sk | en

UNESCO

Terchovská muzika

Terchovská muzika

Temperamentná terchovská muzika je ústne tradovaná hudobná kultúra pochádzajúca z obce Terchová a jej okolia. Pre terchovskú muziku je charakteristické 3 až 4-členné sláčikové obsadenie s malou dvojstrunovou basou. Typický je pre ňu aj viachlasný spev všetkých muzikantov. 

Viac o terchovskej muzike nájdete na: http://terchovskamuzika.sk/

Terchovská muzika bola do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva zapísaná v roku 2013. Pri tejto príležitosti zaznela terchovská muzika pred celým auditóriom Medzivládneho výboru na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva naživo.