sk | en

UNESCO

Medzinárodný deň biologickej diverzity (22.5.)

externé informácie

Rozmanitosť ekosystémov či rôznorodosť všetkých živých organizmov spája pojem biologická diverzita, ktorý ukotvil ešte v r. 1992 Dohovor o biologickej diverzite. Dnes je téma ochrany diverzity jednou z priorít medzinárodnej politiky v oblasti ochrany životného prostredia. Veď iba pestré a kvalitné p ...


16. mája si pripomíname Medzinárodný deň spolužitia v mieri

externé informácie

Tento deň venovaný mierovému spolužitiu bol vyhlásený po prijatí príslušnej rezolúcie Valným zhromaždením OSN v decembri 2017. Posolstvo Medzinárodného dňa spolužitia v mieri je o to silnejšie dnes, kedy v susednej  Ukrajine prebieha vojnový konflikt. Dnešný deň je preto mementom pre jednotlivcov, v ...


Výzva na zapojenie sa do fotografickej súťaže „Oči mládeže na hodvábnych cestách“

externé informácie

UNESCO v rámci programu Hodvábne cesty spúšťa 4. ročník medzinárodnej fotografickej súťaže „Oči mládeže na hodvábnych cestách“. Do súťaže sa môžu zapojiť mladí ľudia vo veku od 14 do 25 rokov so svojimi prácami, ktoré by mali reflektovať jednu z dvoch tém súťaže – „Viera a spiritualita“ a „Žiť spolu ...


Nová stála expozícia v Gerulate

externé informácie

Príďte sa pozrieť na najnovšiu lokalitu UNESCO na Slovensku, ktorá na Zoznam svetového dedičstva UNESCO pribudla v júli minulého roku. Múzeum mesta Bratislavy slávnostne otvára novú stálu expozíciu, ktorá prezentuje nálezy z lokality bývalého rímskeho tábora Gerulata ako súčasť Dunajského Limesu. Ar ...


Prezentácia knihy Slovenskej ľudovej architektúry autorky J. Krivošovej v Univerzitnej knižnici

externé informácie

Pozývame Vás dňa 10. mája 2022 o 17,00 hod. na slávnostnú prezentáciu knihy Janky Krivošovej SLOVENSKÁ ĽUDOVÁ ARCHITEKTÚRA. Podujatie sa bude konať v priestoroch Univerzitnej knižnice v Bratislave.  V prílohe prikladáme pozvánku.  


Výzva pre základné a stredné školy na prihlásenie sa do programu FinQ pre školský rok 2022-23

externé informácie

Nadácia Slovenskej sporiteľne vyhlásila výzvu pre školy, ktoré majú záujem zapojiť sa od školského roka 2022-2023 do programu FinQ, ktorý Slovenská komisia pre UNESCO nominovala na cenu UNESCO Hamdan za rozvoj učiteľskej profesie za r. 2021-22. Program FinQ je určený pre prvý a druhý stupeň základný ...


Medzinárodné ceny UNESCO za podporu gramotnosti

externé informácie

SK UNESCO Informuje o možnosti zapojenia sa do výzvy na predkladanie nominácií na medzinárodné ceny UNESCO za podporu gramotnosti. Tohtoročná edícia cien sa sústreďuje na tému „Transformácia priestorov určených na vzdelávanie a zvyšovanie gramotnosti“. Ceny sú udeľované jednotlivcom, vládam, mimovlá ...


Svetový deň slobody tlače 3.5.

externé informácie

V dnešný deň si celosvetovo pripomíname Deň slobody tlače. Slovensko sa dlhodobo zasadzuje za bezpečnosť novinárov na pôde viacerých medzinárodných organizácií, UNESCO nevynímajúc. Dôležitosť univerzálneho prístupu k informáciám a nezávislosť médií je na pozadí prebiehajúceho vojnového konfliktu v s ...


Pozvanie na prednášku Informačného a dokumentačného strediska

externé informácie

Pozvanie na prednášku s názvom "Vtáčia migrácia - (ne)známe divadlo operencov". Prednášku organizuje IDS UNESCO pri príležitosti Svetového dňa sťahovavého vtáctva. Spoluorganizátorom je OZ Ochrana dravcov na Slovensku. Prednáška sa uskutoční dňa 11.5.2022 o 17,30 hod. v Seminárnej sále na Klariskej ...


UNESCO sa pripája k oslavám Medzinárodného dňa jazzu 30.4.

externé informácie

Ako povedala skvelá Nina Simone: „Jazz nie je len hudba, je to spôsob života, je to spôsob bytia, spôsob myslenia“.  Príbeh Jazzu je zapísaný do úsilia o ľudskú dôstojnosť, demokraciu a občianske práva, zohral svoju úlohu aj v boji proti diskriminácii a rasizmu. UNESCO verí v silu jazzu a považuje h ...


Jazykoví nadšenci a polygloti

externé informácie

Jazykoví nadšenci a polygloti, dávame Vám do pozornosti medzinárodné stretnutie Polyglot Gathering, ktoré sa tento rok uskutoční online aj naživo Každoročne najväčšie medzinárodné stretnutie pre jazykových nadšencov s názvom Polyglot Gathering sa uskutoční aj v tomto roku - dokonca hneď dvakrát. To ...


Cena UNESCO - Madanjeet Singha za podporu tolerancie a nenásilia

externé informácie

Slovenská komisia pre UNESCO informuje o výzve na predkladanie nominácií na Cenu UNESCO - Madanjeet Singha za podporu tolerancie a nenásilia, ktorá sa udeľuje každé dva roky pri príležitosti Medzinárodného dňa tolerancie (16.11.) a výročia založenia UNESCO. Víťaz získa finančnú odmenu vo výške 100 0 ...


Cena L'Oréal-UNESCO For Women in Science International Awards 2023

externé informácie

UNESCO a spoločnosť L'Oréal aj tento rok publikovali výzvu na predkladanie kandidatúr na cenu For Women in Science Awards, do ktorej sa môžu zapojiť vedkyne z celého sveta, ktorých výskum sa zameriava na oblasti prírodných vied, matematiky a informatiky. Päť najúspešnejších vedkýň bude odmenených su ...


Slávnostné zasadnutie Slovenskej komisie pre UNESCO

externé informácie

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok, ktorý je z titulu svojej funkcie aj predsedom Slovenskej komisie pre UNESCO (SK UNESCO), otvoril v utorok 26. apríla 2022 na pôde rezortu diplomacie zasadnutie SK UNESCO a odovzdal menovacie dekréty prítomným členkám a členom komisi ...


Materiál pre školy o migrácii z dielne Ambrela

externé informácie

Platforma rozvojových organizácií - Ambrela, ktorá má svojho zástupcu aj v Slovenskej komisii pre UNESCO, v rámci projektu "Globálne ciele a migrácia" vedie osvetovú kampaň "Tváre migrácie". Jej cieľom je rozšíriť povedomie Slovákov a Sloveniek o rôznorodosti, tolerancii a tiež vysvetliť dôvody i vý ...


Svetový deň kníh a autorských práv 23.4.

externé informácie

Svetový deň kníh si pripomíname na počesť úmrtia literárnych velikánov Williama Shakespeara a Miguela de Cervantesa. Tento deň oslavuje radosť z čítania kníh a pripomína schopnosť kníh vytvárať mosty medzi kultúrami, generáciami či minulosťou a budúcnosťou. A práve rozvoj kultúrneho a intelektuálneh ...


Deň Zeme 22.4.

externé informácie

Už vyše 20 rokov je dnešný deň celosvetovo známy ako Deň Zeme. Symbolicky si tak pripomíname dôležitosť medzinárodného úsilia o ochranu našej planéty prostredníctvom šírenia osvety a vedenia intenzívnych diskusií o klimatických zmenách. Tohtoročným mottom Dňa Zeme je celosvetová kampaň „Investujme d ...


UNESCO si pripomenulo dva významné medzinárodné dni

externé informácie

UNESCO si pripomenulo dva významné medzinárodné dni – Svetový deň umenia 15.4. a Medzinárodný deň pamiatok a historických sídiel 18.4. Svetový deň umenia bol vyhlásený na 40. Generálnej konferencii UNESCO v roku 2019, pretože umenie podporuje kreativitu, inováciu a kultúrnu rozmanitosť pre všetky n ...


Newsletter Slovenskej komisie pre UNESCO

externé informácie

Vážení priaznivci UNESCO, prikladáme ďalšie vydanie newslettra Slovenskej komisie pre UNESCO. Prajeme príjemné čítanie.


Spolupráca slovenskej a japonskej pridruženej školy UNESCO

externé informácie

Škola umeleckého priemyslu na Sklenárovej ulici v Bratislave, ktorá je dlhoročným aktívnym členom Siete pridružených škôl UNESCO sa spoločne s partnerskou japonskou školou - Yatsushiro High School, 856, Nagaikari-machi, Yatsushiro-city, Kumamoto, zapojili do 3. ročníka projektu Japan Art Mile. Na to ...