sk | en

UNESCO

O krok pokrok – vzdelávací program združenia eduRoma získal medzinárodné ocenenie

externé informácie

Združenie eduRoma a ich program O krok pokrok bol ako jeden z dvoch projektov na Slovensku ocenený cenou nadácie SozialMarie. Projekt O krok pokrok bol založený v marci 2020 v reakcii na prvú vlnu pandémie, ktorá deťom z najchudobnejších rodín znemožnila prístup k vzdelaniu. SozialMarie je cena pre ...


Ceny UNESCO za podporu gramotnosti vo svete – Konfuciova cena a Cena kráľa Sedžonga

externé informácie

UNESCO spolu s vládou Čínskej ľudovej republiky a s vládou Kórejskej republiky vyhlasujú súťaže o najlepšie vzdelávacie projekty v oblasti šírenia gramotnosti vo svete. Ceny sú udeľované jednotlivcom, krajinám či mimovládnym organizáciám za ich jedinečný prínos k napĺňaniu Cieľa udržateľného rozvoja ...


Cena Sultána Qaboosa za ochranu životného prostredia

externé informácie

UNESCO a vláda Ománu vyhlásili výzvu na predkladanie nominácií na Cenu Sultána Quaboosa za ochranu životného prostredia, ktorej laureáti získajú finančnú odmenu až vo výške 100 000 dolárov. Ocenenie je určené pre jednotlivcov, inštitúcie alebo organizácie, ktoré sa výrazným spôsobom zasadzujú o och ...


Svetový deň slobody tlače – 3. máj

externé informácie

UNESCO verí, že slobodné médiá sú základným predpokladom pre budovanie udržateľného mieru vo svete. Svetový deň slobody tlače je dňom podpory médií, ktoré sú častokrát obmedzované alebo cenzurované. 3. máj je pre vlády pripomienkou potreby rešpektovať záväzok k slobode tlače a je tiež dňom reflexie ...


Ponuka nadácie „Asia- Europe Foundation“ ASEF pre učiteľov

externé informácie

Nadácia ASEF spájajúca európske a ázijské krajiny vyhlásila výzvu na zapojenie sa do projektu spolupráce pre učiteľov a stredné školy, ktorého cieľom bude podpora vzdelávania o udržateľnom rozvoji. V roku 2021 majú záujemcovia možnosť zúčastniť sa dvoch projektov: „Budovanie vzdelávacích kapacít a z ...


Novinky z dielne Platformy rozvojových organizácií Ambrela

externé informácie

Platforma rozvojových organizácií Ambrela uverejnila aktuálne číslo newlettra o svojich aktivitách a o zaujímavých projektoch partnerských inštitúcií. Do pozornosti dávame predovšetkým vzdelávací projekt „E-LEARNING PRE DETI O ZMENE KLÍMY“ Nadácie VÚB, ktorý má za cieľ hravou formou priblížiť enviro ...


Cena UNESCO- Hamdan za rozvoj učiteľskej profesie

externé informácie

UNESCO a nadácia Hamdan Foundation vyhlásili výzvu na predkladanie nominácií na Cenu UNESCO- Hamdan Prize for Teacher Development, ktorej cieľom je oceniť iniciatívy zamerané na zlepšovanie schopností učiteľov. Kvalitné vzdelávanie je jednou z priorít UNESCO v rámci implementácie Agendy udržateľného ...


Svetový deň kníh

externé informácie

23. apríla 1616 sa svet rozlúčil s dvoma literárnymi velikánmi – Williamom Shakespearom a Miguelom de Cervantesom. Na ich počesť v tento deň UNESCO každoročne oslavuje Svetový deň kníh a autorských práv. Je to slávnosť na podporu radosti z kníh a čítania, ktorá poukazuje na schopnosť kníh vytvoriť s ...


Oslávte tohtoročný Deň Zeme s EkoKvízom!

externé informácie

Každoročne dňa 22. apríla si pripomíname Deň Zeme, ktorý prispieva k celosvetovému úsiliu o ochranu našej planéty prostredníctvom šírenia osvety a vedenia odborných diskusií o klimatických zmenách. Deň Zeme oslavujeme už od roku 1970, kedy ekológovia upozornili na krehkosť Zeme na základe fotografic ...


UNESCO oslávilo Svetový deň umenia (15. apríl)

externé informácie

  Umenie pomáha posilňovať väzby medzi umeleckou tvorbou a spoločnosťou, zvyšovať povedomie o rozmanitosti umeleckých prejavov a zdôrazňovať prínos umelcov pre trvalo udržateľný rozvoj. Je to tiež príležitosť upriamiť pozornosť na umelecké vzdelávanie na školách, pretože kultúra môže pripraviť cest ...


Múzeá a galérie v čase pandémie

externé informácie

V roku 2020 boli múzeá vo svete zatvorené v priemere 155 dní a od začiatku roku 2021 muselo mnoho z nich opäť zavrieť dvere, čo malo za následok v priemere 70% pokles návštevnosti a 40-60% pokles v príjmoch v porovnaní s rokom 2019. UNESCO zverejnilo správu, ktorá poskytuje predbežné hodnotenie sit ...


Výsledky globálneho prieskumu verejnej mienky o svete v roku 2030

externé informácie

UNESCO uverejnilo výsledky prieskumu verejnej mienky zrealizovaného v priebehu roka 2020, v rámci ktorého 15 000 respondentov z celého sveta vyjadrilo svoje predstavy o našej planéte Zem v roku 2030. Výsledky prieskumu poukazujú na skutočnosť, že ľudí najviac trápia klimatické zmeny a strata biodive ...


Romano fórum – menšinový online magazín o multikultúrnom dialógu

externé informácie

Pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov (8. apríla) spustilo združenie eduRoma nový jedinečný menšinový online magazín Romano fórum. Cieľom magazínu je podporovať žurnalistiku v oblasti postavenia Rómov na Slovensku, širšie otváranie celospoločenských tém ako sú: rovnosť šancí, spravodlivý prístup ...


Medzinárodná cena L’Oréal-UNESCO Pre ženy vo vede

externé informácie

2022 L'Oréal-UNESCO For Women in Science International Awards UNESCO a spoločnosť L'Oréal vyhlásili výzvu na predkladanie kandidatúr na cenu For Women in Science Awards, do ktorej sa môžu zapojiť vedkyne z celého sveta, ktorých výskum sa zameriava na oblasti prírodných vied, matematiky a informatik ...


Bezplatný online kurz: Manažment turizmu v lokalitách UNESCO

externé informácie

Medzinárodná sieť univerzít UNESCO/ UNITWIN pod vedením parížskej Sorbonny  pripravila už tretiu časť online kurzu „Manažmentu turizmu v lokalitách UNESCO“, do ktorého sa zapojilo už viac ako 12 tisíc študentov a profesionálov z celého sveta. Kurz je zameraný na témy udržateľnosti a turistického mar ...


Fotosúťaž pre neštátne vzdelávacie inštitúcie

externé informácie

UNESCO vyhlásilo súťaž o najlepšiu fotografiu zachytávajúci prácu neštátnych organizácií, ako sa venujú vzdelávaniu a súvisiacim aktivitám. Najlepšie fotografie budú použité v tohtoročnej správe Global Education Monitoring Report a víťaz získa výhru 500 dolárov. Viac informácií o súťaži a inštrukcie ...


Vedkyne, prihláste svoju prácu do programu L´Oréal - UNESCO Pre ženy vo vede !

externé informácie

SVET POTREBUJE VEDU A VEDA POTREBUJE ŽENY. Štartuje piaty ročník projektu L´Oréal - UNESCO Pre ženy vo vede, Slovensko -talentový program. L’Oréal UNESCO Pre ženy vo vede, Slovensko je talentový program, ktorý na Slovensku organizuje spoločnosť L´Oréal  spolu s partnermi: Slovenská komisia pre UNE ...


Newsletter Slovenskej komisie pre UNESCO

externé informácie

Milí priatelia Slovenskej komisie pre UNESCO, predstavujeme najnovšie číslo nášho newlettra a želáme príjemné čítanie.  Sekretariát SK UNESCO


Girl’s Day, celosvetový deň žien v IT je opäť tu!

externé informácie

  Slovenská komisia pre UNESCO aj v tomto roku podporí podujatie Girl’s Day venované stredoškoláčkam, ktorého cieľom je motivovať dievčatá k štúdiu informatiky. Aktivity občianskeho združenia Aj Ty v IT sú prínosné pre technologicky rovnú spoločnosť na Slovensku a pomáhajú napĺňať ideály UNESCO, ku ...


Medzinárodné výskumné centrum pre umelú inteligenciu IRCAI

externé informácie

V slovinskej Ľubľane bolo pod záštitou UNESCO slávnostne otvorené nové Medzinárodné výskumné centrum pre umelú inteligenciu IRCAI. Centrum sa zameria na vývoj nástrojov a služieb, založených na využívaní umelej inteligencie, ktoré členským štátom UNESCO umožnia urýchliť ich úsilie v napĺňaní cieľov ...