sk | en

UNESCO

Séria prednášok UKB o komunity BaYaka pokračuje - Vychovávanie detí v rovnostárskej spoločnosti

externé informácie

Informačné a dokumentačné stredisko UNESCO pri Univerzitnej knižnici v Bratislave v spolupráci so Slovenskou asociáciou sociálnej antropológie pozýva všetkých záujemcov na druhú prednášku z cyklu Môj život s BaYaka (lovecko-zberačskou komunitou v Centrálnej Afrike) pri príležitosti Medzinárodnej dek ...


Gratulujeme UNESCO Katedre výchovy k ľudským právam UK k jej 30-im narodeninám!

externé informácie

Oslávili sme ich spoločne včerajším slávnostným podujatím, ktoré otvoril minister Rastislav Káčer, predseda SK UNESCO. Na stretnutí predstaviteľov zakladajúcej a pokračujúcej garnitúry Katedry, ako aj partnerov z oblasti ľudských práv, zdôraznil dôležitosť vzdelávania a vedy pre ďalšie napredovanie ...


SK UNESCO gratuluje Aj Ty v IT k 10 úspešným rokom!

externé informácie

SK UNESCO už viacero rokov spolupracuje s občianskym združením Aj Ty v IT, ktoré prostredníctvom celého spektra aktivít podporuje uplatnenie žien a dievčat v oblasti informačných technológií. Je obdivuhodné, že za 10 rokov pôsobenia Aj Ty v IT prešlo jeho školeniami, workshopmi a kurzami viac ako 25 ...


Dávame do pozornosti výzvu na zapojenie sa do 18. ročníka súťaže EUSTORY

externé informácie

Témou tohto ročníka pre školský rok 2022/2023 je „1. československá republika (1918-1938) - jej víťazstvá a prehry“.  Téma je vyhlásená v zmysle koncepcie spornej histórie (contested history) "čiže nie plochým, jednostranným chápaním dejín, ale v súlade s európskymi hodnotami občianskej spoločnosti, ...


Nové vydanie newslettra Slovenskej komisie pre UNESCO august - október 2022

externé informácie

Vážení priaznivci UNESCO, prikladáme ďalšie vydanie newslettra Slovenskej komisie pre UNESCO. Prajeme príjemné čítanie.  


Jedna zo série prednášok UKB - Keď sa ženy aj muži naozaj tešia rodovej rovnosti

externé informácie

Pozývame Vás na sériu prednášok, ktoré organizuje  Informačné a dokumentačné stredisko UNESCO pri Univerzitnej knižnici v Bratislave v spolupráci so Slovenskou asociáciou sociálnej antropológie.  Témou prvej z nich, ktorá sa bude konať 18. októbra 2022, je BaYaka, lovecko-zberačská komunita v Centr ...


Fórum partnerov Slovenskej komisie pre UNESCO 2022

externé informácie

Včera 6. októbra 2022 sa v Kongresovej sále Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR uskutočnilo Fórum partnerov Slovenskej komisie pre UNESCO (SK UNESCO), ktoré je každoročným zhromaždením všetkých zástupcov národných subjektov činných v oblastiach pôsobnosti UNESCO. Témou podujat ...


Dnes si na celom svete pripomíname Svetový deň učiteľov

externé informácie

Učiteľkám a učiteľom by sme mali vzdávať hold a uznanie nielen dnes, pri príležitosti ich medzinárodného sviatku, ale po celý rok. Ich úloha vo výchove a formovaní generácie detí a mladých ľudí je nezastupiteľná. O to viac si treba ich prácu a zásluhy vážiť a pripomínať v týchto neľahkých časoch, ke ...


Konferencia Katedry UNESCO pre obnovu architektonického dedičstva

externé informácie

Konferencia Katedry UNESCO pre obnovu architektonického dedičstva o vzdelávaní odborníkov v oblasti obnovy architektonického dedičstva Minulý týždeň (27.9.2022) sa za podpory SK UNESCO v priestoroch MZVEZ SR uskutočnila konferencia zameraná na problematiku obnovy architektonického dedičstva, ktorú ...


Program L'Oréal - UNESCO Pre ženy vo vede na Slovensku ocenil tri talentované vedkyne

externé informácie

Bolo nám potešením zúčastniť sa na slávnostnom odovzdávaní ocenení 3 laureátkam 6. ročníka talentovaného programu - L´Oreál UNESCO Pre ženy vo vede na Slovensku. Bol to večer plný inšpiratívnych žien, uznania ich profesionálnych a osobnostných kvalít, ako aj výsledkov ich záslužnej práce. Víťazné ...


LINGVAKVÍZ - vzdelávací jazykový online kvíz pre každého od 26. septembra do 25. októbra 2022

externé informácie

LingvaKvíz, celoslovenský vedomostný online kvíz zameraný na cudzie jazyky, je späť! Tento zábavný a inovatívny kvíz sa bude konať už po tretí krát pri príležitosti Európskeho dňa jazykov, ktorý sa každoročne oslavuje 26. septembra. Vyskúšajte svoje jazykové vedomosti v LingvaKvíze 2022, ktorý pre ...


1. septembrom 2022 sa začal 3. ročník svetového festivalu tvorivosti CréaFest, potrvá až do 25. júna 2023

externé informácie

Dňa 1. septembra 2022 sa začal 3. ročník svetového festivalu tvorivosti CréaFest, ktorý potrvá až do 25. júna 2023. Témou podujatia je „Plač lesa – Kto zachraňuje les, zachraňuje živobytie“. CréaFest pozýva deti a dospelých, aby sa bezplatne zapojili do tvorivých aktivít prostredníctvom vytvorenia k ...


„Keďže vojny začínajú v mysliach mužov a žien, obrana mieru sa musí budovať práve v mysliach ľudí.“

externé informácie

Týmito slovami začína preambula Ústavy UNESCO. Slovami, nad ktorými by sme sa mali zamyslieť. Včera sme si pripomenuli Medzinárodný deň mieru. Slovami, ktoré sú stále aktuálne na pozadí množstva konfliktov prebiehajúcich nielen v našom susedstve, ale i v širšom medzinárodnom prostredí. Dosiahnutie ...


17. ročník súťaže EUSTORY pod záštitou SK UNESCO

externé informácie

Dňa 9. septembra 2022 sa pod záštitou Slovenskej komisie pre UNESCO uskutočnilo slávnostné odovzdávanie ocenení už 17. ročníka súťaže EUSTORY. Téma tohto ročníka (školský rok 2021/2022) bola „Monumenty, pamätníky, historické miesta“. Do termínu uzávierky prišlo 10 prác, spĺňajúcich požadované kritér ...


Deň otvorených dverí Biosférickej rezervácie Poľana

externé informácie

S prichádzajúcim jesenným obdobím sa Biosférická rezervácia Poľana opäť prihovorila svojím partnerom a  obyvateľom regiónu. V príjemnom prostredí Poľany na chate Zálomská si partneri a pozvaní hostia spoločne pripomenuli aktuálne úspechy v manažovaní BR Poľana –  vznik o. z. Koordinačná rada Biosfér ...


Trnava sa stala prvým zástupcom v Medzinárodnej sieti učiacich sa miest UNESCO

externé informácie

Medzinárodnú sieť učiacich sa miest UNESCO (UNESCO Global Network of Learning Cities) aktuálne tvorí takmer 300 miest z celého sveta, ktoré podporujú neformálne vzdelávacie aktivity, celoživotné vzdelávanie, vyučovanie na pracoviskách, využívanie moderných vzdelávacích pomôcok a vzdelávanie v rodiná ...


DNES SI UNESCO PRIPOMÍNA MEDZINÁRODNÝ DEŇ GRAMOTNOSTI

externé informácie

Už 56 rokov je dnešný deň venovaný gramotnosti a poukazovaniu jej dôležitosti vo vzťahu k jednotlivcovi, či spoločnosti. Ide o jednu z hlavných devíz a oblastí pôsobností UNESCO. Ako pri príležitosti tohto sviatku uviedla generálna riaditeľka UNESCO Audrey Azoulay, gramotnosť je jedným zo základnýc ...


Newsletter SK UNESCO apríl - júl 2022

externé informácie

Vážení priaznivci UNESCO, nižšie pripájame ďalšie vydanie Newslettra Slovenskej komisie pre UNESCO (apríl-júl 2022). Prajeme príjemné čítanie.


Výzva - Cena UNESCO v oblasti prírodných vied

externé informácie

UNESCO spolu s vládou Rovníkovej Guinei aj tento rok vyhlásili výzvu na predloženie nominácií na 7. ročník Ceny UNESCO - Equatorial Guinea International Prize for Research in the Life Sciences za výskum v prírodných vedách (biotechnológia, biochemika, genetika, mikrobiológia, imunológia, ekológia, m ...


Výzva – Cena UNESCO-AL Fozan na podporu mladých výskumníčok a výskumníkov vo vede, technike, inžinierstve a matematike

externé informácie

Slovenská komisia pre UNESCO informuje o spustení novej medzinárodnej ceny UNESCO-Al Fozan na podporu mladých výskumníčok a výskumníkov vo vede, technike, inžinierstve a matematike. Predmetné ocenenie sa bude udeľovať každé dva roky piatim talentovaným laureátom za ich významný príspevok pre rozvoj ...