sk | en

UNESCO

Ciele a priority

Aktuálne Globálne priority UNESCO 

1.  Priorita Afrika, s dôrazom na mládež a rodovú rovnosť:

 • budovanie mieru prostredníctvom podpory inkluzívnej, mierumilovnej a životaschopnej spoločnosti;
 • inštitucionálne budovanie kapacít pre trvalo udržateľný rozvoj a odstránenie chudoby.

2. Priorita mládež:

 • formulovanie politík a ich revízia za aktívnej účasti mládeže;
 • podpora a rozvoj schopností a zručností mládeže  v prechode do dospelosti;
 • účasť mládeže na rozhodovacom procese a demokratickej konsolidácii, mládež vo vedení, podnikaní a inováciách pre udržateľnú existenciu a zredukovanie chudoby.

3. Priorita rodová rovnosť

 • posilnenie rodovej rovnosti v spoločenskom, politickom a ekonomickom živote a implementácia rodovej rovnosti vo všetkých politikách, programoch a iniciatívach.

Aktuálne Strategické ciele organizácie 

 1. Podporovať členské krajiny pri rozvoji systémov vzdelávania, ktoré poskytujú vyššiu kvalitu a inkluzívne celoživotné vzdelávanie pre všetkých.
 2. Umožniť študujúcim rozvíjať svoju kreativitu a stať sa zodpovednými globálnymi občanmi.
 3. Napredovať v programe Vzdelávanie pre všetkých a formulovať budúci medzinárodný vzdelávací program.
 4. Podporovať prepojenie vedeckých, politických, spoločenských, etických a inkluzívnych politík pre trvalo udržateľný rozvoj.
 5. Posilniť medzinárodnú vedeckú spoluprácu pre mier, udržateľnosť a sociálnu inklúziu.
 6. Podporovať inkluzívny spoločenský rozvoj a dialóg medzi kultúrami pre ich zbližovanie. 
 7. Chrániť, podporovať a odovzdávať ďalej dedičstvo.
 8. Podporovať kreativitu a rozmanitosť kultúrnych prejavov.
 9. Podporovať slobodu prejavu, rozvoj médií a univerzálny prístup k informáciám a vedomostiam.