sk | en

UNESCO

Reprezentatívny zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska

Reprezentatívny zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska


1. Radvanský jarmok,

2. Aušusnícke služby špaňodolinských baníkov,

3. Tradičné ručné zvonenie na zvony a tradícia zvonárov na Slovensku,

4. Fujara – hudobný nástroj a jeho hudba,

5. Terchovská muzika,

6. Čičmianske ornamenty,

7. Banskoštiavnický Salamander,

8. Tradičné bábkarstvo na Slovensku,

9. Gajdy a gajdošská kultúra na Slovensku.

10. Tylová paličkovaná čipka Myjavskej pahorkatiny 

11. Vajnorský ornament 

12. Modrotlač

13. Horehronský viachlasný spev