanagawa Bienale - Svetová detská súťaž výtvarných prác

externé informácie

Slovenská komisia pre UNESCO sa pripája k výzve Japonskej zámorskej asociácie v Kanagawa prefektúre.  Zapojte sa do Kanagawa výtvarnej súťaže pre deti od 4 do 15 rokov.  Nakreslite alebo namaľujte obrázok na akúkoľvek tému (okrem násilia)  na výkres o rozmeroch 54 x 38 cm ...


KARPATSKÉ BUKOVÉ PRALESY - Yellowstone of Slovakia

externé informácie

Na Slovensku máme unikátny prales - 200ročné buky, 300ročné jedle, javore a bresty. Niektoré sú 50 metrov vysoké s hrúbkou kmeňa vyše 100 cm. Naše slovenské KARPATSKÉ BUKOVÉ PRALESY neďaleko Sniny. Bukové pralesy Karpát sa nachádzajú v Národnom parku Poloniny a Vihorlat v ...


TVET vzdelávanie

externé informácie

Odborné zručnosti sú životne dôležité pre zníženie chudoby, hospodárske oživenie a udržateľný rozvoj. V dôsledku toho celosvetovo rastie pozornosť venovaná  technickému  a odbornému vzdelávaniu a odbornej príprave (TVET).  TVET zahŕňa formálne aj neformálne ...