sk | en

UNESCO

Art Camp Andorra 2018 “Colors of the Planet”

externé informácie

Informujeme Vás o výzve na výber jednej maliarky (maliara) na tohtoročné letné sústredenie výtvarných umelcov pod názvom Art Camp Andorra, ktoré sa koná v termíne od 9. – 21. júla 2018 v Ordino v Andorrskom kniežactve. V poradí šiesty ročník sa nesie pod názvom „Farby ...


Pozvanie na prednášku „ZÍDE Z OČÍ, ZÍDE Z MYSLE: Presúvanie zodpovednosti za ľudí na úteku na krajiny mimo EÚ

externé informácie

Informačné a dokumentačné stredisko UNESCO pozýva záujemcov na prednášku Zíde z očí, zíde z mysle: Presúvanie zodpovednosti za ľudí na úteku na krajiny mimo EÚ, ktorá sa uskutoční 20. februára 2018 o 17,30 hod. v seminárnej sále Informačného a dokumentačného strediska ...


Pozvanie na prednášku „Ženy vo vede na Slovensku a v Európe“

externé informácie

Informačné a dokumentačné stredisko UNESCO pozýva záujemcov na prednášku Ženy vo vede na Slovensku a v Európe, ktorá sa uskutoční 14. februára 2018 o 17,30 hod. v seminárnej sále Informačného a dokumentačného strediska pri Univerzitnej knižnici v Bratislave na Klariskej ...


Pozvánka na 12. Svetový Summit národných výborov pre bioetiku (22.-24. marec 2018, Senegal)

externé informácie

Generálna riaditeľka UNESCO A. Azoulay pozýva ČK UNESCO na 12. Svetový summit národných výborov pre bioetiku, ktorý sa uskutoční v dňoch 22. - 24. marca 2018 v hlavnom meste Senegalu, Dakare. Organizátorom podujatia je senegalská Etická komisia pre výskum v oblasti zdravia a ...


Obnovenie platnosti globálneho geoparku UNESCO Novohrad-Nógrád

externé informácie

S podporou slovenských inštitúcií (Ministerstva životného prostredia SR a Slovenskej komisie pre UNESCO) po predchádzajúcich konzultáciách o technických opatreniach  bol predložený  návrh na obnovenie platnosti globálneho geoparku UNESCO Novohrad-Nógrád. Novohrad-Nógrád ...


Výkonná riaditeľka Košice Región Turizmus dostala ministerské ocenenie

externé informácie

Deň otvorenia najväčšieho veľtrhu cestovného ruchu na Slovensku priniesol obrovský úspech pre Košický región. Cenu ministra dopravy a výstavby SR pre Osobnosť cestovného ruchu si počas prebiehajúceho veľtrhu cestovného ruchu ITF Slovakiatour 2018 prevzala výkonná riaditeľka ...


Oficiálne oznámenie nominácie lokality Dunajský Limes na zápis do Zoznamu svetového dedičstva

externé informácie

Nominačný projekt „Hranice Rímskej ríše – Dunajský Limes“ (Frontiers of the Roman Empire – the Danube Limes), ktorý bol pripravený v štvorstrannej spolupráci Nemecka, Rakúska, Slovenska a Maďarska, bol k 1. februáru 2018 predložený Centru svetového dedičstva UNESCO ...


Cena UNESCO Madanjeeta Singha na podporu tolerancie a boja proti násiliu - výzva na predkladanie nominácií

externé informácie

Informujeme Vás o výzve na predkladanie nominácií na UNESCO cenu Madanjeeta Singha na podporu tolerancie a boja proti násiliu.Cena UNESCO Madanjeeta Singha na podporu tolerancie a boja proti násiliu je určená pre významné aktivity vo vedeckej, umeleckej, kultúrnej alebo komunikačnej ...


Bienále EX LIBRIS HLOHOVEC_16. ročník súťaže „Svet okolo nás“

externé informácie

Pod patronátom Slovenskej komisie pre UNESCO Ex Libris Hlohovec zorganizovalo 16. ročník medzinárodnej umeleckej súťaže v tvorbe knižnej značky pre deti vo veku od 6 do 15 rokov na tému „Svet okolo nás“. 1292 detí z Bieloruska, Bosny a Hercegoviny, Českej republiky, Estónska, ...


Výzva na predkladanie žiadostí kandidátov ako členov výboru Medzinárodného geovedného programu (IGCP)

externé informácie

Informujeme Vás o výzve na predkladanie žiadostí kandidátov  ako členov výboru Medzinárodného geovedného programu (IGCP), kde budú vybratí 3 uchádzači. Medzinárodný geovedný program (IGCP) má 45-ročné partnerstvo s UNESCO a Medzinárodnou úniou geologických vied (IUGS). ...


Oznámenie Izraela o vystúpení z organizácie UNESCO

externé informácie

Po predchádzajúcom predbežnom ohlásení úmyslu ukončiť členstvo v UNESCO, Izrael dňa 29. decembra 2017 oficiálne notifikoval generálnej riaditeľke UNESCO A. Azoulay rozhodnutie ukončiť členstvo v UNESCO.  Ukončenie členstva nadobudne právoplatnosť k 31. decembru 2018. Po ...


PRACOVNÁ PONUKA UNESCO V Paríži_“Assistant Director-General for Education“

externé informácie

Informujeme Vás o pracovnej ponuke UNESCO v Paríži na pozíciu zástupcu generálnej tajomníčky v oblasti pre vzdelávanie. Záujemci musia poslať svoju prihlášku online, cez UNESCO website, www.unesco.org , Careers, najneskôr do 15. januára 2018. http://en.unesco.org/careers/. ...


PRACOVNÁ PONUKA UNESCO V Paríži_“Assistant Director-General for Communication and Information“

externé informácie

Informujeme Vás o pracovnej ponuke UNESCO v Paríži na pozíciu zástupcu generálnej tajomníčky v oblasti pre komunikáciu a poskytovanie informácií Záujemci musia poslať svoju prihlášku online, cez UNESCO website, www.unesco.org , Careers, najneskôr do 15. januára ...


PRACOVNÁ PONUKA UNESCO V Paríži_“Assistant Director-General“, Culture Sector

externé informácie

Informujeme Vás o pracovnej ponuke UNESCO v Paríži na pozíciu zástupcu generálnej tajomníčky v oblasti kultúry.     Záujemci musia poslať svoju prihlášku online, cez UNESCO website, www.unesco.org , Careers, najneskôr do 15. januára 2018. http://en.unesco.org/careers/. ...


PRACOVNÁ PONUKA UNESCO V Paríži_“Deputy Director-General“_termín do 15.januára 2018

externé informácie

Informujeme Vás o pracovnej ponuke na pozíciu zástupcu generálnej tajomníčky UNESCO v Paríži.   Záujemci musia poslať svoju prihlášku online, cez UNESCO website, www.unesco.org , Careers, najneskôr do 15. januára 2018. http://en.unesco.org/careers/. Akékoľvek otázky ...


PRACOVNÁ PONUKA UNESCO V Paríži_“Chief of Staff“_termín do 15.januára 2018

externé informácie

Informujeme Vás o pracovnej ponuke na pozíciu vedúceho pracovníka v kancelárii generálnej tajomníčky UNESCO v Paríži.   Záujemci musia poslať svoju prihlášku online, cez UNESCO website, www.unesco.org , Careers, najneskôr do 15. januára ...


Konferencia o migrácii s expertom Programu MOST UNESCO Johnom Crowleym

externé informácie

Na pôde Univerzity Komenského sa dňa 14. decembra 2017 uskutočnila konferencia o migrácii s expertom Programu MOST (riadenie spoločenských zmien) UNESCO Johnom Crowleym Dňa 14. decembra sa na pôde Univerzity Komenského uskutočnila konferencia venovaná nanajvýš aktuálnej téme ...


Pracovná ponuka UNESCO v Paríži_termín do 28.decembra 2017

externé informácie

Informujeme Vás o pracovnej ponuke v UNESCO v Paríži na pozíciu riaditeľa divízie pre politiku v oblasti vedy a budovania kapacít Záujemci musia poslať svoju prihlášku online, cez UNESCO website, www.unesco.org , Careers, najneskôr do 28. decembra ...


PRACOVNÁ PONUKA UNESCO V PARÍŽI_predĺženie ponuky

externé informácie

Informujeme Vás opätovne o pracovnej ponuke v UNESCO v Paríži na pozíciu riaditeľa divízie vied o ekológii a zemi a tajomníka programu MAB (Človek a Biosféra) Záujemci musia poslať svoju prihlášku online, cez UNESCO website, www.unesco.org , Careers, najneskôr do 28. ...


L'Oréal opäť rozdelí slovenským vedkyniam 10.000 EUR

externé informácie

L'Oréal opäť rozdelí slovenským vedkyniam 10.000 EURŠtartuje druhý ročník projektu L´Oréal - UNESCO Pre ženy vo vede Bratislava, 12. decembra 2017 Dnešným dňom odštartoval v Slovenskej republike druhý ročník projektu Pre ženy vo vede,  ktorý podporuje svetová organizácia ...