sk | en

UNESCO

Konferencia Katedry UNESCO pre obnovu architektonického dedičstva

externé informácie

Konferencia Katedry UNESCO pre obnovu architektonického dedičstva o vzdelávaní odborníkov v oblasti obnovy architektonického dedičstva Minulý týždeň (27.9.2022) sa za podpory SK UNESCO v priestoroch MZVEZ SR uskutočnila konferencia zameraná na problematiku obnovy architektonického dedičstva, ktorú ...


Program L'Oréal - UNESCO Pre ženy vo vede na Slovensku ocenil tri talentované vedkyne

externé informácie

Bolo nám potešením zúčastniť sa na slávnostnom odovzdávaní ocenení 3 laureátkam 6. ročníka talentovaného programu - L´Oreál UNESCO Pre ženy vo vede na Slovensku. Bol to večer plný inšpiratívnych žien, uznania ich profesionálnych a osobnostných kvalít, ako aj výsledkov ich záslužnej práce. Víťazné ...


LINGVAKVÍZ - vzdelávací jazykový online kvíz pre každého od 26. septembra do 25. októbra 2022

externé informácie

LingvaKvíz, celoslovenský vedomostný online kvíz zameraný na cudzie jazyky, je späť! Tento zábavný a inovatívny kvíz sa bude konať už po tretí krát pri príležitosti Európskeho dňa jazykov, ktorý sa každoročne oslavuje 26. septembra. Vyskúšajte svoje jazykové vedomosti v LingvaKvíze 2022, ktorý pre ...


1. septembrom 2022 sa začal 3. ročník svetového festivalu tvorivosti CréaFest, potrvá až do 25. júna 2023

externé informácie

Dňa 1. septembra 2022 sa začal 3. ročník svetového festivalu tvorivosti CréaFest, ktorý potrvá až do 25. júna 2023. Témou podujatia je „Plač lesa – Kto zachraňuje les, zachraňuje živobytie“. CréaFest pozýva deti a dospelých, aby sa bezplatne zapojili do tvorivých aktivít prostredníctvom vytvorenia k ...


„Keďže vojny začínajú v mysliach mužov a žien, obrana mieru sa musí budovať práve v mysliach ľudí.“

externé informácie

Týmito slovami začína preambula Ústavy UNESCO. Slovami, nad ktorými by sme sa mali zamyslieť. Včera sme si pripomenuli Medzinárodný deň mieru. Slovami, ktoré sú stále aktuálne na pozadí množstva konfliktov prebiehajúcich nielen v našom susedstve, ale i v širšom medzinárodnom prostredí. Dosiahnutie ...


17. ročník súťaže EUSTORY pod záštitou SK UNESCO

externé informácie

Dňa 9. septembra 2022 sa pod záštitou Slovenskej komisie pre UNESCO uskutočnilo slávnostné odovzdávanie ocenení už 17. ročníka súťaže EUSTORY. Téma tohto ročníka (školský rok 2021/2022) bola „Monumenty, pamätníky, historické miesta“. Do termínu uzávierky prišlo 10 prác, spĺňajúcich požadované kritér ...


Deň otvorených dverí Biosférickej rezervácie Poľana

externé informácie

S prichádzajúcim jesenným obdobím sa Biosférická rezervácia Poľana opäť prihovorila svojím partnerom a  obyvateľom regiónu. V príjemnom prostredí Poľany na chate Zálomská si partneri a pozvaní hostia spoločne pripomenuli aktuálne úspechy v manažovaní BR Poľana –  vznik o. z. Koordinačná rada Biosfér ...


Trnava sa stala prvým zástupcom v Medzinárodnej sieti učiacich sa miest UNESCO

externé informácie

Medzinárodnú sieť učiacich sa miest UNESCO (UNESCO Global Network of Learning Cities) aktuálne tvorí takmer 300 miest z celého sveta, ktoré podporujú neformálne vzdelávacie aktivity, celoživotné vzdelávanie, vyučovanie na pracoviskách, využívanie moderných vzdelávacích pomôcok a vzdelávanie v rodiná ...


DNES SI UNESCO PRIPOMÍNA MEDZINÁRODNÝ DEŇ GRAMOTNOSTI

externé informácie

Už 56 rokov je dnešný deň venovaný gramotnosti a poukazovaniu jej dôležitosti vo vzťahu k jednotlivcovi, či spoločnosti. Ide o jednu z hlavných devíz a oblastí pôsobností UNESCO. Ako pri príležitosti tohto sviatku uviedla generálna riaditeľka UNESCO Audrey Azoulay, gramotnosť je jedným zo základnýc ...


Newsletter SK UNESCO apríl - júl 2022

externé informácie

Vážení priaznivci UNESCO, nižšie pripájame ďalšie vydanie Newslettra Slovenskej komisie pre UNESCO (apríl-júl 2022). Prajeme príjemné čítanie.


Výzva - Cena UNESCO v oblasti prírodných vied

externé informácie

UNESCO spolu s vládou Rovníkovej Guinei aj tento rok vyhlásili výzvu na predloženie nominácií na 7. ročník Ceny UNESCO - Equatorial Guinea International Prize for Research in the Life Sciences za výskum v prírodných vedách (biotechnológia, biochemika, genetika, mikrobiológia, imunológia, ekológia, m ...


Výzva – Cena UNESCO-AL Fozan na podporu mladých výskumníčok a výskumníkov vo vede, technike, inžinierstve a matematike

externé informácie

Slovenská komisia pre UNESCO informuje o spustení novej medzinárodnej ceny UNESCO-Al Fozan na podporu mladých výskumníčok a výskumníkov vo vede, technike, inžinierstve a matematike. Predmetné ocenenie sa bude udeľovať každé dva roky piatim talentovaným laureátom za ich významný príspevok pre rozvoj ...


Slovensko získalo historicky prvé členstvo v prestížnom Medzivládnom výbore UNESCO pre ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva

externé informácie

Slovensku sa podaril historický úspech na pôde UNESCO – 6. júla 2022 uspelo vo voľbách 9. Valného zhromaždenia zmluvných strán Dohovoru na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO z r. 2003 do Medzivládneho výboru na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva. Stane sa tak po prvýkrát v histórii ...


Pozvánka na diskusiu Ambrely ‘Svetové inšpirácie vo vzdelávaní a formovanie zahraničnou skúsenosťou‘

externé informácie

Zaujíma vás, ako môže vyzerať cesta ku hodnotnému i hodnotovému vzdelávaniu? Čo nám hovoria medzinárodné rebríčky merania kvality vzdelávania? V čom sa môžeme porovnávať s prestížnymi školami v zahraničí a aké inšpirácie možno preniesť na Slovensko? Akú úlohu zohráva vo formovaní ľudí študijný pobyt ...


Spoznajte lokality UNESCO a rímske kultúrne dedičstvo v Bratislave a okolí

externé informácie

V sobotu 18.6.2022 sa prostredníctvom podujatia LIVING DANUBE LIMES DAY 2022 môžete vybrať po stopách rímskeho kultúrneho dedičstva v antických lokalitách Gerulata v Rusovciach a Carnuntum v Rakúsku, zapísaných do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. V rámci podujatia máte mo ...


8. jún je Svetový deň oceánov

externé informácie

Valné zhromaždenie OSN v decembri 2008 určilo 8. jún za Svetový deň oceánov. Koncept Svetového dňa oceánov bol prvýkrát navrhnutý už v roku 1992 na Summite Zeme v Rio de Janeiro. Cieľom tohto dňa je zvýšiť povedomie o kľúčovej úlohe, ktorú oceán zohráva v našich životoch a hľadať spôsoby, akými ho ľ ...


Slovenský komitét Modrého štítu oficiálne zahájil svoju činnosť

externé informácie

Dňa 2. júna 2022 sa v Univerzitnej knižnici v Bratislave uskutočnilo zakladajúce valné zhromaždenie Slovenského komitétu Modrého štítu.  Tento je súčasťou medzinárodnej organizácie na ochranu historických a kultúrnych pamiatok Medzinárodný výbor Modrého štítu  (International Committee of the Blue Sh ...


5. jún je Svetovým dňom životného prostredia

externé informácie

Tušili ste, že Poľana, Slovenský Kras, Východné Karpaty, či Tatry sa pýšia titulom biosférické rezervácie UNESCO? Viete, že Slovensko má v Zozname svetového dedičstva zapísané aj dve prírodné pamiatky? V nedeľu si už po päťdesiaty raz pripomenieme svetový deň životného prostredia, ktorý by mal byť ...


Slovensko sa prostredníctvom UNESCO angažuje v ochrane nehmotného kultúrneho dedičstva Ukrajiny

externé informácie

Vítame, že slovenskí experti sa aktívne podieľajú na realizácií medzinárodného projektu UNESCO „Hodnotenie potrieb ochrany živého dedičstva medzi vysídlenými komunitami z Ukrajiny“. Na základe identifikovaných potrieb presídlených UA komunít v Maďarsku, Moldavsku, Poľsku, Rumunsku a Slovensku sa vyp ...


Medzinárodný deň biologickej diverzity (22.5.)

externé informácie

Rozmanitosť ekosystémov či rôznorodosť všetkých živých organizmov spája pojem biologická diverzita, ktorý ukotvil ešte v r. 1992 Dohovor o biologickej diverzite. Dnes je téma ochrany diverzity jednou z priorít medzinárodnej politiky v oblasti ochrany životného prostredia. Veď iba pestré a kvalitné p ...