sk | en

UNESCO

Stála delegácia SR pri UNESCO

Stála delegácia SR pri UNESCO

V Paríži je Slovenská republika v rámci UNESCO, obdobne ako iné členské štáty, zastúpená prostredníctvom stálej delegácie (SD SR), ktorá patrí pod Veľvyslanectvo SR vo Francúzsku. SD SR pri UNESCO zabezpečuje kontakt so Sekretariátom UNESCO, stálymi delegáciami členských krajín UNESCO a zastupuje záujmy SR v organizácii.


Stály delegát SR pri UNESCO (veľvyslanec): JUDr. Igor Grexa


Adresa:

Permanent Delegation of the Slovak Republic to UNESCO
1, rue Miollis
75352 Paris
Cedex 15
Francúzska republika

 

 

Tel.: 0033-1 / 4568 3537, 4568 3538

Fax: 0033-1 / 4449 0103

E-mail: dl.slovak-republic@unesco-delegations.org