sk | en

UNESCO

Celoslovenská vedomostná súťaž EnvirOtázniky

externé informácie

Súťaž EnvirOtázniky bola vyhlásená Slovenskou agentúrou životného prostredia (SAŽP) Banská Bystrica 4. apríla 2018. Na príprave a jej realizácii sa podieľal odbor environmentálnej výchovy a vzdelávania SAŽP, jej odbornou garantkou bola generálna tajomníčka Slovenskej komisie pre UNESCO Mária Krasnoh ...


Vyhlásenie výsledkov súťaže EUSTORY

externé informácie

Slovenská komisia pre UNESCO udelila záštitu 13. ročníku súťaže EUSTORY, ktorej slávnostné vyhlásenie sa konalo 22. júna 2018 v priestoroch MZVaEZ SR. Tento rok súťaž niesla  názov: "Krehkosť slobody". EUSTORY je združením 25 európskych mimovládnych organizácií alebo vzdelávacích inštitúcií, ktorýc ...


Cena UNESCO - L'OREAL určená pre Ženy vo vede v oblasti fyzikálnych vied, matematiky a informatiky

externé informácie

Informujeme Vás o predĺžení výzvy na Cenu UNESCO - L'OREAL určenú pre Ženy vo vede v oblasti fyzikálnych vied, matematiky a informatiky „Physical Sciences, Mathematics and Computer Science“ – lehota na predloženie nominácií je do 13. júla 2018   Cena bola vytvorená v roku 1998, aby podporila význ ...


Nominácia dvoch expertiek do pracovných skupín do TGBR za Slovenskú republiku

externé informácie

Medzinárodná koordinačná rada Programu UNESCO Človek a biosféra (MAB) na svojom 29. zasadnutí odsúhlasila vypracovanie Technického návodu pre biosférické rezervácie – Technical Guidelines for Biosphere Reserves (TGBR) http://unesdoc.unesco.org/images/0025/002535/253591E.pdfZároveň vyzvala členské kr ...


Druhý ročník projektu L'Oréal-UNESCO Pre ženy vo vede pozná svoje víťazky

externé informácie

Druhý ročník projektu L'Oréal-UNESCO Pre ženy vo vede pozná svoje víťazky. Bratislava,  13. júna 2018 –  Ako vyvinúť novú generáciu batérií, ktoré sú bezpečnejšie, lacnejšie a neobsahujú ťažké kovy? Ako navrhnúť vysokoteplotné supravodiče pomocou počítača? To sú témy výskumov, ktorými sa zaoberajú ...


12. Regionálna konferencia Organizácie miest svetového dedičstva pre členské mestá strednej a východnej Európy

externé informácie

Tento rok je pre Banskú Štiavnicu mimoriadne významný, nakoľko si pripomíname 25. výročie zápisu mesta Banská Štiavnica a technických pamiatok v okolí do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO, ako aj zápis mesta Banská Štiavnica ako prvého mesta zo Slovenska do Zoznamu svetového dedičstva. V rámci osl ...


UNESCO v spolupráci s OBSE/ODIHR vydalo publikáciu k vzdelávaniu o antisemitizme

externé informácie

Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO) vydala v spolupráci s Úradom OBSE pre demokratické inštitúcie a ľudské práva (ODIHR), ktorý je súčasťou Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) publikáciu pod názvom: Addressing Anti-semitism through education – G ...


Cena „Global Women in Music for Human Rights“ - výzva na predkladanie nominácií

externé informácie

Informujeme Vás o výzve na predkladanie nominácií na cenu „Global Women in Music for Human Rights“, ktorú vyhlasuje Fondazione Adkins Chiti: Donne in Musica, člen Medzinárodnej hudobnej rady, UNESCO a Európskej hudobnej rady, Medzinárodná mimovládna organizácia v oficiálnom partnerstve s UNESCO na p ...


Cena UNESCO - L'OREAL určená pre Ženy vo vede v oblasti fyzikálnych vied, matematiky a informatiky

externé informácie

Cena UNESCO - L'OREAL určená pre Ženy vo vede v oblasti fyzikálnych vied, matematiky a informatiky „Physical Sciences, Mathematics and Computer Science“ Cena bola vytvorená v roku 1998, aby podporila významné ženy vo vede po celom svete. Každý rok sa udeľuje päť ocenení. Po prvýkrát v roku 2019 b ...


Obľúbené výlety „Vlakom za UNESCO“ pokračujú

externé informácie

„Obľúbené výlety „Vlakom za UNESCO“, ktoré spájajú poznávanie Košického regiónu so železničnou nostalgiou (projekt finančne podporený Ministerstvom dopravy a výstavby SR) pokračujú aj v roku 2018. K úspešne etablovaným „Vlakom za UNESCO“ pridáva krajská organizácia Košice Región Turizmus autobusové ...


Dňa 23.5.2018 sa v Kongresovej sále MZVaEZ SR uskutočnilo výročné zasadnutie Fóra partnerov Slovenskej komisie pre UNESCO

externé informácie

     Generálna riaditeľka sekcie medzinárodných organizácií, rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci Karla Wursterová otvorila dňa 23.5. 2018 v Kongresovej sále Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky výročné zasadnutie Fóra partnerov Slovenskej komisie pre U ...


Výzva na predkladanie nominácií na ceny UNESCO v oblasti medzinárodnej gramotnosti 2018

externé informácie

V rámci výzvy na ceny UNESCO v oblasti medzinárodnej gramotnosti budú udelené dve ceny UNESCO King Sejong Literacy Prizes a tri ceny UNESCO Confucius Prizes for Literacy. Výzva je určená pre: jednotlivcov; inštitúcie a organizácie podporujúce gramotnosť; špecifické programy,  projekty s preukázateľ ...


Young Professionals Programme (YPP), ponuka z UNESCO pre mladých profesionálov

externé informácie

Ste mladí absolventi VŠ a máte záujem pracovať v centrále UNESCO v Paríži? Takéto možnosti ponúka Young Professionals Programme (YPP). Young Professionals Programme (YPP) poskytuje možnosť mladým vysokoškolským absolventom a mladým kvalifikovaným profesionálom z nezastúpených a málo zastúpených čle ...


Otvorenie výstavy fotografií „Dekáda aktivít k vode – perspektíva krajín“

externé informácie

Pri príležitosti spustenia Medzinárodnej dekády aktivít „Voda pre udržateľný rozvoj“ 2018 - 2028 zorganizovala skupina 13 členských štátov OSN, vrátane Slovenska, na pôde OSN v New Yorku spoločnú výstavu fotografií zameraných na tému vody. Dňa 23. marca 2018 výstavu otvoril predseda 72. zasadnutia V ...


Cena UNESCO pre vzdelávanie dievčat a žien

externé informácie

Informujeme Vás o výzve na predkladanie nominácií na UNESCO cenu pre vzdelávanie dievčat a žien. Termín predloženia žiadostí bol predĺžený do 25.mája 2018. Rodová rovnosť vo vzdelávaní je základným právom a nevyhnutným predpokladom budovania inkluzívnych spoločností. Cena bola založená Výkonnou rad ...


Pozvanie na prednášku "Čaká svet v 21. storočí náhly klimatický zlom?"

externé informácie

Informačné a dokumentačné stredisko UNESCO pozýva záujemcov na prednášku "Čaká svet v 21. storočí náhly klimatický zlom?", ktorá sa uskutoční 8. marca 2018 o 17,30 hod. v seminárnej sále Informačného a dokumentačného strediska pri Univerzitnej knižnici v Bratislave na Klariskej ulici č. 5. V súčasn ...


Pozvanie na konferenciu "Geopark - nástroj podpory regionálneho rozvoja a turizmu"

externé informácie

Nezisková organizácia Barbora pozýva na konferenciu „GEOPARK - nástroj podpory regionálneho rozvoja a turizmu“, ktorá sa bude konať v hoteli pod Lipou****, Harmónia 3018, 900 01 Modra dňa 14. marca 2018 o 10,00 hod. Konferencia je realizovaná s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky – ...


Filmári inšpirujú svet krátkym filmom z biosférickej rezervácie

externé informácie

Nadviaže Slovensko na svetové úspechy v minulých rokoch? Výzva pre filmárov môže opäť v pozitívnom svetle zviditeľniť naše perly – Biosférické rezervácie (Slovenský Kras, Poľana, Tatry a Východné Karpaty). Vzťah k regiónu, lásku ku krajine, kreativitu a umelecké cítenie majú šancu ukázať profesioná ...


Cena UNESCO Jikji Memory of the World Prize - výzva na predkladanie nominácií

externé informácie

Informujeme Vás o v poradí 7. výzve na predkladanie nominácií na cenu Pamäte sveta UNESCO / Jikji. Cena Jikji Pamäte sveta slúži na pripomenutie najstaršej existujúcej knihy na svete tlačenej pomocou pohyblivej kovovej tlače, známej pod názvom „Buljo jikji simche yojeol“. Kniha je zapísaná na Zoznam ...


UNESCO Japonská cena za vzdelávanie pre udržateľný rozvoj - výzva na predkladanie nominácií

externé informácie

Informujeme Vás o výzve na predkladanie nominácií na UNESCO cenu Japonska za vzdelávanie pre udržateľný rozvoj.   Cena bola prvýkrát vyhlásená Výkonnou radou UNESCO na svojom 195. zasadnutí v októbri 2014 a bola udelená prvýkrát v roku 2015, aby sa ocenili a vyzdvihli vynikajúce projekty alebo progr ...