sk | en

UNESCO

Kluby UNESCO

Kluby UNESCO

 

UNESCO kluby sú tvorené skupinami ľudí všetkých vekových kategórií, z rozmanitého sociálneho prostredia, s rôznymi oblasťami pôsobenia, ktorých spájajú ideály UNESCO a snaha rozširovať tieto ideály ďalej.

Každý, kto má záujem založiť takýto klub, sa môže obrátiť buď na Slovenskú národnú komisiu pre UNESCO alebo na Slovenské informačné a dokumentačné stredisko v Univerzitnej knižnici v Bratislave.

Viac informácií nájdete na:

http://www.ulib.sk/sk/stredisko-unesco/spolupraca/kluby-unesco/

 


Aktívne kluby UNESCO v SR:

 

Klub UNESCO Spišské Podhradie

ŠK Slovan Spišské Podhradie

Galova 2

053 04 Spišské Podhradie

tel.: 0421 905 333 199

email: klubunesco@stonline.sk

web: www.unesco-club.eu

 

Klub UNESCO Slovakia

Nábrežie M.R. Štefánika 1685/4

034 01 Ružomberok

tel.: +421 908 102 284

email: klubunescoslovakia@gmail.com

web: www.klubunescoslovakia.sk