sk | en

UNESCO

UNESCO

Banská Štiavnica a technické pamiatky okolia
Banská Štiavnica a technické pamiatky okolia
Levoča, Spišský hrad a pamiatky okolia
Levoča, Spišský hrad a pamiatky okolia
Rezervácia ľudovej architektúry Vlkolínec
Rezervácia ľudovej architektúry Vlkolínec
Historické jadro mesta Bardejov
Historické jadro mesta Bardejov
Drevené chrámy v slovenskej časti Karpatského oblúka
Drevené chrámy v slovenskej časti Karpatského oblúka
Jaskyne Slovenského a Aggtelekského krasu
Jaskyne Slovenského a Aggtelekského krasu
Karpatské bukové pralesy a staré bukové lesy Nemecka
Karpatské bukové pralesy a staré bukové lesy Nemecka

UNESCO

UNESCO (z angl. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization), v preklade Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru, je organizácia, ktorej posolstvo spočíva v budovaní svetového mieru vďaka medzinárodnej spolupráci v oblastiach vzdelávania, kultúry a vedy. UNESCO vzniklo v roku 1945 ako reakcia na dve zdrvujúce svetové vojny, kedy si medzinárodné spoločenstvo uvedomilo, že ekonomické a politické dohody na udržanie trvalého mieru nestačia. Ľudí je potrebné viesť k morálnej a intelektuálnej solidarite a vzájomnému porozumeniu.


Ako sa píše v preambule ústavy UNESCO: "Keďže vojny začínajú v mysliach mužov a žien, obrana mieru sa musí budovať práve v mysliach ľudí.“  UNESCO sa o to usiluje pomocou výchovných a vzdelávacích programov, zdieľaniu poznatkov o prírodných a spoločenských vedách, rozvoja kultúry a ochrany kultúrneho dedičstva, podpory správneho využitia informačných a komunikačných technológii a ochrany životného prostredia. UNESCO poskytuje priestor pre interkulturálny dialóg, vďaka ktorému krajiny spoločne nachádzajú riešenia na aktuálne výzvy. UNESCO je jedinou odbornou organizáciou systému OSN, ktorá má mandát na rozvoj kultúrneho a intelektového potenciálu svetového spoločenstva.

Programová náplň práce UNESCO je členená do 5 hlavných sektorov:

1)      Vzdelávanie

2)      Prírodné vedy

3)      Spoločenské a humanitné vedy

4)      Kultúra (vrátane svetového dedičstva)

5)      Komunikácie a informácie

Pri tvorbe programov sa UNESCO riadi princípmi rodovej rovnosti a špeciálnu pozornosť venuje aj mládeži. Aktuálnou absolútnou prioritou organizácie je implementácia Cieľov udržateľného rozvoja 2030.