sk | en

UNESCO

Dňa 12. novembra 2019 bola v sídle UNESCO slávnostne zahájená 40. Generálna konferencia UNESCO (GK)

externé informácie

Hlavným rečníkom otváracieho ceremoniálu bol GT OSN Antonio Guterres, ktorý vo svojom prejave hovoril o piatich hlavných hrozbách v dnešnom svete - prvou je rozpad ekonomického a geopolitického svetového poriadku, druhou  je porušenie sociálnej dohody, treťou zväčšujúca sa priepasť medzi ľuďmi, štvr ...


Prednáška v Informačnom a dokumentačnom stredisku UNESCO „Staroegyptská rakva v Bratislave“

externé informácie

Informačné a dokumentačné stredisko UNESCO pri Univerzitnej knižnici v Bratislave pozýva záujemcov na prednášku z cyklu Orient známy a neznámy, ktorá sa zameria na staroegyptskú rakvu v Slovenskom národnom múzeu (SNM) v Bratislave. Rakva patrí medzi pozoruhodné a vzácne artefakty pochádzajúce zo sta ...


Prednáška v Informačnom a dokumentačnom stredisku UNESCO „Nový ateizmus čo to je?“

externé informácie

Informačné a dokumentačné stredisko UNESCO pri Univerzitnej knižnici v Bratislave pozýva záujemcov na prednášku z cyklu Náboženstvá pod drobnohľadom, ktorá sa zameria v súčasnosti na najrozšírenejšiu formu kritiky náboženstva, ktorá je označovaná ako Nový ateizmus. Popíše jeho vznik na začiatku toht ...


Prednáška v Informačnom a dokumentačnom stredisku UNESCO „Konšpiračné teórie v minulosti a súčasnosti“

externé informácie

Informačné a dokumentačné stredisko UNESCO pri Univerzitnej knižnici v Bratislave pozýva záujemcov na prednášku z cyklu Antropologické potulky svetom ľudských kultúr, ktorá osvetlí historické kontexty známych i menej známych tém konšpiračných teórií, ako aj vývoj reflexie tohto fenoménu vo verejnom ...


Prednáška v Informačnom a dokumentačnom stredisku UNESCO pod názvom „Ľudské práva a súčasná čínska spoločnosť"

externé informácie

Informačné a dokumentačné stredisko UNESCO pri Univerzitnej knižnici v Bratislave pozýva záujemcov na diskusiu zo série podujatí ASIA TALKS, ktorá sa zameria na ľudské práva v komunistickej Číne. Čína je dlhodobo kritizovaná za porušovanie ľudských práv svojich občanov. Obrovské represie prebiehajú ...


Medzinárodná odborná konferencia Dieťa v ohrození pod záštitou SK UNESCO

externé informácie

Medzinárodná odborná konferencia Dieťa v ohrození pod záštitou SK UNESCO Už 28. krát sa koná v Bratislave Medzinárodná odborná konferencia Dieťa v ohrození. Organizuje ju Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie v dňoch 7.- 8.11.2019. Odborníci zo Slovenska,  ale aj zo zahraničia, sa ve ...


Cena UNESCO v oblasti slobody tlače – Guillermo Cano World Press Freedom Prize 2020

externé informácie

Cena UNESCO Guillermo Cano World Press Freedom Prize 2020 je určená pre osoby, organizácie alebo inštitúcie, ktoré významne prispeli k obrane a presadzovaniu slobody tlače hocikde vo svete, aj za cenu rizika. Kandidátov na cenu môžu nominovať členské štáty UNESCO, medzinárodné a regionálne novinársk ...


Národná konferencia na tému Etika a umelá inteligencia

externé informácie

Slovenský výbor pre bioetiku SK pre UNESCO zorganizoval pod záštitou Slovenskej komisie pre UNESCO Národnú konferenciu pod názvom „Etika a umelá inteligencia“. Konferencia sa uskutočnila dňa 11. októbra 2019 na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky v Bratislave ...


Pod záštitou SK UNESCO - II. modelové zasadnutie OSN AproMUN na pôde Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

externé informácie

Pod záštitou Slovenskej komisie pre UNESCO sa uskutočnilo II. modelové zasadnutie OSN AproMUN na pôde Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Lukáš Parízek vo štvrtok (17. októbra 2019) ...


LingvaFest’2019 pod záštitou Slovenskej komisie pre UNESCO

externé informácie

Oslavy Európskeho dňa jazykov, ktorý každoročne spadá na 26. septembra, nezostali na Slovensku ani tento rok bez povšimnutia. Ekonomická univerzita v Bratislave sa totiž opäť na dva dni premenila na centrum cudzích jazykov a kultúr z celého sveta pre viac ako 2000 jazykových nadšencov, polyglotov, č ...


Projekt L'Oréal-UNESCO Pre ženy vo vede ocenil dve slovenské výskumníčky

externé informácie

Laureátkami 3. ročníka súťaže L'Oréal-UNESCO Pre ženy vo vede 2019 sa stali: Mgr. Martina Gáliková, PhD. z Ústavu zoológie SAV v Bratislave v kategórii do 35 rokov a RNDr. Vlasta Demečková, PhD. z Ústavu biologických a ekologických vied na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach v kategórii do 45 r ...


21. medzinárodná konferencia zo série Etické myslenie v minulosti a súčasnosti

externé informácie

Dňa 16. a 17. októbra 2019 organizuje Katedra bioetiky UNESCO, ktorá je alokovaná na Prešovskej univerzite v Prešove, 21. medzinárodnú konferenciu zo série Etické myslenie v minulosti a súčasnosti. Tento ročník konferencie sa venuje problematike Globálnej bioetiky. Rozsah tém: - pôvod globálnej bio ...


5. ročník esejistickej súťaže Katedry bioetiky UNESCO v Prešove

externé informácie

Podmienky piateho ročníka esejistickej súťaže Katedry bioetiky UNESCO a Inštitútu etiky a bioetiky FF PU v Prešove na tému DEMOKRACIA A SLOBODA OČAMI STREDOŠKOLÁKOV Do súťaže sa zapájajú študenti stredných škôl prešovského a košického kraja. Cieľom súťaže je upriamiť pozornosť na súčasné politické ...


UNESCO Philosophy Day/Night už po štvrtý krát v Prešove

externé informácie

UNESCO Philosophy Day/Night prebehne už štvrtý krát v priestoroch prešovského klubu Wawe – centrum. Pod organizačným patronátom Inštitútu etiky a bioetiky, Filozofickej fakulty PU v Prešove v spolupráci s Inštitútom politológie a Inštitútom estetiky a umeleckej kultúry sa verejnosti ponúkne deň a no ...


Jediný jazykový festival na Slovensku LingvaFest2019 pod záštitou Slovenskej komisie pre UNESCO

externé informácie

Viac informácií o festivale, ktorý sa koná v dňoch 26.-27. septembra 2019 v Bratislave nájdete na: https://www.lingvafest.sk/sk/    


Prednáška v IDS UNESCO pri Univerzitnej knižnici „Čert na pozadí stredovekých exempiel“

externé informácie

Informačné a dokumentačné stredisko UNESCO pri Univerzitnej knižnici v Bratislave pozýva záujemcov na prednášku z cyklu Náboženstvá pod drobnohľadom, ktorá predstaví rozdiely medzi východným a západným vnímaním čerta v stredovekej spoločnosti a porovná situácie, kedy je čert chápaný ako zlá osoba a ...


Prednáška v IDS UNESCO pri Univerzitnej knižnici pod názvom "O dervišoch a ich postavení v spoločnosti súčasnej Bosny"

externé informácie

Informačné a dokumentačné stredisko UNESCO pri Univerzitnej knižnici v Bratislave pozýva záujemcov na prednášku z cyklu Antropologické potulky svetom ľudských kultúr, kde sa prednášajúci zameria na miesta dervišských bratstiev v súčasnej spoločnosti Bosny a Hercegoviny, na ich rituály a na ich pôsob ...


Prednáška z cyklu Orient známy a neznámy v Informačnom a dokumentačnom stredisku UNESCO pri Univerzitnej knižnici

externé informácie

Informačné a dokumentačné stredisko UNESCO pri Univerzitnej knižnici v Bratislave pozýva záujemcov na prednášku, ktorá sa zameria na vysvetlenie pojmov perzská, resp. iránska literatúra a v stručnosti oboznámi poslucháčov s jej vývojom od počiatkov až po tzv. klasické obdobie.Podujatie sa uskutoční ...


Prednáška v Informačnom a dokumentačnom stredisku UNESCO pri Univerzitnej knižnici

externé informácie

Informačné a dokumentačné stredisko UNESCO pri Univerzitnej knižnici v Bratislave pozýva záujemcov na prednášku z cyklu Náboženstvá pod drobnohľadom, ktorá predstaví jednu z najstarších kresťanských cirkví na svete a zároveň najväčšiu, ktorá sa v oblasti Blízkeho východu nachádza. Prednáška sa zamer ...


Dni európskeho kultúrneho dedičstva_otvárací ceremoniál v Banskej Štiavnici

externé informácie

Otvárací ceremoniál DEKD 2019 sa uskutoční dňa 5. septembra 2019 v Banskej Štiavnici s nasledovným programom: Odovzdávanie výročných cien revue Pamiatky a múzeá /o 12.00 hod. na Starom zámku/ Recepcia /o 14.00 hod. na Starom zámku/ Slávnostné otvorenie DEKD 2019 /o 16.00 hod. v Kostole sv. Katarí ...