sk | en

UNESCO

Slovensko získalo historicky prvé členstvo v prestížnom Medzivládnom výbore UNESCO pre ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva

externé informácie

Slovensku sa podaril historický úspech na pôde UNESCO – 6. júla 2022 uspelo vo voľbách 9. Valného zhromaždenia zmluvných strán Dohovoru na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO z r. 2003 do Medzivládneho výboru na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva. Stane sa tak po prvýkrát v histórii ...


Pozvánka na diskusiu Ambrely ‘Svetové inšpirácie vo vzdelávaní a formovanie zahraničnou skúsenosťou‘

externé informácie

Zaujíma vás, ako môže vyzerať cesta ku hodnotnému i hodnotovému vzdelávaniu? Čo nám hovoria medzinárodné rebríčky merania kvality vzdelávania? V čom sa môžeme porovnávať s prestížnymi školami v zahraničí a aké inšpirácie možno preniesť na Slovensko? Akú úlohu zohráva vo formovaní ľudí študijný pobyt ...


Spoznajte lokality UNESCO a rímske kultúrne dedičstvo v Bratislave a okolí

externé informácie

V sobotu 18.6.2022 sa prostredníctvom podujatia LIVING DANUBE LIMES DAY 2022 môžete vybrať po stopách rímskeho kultúrneho dedičstva v antických lokalitách Gerulata v Rusovciach a Carnuntum v Rakúsku, zapísaných do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. V rámci podujatia máte mo ...


8. jún je Svetový deň oceánov

externé informácie

Valné zhromaždenie OSN v decembri 2008 určilo 8. jún za Svetový deň oceánov. Koncept Svetového dňa oceánov bol prvýkrát navrhnutý už v roku 1992 na Summite Zeme v Rio de Janeiro. Cieľom tohto dňa je zvýšiť povedomie o kľúčovej úlohe, ktorú oceán zohráva v našich životoch a hľadať spôsoby, akými ho ľ ...


Slovenský komitét Modrého štítu oficiálne zahájil svoju činnosť

externé informácie

Dňa 2. júna 2022 sa v Univerzitnej knižnici v Bratislave uskutočnilo zakladajúce valné zhromaždenie Slovenského komitétu Modrého štítu.  Tento je súčasťou medzinárodnej organizácie na ochranu historických a kultúrnych pamiatok Medzinárodný výbor Modrého štítu  (International Committee of the Blue Sh ...


5. jún je Svetovým dňom životného prostredia

externé informácie

Tušili ste, že Poľana, Slovenský Kras, Východné Karpaty, či Tatry sa pýšia titulom biosférické rezervácie UNESCO? Viete, že Slovensko má v Zozname svetového dedičstva zapísané aj dve prírodné pamiatky? V nedeľu si už po päťdesiaty raz pripomenieme svetový deň životného prostredia, ktorý by mal byť ...


Slovensko sa prostredníctvom UNESCO angažuje v ochrane nehmotného kultúrneho dedičstva Ukrajiny

externé informácie

Vítame, že slovenskí experti sa aktívne podieľajú na realizácií medzinárodného projektu UNESCO „Hodnotenie potrieb ochrany živého dedičstva medzi vysídlenými komunitami z Ukrajiny“. Na základe identifikovaných potrieb presídlených UA komunít v Maďarsku, Moldavsku, Poľsku, Rumunsku a Slovensku sa vyp ...


Medzinárodný deň biologickej diverzity (22.5.)

externé informácie

Rozmanitosť ekosystémov či rôznorodosť všetkých živých organizmov spája pojem biologická diverzita, ktorý ukotvil ešte v r. 1992 Dohovor o biologickej diverzite. Dnes je téma ochrany diverzity jednou z priorít medzinárodnej politiky v oblasti ochrany životného prostredia. Veď iba pestré a kvalitné p ...


16. mája si pripomíname Medzinárodný deň spolužitia v mieri

externé informácie

Tento deň venovaný mierovému spolužitiu bol vyhlásený po prijatí príslušnej rezolúcie Valným zhromaždením OSN v decembri 2017. Posolstvo Medzinárodného dňa spolužitia v mieri je o to silnejšie dnes, kedy v susednej  Ukrajine prebieha vojnový konflikt. Dnešný deň je preto mementom pre jednotlivcov, v ...


Výzva na zapojenie sa do fotografickej súťaže „Oči mládeže na hodvábnych cestách“

externé informácie

UNESCO v rámci programu Hodvábne cesty spúšťa 4. ročník medzinárodnej fotografickej súťaže „Oči mládeže na hodvábnych cestách“. Do súťaže sa môžu zapojiť mladí ľudia vo veku od 14 do 25 rokov so svojimi prácami, ktoré by mali reflektovať jednu z dvoch tém súťaže – „Viera a spiritualita“ a „Žiť spolu ...


Nová stála expozícia v Gerulate

externé informácie

Príďte sa pozrieť na najnovšiu lokalitu UNESCO na Slovensku, ktorá na Zoznam svetového dedičstva UNESCO pribudla v júli minulého roku. Múzeum mesta Bratislavy slávnostne otvára novú stálu expozíciu, ktorá prezentuje nálezy z lokality bývalého rímskeho tábora Gerulata ako súčasť Dunajského Limesu. Ar ...


Prezentácia knihy Slovenskej ľudovej architektúry autorky J. Krivošovej v Univerzitnej knižnici

externé informácie

Pozývame Vás dňa 10. mája 2022 o 17,00 hod. na slávnostnú prezentáciu knihy Janky Krivošovej SLOVENSKÁ ĽUDOVÁ ARCHITEKTÚRA. Podujatie sa bude konať v priestoroch Univerzitnej knižnice v Bratislave.  V prílohe prikladáme pozvánku.  


Výzva pre základné a stredné školy na prihlásenie sa do programu FinQ pre školský rok 2022-23

externé informácie

Nadácia Slovenskej sporiteľne vyhlásila výzvu pre školy, ktoré majú záujem zapojiť sa od školského roka 2022-2023 do programu FinQ, ktorý Slovenská komisia pre UNESCO nominovala na cenu UNESCO Hamdan za rozvoj učiteľskej profesie za r. 2021-22. Program FinQ je určený pre prvý a druhý stupeň základný ...


Medzinárodné ceny UNESCO za podporu gramotnosti

externé informácie

SK UNESCO Informuje o možnosti zapojenia sa do výzvy na predkladanie nominácií na medzinárodné ceny UNESCO za podporu gramotnosti. Tohtoročná edícia cien sa sústreďuje na tému „Transformácia priestorov určených na vzdelávanie a zvyšovanie gramotnosti“. Ceny sú udeľované jednotlivcom, vládam, mimovlá ...


Svetový deň slobody tlače 3.5.

externé informácie

V dnešný deň si celosvetovo pripomíname Deň slobody tlače. Slovensko sa dlhodobo zasadzuje za bezpečnosť novinárov na pôde viacerých medzinárodných organizácií, UNESCO nevynímajúc. Dôležitosť univerzálneho prístupu k informáciám a nezávislosť médií je na pozadí prebiehajúceho vojnového konfliktu v s ...


Pozvanie na prednášku Informačného a dokumentačného strediska

externé informácie

Pozvanie na prednášku s názvom "Vtáčia migrácia - (ne)známe divadlo operencov". Prednášku organizuje IDS UNESCO pri príležitosti Svetového dňa sťahovavého vtáctva. Spoluorganizátorom je OZ Ochrana dravcov na Slovensku. Prednáška sa uskutoční dňa 11.5.2022 o 17,30 hod. v Seminárnej sále na Klariskej ...


UNESCO sa pripája k oslavám Medzinárodného dňa jazzu 30.4.

externé informácie

Ako povedala skvelá Nina Simone: „Jazz nie je len hudba, je to spôsob života, je to spôsob bytia, spôsob myslenia“.  Príbeh Jazzu je zapísaný do úsilia o ľudskú dôstojnosť, demokraciu a občianske práva, zohral svoju úlohu aj v boji proti diskriminácii a rasizmu. UNESCO verí v silu jazzu a považuje h ...


Jazykoví nadšenci a polygloti

externé informácie

Jazykoví nadšenci a polygloti, dávame Vám do pozornosti medzinárodné stretnutie Polyglot Gathering, ktoré sa tento rok uskutoční online aj naživo Každoročne najväčšie medzinárodné stretnutie pre jazykových nadšencov s názvom Polyglot Gathering sa uskutoční aj v tomto roku - dokonca hneď dvakrát. To ...


Cena UNESCO - Madanjeet Singha za podporu tolerancie a nenásilia

externé informácie

Slovenská komisia pre UNESCO informuje o výzve na predkladanie nominácií na Cenu UNESCO - Madanjeet Singha za podporu tolerancie a nenásilia, ktorá sa udeľuje každé dva roky pri príležitosti Medzinárodného dňa tolerancie (16.11.) a výročia založenia UNESCO. Víťaz získa finančnú odmenu vo výške 100 0 ...


Cena L'Oréal-UNESCO For Women in Science International Awards 2023

externé informácie

UNESCO a spoločnosť L'Oréal aj tento rok publikovali výzvu na predkladanie kandidatúr na cenu For Women in Science Awards, do ktorej sa môžu zapojiť vedkyne z celého sveta, ktorých výskum sa zameriava na oblasti prírodných vied, matematiky a informatiky. Päť najúspešnejších vedkýň bude odmenených su ...