sk | en

UNESCO

Učiace sa mesto UNESCO Trnava

Medzinárodná sieť učiacich sa miest UNESCO


Medzinárodná sieť učiacich sa miest UNESCO (UNESCO Global Network of Learning Cities) 

Aktuálne ju tvorí takmer 300 miest z celého sveta, ktoré podporujú neformálne vzdelávacie aktivity, celoživotné vzdelávanie, vyučovanie na pracoviskách, využívanie moderných vzdelávacích pomôcok a vzdelávanie v rodinách a komunitách.

Zastrešuje ju UNESCO Inštitút pre celoživotné vzdelávanie so sídlom v Hamburgu a jej cieľom je združovať a podporovať mestá, ktoré kladú dôraz na rozmanité možnosti vzdelávania pre svojich obyvateľov. Členstvo v sieti taktiež poskytuje výbornú príležitosť na nadväzovanie nových partnerstiev, odborné sieťovanie a zdieľanie skúseností a know-how pri riešení problémov a výziev, ktorým učiace sa mestá čelia. 

Cieľom celoživotného vzdelávania, ktoré je leitmotívom fungovania daného združenia, je výchova k udržateľnému rozvoju, ekonomický a kultúrny rozvoj a sociálna inklúzia. Počas pandémie COVID-19, sieť úzko spolupracovala a zdieľala svoje skúsenosti, stratégie a aktivity tak, aby zmiernila výpadky vo vzdelávacom procese spôsobené lockdownom.

Viac informácii o Medzinárodnej sieti učiacich sa miest UNESCO sa dočítate TU.

Trnava ako Učiace sa mesto UNESCO

Trnava podala svoju prihlášku do siete v novembri 2021 a za člena ju odborná porota spolu s ďalšími 77 mestami zo 44 krajín sveta prijala 2. septembra 2022. Je tak prvým slovenským Učiacim sa mestom UNESCO. Za jej úspešnou kandidatúrou stojí občianske združenie Lifestarter https://lifestarter.sk/, ktoré za podpory mesta Trnava, partnerov a dobrovoľníkov realizuje celé spektrum aktivít v rámci programu „Učiaca sa Trnava“.

Trnava podporuje rozvoj celoživotného vzdelávania, sieťuje a prepája vzdelávacie inštitúcie a organizuje celý rad aktivít zameraných na zvýšenie záujmu všetkých vekových skupín o vzdelávanie.

Podrobné informácie o rôznorodých aktivitách Trnavy na poli vzdelávania a rozvíjaní konceptu učiaceho sa mesta sa dočítate na www.uciacasatrnava.sk

Učiaca sa Trnava je aktívna aj na sociálnych sieťach - Učiaca sa Trnava | Facebook alebo Facebook Lifestarter.