sk | en

UNESCO

14. marec je Medzinárodným dňom matematiky

externé informácie

UNESCO pri tejto príležitosti zdôrazňuje, že väčšie globálne povedomie o matematických vedách je nevyhnutné na riešenie výziev v oblastiach ako umelá inteligencia, zmena klímy, energetika, trvalo udržateľný rozvoj a na celkové zlepšenie kvality života v rozvinutých aj rozvojových krajinách. Preto 40 ...


8. marec je venovaný ženám

externé informácie

UNESCO sa tento rok spoločne s celou rodinou OSN pripája k oslavám Medzinárodného dňa žien s témou „Rodová rovnosť dnes pre udržateľný zajtrajšok“. Zdôrazňuje pritom prínos žien a dievčat na celom svete a ich dôležitú úlohu, ktorú zohrávajú v snahách za ochranu klímy, pri prispôsobovaní sa zmenám, k ...


UNESCO SI 4. MARCA PRIPOMENULO SVETOVÝ DEŇ INŽINIERSTVA PRE TRVALO UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ

externé informácie

Inžinierstvo vždy zohrávalo zásadnú úlohu vo vývoji a blahobyte ľudí. Je dôležité zabezpečiť, aby budúce generácie inžinierov a vedcov boli schopné navrhovať riešenia pre miestne a globálne výzvy. Generálna konferencia UNESCO vyhlásila 4. marec za Svetový deň inžinierstva pre trvalo udržateľný rozv ...


Spoločné vyhlásenie národných komisií pre UNESCO odsudzujúce útok na Ukrajinu

externé informácie

Nedávne udalosti predstavujú prelom pre Ukrajinu, Európu a celý svet. Národné komisie pre UNESCO z Európy (a mimo nej) čo najdôraznejšie odsudzujú útok Ruskej federácie na Ukrajinu. Vyjadrujeme našu solidaritu s obyvateľmi Ukrajiny, medzi ktorých patria aj novinári pokrývajúci konfliktnú zónu, učit ...


Stretnutie so zástupcami Ambrela o globálnom vzdelávaní

externé informácie

Hoci je všetko v dnešnom svete čoraz viac navzájom prepojené, porušovanie ľudských práv, nerovnosť a chudoba stále ohrozujú mier a udržateľnosť. Globálne vzdelávanie (Global Citizenship Education) je odpoveďou UNESCO na tieto výzvy. Funguje tak, že umožňuje študentom všetkých vekových kategórií poch ...


Výzva - Cena UNESCO Jikji Pamäť sveta

externé informácie

Slovenská komisia pre UNESCO informuje o cene UNESCO, ktorá sa udeľuje každé dva roky jednotlivcom, inštitúciám alebo mimovládnym organizáciám za významný prínos k zachovaniu a dostupnosti dokumentárneho dedičstva. Cena je honorovaná sumou 30. 000 USD. Každá krajina môže nominovať troch kandidátov p ...


21. februára si UNESCO pripomína Medzinárodný deň materinského jazyka

externé informácie

UNESCO podporuje zachovanie kultúrnej a jazykovej rozmanitosti, pretože táto prispieva k tolerancii a rešpektu voči ostatným. Myšlienka osláviť a vyzdvihnúť materinský jazyk vznikla z iniciatívy Bangladéša a oslavuje sa od roku 2000. Jazyková rozmanitosť je však čoraz viac ohrozená, keďže stále vi ...


Výzva UNESCO pre mestá – Svetové hlavné mesto knihy 2024

externé informácie

UNESCO vyhlásilo výzvu na rok 2024 na Svetové hlavné mesto knihy. Všetky informácie k výzve nájdete na: call_2024_en2.pdf (unesco.org) Kompletné prihlášky na oficiálnom formulári v angličtine alebo francúzštine je potrebné zaslať najneskôr do 15. apríla 2022 na webovú adresu: wbcc@unesco.org V kópi ...


11. február - Medzinárodný deň žien a dievčat vo vede

externé informácie

Medzinárodný deň žien a dievčat vo vede bol ustanovený v roku 2016 s cieľom poukázať na potrebu vytvárania rovnakých príležitostí a podmienok na uplatnenie sa žien v odvetviach vedy, technológií, inžinierstva. Cieľom tejto iniciatívy je tiež odbúravať stereotypy, ktoré dievčatám bránia v uchádzaní s ...


9. februára 1993 Slovensko oficiálne vstúpilo do UNESCO

externé informácie

V tento deň pred 29 rokmi sa Slovensko stalo členom Organizácie Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization - UNESCO). Podpisom a uložením listiny o prijatí Ústavy UNESCO u vlády Spojeného kráľovstva sa Slovenská republika stala ...


Na Slovensku pribudla nová katedra UNESCO

externé informácie

Na Stavebnej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave vznikne Katedra UNESCO pre obnovu architektonického dedičstva. Dohodu o zriadení katedry podpísala koncom januára generálna riaditeľka UNESCO Audrey Azoulay a rektor STU Oliver Moravčík. Cieľom tohto nového vysoko odborného pracovisk ...


Svetový deň mokradí

externé informácie

Každoročne 2. februára si pripomíname Svetový deň mokradí, ktorý poukazuje na prepojenie vody a mokradí. V tento deň bol v r. 1971 v iránskom meste Ramsar podpísaný Dohovor o mokradiach medzinárodného významu, tzv. Ramsarsky dohovor. Dokument sa radí medzi prvé novodobé globálne medzinárodné dohovor ...


EKOOLYMPIÁDA pod záštitou Slovenskej komisie pre UNESCO

externé informácie

Prvý ročník tejto vedomostnej hry v oblasti environmentálnej výchovy je určený pre študentov druhého stupňa základných škôl, osemročných gymnázií alebo akýchkoľvek stredných škôl a štartuje už 1. februára 2022. Organizátorom EKOOLYMPIÁDY je slovenské občianske združenie Planet Lover a záštitu nad ní ...


27. január - Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu

externé informácie

UNESCO si každý rok okolo 27. januára pripomína pamiatku obetí holokaustu. Okrem uctenia si obetí holokaustu, pri tejto príležitosti pripomína aj svoj pevný záväzok bojovať proti antisemitizmu, rasizmu a iným formám intolerancie, ktoré môžu viesť k skupinovo cielenému násiliu. Medzinárodný deň spomi ...


UNESCO – Rusko Medzinárodná cena Mendelejeva pre základné vedy 2022

externé informácie

UNESCO spolu s Ruskou Federáciou vyhlásili výzvu na predloženie nominácii na Medzinárodnú Cenu Mendelejeva pre základné vedy (matematika, fyzika, chémia, biológia), ktorá má za cieľ oceniť výnimočný výskum a popularizáciu týchto vied. Dvaja výhercovia z celého sveta budú za svoju prácu odmenení sumo ...


24. január - Medzinárodný deň vzdelávania

externé informácie

„Zmena kurzu, transformácia vzdelávania“ je témou, ktorú si UNESCO tento rok vybralo na pripomenutie Medzinárodného dňa vzdelávania, ktorý schválilo Valné zhromaždenie OSN v r. 2018 a ktorý zdôrazňuje dôležitú úlohu vzdelávania pre mier a rozvoj. Vzdelanie je ľudské právo, verejný statok a verejná ...


Slovensko malo dvoch zástupcov na Globálnom študentskom fóre

externé informácie

V dňoch 7. - 9. decembra 2021 sa uskutočnilo prvé online Globálne študentské fórum, na ktorom sa zúčastnilo 130 študentov zo Siete pridružených škôl UNESCO a 20 mládežníckych lídrov z viac ako 55 krajín, ktorí sa aktívne podieľali na diskusiách o súčasných globálnych témach, ako je klimatická zmena, ...


14. január je Svetovým dňom logiky (World Logic Day)

externé informácie

Vyhlásilo ho UNESCO v spolupráci s Medzinárodnou radou pre filozofiu a humanitné vedy počas 40. Generálnej konferencie UNESCO v novembri 2019. Ide o celosvetový deň podpory rozvoja logiky prostredníctvom výučby a výskumu, ako aj propagácie tejto disciplíny. Dátum pre Svetový deň logiky bol vybratý ...


VÝZVA PRE MESTÁ – ZAPOJTE SA DO SIETE UČIACICH SA MIEST UNESCO!

externé informácie

Mestá a obce Slovenska majú možnosť zapojiť sa do siete Učiacich sa miest UNESCO (UNESCO Global Network of Learning Cities). Pripojte sa k 229 mestám z celého sveta, ktoré podporujú neformálne vzdelávacie aktivity, celoživotné vzdelávanie, vyučovanie na pracoviskách, využívanie moderných vzdelávacíc ...


Slovenské výročia v kalendári UNESCO

externé informácie

UNESCO sa každý rok pripája k oslavám významných výročí, ktoré si pripomínajú jeho členské štáty. V minulosti si Slovenská republika spoločne s UNESCO pripomínali napríklad 100. výročie úmrtia Milana Rastislava Štefánika v roku 2019 alebo 100. výročie založenia Slovenského národného divadla v r. 202 ...