sk | en

UNESCO

CENY UNESCO V OBLASTI GRAMOTNOSTI

externé informácie

Informujeme o výzve na predkladanie nominácií na dve ceny UNESCO v oblasti gramotnosti – Ceny kráľa Sedžonga a Konfuciovej ceny, ktoré sú venované téme „Podpora multijazykového vzdelávania: gramotnosť pre vzájomné porozumenie a mier“. Výzva je určená pre jednotlivcov, ako aj inštitúcie/organizácie ...


Stretnutie s riaditeľom Nadácie a Galérie Babka Kovačica P. Babkom

externé informácie

S potešením sme 17. mája prijali riaditeľa Nadácie a Galérie Babka Kovačica P. Babku, ktorý nám predstavil aktivity na podporu zápisu Insitného umenia z Kovačice na Reprezentatívny zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva. Ide o nomináciu Srbska, ktorá bola predložená minulý rok. O možnom zá ...


Výzva na predkladanie nominácií na Cenu UNESCO – Madanjeet Singha na podporu tolerancie a nenásilia

externé informácie

Informujeme o možnosti zapojenia sa do výzvy na predkladanie nominácií na Cenu UNESCO - Madanjeet Singha na podporu tolerancie a nenásilia, ktorá sa udeľuje každé dva roky pri príležitosti Medzinárodného dňa tolerancie (16.11.) a výročia narodenia M. Gándhího. Víťaz získa finančnú odmenu vo výške 1 ...


Newsletter Slovenskej komisie pre UNESCO január - apríl 2024

externé informácie

Milí priaznivci UNESCO, prinášame ďalšie číslo tradičného Newslettra SK UNESCO  za obdobie január - apríl 2024. Prajeme vám príjemné čítanie


Spoločné vzdelávanie sa je kľúčom ku šťastnému mestu

externé informácie

Slovenská komisia pre UNESCO bola popri o. z. Lifestarter zastrešujúcom „Učiacu sa Trnavu“, meste Trnava a Academii Istropolitana Nova spoluorganizátorom konferencie „Učiace sa mesto“, ktorá sa uskutočnila 17. apríla 2024 v Trnave. Celodenný program bol zameraný na priblíženie konceptu učiaceho sa m ...


Cena UNESCO v oblasti vzdelávania žien a dievčat na rok 2024

externé informácie

Informujeme o možnosti zapojenia sa do výzvy na predkladanie nominácií na Cenu UNESCO v oblasti vzdelávania žien a dievčat na rok 2024, ktorú vyhlasuje UNESCO v spolupráci s vládou Číny. Ocenené budú 2 projekty sumou 50 000 USD každý. Organizácie/inštitúcie aj jednotlivci sa majú možnosť uchádzať ...


Výzva na zapojenie sa do programu UNESCO katedier - University Twinning and Networking Programme (UNITWIN)

externé informácie

Ide o jeden z programov UNESCO v oblasti vzdelávania, ktorý aktuálne združuje viac ako 1000 UNESCO katedier v 125 krajinách sveta. Je nacielený na podporu medzinárodnej spolupráce medzi univerzitami a zvyšovanie ich inštitucionálnych kapacít. Zároveň prispieva k sieťovaniu vysokoškolských inštitúcii ...


NOVINKY Z PRVÉHO TOHTOROČNÉHO ZASADNUTIA NAŠEJ KOMISIE 21. februára 2024

externé informácie

Fungujeme v staronovom zložení - náš Sekretariát vedie nová generálna tajomníčka Denisa Frelichová. Jej bohaté skúsenosti z OSN a multilaterálnej diplomacie budeme aktívne využívať. Týmto ďakujeme našej bývalej generálnej tajomníčke Ľubke Erdelskej za jej nasadenie pri propagovaní hodnôt a programo ...


Oslava materinského jazyka 21. februára

externé informácie

NAŠA ĽÚBOZVUČNÁ SLOVENČINA MALA 21. FEBRUÁRA SVOJ SVIATOK Oslavuje ho vďaka Medzinárodnému dňu materinského jazyka, ktorý bol pred 25 rokmi ustanovený UNESCO-m. Aj takýmto spôsom UNESCO podporuje opatrenia na zachovanie materinských jazykov a pripomína nám ich krásu, hodnotu a miesto v kultúre kaž ...


Slovensko je už 31. rokov členom UNESCO

externé informácie

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR si 9. februára 2024 pripomenulo 31. rokov členstva Slovenskej republiky v UNESCO. Viac sa dočítate v tlačovej správe: PressReleaseDetail | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (mzv.sk)     


SLOVENSKO OPÄŤ ZABODOVALO V UNESCO - BRATISLAVA SA STALA DRUHÝM SLOVENSKÝM UČIACIM SA MESTOM UNESCO!

externé informácie

Vedeli ste, že väčšina svetovej populácie dnes žije v mestách? Organizácia Spojených národov označila v rámci cieľov trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030 kvalitné vzdelávanie ako kľúč k prosperite a mocný katalyzátor rastu, pokroku a globálnej transformácie. Tešíme sa preto, že aj metropola Slov ...


ZÁSTUPKYNE A ZÁSTUPCOVIA SLOVENSKÝCH PRIDRUŽENÝCH ŠKÔL UNESCO SA STRETLI V BANSKEJ ŠTIAVNICI

externé informácie

V kontexte 30. výročia zápisu lokality Banská Štiavnica a technické pamiatky okolia do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO a 70. výročia Siete pridružených škôl UNESCO sa tohtoročné výročné stretnutie slovenských pridružených škôl UNESCO uskutočnilo práve v tomto jedinečnom meste. Ďakujeme banskošti ...


Registrácia do 8. ročníka populárneho programu „L´Oréal Pre ženy vo vede na Slovensku 2024“

externé informácie

Registrácia do 8. ročníka populárneho programu „L´Oréal Pre ženy vo vede na Slovensku 2024“ je spustená! Ocenenie v hodnote 21 000 eur získajú tri výskumníčky! Program je určený pre vedkyne vo veku do 40 rokov (vrátane) a svoje vedecké práce môžu prihlásiť na webovej stránke www.prezenyvovede.sk do ...


Ďalšie číslo Newslettra Slovenskej komisie pre UNESCO august - november 2023

externé informácie

Vážené dámy, vážení páni, v prílohe nájdete ďalšie vydanie Newslettra Slovenskej komisie pre UNESCO (august-november 2023).   Želáme vám príjemné čítanie.


ZVOLENIE SLOVENSKA ZA ČLENA VÝKONNEJ RADY UNESCO (2023-2027)

externé informácie

Slovensko bolo počas zasadnutia 42. GK UNESCO zvolené za člena Výkonnej rady (VR) UNESCO na obdobie rokov 2023-2027 (58-členná VR UNESCO je hlavným rozhodovacím orgánom UNESCO, ktorý medzi zasadnutiami GK UNESCO zastupuje 194 členských krajín UNESCO. Polovica členov VR sa v rámci piatich volebných s ...


42. ZASADNUTIE GENERÁLNEJ KONFERENCIE UNESCO

externé informácie

V dňoch 7.-22. novembra 2023 sa v Paríži uskutočnilo 42. zasadnutie Generálnej konferencie (GK) UNESCO (GK UNESCO je najvyšším orgánom organizácie, ktorý sa schádza každé dva roky s cieľom prerokovať a schváliť dokumenty, programy a rozpočet UNESCO. Zúčastňujú sa na ňom vrcholní predstavitelia a del ...


Vyhlásenie 19. ročníka súťaže EUSTORY

externé informácie

19. ročník súťaže EUSTORY  je vyhlásený. Venuje sa téme „SKOKY CEZ PLOTY - zmeny vo vytýčení štátnych hraníc na území Slovenska v 20. a 21. storočí a ich dôsledky pre životy miestnych obyvateľov“. Podrobné informácie sú k dispozícii na odkaze Eustory | Eustory (sccd-sk.org). Deadline na predkladani ...


18. ROČNÍK EUSTORY NA SLOVENSKU

externé informácie

Dňa 8. septembra 2023 sa pod našou záštitou uskutočnilo slávnostné podujatie spojené s vyhodnotením súťaže a prevzatím ocenení víťazkami a víťazmi 18. ročníka EUSTORY na Slovensku. Ide o etablovanú súťaž pre stredoškolákov o novodobých dejinách Slovenska, ktorú organizuje Slovenské centrum pre komun ...


VIAC AKO 1400 TALENTOVANÝCH DETÍ Z RÔZNYCH KÚTOV SVETA PRILÁKALA MEDZINÁRODNÁ VÝTVARNÁ SÚŤAŽ EX LIBRIS HLOHOVEC

externé informácie

Tam, kde sú úsmevy detí z mnohých krajín sveta a ešte k tomu vytvárajú aj nádherné umelecké diela – tam naša komisia nemôže chýbať.  Už niekoľko rokov sme podporovateľom krásneho projektu tvorby knižnej značky, ktorý v sebe snúbi talent, radosť, úžasnú detskú predstavivosť, tvorivosť a bohatú rôzno ...


Stály sekretariát Svetového dedičstva UNESCO „Staré bukové lesy a pralesy Karpát a iných regiónov Európy“

externé informácie

V Bratislave bude od 1. januára 2024 pôsobiť Stály sekretariát Svetového dedičstva UNESCO „Staré bukové lesy a pralesy Karpát a iných regiónov Európy“. Zriadenie sekretariátu, prvého svojho druhu, bolo spečatené podpisom dohody zástupcami Slovenska (štátna tajomníčka Ministerstva životného prostredi ...