sk | en

UNESCO

Výzva UNESCO pre mestá – Svetové hlavné mesto knihy 2024

externé informácie

UNESCO vyhlásilo výzvu na rok 2024 na Svetové hlavné mesto knihy. Všetky informácie k výzve nájdete na: call_2024_en2.pdf (unesco.org) Kompletné prihlášky na oficiálnom formulári v angličtine alebo francúzštine je potrebné zaslať najneskôr do 15. apríla 2022 na webovú adresu: wbcc@unesco.org V kópi ...


11. február - Medzinárodný deň žien a dievčat vo vede

externé informácie

Medzinárodný deň žien a dievčat vo vede bol ustanovený v roku 2016 s cieľom poukázať na potrebu vytvárania rovnakých príležitostí a podmienok na uplatnenie sa žien v odvetviach vedy, technológií, inžinierstva. Cieľom tejto iniciatívy je tiež odbúravať stereotypy, ktoré dievčatám bránia v uchádzaní s ...


9. februára 1993 Slovensko oficiálne vstúpilo do UNESCO

externé informácie

V tento deň pred 29 rokmi sa Slovensko stalo členom Organizácie Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization - UNESCO). Podpisom a uložením listiny o prijatí Ústavy UNESCO u vlády Spojeného kráľovstva sa Slovenská republika stala ...


Na Slovensku pribudla nová katedra UNESCO

externé informácie

Na Stavebnej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave vznikne Katedra UNESCO pre obnovu architektonického dedičstva. Dohodu o zriadení katedry podpísala koncom januára generálna riaditeľka UNESCO Audrey Azoulay a rektor STU Oliver Moravčík. Cieľom tohto nového vysoko odborného pracovisk ...


Svetový deň mokradí

externé informácie

Každoročne 2. februára si pripomíname Svetový deň mokradí, ktorý poukazuje na prepojenie vody a mokradí. V tento deň bol v r. 1971 v iránskom meste Ramsar podpísaný Dohovor o mokradiach medzinárodného významu, tzv. Ramsarsky dohovor. Dokument sa radí medzi prvé novodobé globálne medzinárodné dohovor ...


EKOOLYMPIÁDA pod záštitou Slovenskej komisie pre UNESCO

externé informácie

Prvý ročník tejto vedomostnej hry v oblasti environmentálnej výchovy je určený pre študentov druhého stupňa základných škôl, osemročných gymnázií alebo akýchkoľvek stredných škôl a štartuje už 1. februára 2022. Organizátorom EKOOLYMPIÁDY je slovenské občianske združenie Planet Lover a záštitu nad ní ...


27. január - Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu

externé informácie

UNESCO si každý rok okolo 27. januára pripomína pamiatku obetí holokaustu. Okrem uctenia si obetí holokaustu, pri tejto príležitosti pripomína aj svoj pevný záväzok bojovať proti antisemitizmu, rasizmu a iným formám intolerancie, ktoré môžu viesť k skupinovo cielenému násiliu. Medzinárodný deň spomi ...


UNESCO – Rusko Medzinárodná cena Mendelejeva pre základné vedy 2022

externé informácie

UNESCO spolu s Ruskou Federáciou vyhlásili výzvu na predloženie nominácii na Medzinárodnú Cenu Mendelejeva pre základné vedy (matematika, fyzika, chémia, biológia), ktorá má za cieľ oceniť výnimočný výskum a popularizáciu týchto vied. Dvaja výhercovia z celého sveta budú za svoju prácu odmenení sumo ...


24. január - Medzinárodný deň vzdelávania

externé informácie

„Zmena kurzu, transformácia vzdelávania“ je témou, ktorú si UNESCO tento rok vybralo na pripomenutie Medzinárodného dňa vzdelávania, ktorý schválilo Valné zhromaždenie OSN v r. 2018 a ktorý zdôrazňuje dôležitú úlohu vzdelávania pre mier a rozvoj. Vzdelanie je ľudské právo, verejný statok a verejná ...


Slovensko malo dvoch zástupcov na Globálnom študentskom fóre

externé informácie

V dňoch 7. - 9. decembra 2021 sa uskutočnilo prvé online Globálne študentské fórum, na ktorom sa zúčastnilo 130 študentov zo Siete pridružených škôl UNESCO a 20 mládežníckych lídrov z viac ako 55 krajín, ktorí sa aktívne podieľali na diskusiách o súčasných globálnych témach, ako je klimatická zmena, ...


14. január je Svetovým dňom logiky (World Logic Day)

externé informácie

Vyhlásilo ho UNESCO v spolupráci s Medzinárodnou radou pre filozofiu a humanitné vedy počas 40. Generálnej konferencie UNESCO v novembri 2019. Ide o celosvetový deň podpory rozvoja logiky prostredníctvom výučby a výskumu, ako aj propagácie tejto disciplíny. Dátum pre Svetový deň logiky bol vybratý ...


VÝZVA PRE MESTÁ – ZAPOJTE SA DO SIETE UČIACICH SA MIEST UNESCO!

externé informácie

Mestá a obce Slovenska majú možnosť zapojiť sa do siete Učiacich sa miest UNESCO (UNESCO Global Network of Learning Cities). Pripojte sa k 229 mestám z celého sveta, ktoré podporujú neformálne vzdelávacie aktivity, celoživotné vzdelávanie, vyučovanie na pracoviskách, využívanie moderných vzdelávacíc ...


Slovenské výročia v kalendári UNESCO

externé informácie

UNESCO sa každý rok pripája k oslavám významných výročí, ktoré si pripomínajú jeho členské štáty. V minulosti si Slovenská republika spoločne s UNESCO pripomínali napríklad 100. výročie úmrtia Milana Rastislava Štefánika v roku 2019 alebo 100. výročie založenia Slovenského národného divadla v r. 202 ...


VÝZVA NA NOMINÁCIE NA DVE CENY UNESCO V OBLASTI VZDELÁVANIA

externé informácie

Dávame do pozornosti výzvu UNESCO na nominácie na cenu kráľa Hamada Bin Isa Al-Khalifu UNESCO v roku 2021 za používanie informačných a komunikačných technológií vo vzdelávaní. Cena odmeňuje projekty, ktoré využívajú nové technológie na zlepšenie procesu vyučovania, učenia a celkového vzdelávania. Té ...


Rok 2022 je Medzinárodným rokom základných vied pre trvalo udržateľný rozvoj

externé informácie

Šťastný  a úspešný Nový rok!   V Novom roku 2022 Vám želáme hlavne dobré zdravie, šťastie, lásku, radosť, pohodu, spokojnosť a úspechy! Nech je pre nás všetkých lepším ako tie predchádzajúce! Veríme, že k tomu prispejú aj aktivity UNESCO, ktoré v r. 2019 na svojej 40. Generálnej konferencii vyhl ...


Zimné číslo newslettra Slovenskej komisie pre UNESCO

externé informácie

Vážení priatelia Slovenskej komisie pre UNESCO, predstavujeme ďalšie číslo nášho newlettra, želáme príjemné čítanie a prajeme vám krásne a pohodové sviatky v kruhu najbližších, pevné zdravie a všetko dobré v nastávajúcom roku.  Sekretariát SK UNESCO


7. ročník esejistickej súťaže UNESCO Katedry bioetiky v Prešove na tému „Pravda a lož na internete“

externé informácie

Inštitút etiky a bioetiky v spolupráci s Katedrou bioetiky UNESCO pripravil 7. ročník esejistickej súťaže (krátkych úvah) pre žiakov stredných škôl prešovského a košického kraja na tému „Pravda a lož na internete“. Aktuálny ročník súťaže sa sústredil na sociálno-etickú reflexiu hodnoty pravdy v onl ...


SLOVENSKU PRIBUDOL 8. ZÁPIS NA REPREZENTATÍVNY ZOZNAM NEHMOTNÉHO KULTÚRNEHO DEDIČSTVA ĽUDSTVA UNESCO – SOKOLIARSTVO

externé informácie

SLOVENSKU PRIBUDOL 8. ZÁPIS NA REPREZENTATÍVNY ZOZNAM NEHMOTNÉHO KULTÚRNEHO DEDIČSTVA ĽUDSTVA UNESCO – SOKOLIARSTVO – ŽIVÉ DEDIČSTVO ĽUDSTVA V sídle UNESCO v Paríži tento týždeň zasadá Medzivládny výbor na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO. Ten 14. decembra 2021 rozhodol o rozšírení me ...


41. Generálna konferencia UNESCO prijala Odporúčanie k otvorenej vede

externé informácie

Otvorená veda predstavuje prístup k vedeckému procesu založený na intenzívnej spolupráci, nových spôsoboch šírenia a zdieľania vedomostí prostredníctvom digitálnych technológií a nových virtuálnych nástrojov. Otvorená veda je zastrešujúci pojem, ktorý zahŕňa odstránenie právnych, technických, finan ...


Nové prvky na Reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska

externé informácie

Ministerka kultúry Natália Milanová dňa 3.12.2021 zapísala ďalších šesť prvkov do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. K existujúcim 26 prvkom tak pribudli: Skalický trdelník, Jánošíkovská tradícia, Tance s vyhadzovaním v myjavsko-trenčianskej oblasti, Črpáky, Gorals ...