sk | en

UNESCO

Karpatské bukové pralesy a staré bukové lesy Nemecka

externé informácie

Karpatské bukové pralesy boli pôvodne bilaterálnym, dnes sú však už trilaterálnym svetovým prírodným dedičstvom. Zapísané boli v roku 2007 (Slovensko a Ukrajina) a rozšírené v roku 2011 (o Nemecko). Karpatské bukové pralesy a staré bukové lesy Nemecka sú lokalitou, ktorá pozostáva z pätnástich samos ...