sk | en

UNESCO

Stála delegácia SR pri UNESCO

Stála delegácia SR pri UNESCO

V Paríži je Slovenská republika v rámci UNESCO, obdobne ako iné členské štáty, zastúpená prostredníctvom stálej delegácie (SD SR). SD SR pri UNESCO zabezpečuje kontakt so Sekretariátom UNESCO, stálymi delegáciami členských krajín UNESCO a zastupuje záujmy SR v organizácii.

SD SR pri UNESCO vedie stála delegátka SR pri UNESCO veľvyslankyňa Anna Plassat Muríňová.


Kontaktné informácie

Adresa:

Permanent Delegation of the Slovak Republic to UNESCO
1, rue Miollis
75352 Paris
Cedex 15
Francúzska republika
 

Tel.: 0033-1 / 4568 3537, 4568 3538

Webová stránka: https://www.mzv.sk/web/sdunesco/domov

E-mail: dl.slovak-republic@unesco-delegations.org