sk | en

UNESCO

Spoločenské vedy


Spoločenské vedy


Sektor spoločenských a humanitných vied UNESCO sa zaoberá predovšetkým otázkami inklúzie, ľudských práv, spoločenských transformácií, rovnosti medzi pohlaviami, či etických princípov vo vede a technológii.