sk | en

UNESCO

Ciele a priority

Aktuálne Globálne priority UNESCO 

1.  Priorita Afrika

 • budovanie mieru prostredníctvom podpory inkluzívnej, mierumilovnej a životaschopnej spoločnosti;
 • inštitucionálne budovanie kapacít pre trvalo udržateľný rozvoj a odstránenie chudoby.

2. Priorita mládež

 • formulovanie politík a ich revízia za aktívnej účasti mládeže;
 • podpora a rozvoj schopností a zručností mládeže  v prechode do dospelosti;
 • účasť mládeže na rozhodovacom procese a demokratickej konsolidácii, mládež vo vedení, podnikaní a inováciách pre udržateľnú existenciu a zredukovanie chudoby.

3. Priorita rodová rovnosť

 • posilnenie rodovej rovnosti v spoločenskom, politickom a ekonomickom živote a implementácia rodovej rovnosti vo všetkých politikách, programoch a iniciatívach.

Aktuálne strategické ciele organizácie 

 • Podporovať členské krajiny pri rozvoji systémov vzdelávania, ktoré poskytujú vyššiu kvalitu a inkluzívne celoživotné vzdelávanie pre všetkých.
 • Umožniť študujúcim rozvíjať svoju kreativitu a stať sa zodpovednými globálnymi občanmi.
 • Napredovať v programe Vzdelávanie pre všetkých a formulovať budúci medzinárodný vzdelávací program.
 • Podporovať prepojenie vedeckých, politických, spoločenských, etických a inkluzívnych politík pre trvalo udržateľný rozvoj.
 • Posilniť medzinárodnú vedeckú spoluprácu pre mier, udržateľnosť a sociálnu inklúziu.
 • Podporovať inkluzívny spoločenský rozvoj a dialóg medzi kultúrami pre ich zbližovanie. 
 • Chrániť, podporovať a odovzdávať ďalej dedičstvo.
 • Podporovať kreativitu a rozmanitosť kultúrnych prejavov.
 • Podporovať slobodu prejavu, rozvoj médií a univerzálny prístup k informáciám a vedomostiam.