sk | en

UNESCO

Tlačová správa zo spoločného zasadnutia Slovenskej komisie pre UNESCO a Českej komisie pre UNESCO dňa 11. júna 2019

externé informácie

Dňa 11. júna sa na pozvanie Slovenskej komisie pre UNESCO uskutočnilo spoločné zasadnutie Slovenskej komisie pre UNESCO a Českej komisie pre UNESCO. Zasadnutiu predsedali generálna tajomníčka SK UNESCO Mária Krasnohorská a predseda ČK UNESCO prof. Stanislav Štech. Zasadnutie ...


UNESCO - Kalinga cena za popularizáciu vedy

externé informácie

Informujeme Vás o výzve na cenu UNESCO Kalinga Prize - cena za popularizáciu vedy. Bližšie informácie nájdete v prílohe, ako aj na webovej stránke ...


Deň otvorených dverí Poľana a letný tábor pre deti

externé informácie

Pozývame Vás na podujatie Deň otvorených dverí Biosférickej rezervácie Poľana, ktoré sa bude konať 1. júna 2019, program je určený pre malých aj veľkých priaznivcov Poľany. Z programu dávame do pozornosti napr. lesníctvo, vystúpenie folklórnych súborov, súťaž „Putovanie ...


Fórum partnerov Slovenskej komisie pre UNESCO

externé informácie

Dňa 21. mája 2019 sa uskutočnilo v Kongresovej sále Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Fórum partnerov Slovenskej komisie pre UNESCO. Predsedom Slovenskej komisie pre UNESCO je z titulu svojej funkcie minister zahraničných vecí a európskych záležitostí M. ...


POŽIAR V KATEDRÁLE NOTRE DAME V PARÍŽI

externé informácie

Slovenská komisia pre UNESCO je zarmútená zo zdevastovania Katedrály Notre Dame v Paríži, kultúrnej pamiatky zapísanej na Zozname svetového dedičstva UNESCO, ktoré spôsobil požiar dňa 15.4.2019. Dávame do pozornosti výzvu obce Vlkolínec, slovenskej kultúrnej pamiatky svetového ...


„UNESCO Creative cities network“ - výzva na predkladanie nominácií

externé informácie

Informujeme Vás o výzve na predkladanie žiadostí 2019 siete kreatívnych miest UNESCO (UNESCO Creative Cities Network). Žiadosti je potrebné predložiť do 30. júna 2019. Sieť kreatívnych miest UNESCO (UCCN) bola vytvorená v roku 2004. Podporuje medzinárodnú spoluprácu v rámci ...


Cena L'OREAL – UNESCO pre ženy vo vede

externé informácie

Informujeme Vás o predĺžení výzvy na účasť v treťom ročníku Ceny UNESCO -  L'OREAL pre ženy vo vede v oblasti fyzikálnych vied, matematiky a informatiky „Physical Sciences, Mathematics and Computer Science“– lehota na predloženie nominácií je do 14. apríla 2019.Účelom ...


PRACOVNÁ PONUKA UNESCO NA POZÍCIU FINANČNÉHO RIADITEĽA (PARÍŽ, FRANCÚZSKO)

externé informácie

Dovoľujeme si informovať o zverejnenej pracovnej ponuke v rámci organizácie UNESCO na pozíciu finančného riaditeľa. Prihlášky je potrebné posielať online prostredníctvom internetovej stránky UNESCO najneskôr do 15. apríla 2019 na https://en.unesco.org/careers v sekcii Job ...


PRACOVNÁ PONUKA UNESCO NA POZÍCIU RIADITEĽA DIVÍZIE PREVÁDZKY, SEKTOR SPRÁVY A RIADENIA (PARÍŽ, FRANCÚZSKO)

externé informácie

Dovoľujeme si informovať o zverejnenej pracovnej ponuke v rámci organizácie UNESCO na pozíciu riaditeľa Divízie prevádzky, Sektor správy a riadenia.   Prihlášky je potrebné posielať online prostredníctvom internetovej stránky UNESCO najneskôr do 18. apríla 2019 na ...


PRACOVNÁ PONUKA UNESCO NA POZÍCIU RIADITEĽA ÚRADU PRE RIADENIE ĽUDSKÝCH ZDROJOV (PARÍŽ, FRANCÚZSKO)

externé informácie

Dovoľujeme si informovať o zverejnenej pracovnej ponuke v rámci organizácie UNESCO na pozíciu riaditeľa Úradu pre riadenie ľudských zdrojov. Prihlášky je potrebné posielať online prostredníctvom internetovej stránky UNESCO najneskôr do 18. apríla 2019 na ...


Pozvanie na sériu prednášok Katedry bioetiky UNESCO Prešov

externé informácie

Katedra bioetiky UNESCO pozýva na sériu prednášok pod záštitou dekana Filozofickej fakulty PU v Prešove a s podporou Slovenskej komisie pre UNESCO V dňoch 27.- 28. marca a 2. mája 2019 sa uskutoční v priestoroch Prešovskej univerzity séria verejných prednášok pod názvom ...


Obhájil svoj titul: Geopark Novohrad aj naďalej v UNESCO

externé informácie

Jediný slovenský UNESCO geopark obhájil svoj titul. Prvý cezhraničný globálny geopark Novohrad – Nógrád, ktorý združuje 64 maďarských a 28 slovenských obcí, dostal zelenú kartu, vďaka ktorej ostáva pod záštitou UNESCO ďalšie 4 roky. Park, ktorý sa rozprestiera na juhu ...


Výzva na podávanie prihlášok na Medzinárodnú cenu za výskum v oblasti prírodných vied UNESCO – Rovníková Guinea

externé informácie

Účelom tejto ceny je odmeniť projekty a aktivity jednotlivca, jednotlivcov, inštitúcií, iných subjektov alebo mimovládnych organizácií orientovaných na vedecký výskum v oblasti prírodných vied, ktorý povedie k zlepšeniu kvality ľudského života. Ciele ocenenia súvisia s ...


Panelová diskusia „Byť ženou skladateľkou v 21. storočí“ v sídle UNESCO v Paríži (13. marca 2019)

externé informácie

Dňa 13. marca 2019 sa v rámci podujatia „Byť ženou skladateľkou“ uskutočnilo v sídle UNESCO v Paríži niekoľko panelových diskusií venovaných dialógu s hudobnými skladateľkami, organizátormi festivalov a predstaviteľmi kreatívnych miest s cieľom poukázať na ...


Medzinárodná konferencia o boji proti antisemitizmu v regióne OBSE

externé informácie

V dňoch 5. - 6. februára 2019 sa v Bratislave konala Medzinárodná konferencia o boji proti antisemitizmu v regióne OBSE, ktorú zorganizovalo slovenské predsedníctvo OBSE v konzultácii s Úradom OBSE pre demokratické inštitúcie a ľudské práva (ODIHR). Konferenciu otvoril ...


Informácia o činnosti Slovenskej komisie pre UNESCO

externé informácie dátum konania 2019-01-24

Dňa 9. januára vláda Slovenskej republiky vzala na vedomie materiál Informácia o činnosti Slovenskej komisie pre UNESCO. Materiál nájdete tiež na stránke: https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/23486/1  


Podpis Rámcovej dohody o partnerstve SR a UNESCO a o implementácii projektu zabezpečenia pitnej vody pre obyvateľov Turkana

externé informácie

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák a generálna riaditeľka UNESCO Audrey Azoulay podpísali 13. decembra 2018 v Paríži Rámcovú dohodu o partnerstve SR a UNESCO a o implementácii projektu zabezpečenia pitnej vody pre obyvateľov kenského regiónu ...


Tak ako Poľana spojila ľudí v Podpoľaní, spája ľudí aj z iných regiónov. Pravdepodobne preto, lebo v nej tlčie srdce Slovenska.

externé informácie

Dňa 10. decembra 2018 sa uskutočnilo slávnostné zasadnutie Slovenského výboru Programu Človek a biosféra (SV MAB), ktorý tento rok oslavuje významné 25. výročie svojho vzniku. Hostiteľom bola Biosférická rezervácia Poľana. Členovia SV MAB sa pri tejto príležitosti stretli ...


Zápis viacnárodnej nominácie „Modrotlač“ do zoznamu UNESCO

externé informácie

Dňa 28. novembra 2018 Medzivládny výbor na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO schválil zápis viacnárodnej nominácie „Modrotlač“ na Reprezentatívny zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO, ktorú SR predložila spoločne s Nemeckom, Rakúskom, ČR ...


IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže s iniciatívou UNESCO a UNICEF spustili v týchto dňoch súťaž pre tímy mladých ľudí

externé informácie

IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže v súvislosti s celosvetovou iniciatívou UNESCO a UNICEF vyhlasuje súťaž: "NAJVÄČŠIA SVETOVÁ LEKCIA" Cieľom tejto súťaže je zviditeľniť SDGs (17 cieľov udržateľného rozvoja) medzi mladými, ako aj možnosť zapojiť sa do ich napĺňania ...