sk | en

UNESCO

Karpatské bukové pralesy a staré bukové lesy Nemecka

externé informácie

Karpatské bukové pralesy boli pôvodne bilaterálnym, dnes sú však už trilaterálnym svetovým prírodným dedičstvom. Zapísané boli v roku 2007 (Slovensko a Ukrajina) a rozšírené v roku 2011 (o Nemecko). Karpatské bukové pralesy a staré bukové lesy Nemecka sú lokalitou, ktorá pozostáva z pätnástich samos ...


Jaskyne Slovenského a Aggtelekského krasu

externé informácie

Dobšinská ľadová jaskyňa: Jaskyňa Domica: Gombasecká jaskyňa:   Jasovská jaskyňa: Ochtinská aragonitová jaskyňa: Fotografie poskytla: © Štátna ochrana prírody SR, Správa slovenských jaskýň (www.ssj.sk) http://www.ssj.sk/sk/clanok/146-slovensky-kras