sk | en

UNESCO

Sekcia pre výchovu a vzdelávanie

UNESCO na Slovensku, Slovensko v UNESCO

Aktivity UNESCO implementované na Slovensku a aktivity SR na pôde UNESCO (...)


Programy UNESCO: 

 5 sektory ...