sk | en

UNESCO

UNESCO chráni „živé dedičstvo“ ľudstva

externé informácie

UNESCO je povestné svojou snahou o zachovanie univerzálneho dedičstva ľudstva, či už ide o historické pamiatky, prírodné poklady, predmety a miesta kultúrneho významu, alebo o dokumentárne dedičstvo. Významným programom UNESCO je teda aj ochrana rozmanitosti nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva, ...


Drevené kostolíky na Zozname svetového dedičstva UNESCO

externé informácie

Pozoruhodnosťou východného a stredného Slovenska sú okrem prírodných krás aj jedinečné drevené kostolíky, pri stavbe ktorých nebol použitý ani jediný klinec. Drevené kostolíky sú rímskokatolícke, gréckokatolícke, pravoslávne, alebo evanjelické; pochádzajú prevažne z 17. a 18. storočia a aj v súčasno ...


Pozvánka na potulky po stopách prírodného dedičstva Slovenska

externé informácie

Leto je ideálny čas na potulky slovenskou prírodou a objavovanie vzácnych prírodných pokladov, z ktorých viaceré získali medzinárodné uznanie za svoju jedinečnú hodnotu a krásu. Mnohé prírodné lokality na Slovensku sa pýšia značkou UNESCO, či už ide o jednu z našich štyroch UNESCO Biosférických rez ...


Súťaž a medzinárodná výstava detského výtvarného umenia

externé informácie

Súťaž a medzinárodná výstava detského výtvarného umenia „Kanagawa Biennial World Children´s Art Exhibition“ Informujeme Vás o uverejnení súťaže a medzinárodnej výstave v oblasti detského výtvarného umenia „Kanagawa Biennial World Children´s Art Exhibition“, ktorá sa koná v japonskej prefektúre Kana ...


Tvorivé dielne pre študentov ASPNet UNESCO v SR

externé informácie

Informačné a dokumentačné stredisko UNESCO pri Univerzitnej knižnici v Bratislave  spolu s ÚĽUV-om pozývajú študentov pridružených škôl UNESCO v SR na tvorivé dielne, kde sa študenti oboznámia s technikami tradičných ľudových výrob ako je drotárstvo a maľba na sklo, objavia skryté zručnosti a kreati ...


Úmrtie stáleho delegáta Slovenskej republiky pri UNESCO JUDr. Igora Grexu

externé informácie

Slovenská komisia pre UNESCO s hlbokým zármutkom oznamuje, že vo veku nedožitých 62 rokov zomrel stály delegát Slovenskej republiky pri UNESCO, JUDr. Igor Grexa Veľvyslanec Grexa bol významným dlhoročným slovenským diplomatom. Vyštudoval medzinárodné právo na prestížnom Moskovskom štátnom inštitúte ...


Newsletter Slovenskej komisie pre UNESCO

externé informácie

Slovenská komisia pre UNESCO začala vydávať svoj pravidelný Newsletter, ktorého prvé číslo nájdete v prílohe. V ňom sa dozviete o zaujímavých aktivitách, ktoré sa nám podarilo uskutočniť aj napriek karanténnym opatreniam. Želáme príjemné čítanie! Začínajú sa letné prázdniny a veríme, že leto 2020 j ...


Slovenská komisia pre UNESCO zasadala po vedením jej nového predsedu Ivana Korčoka

externé informácie

Na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (MZVEZ SR) sa v utorok (30. júna 2020) uskutočnilo prvé zasadnutie Slovenskej komisie pre UNESCO pod vedením Ivana Korčoka, ktorý je z titulu funkcie ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republi ...


AJ TY V IT NOMINOVANÉ NA CENU UNESCO V OBLASTI VZDELÁVANIA DIEVČAT A ŽIEN

externé informácie

Bratislava, 25. júna 2020 - Prize for Girls’ and Women’s Education je medzinárodné ocenenie udeľované od roku 2016 Organizáciou Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO) s cieľom odmeniť jednotlivcov a organizácie, ktoré sa zásadným spôsobom podieľajú na zlepšovaní vzdelania dievčat ...


Online prieskum UNESCO „The World in 2030“

externé informácie

UNESCO spustilo anonymný online prieskum „Svet v roku 2030“, ktorého cieľom je získať informácie o vnímaní najväčších globálnych výziev a ich riešení počas budúcej dekády. Výsledky prieskumu budú využité pri stanovovaní globálnej agendy organizácie.   Vyplnenie online dotazníka Vám zaberie len pár m ...


Pridružené školy UNESCO rozvíjajú medzinárodnú spoluprácu aj počas koronakrízy

externé informácie

Napriek uzatvoreniu škôl po celom svete sa pridružené školy UNESCO na Slovensku aktívne zapojili do iniciatívy Medzinárodný týždeň umeleckej výchovy 2020 (International Arts Education Week 2020), ktorá prebiehala počas posledného májového týždňa. Cieľom iniciatívy bolo zdôrazniť význam umenia pre ku ...


„Naše riešenia sú v prírode“ - Svetový deň biodiverzity (22. máj)

externé informácie

Aj tento rok si 22. 5. pripomíname Svetový deň biodiverzity, ktorého mottom v r. 2020 je: „Naše riešenia sú v prírode“.  Táto téma poukazuje na to, že biodiverzita zostáva odpoveďou na množstvo výziev v oblasti trvalo udržateľného rozvoja, ktorým všetci čelíme. Biodiverzita je základom udržateľnej b ...


21. máj - Svetový deň kultúrnej diverzity

externé informácie

Svetový deň kultúrnej rozmanitosti pre dialóg a rozvoj, ktorý si každoročne pripomíname 21. mája, oslavuje nielen bohatstvo svetových kultúr, ale vyzdvihuje aj základnú úlohu medzi-kultúrneho dialógu pri dosahovaní mieru a trvalo udržateľného rozvoja. Valné zhromaždenie OSN prvýkrát vyhlásilo tento ...


Výzva na ceny UNESCO v oblasti vzdelávania – Konfuciova cena a Cena kráľa Sedžonga za rozvoj gramotnosti vo svete

externé informácie

UNESCO spolu s vládou Čínskej ľudovej republiky a s vládou Kórejskej republiky vyhlasujú súťaže o najlepšie vzdelávacie projekty v oblasti šírenia gramotnosti vo svete. Ceny sú udeľované jednotlivcom, krajinám či mimovládnym organizáciám za ich jedinečný prínos k napĺňaniu Cieľa udržateľného rozvoja ...


Podujatie UNESCO k Svetovému dňu slobody tlače – dnes 4.5.2020 o 17.00 hod online

externé informácie

UNESCO si dnes pripomenie Svetový deň slobody tlače (3.5.) diskusiou na vysokej úrovni pod názvom „Sloboda tlače a zvládanie dezinformácií v kontexte COVID-19“ za účasti generálnej riaditeľky UNESCO Audrey Azoulay a GT OSN Antonia Guterresa. Podujatie môžete sledovať online dnes 4.5.2020 od 17.00 h ...


Medzinárodná cena L'Oréal UNESCO pre ženy vo vede 2021

externé informácie

UNESCO spolu s firmou L'Oréal vyhlásili nový ročník Medzinárodnej súťaže L'Oréal UNESCO pre ženy vo vede 2021, určenej pre vedkyne v oblasti prírodných vied, matematiky a informatiky. Päť najúspešnejších vedkýň bude odmenených sumou 100 000,- eur za ich jedinečný prínos pre rozvoj vedy.   Program ...


Štátny tajomník MK SR na virtuálnom stretnutí ministrov kultúry členských krajín UNESCO - riešenie problémov s COVID-19

externé informácie

Štátny tajomník MK SR Radoslav Kutaš vystúpil na virtuálnom stretnutí ministrov kultúry členských krajín UNESCO zameranom na riešení problémov spôsobených pandémiou COVID-19 v oblasti kultúry UNESCO v rámci mobilizácie síl  a hľadania riešení problémov spôsobených pandémiou COVID-19 uskutočnilo 22. ...


Výzva pre slovenské mestá zapojiť sa do medzinárodnej siete Učiace sa mestá UNESCO (Learning Cities)

externé informácie

Mestá a obce Slovenska majú možnosť zapojiť sa do siete Učiacich sa miest UNESCO a zaradiť sa tak medzi 173 miest z celého sveta, ktoré podporujú neformálne vzdelávacie aktivity, vyučovanie na pracovisku, využívanie moderných vzdelávacích pomôcok a vzdelávanie v rodinách a komunitách. Sieť Učiacich ...


Svetová správa o stave vody vo svete: Voda a klimatické zmeny

externé informácie

Pri príležitosti Svetového dňa vody (22. marec) bola uverejnená Svetová správa o stave vody, zameraná na vzťah medzi vodou a klimatickými zmenami UN World Water Development Report (WWDR), ktorá je voľne dostupná na https://en.unesco.org/themes/water-security/wwap/wwdr/2020 Program UNESCO pre hodnot ...


Slovensko predložilo ďalšiu nomináciu na zápis do Reprezentatívneho zoznamu NKD ľudstva UNESCO - Sokoliarstvo

externé informácie

Slovensko predložilo ďalšiu nomináciu na zápis do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO - Sokoliarstvo V pondelok 30. marca 2020, Slovensko spolu so Spojenými arabskými emirátmi, Holandskom, Írskom, Chorvátskom, Poľskom  a Kirgizskom, predložilo Sekretariátu UNESC ...