sk | en

UNESCO

23. júna 2023 sa uskutočnil 3. ročník festivalu Učiaca sa Trnava a my sme boli samozrejme pri tom!


23. júna 2023 sa uskutočnil 3. ročník festivalu Učiaca sa Trnava a my sme boli samozrejme pri tom!

Festival, ktorý aj tento rok pripravil celodenný pútavý program pre malých a veľkých, otvorila Eva Nemčovská, viceprimátorka mesta Trnava a Ľubica Erdelská, generálna tajomníčka Sekretariátu SK UNESCO. Tá vo svojom krátkom príhovore vyzdvihla nadšenie a odhodlanie, s ktorým sa už niekoľko rokov úspešne rozvíja koncept Učiaceho sa mesta UNESCO. Trnava drží zaslúžené prvenstvo medzi slovenskými mestami, nakoľko v tejto vzdelávacej platforme je zatiaľ jediný zástupca, ale už teraz je motiváciou a inšpiráciou pre ďalšie slovenské či zahraničné mestá. Každá jedna obyvateľka či obyvateľ Trnavy má vďaka jeho programom možnosť sa rozvíjať či napredovať v rôznorodých oblastiach. Spoločne sa tak napĺňa poslanie organizácie UNESCO, pre ktorú je vzdelávanie jedným z najdôležitejších pilierov pôsobnosti.

Doobedňajší program podujatia priniesol desiatky aktivít viac ako 45 vzdelávacích organizácií v ôsmich tematických okruhoch.

SK UNESCO bola zastúpená v stánku „Učiaca sa Trnava“ a najmenší návštevníci si mohli odniesť „UNESCO pexeso“, či šlabikáre o UNESCO. Príjemne prekvapili deti a mladí študenti, ktoré sa o lokality UNESCO na Slovensku živo zaujímali. Veľmi nás potešilo, že mnohí z nich sa o našich UNESCO pamiatkach učia aj v školách.

V okruhu „Tvoríme dielo“ si mohli deti vyskúšať zahrať na hudobných nástrojoch a zaspievať karaoke, nakresliť spoločné umelecké dielo či vytvoriť rekord klbka zo starých nechcených tričiek. Tematický okruh venujúci sa prírode ponúkol nielen vedecké pokusy z dielne FPV UCM v Trnave, ale aj ukážku znečistenia vodných tokov, ktorú si pre žiakov pripravila Veselá veda. Na históriu a dejiny kráľovského mesta sa zameral samostatný tematický okruh, ktorý odprezentoval niekoľko historických postáv spojených s Trnavou, ale aj ukážky starých písacích strojov či listín. Ďalšie z tematických okruhov venovali pozornosť vzťahu k európskym krajinám a budovaniu etických hodnôt vrátane finančnej gramotnosti.

Aj tento rok organizátori mysleli na fyzickú i duševnú pohodu v tematickom okruhu s názvom „V dobrej kondícii“ ponúkajúcom niekoľko športových aktivít vrátane prezentácie novej aplikácie Vyskilluj, pričom súčasťou festivalu bolo aj IPčko podporujúce duševné zdravie.

Priestor na festivale dostal aj tematický okruh s názvom „Takto to funguje“, ktorý ponúkal možnosť ostrihať vlasy figuríne či vyskúšať si niektoré z technických prostriedkov v stánkoch trnavských stredných odborných škôl. Špeciálne miesto na festivale mal okruh s názvom „Pomáhame ľuďom rásť“, ktorého súčasťou boli firmy a organizácie, ktoré úzko spolupracujú alebo podporujú Učiacu sa Trnavu.

Okrem aktivít v jednotlivých tematických okruhoch priniesol festival Učiaca sa Trnava aj kultúrne vystúpenia, diskusie či workshop priamo na pódiu (o. i. workshop so spisovateľom Danielom Hevierom a panelovú diskusiu o  zmenách s Veronikou Cifrovou Ostrihoňovou, Natáliou Pažickou a Martinom Takáčom).

Organizátorom Festivalu Učiaca sa Trnava je OZ Lifestarter v spolupráci s Mestom Trnava.

Fotografie z festivalu sú dostupné TU. Video reportáž RTVS TU.

Viac informácií o projekte Učiaca sa Trnava, ako aj iných aktivitách nájdete na weboch www.uciacasatrnava.sk alebo www.lifestarter.sk.

 

 

 

Foto Copyright lifestarter a SK UNESCO