sk | en

UNESCO

Komunikácia a informácie


Jedným zo základných pilierov UNESCO je podpora a rozvoj voľného prístupu k informáciám, sloboda slova, ochrana novinárov a rozvoj informačno-komunikačných technológií. Sektor Komunikácie a Informácií UNESCO sa zaoberá témami ako sloboda tlače, mediálna gramotnosť, správa archívov a knižníc, či sloboda vyjadrovania na internete.

Významnými programami tohto sektoru UNESCO sú Medzinárodný program pre rozvoj komunikácií IPDC a program Informácie pre všetkých IFAP, ktorého aktívnym členom je aj Slovensko. 

Okrem iného sa Sektor komunikácie a informácií venuje aj digitalizácii cenného dokumentárneho dedičstva a jeho sprístupňovaniu pre širšiu verejnosť prostredníctvom programu Pamäť sveta.