sk | en

UNESCO

Učiace sa mesto UNESCO Trnava

Trnava sa stala prvým zástupcom v Medzinárodnej sieti učiacich sa miest UNESCOMedzinárodnú sieť učiacich sa miest UNESCO (UNESCO Global Network of Learning Cities) aktuálne tvorí takmer 300 miest z celého sveta, ktoré podporujú neformálne vzdelávacie aktivity, celoživotné vzdelávanie, vyučovanie na pracoviskách, využívanie moderných vzdelávacích pomôcok a vzdelávanie v rodinách a komunitách.

Zastrešuje ju UNESCO Inštitút pre celoživotné vzdelávanie v Hamburgu a jej cieľom je združovať a podporovať mestá, ktoré kladú dôraz na rozmanité možnosti vzdelávania pre svojich obyvateľov.  Členstvo v sieti taktiež poskytuje výbornú príležitosť na nadväzovanie nových partnerstiev, odborné sieťovanie a zdieľanie skúseností a know-how pri riešení problémov a výziev, ktorým učiace sa mestá čelia. 

Cieľom celoživotného vzdelávania, ktoré je leitmotívom fungovania daného združenia, je výchova k udržateľnému rozvoju, ekonomický a kultúrny rozvoj a sociálna inklúzia. Počas pandémie COVID-19, sieť úzko spolupracovala a zdieľala svoje skúsenosti, stratégie a aktivity tak, aby zmiernila výpadky vo vzdelávacom procese spôsobené lockdownom.

Trnava podala svoju prihlášku do siete v novembri 2021 a za člena ju odborná porota spolu s ďalšími 77 mestami zo 44 krajín sveta prijala 2. septembra 2022. Je tak prvým slovenským učiacim sa mestom UNESCO. Za jej úspešnou kandidatúrou je občianske združenie Lifestarter https://lifestarter.sk/ v rámci programu „Učiaca sa Trnava“.

Viac informácii o Medzinárodnej sieti učiacich sa miest UNESCO sa dočítate TU.