sk | en

UNESCO

Medzinárodný deň tolerancie

externé informácie

Tolerancia – znášanlivosť – je kľúčom k prežitiu na našej planéte Zem. Preto pred 26 rokmi Valné zhromaždenie OSN vyhlásilo dnešný deň za Medzinárodný deň tolerancie. Myšlienky tolerancie pochádzajú od UNESCO, ktoré presadzovanie princípov tolerancie medzi ľuďmi, národmi a štátmi považuje za jednu ...


Včera sme na pôde SK UNESCO hostili každoročné stretnutie pridružených škôl UNESCO na Slovensku

externé informácie

V priestoroch rezortu zahraničia sa včera zišli zástupkyne a zástupcovia 24 pridružených škôl UNESCO na svojom každoročnom výročnom zasadnutí. Jeho cieľom bolo prezentovať a zhodnotiť podujatia a aktivity škôl za uplynulé obdobie a diskutovať o plánoch a víziách na budúci rok. Vzdelávanie a práca s ...


Prihlasovanie do 7. ročníka L´Oréal Pre ženy vo vede na Slovensku 2023 spustené

externé informácie

Prihlasovanie do 7. ročníka prestížneho programu „L´Oréal Pre ženy vo vede na Slovensku 2023“ bolo oficiálne spustené. Program je určený pre vedkyne a výskumníčky vo veku do 40 rokov (vrátane) a svoje vedecké práce môžu prihlásiť na webovej stránke www.prezenyvovede.sk do 31. decembra 2022. Tri ví ...


Dnes si pripomíname Svetový deň vedy pre mier a rozvoj

externé informácie

UNESCO ho vyhlásilo pred 11 rokmi s cieľom zdôrazniť zásadnú úlohu vedy v spoločnosti a zapojiť širokú verejnosť do diskusií o aktuálnych vedeckých témach a otázkach. Nielen dnes je dôležité poukazovať na dôležitosť vedy v našom každodennom živote, ako aj na úlohu, ktorú vedci zohrávajú pri rozširo ...


Včera 8.11.2022 sa konala 2. národná konferencia ETIKA A UMELÁ INTELIGENCIA

externé informácie

Včera 8.11.2022 bola Slovenská komisia pre UNESCO opäť v akcii – pod jej záštitou sa konala 2. národná konferencia ETIKA A UMELÁ INTELIGENCIA Slovenský výbor pre bioetiku SK UNESCO zorganizoval včera na pôde MZVEZ SR pod záštitou SK UNESCO 2. ročník národnej konferencie ETIKA a UMELÁ INTELIGENCIA. ...


Dnes je Medzinárodný deň boja proti násiliu a šikane na školách

externé informácie

Hovorte každý deň so svojimi deťmi, nikdy nepodceňujte ich varovné signály, aby ste im mohli včas pomôcť, ak sa náhodou stali obeťami násilia v škole, alebo šikany na internete. Dnes je totiž Medzinárodný deň boja proti násiliu a šikane na školách. UNESCO považuje ochranu detí pred šikanou a násilí ...


Dnes prvýkrát v histórii oslavujeme Medzinárodný deň biosférických rezervácií

externé informácie

Ponúka sa nám príležitosť zamyslieť sa nad dôležitosťou starostlivosti o životné prostredie a dosiahnutím rovnováhy medzi ľudskými aktivitami a ochranou prírodných zdrojov. UNESCO sa v environmentálnych témach profiluje prostredníctvom svojho Programu Človek a biosféra (MAB) a svetovej siete biosfé ...


Séria prednášok UKB o komunity BaYaka pokračuje - Vychovávanie detí v rovnostárskej spoločnosti

externé informácie

Informačné a dokumentačné stredisko UNESCO pri Univerzitnej knižnici v Bratislave v spolupráci so Slovenskou asociáciou sociálnej antropológie pozýva všetkých záujemcov na druhú prednášku z cyklu Môj život s BaYaka (lovecko-zberačskou komunitou v Centrálnej Afrike) pri príležitosti Medzinárodnej dek ...


Gratulujeme UNESCO Katedre výchovy k ľudským právam UK k jej 30-im narodeninám!

externé informácie

Oslávili sme ich spoločne včerajším slávnostným podujatím, ktoré otvoril minister Rastislav Káčer, predseda SK UNESCO. Na stretnutí predstaviteľov zakladajúcej a pokračujúcej garnitúry Katedry, ako aj partnerov z oblasti ľudských práv, zdôraznil dôležitosť vzdelávania a vedy pre ďalšie napredovanie ...


SK UNESCO gratuluje Aj Ty v IT k 10 úspešným rokom!

externé informácie

SK UNESCO už viacero rokov spolupracuje s občianskym združením Aj Ty v IT, ktoré prostredníctvom celého spektra aktivít podporuje uplatnenie žien a dievčat v oblasti informačných technológií. Je obdivuhodné, že za 10 rokov pôsobenia Aj Ty v IT prešlo jeho školeniami, workshopmi a kurzami viac ako 25 ...


Dávame do pozornosti výzvu na zapojenie sa do 18. ročníka súťaže EUSTORY

externé informácie

Témou tohto ročníka pre školský rok 2022/2023 je „1. československá republika (1918-1938) - jej víťazstvá a prehry“.  Téma je vyhlásená v zmysle koncepcie spornej histórie (contested history) "čiže nie plochým, jednostranným chápaním dejín, ale v súlade s európskymi hodnotami občianskej spoločnosti, ...


Nové vydanie newslettra Slovenskej komisie pre UNESCO august - október 2022

externé informácie

Vážení priaznivci UNESCO, prikladáme ďalšie vydanie newslettra Slovenskej komisie pre UNESCO. Prajeme príjemné čítanie.  


Jedna zo série prednášok UKB - Keď sa ženy aj muži naozaj tešia rodovej rovnosti

externé informácie

Pozývame Vás na sériu prednášok, ktoré organizuje  Informačné a dokumentačné stredisko UNESCO pri Univerzitnej knižnici v Bratislave v spolupráci so Slovenskou asociáciou sociálnej antropológie.  Témou prvej z nich, ktorá sa bude konať 18. októbra 2022, je BaYaka, lovecko-zberačská komunita v Centr ...


Fórum partnerov Slovenskej komisie pre UNESCO 2022

externé informácie

Včera 6. októbra 2022 sa v Kongresovej sále Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR uskutočnilo Fórum partnerov Slovenskej komisie pre UNESCO (SK UNESCO), ktoré je každoročným zhromaždením všetkých zástupcov národných subjektov činných v oblastiach pôsobnosti UNESCO. Témou podujat ...


Dnes si na celom svete pripomíname Svetový deň učiteľov

externé informácie

Učiteľkám a učiteľom by sme mali vzdávať hold a uznanie nielen dnes, pri príležitosti ich medzinárodného sviatku, ale po celý rok. Ich úloha vo výchove a formovaní generácie detí a mladých ľudí je nezastupiteľná. O to viac si treba ich prácu a zásluhy vážiť a pripomínať v týchto neľahkých časoch, ke ...


Konferencia Katedry UNESCO pre obnovu architektonického dedičstva

externé informácie

Konferencia Katedry UNESCO pre obnovu architektonického dedičstva o vzdelávaní odborníkov v oblasti obnovy architektonického dedičstva Minulý týždeň (27.9.2022) sa za podpory SK UNESCO v priestoroch MZVEZ SR uskutočnila konferencia zameraná na problematiku obnovy architektonického dedičstva, ktorú ...


Program L'Oréal - UNESCO Pre ženy vo vede na Slovensku ocenil tri talentované vedkyne

externé informácie

Bolo nám potešením zúčastniť sa na slávnostnom odovzdávaní ocenení 3 laureátkam 6. ročníka talentovaného programu - L´Oreál UNESCO Pre ženy vo vede na Slovensku. Bol to večer plný inšpiratívnych žien, uznania ich profesionálnych a osobnostných kvalít, ako aj výsledkov ich záslužnej práce. Víťazné ...


LINGVAKVÍZ - vzdelávací jazykový online kvíz pre každého od 26. septembra do 25. októbra 2022

externé informácie

LingvaKvíz, celoslovenský vedomostný online kvíz zameraný na cudzie jazyky, je späť! Tento zábavný a inovatívny kvíz sa bude konať už po tretí krát pri príležitosti Európskeho dňa jazykov, ktorý sa každoročne oslavuje 26. septembra. Vyskúšajte svoje jazykové vedomosti v LingvaKvíze 2022, ktorý pre ...


1. septembrom 2022 sa začal 3. ročník svetového festivalu tvorivosti CréaFest, potrvá až do 25. júna 2023

externé informácie

Dňa 1. septembra 2022 sa začal 3. ročník svetového festivalu tvorivosti CréaFest, ktorý potrvá až do 25. júna 2023. Témou podujatia je „Plač lesa – Kto zachraňuje les, zachraňuje živobytie“. CréaFest pozýva deti a dospelých, aby sa bezplatne zapojili do tvorivých aktivít prostredníctvom vytvorenia k ...


„Keďže vojny začínajú v mysliach mužov a žien, obrana mieru sa musí budovať práve v mysliach ľudí.“

externé informácie

Týmito slovami začína preambula Ústavy UNESCO. Slovami, nad ktorými by sme sa mali zamyslieť. Včera sme si pripomenuli Medzinárodný deň mieru. Slovami, ktoré sú stále aktuálne na pozadí množstva konfliktov prebiehajúcich nielen v našom susedstve, ale i v širšom medzinárodnom prostredí. Dosiahnutie ...