sk | en

UNESCO

Levoča, Spišský hrad a kultúrne pamiatky okolia

Architektonická dominanta Spišského hradu predstavuje jedinečný urbanisticko- krajinársky súbor vyrastajúci z vápencového brala. Patrí k najväčším fortifikačným stredovekým komplexom v strednej Európe. Jeho protipól predstavuje už v románskom období sídlo cirkevnej správy Spišská Kapitula. Súčasťou lokality je i podhradské mestečko Spišské Podhradie s typickými renesančno-barokovými meštianskymi domami a obec Žehra so svojím ranogotickým kostolom sv. Ducha s vzácnymi stredovekými freskami. Tento súbor vytvára unikátny kompozičný celok. 

Historické jadro Levoče bolo založené v 13. a 14. storočí v rámci opevnenia. Väčšina lokality je zachovaná a obsahuje kostol sv. Jakuba zo 14. storočia s desiatimi oltármi z 15. a 16. storočia a pozoruhodnou zbierkou polychrómnych prác v neskorogotickom štýle. Oltár vysoký 18,6 metra, ktorý postavil okolo r. 1510 Majster Pavol, je najvyšším dreveným gotickým oltárom na svete.

Výbor svetového dedičstva UNESCO rozhodol o zápise Spišského hradu a pamiatok okolia do Zoznamu svetového dedičstva na svojom 17. zasadnutí v kolumbijskej Cartagene v dňoch 6. – 11. decembra 1993. Na svojom 33. zasadnutí v španielskej Seville dňa 28. júna 2009 výbor rozhodol o rozšírení tejto lokality o mesto Levoča a dielo Majstra Pavla.

Viac informácií nájdete na http://www.pamiatky.sk/sk/page/levoca-spissky-hrad-a-pamiatky-okolia