sk | en

UNESCO

Stála delegácia SR pri UNESCO

Stála delegácia SR pri UNESCO

V Paríži je Slovenská republika v rámci UNESCO, obdobne ako iné členské štáty, zastúpená prostredníctvom stálej delegácie (SD SR). SD SR pri UNESCO zabezpečuje kontakt so Sekretariátom UNESCO, stálymi delegáciami členských krajín UNESCO a zastupuje záujmy SR v organizácii.


Stály delegát Slovenskej republiky pri UNESCO

Mgr. Igor Slobodník, veľvyslanec


Adresa:

Permanent Delegation of the Slovak Republic to UNESCO
1, rue Miollis
75352 Paris
Cedex 15
Francúzska republika