sk | en

UNESCO

PRACOVNÁ PONUKA UNESCO V Paríži_“Assistant Director-General for Communication and Information“

externé informácie

Informujeme Vás o pracovnej ponuke UNESCO v Paríži na pozíciu zástupcu generálnej tajomníčky v oblasti pre komunikáciu a poskytovanie informácií Záujemci musia poslať svoju prihlášku online, cez UNESCO website, www.unesco.org , Careers, najneskôr do 15. januára ...


PRACOVNÁ PONUKA UNESCO V Paríži_“Assistant Director-General“, Culture Sector

externé informácie

Informujeme Vás o pracovnej ponuke UNESCO v Paríži na pozíciu zástupcu generálnej tajomníčky v oblasti kultúry.     Záujemci musia poslať svoju prihlášku online, cez UNESCO website, www.unesco.org , Careers, najneskôr do 15. januára 2018. http://en.unesco.org/careers/. ...


PRACOVNÁ PONUKA UNESCO V Paríži_“Deputy Director-General“_termín do 15.januára 2018

externé informácie

Informujeme Vás o pracovnej ponuke na pozíciu zástupcu generálnej tajomníčky UNESCO v Paríži.   Záujemci musia poslať svoju prihlášku online, cez UNESCO website, www.unesco.org , Careers, najneskôr do 15. januára 2018. http://en.unesco.org/careers/. Akékoľvek otázky ...


PRACOVNÁ PONUKA UNESCO V Paríži_“Chief of Staff“_termín do 15.januára 2018

externé informácie

Informujeme Vás o pracovnej ponuke na pozíciu vedúceho pracovníka v kancelárii generálnej tajomníčky UNESCO v Paríži.   Záujemci musia poslať svoju prihlášku online, cez UNESCO website, www.unesco.org , Careers, najneskôr do 15. januára ...


Konferencia o migrácii s expertom Programu MOST UNESCO Johnom Crowleym

externé informácie

Na pôde Univerzity Komenského sa dňa 14. decembra 2017 uskutočnila konferencia o migrácii s expertom Programu MOST (riadenie spoločenských zmien) UNESCO Johnom Crowleym Dňa 14. decembra sa na pôde Univerzity Komenského uskutočnila konferencia venovaná nanajvýš aktuálnej téme ...


Pracovná ponuka UNESCO v Paríži_termín do 28.decembra 2017

externé informácie

Informujeme Vás o pracovnej ponuke v UNESCO v Paríži na pozíciu riaditeľa divízie pre politiku v oblasti vedy a budovania kapacít Záujemci musia poslať svoju prihlášku online, cez UNESCO website, www.unesco.org , Careers, najneskôr do 28. decembra ...


PRACOVNÁ PONUKA UNESCO V PARÍŽI_predĺženie ponuky

externé informácie

Informujeme Vás opätovne o pracovnej ponuke v UNESCO v Paríži na pozíciu riaditeľa divízie vied o ekológii a zemi a tajomníka programu MAB (Človek a Biosféra) Záujemci musia poslať svoju prihlášku online, cez UNESCO website, www.unesco.org , Careers, najneskôr do 28. ...


L'Oréal opäť rozdelí slovenským vedkyniam 10.000 EUR

externé informácie

L'Oréal opäť rozdelí slovenským vedkyniam 10.000 EURŠtartuje druhý ročník projektu L´Oréal - UNESCO Pre ženy vo vede Bratislava, 12. decembra 2017 Dnešným dňom odštartoval v Slovenskej republike druhý ročník projektu Pre ženy vo vede,  ktorý podporuje svetová organizácia ...


Vyhodnotenie súťaže „Prítomnosť UNESCO vo vzdelávaní v SR“

externé informácie

Dňa 11.12.2017 bola vyhodnotená súťaž „Prítomnosť UNESCO vo vzdelávaní v Slovenskej republike“ pre učiteľov všetkých stupňov a typov škôl, ktorú vyhlásil Štátny pedagogický ústav v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvom ...


Výročné stretnutie Pridružených škôl UNESCO_7.12.2017

externé informácie

Dňa 7. decembra 2017 sa v priestoroch strednej odbornej školy chemickej v Bratislave uskutočnilo stretnutie Pridružených škôl UNESCO, ktorého sa zúčastnilo 15 stredných a základných škôl. Tohtoročné stretnutie organizovalo Informačné a dokumentačné stredisko (IDS) pri ...


Horehronský viachlasný spev zapísali do svetového zoznamu UNESCO

externé informácie

Horehronský viachlasný spev, typický intenzívnymi hrdelnými prejavmi s veľkou nosnosťou do diaľky a dobre počuteľnými viachlasnými súzvukmi, patrí k najvýraznejším tradíciám regiónu. V reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO má Slovensko ...


Medzinárodný program pre monitorovanie čitateľskej gramotnosti PIRLS 2016

externé informácie

Informovanie o tlačovej správe, ktorú UNESCO vydalo pri príležitosti zverejnenia výsledkov Medzinárodného programu pre monitorovanie čitateľskej gramotnosti PIRLS 2016, ktorého cieľom bolo zhodnotenie čitateľských schopností žiakov 4. ročníka ZŠ, (hodnotenie žiakov 4. ...


PhosAgro/UNESCO/IUPAC – poskytnutie grantov v oblasti „ekologickej chémie - green chemistry“, výzva na predkladanie žiadostí

externé informácie

Informujeme Vás o piatej výzve na predkladanie žiadostí na UNESCO/PhosAgro/IUPAC  granty na výskumné projekty v oblasti „green chemistry“. Granty na výskum sú poskytnuté do výšky 30 000,- USD. Cieľom grantového programu je podporiť realizáciu inovatívnych výskumných ...


Výzva na nomináciu expertov SR do IBC a do COMEST

externé informácie

Výzva na nomináciu expertov SR do Medzinárodného výboru pre bioetiku (IBC) a do Svetovej komisie o etike vo vedeckých poznatkoch a technológiách (COMEST) Sekretariát UNESCO vyzval členské štáty UNESCO, aby v termíne do 1. decembra 2017 prostredníctvom svojich  Stálych ...


Informácia MZVaEZ SR - spolupredkladateľa materiálu "Lokalita svetového dedičstva UNESCO Staré bukové lesy Karpát

externé informácie

Východiskový stav: V júni 2007 zapísalo svetové spoločenstvo lokalitu Karpatské bukové pralesy na Zoznam svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO, ako unikátnu ukážku post glaciálnych  zvyškov pralesov v cezhraničnom regióne Slovenska a Ukrajiny. V roku 2011 ...


SÚŤAŽ „Prítomnosť UNESCO vo vzdelávaní v Slovenskej republike“ pre učiteľov všetkých stupňov a typov škôl

externé informácie

Štátny pedagogický ústav v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu, Ministerstvom zahraničných vecí a SK UNESCO vyhlasuje súťaž „Prítomnosť UNESCO vo vzdelávaní v Slovenskej republike“.Do súťaže sa môžu zapojiť učitelia všetkých vyučovacích ...


Konanie 39. zasadnutia Generálnej konferencie UNESCO v Paríži v dňoch 30.10.-14.11.2017

externé informácie

V dňoch 30.10. – 14.11. 2017 sa v Paríži konalo 39. zasadnutie Generálnej konferencie UNESCO. V úvode generálnej konferencie vystúpil v rámci Fóra lídrov predseda 72. Valného zhromaždenia OSN M. Lajčák. Počas Všeobecnej politickej rozpravy vystúpila ministerka školstva, ...


Pozvánka na prvý deň predaja zlatej zberateľskej mince - "Svetové prírodné dedičstvo - Jaskyne Slovenského krasu"

externé informácie

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Národná banka Slovenska a Mincovňa Kremnica, š.p. Vás srdečne pozývajú na prvý deň predaja zlatej zberateľskej mince nominálnej hodnoty 100 euro s motívom “Svetové prírodné dedičstvo – Jaskyne Slovenského krasu”, ktorý sa ...


UNESCO Philosophy Day/Night 2017

externé informácie

Radi by sme Vás informovali o pripravovanom podujatí UNESCO Philosophy Day/Night 2017 Prešov organizovaným Katedrou bioetiky UNESCO.   Na základe oslovenia centrály UNESCO v Paríži a Slovenskej komisie pre UNESCO sa Katedra bioetiky UNESCO (FF PU v Prešove) podujala organizovať na ...


Dve posledné jazdy Vlakom za UNESCOM v tomto roku

externé informácie

Séria výletov Vlakom za UNESCOM vyvrcholí dvoma jesennými jazdami. Prvá z nich sa uskutoční už v sobotu 28. októbra a koľajnice zavedú cestujúcich k Jasovskej jaskyni. Tá je najbližšou jaskyňou Svetového dedičstva UNESCO k metropole východného Slovenska. Vlakom za UNESCOM ...