sk | en

UNESCO

Prezentácia o slovenskom dedičstve pre Spolok žien OSN

externé informácie

Generálna tajomníčka SK UNESCO Viera Grigová spolu so Stálou misiou SR pri OSN v New Yorku dňa 24. mája 2021 vystúpila s prezentáciou o kultúrnom a prírodnom bohatstve Slovenska, pripravenou pre United Nations Delegations Women's Club. Prezentácia sa zamerala nie len na pamiatky Svetového dedičstva ...


Seminár UNESCO o harmonickom spolunažívaní človeka s prírodou

externé informácie

Dňa 27. mája 2021 sa medzi 15:30 a 17:30 uskutoční online seminár s názvom „ Writing together the narrative of reconciliation between humans and other living beings“, na ktorom sa diskutujúci z celého sveta zamyslia nad spolunažívaním ľudstva s prírodou prostredníctvom filozofie a umenia. Seminár sa ...


Ponuka pre učiteľov – medzinárodný projekt v oblasti umelej inteligencie, veľkých dát a internetu vecí

externé informácie

UNESCO, Vyšehradský fond a nadácia Asia-Europe Foundation pripravili projekt pre učiteľov stredných škôl z krajín Vyšehradskej štvorky, vďaka ktorému sa môžu bezplatne zapojiť do 4-mesačného programu zameraného na profesionalizáciu učiteľov  v oblasti umelej inteligencie, veľkých dát a internetu vec ...


UNESCO Young Professionals Programme 2021 - príležitosť pre mladých ľudí

externé informácie

Mladí profesionáli do 32 rokov (narodení 1. januára 1990 a neskôr) sa majú možnosť uchádzať o pracovné miesto na Sekretariáte Organizácie OSN pre vzdelávanie, vedu a kultúru UNESCO v Paríži.  Podmienkou je dokončené magisterské štúdium v niektorej z nasledovných oblastí: vzdelávanie, kultúra, komun ...


Vzdelávanie pre udržateľný rozvoj – konferencia UNESCO

externé informácie

UNESCO vyzvalo všetky krajiny sveta, aby do roku 2025 zaradili vzdelávanie o udržateľnom rozvoji do učebných osnov. Klimatické zmeny a environmentálna kríza sú najväčšími výzvami súčasnosti, o ktorej sa musia mladí ľudia a budúce generácie vzdelávať formálnym aj neformálnym spôsobom. Pod výzvu sa po ...


Medzinárodná cena UNESCO - Grécko za zachovanie a manažment kultúrnej krajiny

externé informácie

UNESCO spolu s vládou Grécka vyhlásili výzvu na predloženie nominácií na cenu UNESCO-Greece Melina Mercouri International Prize for the Safeguarding and Management of Cultural Landscapes, ktorej lehota bola predĺžená do 31. mája 2021. Cieľom tejto ceny je odmeniť príkladné akcie podniknuté jednotli ...


O krok pokrok – vzdelávací program združenia eduRoma získal medzinárodné ocenenie

externé informácie

Združenie eduRoma a ich program O krok pokrok bol ako jeden z dvoch projektov na Slovensku ocenený cenou nadácie SozialMarie. Projekt O krok pokrok bol založený v marci 2020 v reakcii na prvú vlnu pandémie, ktorá deťom z najchudobnejších rodín znemožnila prístup k vzdelaniu. SozialMarie je cena pre ...


Ceny UNESCO za podporu gramotnosti vo svete – Konfuciova cena a Cena kráľa Sedžonga

externé informácie

UNESCO spolu s vládou Čínskej ľudovej republiky a s vládou Kórejskej republiky vyhlasujú súťaže o najlepšie vzdelávacie projekty v oblasti šírenia gramotnosti vo svete. Ceny sú udeľované jednotlivcom, krajinám či mimovládnym organizáciám za ich jedinečný prínos k napĺňaniu Cieľa udržateľného rozvoja ...


Cena Sultána Qaboosa za ochranu životného prostredia

externé informácie

UNESCO a vláda Ománu vyhlásili výzvu na predkladanie nominácií na Cenu Sultána Quaboosa za ochranu životného prostredia, ktorej laureáti získajú finančnú odmenu až vo výške 100 000 dolárov. Ocenenie je určené pre jednotlivcov, inštitúcie alebo organizácie, ktoré sa výrazným spôsobom zasadzujú o och ...


Svetový deň slobody tlače – 3. máj

externé informácie

UNESCO verí, že slobodné médiá sú základným predpokladom pre budovanie udržateľného mieru vo svete. Svetový deň slobody tlače je dňom podpory médií, ktoré sú častokrát obmedzované alebo cenzurované. 3. máj je pre vlády pripomienkou potreby rešpektovať záväzok k slobode tlače a je tiež dňom reflexie ...


Ponuka nadácie „Asia- Europe Foundation“ ASEF pre učiteľov

externé informácie

Nadácia ASEF spájajúca európske a ázijské krajiny vyhlásila výzvu na zapojenie sa do projektu spolupráce pre učiteľov a stredné školy, ktorého cieľom bude podpora vzdelávania o udržateľnom rozvoji. V roku 2021 majú záujemcovia možnosť zúčastniť sa dvoch projektov: „Budovanie vzdelávacích kapacít a z ...


Novinky z dielne Platformy rozvojových organizácií Ambrela

externé informácie

Platforma rozvojových organizácií Ambrela uverejnila aktuálne číslo newlettra o svojich aktivitách a o zaujímavých projektoch partnerských inštitúcií. Do pozornosti dávame predovšetkým vzdelávací projekt „E-LEARNING PRE DETI O ZMENE KLÍMY“ Nadácie VÚB, ktorý má za cieľ hravou formou priblížiť enviro ...


Cena UNESCO- Hamdan za rozvoj učiteľskej profesie

externé informácie

UNESCO a nadácia Hamdan Foundation vyhlásili výzvu na predkladanie nominácií na Cenu UNESCO- Hamdan Prize for Teacher Development, ktorej cieľom je oceniť iniciatívy zamerané na zlepšovanie schopností učiteľov. Kvalitné vzdelávanie je jednou z priorít UNESCO v rámci implementácie Agendy udržateľného ...


Svetový deň kníh

externé informácie

23. apríla 1616 sa svet rozlúčil s dvoma literárnymi velikánmi – Williamom Shakespearom a Miguelom de Cervantesom. Na ich počesť v tento deň UNESCO každoročne oslavuje Svetový deň kníh a autorských práv. Je to slávnosť na podporu radosti z kníh a čítania, ktorá poukazuje na schopnosť kníh vytvoriť s ...


Oslávte tohtoročný Deň Zeme s EkoKvízom!

externé informácie

Každoročne dňa 22. apríla si pripomíname Deň Zeme, ktorý prispieva k celosvetovému úsiliu o ochranu našej planéty prostredníctvom šírenia osvety a vedenia odborných diskusií o klimatických zmenách. Deň Zeme oslavujeme už od roku 1970, kedy ekológovia upozornili na krehkosť Zeme na základe fotografic ...


UNESCO oslávilo Svetový deň umenia (15. apríl)

externé informácie

  Umenie pomáha posilňovať väzby medzi umeleckou tvorbou a spoločnosťou, zvyšovať povedomie o rozmanitosti umeleckých prejavov a zdôrazňovať prínos umelcov pre trvalo udržateľný rozvoj. Je to tiež príležitosť upriamiť pozornosť na umelecké vzdelávanie na školách, pretože kultúra môže pripraviť cest ...


Múzeá a galérie v čase pandémie

externé informácie

V roku 2020 boli múzeá vo svete zatvorené v priemere 155 dní a od začiatku roku 2021 muselo mnoho z nich opäť zavrieť dvere, čo malo za následok v priemere 70% pokles návštevnosti a 40-60% pokles v príjmoch v porovnaní s rokom 2019. UNESCO zverejnilo správu, ktorá poskytuje predbežné hodnotenie sit ...


Výsledky globálneho prieskumu verejnej mienky o svete v roku 2030

externé informácie

UNESCO uverejnilo výsledky prieskumu verejnej mienky zrealizovaného v priebehu roka 2020, v rámci ktorého 15 000 respondentov z celého sveta vyjadrilo svoje predstavy o našej planéte Zem v roku 2030. Výsledky prieskumu poukazujú na skutočnosť, že ľudí najviac trápia klimatické zmeny a strata biodive ...


Romano fórum – menšinový online magazín o multikultúrnom dialógu

externé informácie

Pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov (8. apríla) spustilo združenie eduRoma nový jedinečný menšinový online magazín Romano fórum. Cieľom magazínu je podporovať žurnalistiku v oblasti postavenia Rómov na Slovensku, širšie otváranie celospoločenských tém ako sú: rovnosť šancí, spravodlivý prístup ...


Medzinárodná cena L’Oréal-UNESCO Pre ženy vo vede

externé informácie

2022 L'Oréal-UNESCO For Women in Science International Awards UNESCO a spoločnosť L'Oréal vyhlásili výzvu na predkladanie kandidatúr na cenu For Women in Science Awards, do ktorej sa môžu zapojiť vedkyne z celého sveta, ktorých výskum sa zameriava na oblasti prírodných vied, matematiky a informatik ...