sk | en

UNESCO

Podpis Rámcovej dohody o partnerstve SR a UNESCO a o implementácii projektu zabezpečenia pitnej vody pre obyvateľov Turkana

externé informácie

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák a generálna riaditeľka UNESCO Audrey Azoulay podpísali 13. decembra 2018 v Paríži Rámcovú dohodu o partnerstve SR a UNESCO a o implementácii projektu zabezpečenia pitnej vody pre obyvateľov kenského regiónu ...


Tak ako Poľana spojila ľudí v Podpoľaní, spája ľudí aj z iných regiónov. Pravdepodobne preto, lebo v nej tlčie srdce Slovenska.

externé informácie

Dňa 10. decembra 2018 sa uskutočnilo slávnostné zasadnutie Slovenského výboru Programu Človek a biosféra (SV MAB), ktorý tento rok oslavuje významné 25. výročie svojho vzniku. Hostiteľom bola Biosférická rezervácia Poľana. Členovia SV MAB sa pri tejto príležitosti stretli ...


Zápis viacnárodnej nominácie „Modrotlač“ do zoznamu UNESCO

externé informácie

Dňa 28. novembra 2018 Medzivládny výbor na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO schválil zápis viacnárodnej nominácie „Modrotlač“ na Reprezentatívny zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO, ktorú SR predložila spoločne s Nemeckom, Rakúskom, ČR ...


IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže s iniciatívou UNESCO a UNICEF spustili v týchto dňoch súťaž pre tímy mladých ľudí

externé informácie

IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže v súvislosti s celosvetovou iniciatívou UNESCO a UNICEF vyhlasuje súťaž: "NAJVÄČŠIA SVETOVÁ LEKCIA" Cieľom tejto súťaže je zviditeľniť SDGs (17 cieľov udržateľného rozvoja) medzi mladými, ako aj možnosť zapojiť sa do ich napĺňania ...


Slovenská pošta vydala poštovú známku s motívom vzácneho tureckého rukopisu zapísaného do UNESCO

externé informácie

Slovenská pošta vydala poštovú známku s motívom vzácneho tureckého rukopisu zo zbierok Univerzitnej knižnice v Bratislave, zapísaného do medzinárodného registra svetového kultúrneho dedičstva UNESCO Slovenská pošta, a. s. vydala 27. 11. 2018 poštovú známku Spoločné vydanie ...


Spoločné zasadnutie Slovenskej komisie pre UNESCO a Českej komisie pre UNESCO v Brne

externé informácie

V Brnianskom hoteli Slávia sa dňa 8. novembra 2018 uskutočnilo spoločné zasadnutie Slovenskej komisie pre UNESCO a Českej komisie pre UNESCO Pri príležitosti stého výročia založenia Československa sa z iniciatívy českých partnerov stretli národné komisie pre UNESCO ČR a SR ...


UNESCO Philosophy Day/Night 2018

externé informácie

Podujatie UNESCO Philosophy Day/Night 2018 organizované Katedrou bioetiky UNESCO v Prešove sa už tradične uskutoční s podporou Slovenskej komisie pre UNESCOPodujatie UNESCO Philosophy Day/Night 2018 v tomto roku ponúka stretnutie s francúzskym duchovným dedičstvom v podobe filozofie, ...


Konanie konferencie a workshopu k 25. výročiu zápisu lokality Vlkolínec do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO

externé informácie

V dňoch 24. a 25. októbra 2018 sa konala konferencia a workshop k 25. výročiu zápisu lokality Vlkolínec do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO Konferencia a workshop k 25. výročiu zápisu lokality Vlkolínec do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO boli organizované na pôde ...


Vyhlásenie 17. ročníka medzinárodnej výtvarnej súťaže v tvorbe knižnej značky pre deti od 6 do 15 rokov EX LIBRIS HLOHOVEC

externé informácie

Vyhlásenie 17. ročníka medzinárodnej výtvarnej súťaže v tvorbe knižnej značky  pre deti od 6 do 15 rokov EX LIBRIS HLOHOVEC, Téma: „Vráťme sa do rozprávky“ Pod patronátom Slovenskej komisie pre UNESCO Ex Libris Hlohovec organizuje 17. ročník medzinárodnej výtvarnej ...


Zverejnenie animovaného videa UN Information Service (UNIS) Vienna o globálnom vzdelávaní

externé informácie

UN Information Service (UNIS) Vienna zverejnil slovenskú verziu krátkeho animovaného videa, ktoré je súčasťou celosvetového projektu the World´s Largest Lesson, ktoré, vzniklo aj v partnerstve s UNESCO. Video populárnou formou informuje o globálnych cieľoch udržateľného rozvoja a ...


Predĺženie termínu Ceny UNESCO King Hamad Bin Isa Al-Khalifa do 22. novembra 2018

externé informácie

Predĺženie termínu Ceny UNESCO King Hamad Bin Isa Al-Khalifa o využívaní informačných a komunikačných technológií vo vzdelávaní - výzva na predkladanie  projektov v termíne do 22. novembra 2018 Sekretariátu Slovenskej komisie pre UNESCO Dovoľujeme si Vás informovať ...


Výročné zasadnutie asociovaných škôl UNESCO na gymnáziu J. G. Tajovského v Banskej Bystrici

externé informácie

Dňa 18. októbra v deň narodenia J. G. Tajovského sa na rovnomennom gymnáziu v Banskej Bystrici uskutočnilo výročné zasadnutie asociovaných škôl UNESCO s finančnou podporou Slovenskej komisie pre UNESCO Výročné stretnutie asociovaných škôl sa koná každoročne pod záštitou ...


UNESCO uvádza na trh novú cestovnú platformu "Cesty svetového dedičstva EÚ" na podporu trvalo udržateľného cestovného ruchu v EÚ

externé informácie

Súčasne s oslavami "Európske dedičstvo", UNESCO otvorí prvú webovú platformu venovanú svetovému dedičstvu a trvalo udržateľnému cestovaniu. S podporou Európskej únie má platforma 34 vybraných lokalít svetového dedičstva rozložených v 19 krajinách Európskej únie a bola ...


Bratislavský chlapčenský zbor a Príbeh hudby na školách

externé informácie

Dovoľujeme si Vás pozvať k online účasti na koncerte „Príbeh hudby“, ktorý organizuje Bratislavský chlapčenský zbor. Koncert má ambíciu osloviť desaťtisíce detí na celom Slovensku. Koncert "Príbeh hudby" zaznie už 26. októbra 2018 v spolupráci so Symfonickým orchestrom ...


Cena UNESCO/Emir Jaber Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah pre posilnenie zručností digitalizácie osôb so zdravotným znevýhodnením

externé informácie

Predĺženie Ceny UNESCO/Emir Jaber Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah pre posilnenie zručností digitalizácie osôb so zdravotným znevýhodnením - výzva na predkladanie  nominácií do 30. septembra 2018 Sekretariát Slovenskej komisie pre UNESCO si dovoľuje informovať o výzve na predkladanie ...


PRACOVNÁ PONUKA UNESCO NA RIADITEĽA MEDZINÁRODNÉHO INŠTITÚTU PRE VYSOKOŠKOLSKÉ VZDELÁVANIE V LATINSKEJ AMERIKE A KARIBIKU

externé informácie

PRACOVNÁ PONUKA UNESCO NA POZÍCIU RIADITEĽA MEDZINÁRODNÉHO INŠTITÚTU PRE VYSOKOŠKOLSKÉ VZDELÁVANIE V LATINSKEJ AMERIKE A V OBLASTI KARIBIKU Dovoľujeme si informovať o zverejnenej pracovnej ponuke v rámci organizácie UNESCO na pozíciu riaditeľa Medzinárodného inštitútu pre ...


Cena UNESCO/Emir Jaber Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah pre posilnenie zručností digitalizácie osôb so zdravotným znevýhodnením

externé informácie

Cena UNESCO/Emir Jaber Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah pre posilnenie zručností digitalizácie osôb so zdravotným znevýhodnením - výzva na predkladanie  nominácií   Sekretariát Slovenskej komisie pre UNESCO si dovoľuje informovať o výzve na predkladanie nominácií na cenu UNESCO Emir ...


Výzva GR UNESCO na predkladanie kandidatúr na obsadenie miesta Riaditeľa Medzinárodného centra pre teoretickú fyziku v Terste

externé informácie

Sekretariát Slovenskej komisie pre UNESCO si dovoľuje informovať o výzve generálnej riaditeľky UNESCO na predkladanie kandidatúr na obsadenie miesta Riaditeľa Medzinárodného centra pre teoretickú fyziku v Terste, Taliansko. Podmienky výberu sú uvedené v prílohe. Slovensko ...


Vyhlásenie 1. ročníka fotografickej súťaže pod názvom Česko - slovenské pamiatky UNESCO v termíne od 1.8. do 30.9. 2018 v SR

externé informácie dátum konania 2018-08-13 / 2018-09-30

Sekretariát Slovenskej komisie pre UNESCO informuje o vyhlásení 1. ročníka fotografickej súťaže pod názvom Česko - slovenské pamiatky UNESCO, ktorú organizuje Cewe a. s. v termíne od 1.8. do 30.9. 2018. Odfoťte UNESCO pamiatku v Čechách alebo na Slovensku, nahrajte fotku s touto ...


Súťaž a medzinárodná výstava detského výtvarného umenia „Kanagawa Biennial World Children´s Art Exhibition“

externé informácie

Informujeme Vás o uverejnení súťaže a medzinárodnej výstave v oblasti detského výtvarného umenia „Kanagawa Biennial World Children´s Art Exhibition“, ktorá sa koná v japonskej prefektúre Kanagawa pravidelne každé dva roky od roku 1980. Organizuje ju Kanagawská medzinárodná ...