sk | en

UNESCO

Dňa 23.5.2018 sa v Kongresovej sále MZVaEZ SR uskutočnilo výročné zasadnutie Fóra partnerov Slovenskej komisie pre UNESCO

externé informácie

     Generálna riaditeľka sekcie medzinárodných organizácií, rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci Karla Wursterová otvorila dňa 23.5. 2018 v Kongresovej sále Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky výročné zasadnutie Fóra partnerov Slovenskej komisie pre U ...


Výzva na predkladanie nominácií na ceny UNESCO v oblasti medzinárodnej gramotnosti 2018

externé informácie

V rámci výzvy na ceny UNESCO v oblasti medzinárodnej gramotnosti budú udelené dve ceny UNESCO King Sejong Literacy Prizes a tri ceny UNESCO Confucius Prizes for Literacy. Výzva je určená pre: jednotlivcov; inštitúcie a organizácie podporujúce gramotnosť; špecifické programy,  projekty s preukázateľ ...


Young Professionals Programme (YPP), ponuka z UNESCO pre mladých profesionálov

externé informácie

Ste mladí absolventi VŠ a máte záujem pracovať v centrále UNESCO v Paríži? Takéto možnosti ponúka Young Professionals Programme (YPP). Young Professionals Programme (YPP) poskytuje možnosť mladým vysokoškolským absolventom a mladým kvalifikovaným profesionálom z nezastúpených a málo zastúpených čle ...


Otvorenie výstavy fotografií „Dekáda aktivít k vode – perspektíva krajín“

externé informácie

Pri príležitosti spustenia Medzinárodnej dekády aktivít „Voda pre udržateľný rozvoj“ 2018 - 2028 zorganizovala skupina 13 členských štátov OSN, vrátane Slovenska, na pôde OSN v New Yorku spoločnú výstavu fotografií zameraných na tému vody. Dňa 23. marca 2018 výstavu otvoril predseda 72. zasadnutia V ...


Cena UNESCO pre vzdelávanie dievčat a žien

externé informácie

Informujeme Vás o výzve na predkladanie nominácií na UNESCO cenu pre vzdelávanie dievčat a žien. Termín predloženia žiadostí bol predĺžený do 25.mája 2018. Rodová rovnosť vo vzdelávaní je základným právom a nevyhnutným predpokladom budovania inkluzívnych spoločností. Cena bola založená Výkonnou rad ...


Pozvanie na prednášku "Čaká svet v 21. storočí náhly klimatický zlom?"

externé informácie

Informačné a dokumentačné stredisko UNESCO pozýva záujemcov na prednášku "Čaká svet v 21. storočí náhly klimatický zlom?", ktorá sa uskutoční 8. marca 2018 o 17,30 hod. v seminárnej sále Informačného a dokumentačného strediska pri Univerzitnej knižnici v Bratislave na Klariskej ulici č. 5. V súčasn ...


Pozvanie na konferenciu "Geopark - nástroj podpory regionálneho rozvoja a turizmu"

externé informácie

Nezisková organizácia Barbora pozýva na konferenciu „GEOPARK - nástroj podpory regionálneho rozvoja a turizmu“, ktorá sa bude konať v hoteli pod Lipou****, Harmónia 3018, 900 01 Modra dňa 14. marca 2018 o 10,00 hod. Konferencia je realizovaná s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky – ...


Filmári inšpirujú svet krátkym filmom z biosférickej rezervácie

externé informácie

Nadviaže Slovensko na svetové úspechy v minulých rokoch? Výzva pre filmárov môže opäť v pozitívnom svetle zviditeľniť naše perly – Biosférické rezervácie (Slovenský Kras, Poľana, Tatry a Východné Karpaty). Vzťah k regiónu, lásku ku krajine, kreativitu a umelecké cítenie majú šancu ukázať profesioná ...


Cena UNESCO Jikji Memory of the World Prize - výzva na predkladanie nominácií

externé informácie

Informujeme Vás o v poradí 7. výzve na predkladanie nominácií na cenu Pamäte sveta UNESCO / Jikji. Cena Jikji Pamäte sveta slúži na pripomenutie najstaršej existujúcej knihy na svete tlačenej pomocou pohyblivej kovovej tlače, známej pod názvom „Buljo jikji simche yojeol“. Kniha je zapísaná na Zoznam ...


UNESCO Japonská cena za vzdelávanie pre udržateľný rozvoj - výzva na predkladanie nominácií

externé informácie

Informujeme Vás o výzve na predkladanie nominácií na UNESCO cenu Japonska za vzdelávanie pre udržateľný rozvoj.   Cena bola prvýkrát vyhlásená Výkonnou radou UNESCO na svojom 195. zasadnutí v októbri 2014 a bola udelená prvýkrát v roku 2015, aby sa ocenili a vyzdvihli vynikajúce projekty alebo progr ...


UNESCO/ISEDC sponzorovaný štipendijný program v Moskve, Rusko

externé informácie

Cieľom tohto štipendijného programu je posilniť rozvoj budovania kapacít a ľudských zdrojov v oblasti udržateľných a obnoviteľných zdrojov energie v rozvojových krajinách a krajinách v procese transformácie. Školiace aktivity v rámci týchto oblastí sú ľahko uskutočniteľné v špecializovaných inštitúc ...


Art Camp Andorra 2018 “Colors of the Planet”

externé informácie

Informujeme Vás o výzve na výber jednej maliarky (maliara) na tohtoročné letné sústredenie výtvarných umelcov pod názvom Art Camp Andorra, ktoré sa koná v termíne od 9. – 21. júla 2018 v Ordino v Andorrskom kniežactve. V poradí šiesty ročník sa nesie pod názvom „Farby planéty“.Tohtoročné podujatie s ...


Pozvanie na prednášku „ZÍDE Z OČÍ, ZÍDE Z MYSLE: Presúvanie zodpovednosti za ľudí na úteku na krajiny mimo EÚ

externé informácie

Informačné a dokumentačné stredisko UNESCO pozýva záujemcov na prednášku Zíde z očí, zíde z mysle: Presúvanie zodpovednosti za ľudí na úteku na krajiny mimo EÚ, ktorá sa uskutoční 20. februára 2018 o 17,30 hod. v seminárnej sále Informačného a dokumentačného strediska pri Univerzitnej knižnici v Bra ...


Pozvanie na prednášku „Ženy vo vede na Slovensku a v Európe“

externé informácie

Informačné a dokumentačné stredisko UNESCO pozýva záujemcov na prednášku Ženy vo vede na Slovensku a v Európe, ktorá sa uskutoční 14. februára 2018 o 17,30 hod. v seminárnej sále Informačného a dokumentačného strediska pri Univerzitnej knižnici v Bratislave na Klariskej ulici č. 5. Prednáška sa zame ...


Pozvánka na 12. Svetový Summit národných výborov pre bioetiku (22.-24. marec 2018, Senegal)

externé informácie

Generálna riaditeľka UNESCO A. Azoulay pozýva ČK UNESCO na 12. Svetový summit národných výborov pre bioetiku, ktorý sa uskutoční v dňoch 22. - 24. marca 2018 v hlavnom meste Senegalu, Dakare. Organizátorom podujatia je senegalská Etická komisia pre výskum v oblasti zdravia a Svetová organizácia zdra ...


Obnovenie platnosti globálneho geoparku UNESCO Novohrad-Nógrád

externé informácie

S podporou slovenských inštitúcií (Ministerstva životného prostredia SR a Slovenskej komisie pre UNESCO) po predchádzajúcich konzultáciách o technických opatreniach  bol predložený  návrh na obnovenie platnosti globálneho geoparku UNESCO Novohrad-Nógrád. Novohrad-Nógrád geopark je prvým medzinárodn ...


Výkonná riaditeľka Košice Región Turizmus dostala ministerské ocenenie

externé informácie

Deň otvorenia najväčšieho veľtrhu cestovného ruchu na Slovensku priniesol obrovský úspech pre Košický región. Cenu ministra dopravy a výstavby SR pre Osobnosť cestovného ruchu si počas prebiehajúceho veľtrhu cestovného ruchu ITF Slovakiatour 2018 prevzala výkonná riaditeľka Košice Región Turizmus Le ...


Oficiálne oznámenie nominácie lokality Dunajský Limes na zápis do Zoznamu svetového dedičstva

externé informácie

Nominačný projekt „Hranice Rímskej ríše – Dunajský Limes“ (Frontiers of the Roman Empire – the Danube Limes), ktorý bol pripravený v štvorstrannej spolupráci Nemecka, Rakúska, Slovenska a Maďarska, bol k 1. februáru 2018 predložený Centru svetového dedičstva UNESCO v Paríži. Spoločný medzinárodný pr ...


Cena UNESCO Madanjeeta Singha na podporu tolerancie a boja proti násiliu - výzva na predkladanie nominácií

externé informácie

Informujeme Vás o výzve na predkladanie nominácií na UNESCO cenu Madanjeeta Singha na podporu tolerancie a boja proti násiliu.Cena UNESCO Madanjeeta Singha na podporu tolerancie a boja proti násiliu je určená pre významné aktivity vo vedeckej, umeleckej, kultúrnej alebo komunikačnej oblasti zamerané ...


Bienále EX LIBRIS HLOHOVEC_16. ročník súťaže „Svet okolo nás“

externé informácie

Pod patronátom Slovenskej komisie pre UNESCO Ex Libris Hlohovec zorganizovalo 16. ročník medzinárodnej umeleckej súťaže v tvorbe knižnej značky pre deti vo veku od 6 do 15 rokov na tému „Svet okolo nás“. 1292 detí z Bieloruska, Bosny a Hercegoviny, Českej republiky, Estónska, Litvy, Maďarska, Poľska ...