sk | en

UNESCO

Dni európskeho kultúrneho dedičstva_otvárací ceremoniál v Banskej Štiavnici

externé informácie

Otvárací ceremoniál DEKD 2019 sa uskutoční dňa 5. septembra 2019 v Banskej Štiavnici s nasledovným programom: Odovzdávanie výročných cien revue Pamiatky a múzeá /o 12.00 hod. na Starom zámku/ Recepcia /o 14.00 hod. na Starom zámku/ Slávnostné otvorenie DEKD 2019 /o 16.00 hod. v Kostole sv. Katarí ...


Národná konferencia: ETIKA A UMELÁ INTELIGENCIA

externé informácie

Slovenský výbor pre bioetiku SK pre UNESCO organizuje pod záštitou Slovenskej komisie pre UNESCO Národnú konferenciu pod názvom „Etika a umelá inteligencia“ dňa 11. októbra 2019, ktorá sa bude konať na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Téma umelej inteligencie je širokospe ...


Nehmotné kultúrne dedičstvo Slovenska v zozname UNESCO_prednáška

externé informácie

Informačné a dokumentačné stredisko pri Univerzitnej knižnici v Bratislave pozýva záujemcov na prednášku spojenú s multimediálnou prezentáciou o slovenských prvkoch zapísaných v Reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO.Podujatie sa uskutoční 25. septembra 2019 o 17,30 ...


Voľné pracovné pozície v UNESCO

externé informácie

Dovoľujeme si informovať o otvorených pracovných pozíciách v rámci organizácie UNESCO, kde Slovenská republika patrí medzi málo zastúpené krajiny. Zoznam voľných miest a bližšie informácie ku každému miestu sú dostupné na: https://careers.une ...


Cena UNESCO kráľa Hamada Bin Isa Al-Khalifa v oblasti využívania IKT vo vzdelávaní 2019_Využitie AI na inovácie vo vzdelávaní

externé informácie

Vypísanie ceny UNESCO kráľa Hamada Bin Isa Al-Khalifa v oblasti využívania informačných a komunikačných technológií vo vzdelávaní 2019 – „Využitie umelej inteligencie (AI) na inovácie vo vzdelávaní a učení“ Cena UNESCO King Hamad Bin Isa Al-Khalifa v oblasti využívania informačných a komunikačných ...


Deň otvorených dverí Národného parku a Biosférickej rezervácie Slovenský kras v Silickej Jablonici s podporou SK UNESCO

externé informácie

V dňoch 29. 07. – 1. 8. 2019 sa konali  Dni otvorených dverí Národného parku a Biosférickej rezervácie Slovenský kras v Silickej Jablonici v rámci realizácie programov UNESCO 2019. Dni otvorených dverí boli súčasťou 43. ročníka Východoslovenského tábora ochrancov prírody. Poznávať prírodu Slovenskéh ...


Zmena na poste generálnej tajomníčky Slovenskej komisie pre UNESCO

externé informácie

Pri príležitosti ukončenia pôsobenia v zahraničnej službe Slovenskej republiky udelil minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslav Lajčák veľvyslankyni Márii Krasnohorskej Zlatú plaketu ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí za mimoriadnu angažovanosť, významný osobný pr ...


Slovenská komisia UNESCO podporila študentskú súťaž EUSTORY

externé informácie

Slávnostné odovzdávanie ocenení EUSTORY sa konalo dňa 21. júna 2019 pod záštitou Slovenskej komisie UNESCO aj tento rok. Už štrnásty ročník tejto európskej súťaže reagoval na významné výročie, ktoré čoskoro oslávime - 30 rokov od pádu komunistickej diktatúry v našej krajine. Tohtoročnou témou bola „ ...


Tlačová správa zo spoločného zasadnutia Slovenskej komisie pre UNESCO a Českej komisie pre UNESCO dňa 11. júna 2019

externé informácie

Dňa 11. júna sa na pozvanie Slovenskej komisie pre UNESCO uskutočnilo spoločné zasadnutie Slovenskej komisie pre UNESCO a Českej komisie pre UNESCO. Zasadnutiu predsedali generálna tajomníčka SK UNESCO Mária Krasnohorská a predseda ČK UNESCO prof. Stanislav Štech. Zasadnutie nadviazalo na spoločné ...


UNESCO - Kalinga cena za popularizáciu vedy

externé informácie

Informujeme Vás o výzve na cenu UNESCO Kalinga Prize - cena za popularizáciu vedy. Bližšie informácie nájdete v prílohe, ako aj na webovej stránke http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/science-technology/sti-policy/global-focus/science-popularization/prizes/kalinga-prize/how-to-apply/ Ter ...


Deň otvorených dverí Poľana a letný tábor pre deti

externé informácie

Pozývame Vás na podujatie Deň otvorených dverí Biosférickej rezervácie Poľana, ktoré sa bude konať 1. júna 2019, program je určený pre malých aj veľkých priaznivcov Poľany. Z programu dávame do pozornosti napr. lesníctvo, vystúpenie folklórnych súborov, súťaž „Putovanie Poľanou“, tvorivosť našich pr ...


Fórum partnerov Slovenskej komisie pre UNESCO

externé informácie

Dňa 21. mája 2019 sa uskutočnilo v Kongresovej sále Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Fórum partnerov Slovenskej komisie pre UNESCO. Predsedom Slovenskej komisie pre UNESCO je z titulu svojej funkcie minister zahraničných vecí a európskych záležitostí M. Lajčák. Fórum je každo ...


POŽIAR V KATEDRÁLE NOTRE DAME V PARÍŽI

externé informácie

Slovenská komisia pre UNESCO je zarmútená zo zdevastovania Katedrály Notre Dame v Paríži, kultúrnej pamiatky zapísanej na Zozname svetového dedičstva UNESCO, ktoré spôsobil požiar dňa 15.4.2019. Dávame do pozornosti výzvu obce Vlkolínec, slovenskej kultúrnej pamiatky svetového dedičstva UNESCO. Mes ...


„UNESCO Creative cities network“ - výzva na predkladanie nominácií

externé informácie

Informujeme Vás o výzve na predkladanie žiadostí 2019 siete kreatívnych miest UNESCO (UNESCO Creative Cities Network). Žiadosti je potrebné predložiť do 30. júna 2019. Sieť kreatívnych miest UNESCO (UCCN) bola vytvorená v roku 2004. Podporuje medzinárodnú spoluprácu v rámci miest a naprieč mestami ...


Cena L'OREAL – UNESCO pre ženy vo vede

externé informácie

Informujeme Vás o predĺžení výzvy na účasť v treťom ročníku Ceny UNESCO -  L'OREAL pre ženy vo vede v oblasti fyzikálnych vied, matematiky a informatiky „Physical Sciences, Mathematics and Computer Science“– lehota na predloženie nominácií je do 14. apríla 2019.Účelom projektu je upozorniť na prácu ...


PRACOVNÁ PONUKA UNESCO NA POZÍCIU FINANČNÉHO RIADITEĽA (PARÍŽ, FRANCÚZSKO)

externé informácie

Dovoľujeme si informovať o zverejnenej pracovnej ponuke v rámci organizácie UNESCO na pozíciu finančného riaditeľa. Prihlášky je potrebné posielať online prostredníctvom internetovej stránky UNESCO najneskôr do 15. apríla 2019 na https://en.unesco.org/careers v sekcii Job Openings. V prípade otázo ...


PRACOVNÁ PONUKA UNESCO NA POZÍCIU RIADITEĽA DIVÍZIE PREVÁDZKY, SEKTOR SPRÁVY A RIADENIA (PARÍŽ, FRANCÚZSKO)

externé informácie

Dovoľujeme si informovať o zverejnenej pracovnej ponuke v rámci organizácie UNESCO na pozíciu riaditeľa Divízie prevádzky, Sektor správy a riadenia.   Prihlášky je potrebné posielať online prostredníctvom internetovej stránky UNESCO najneskôr do 18. apríla 2019 na https://en.unesco.org/careers v se ...


PRACOVNÁ PONUKA UNESCO NA POZÍCIU RIADITEĽA ÚRADU PRE RIADENIE ĽUDSKÝCH ZDROJOV (PARÍŽ, FRANCÚZSKO)

externé informácie

Dovoľujeme si informovať o zverejnenej pracovnej ponuke v rámci organizácie UNESCO na pozíciu riaditeľa Úradu pre riadenie ľudských zdrojov. Prihlášky je potrebné posielať online prostredníctvom internetovej stránky UNESCO najneskôr do 18. apríla 2019 na https://en.unesco.org/careers v sekcii Job O ...


Pozvanie na sériu prednášok Katedry bioetiky UNESCO Prešov

externé informácie

Katedra bioetiky UNESCO pozýva na sériu prednášok pod záštitou dekana Filozofickej fakulty PU v Prešove a s podporou Slovenskej komisie pre UNESCO V dňoch 27.- 28. marca a 2. mája 2019 sa uskutoční v priestoroch Prešovskej univerzity séria verejných prednášok pod názvom "Multilateralizmus s využití ...


Obhájil svoj titul: Geopark Novohrad aj naďalej v UNESCO

externé informácie

Jediný slovenský UNESCO geopark obhájil svoj titul. Prvý cezhraničný globálny geopark Novohrad – Nógrád, ktorý združuje 64 maďarských a 28 slovenských obcí, dostal zelenú kartu, vďaka ktorej ostáva pod záštitou UNESCO ďalšie 4 roky. Park, ktorý sa rozprestiera na juhu Banskobystrického kraja a seve ...