sk | en

UNESCO

Bratislavský chlapčenský zbor a Príbeh hudby na školách

externé informácie

Dovoľujeme si Vás pozvať k online účasti na koncerte „Príbeh hudby“, ktorý organizuje Bratislavský chlapčenský zbor. Koncert má ambíciu osloviť desaťtisíce detí na celom Slovensku. Koncert "Príbeh hudby" zaznie už 26. októbra 2018 v spolupráci so Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu. Popri t ...


Cena UNESCO/Emir Jaber Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah pre posilnenie zručností digitalizácie osôb so zdravotným znevýhodnením

externé informácie

Predĺženie Ceny UNESCO/Emir Jaber Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah pre posilnenie zručností digitalizácie osôb so zdravotným znevýhodnením - výzva na predkladanie  nominácií do 30. septembra 2018 Sekretariát Slovenskej komisie pre UNESCO si dovoľuje informovať o výzve na predkladanie nominácií na cenu UN ...


PRACOVNÁ PONUKA UNESCO NA RIADITEĽA MEDZINÁRODNÉHO INŠTITÚTU PRE VYSOKOŠKOLSKÉ VZDELÁVANIE V LATINSKEJ AMERIKE A KARIBIKU

externé informácie

PRACOVNÁ PONUKA UNESCO NA POZÍCIU RIADITEĽA MEDZINÁRODNÉHO INŠTITÚTU PRE VYSOKOŠKOLSKÉ VZDELÁVANIE V LATINSKEJ AMERIKE A V OBLASTI KARIBIKU Dovoľujeme si informovať o zverejnenej pracovnej ponuke v rámci organizácie UNESCO na pozíciu riaditeľa Medzinárodného inštitútu pre vysokoškolské vzdelávanie v ...


Cena UNESCO/Emir Jaber Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah pre posilnenie zručností digitalizácie osôb so zdravotným znevýhodnením

externé informácie

Cena UNESCO/Emir Jaber Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah pre posilnenie zručností digitalizácie osôb so zdravotným znevýhodnením - výzva na predkladanie  nominácií   Sekretariát Slovenskej komisie pre UNESCO si dovoľuje informovať o výzve na predkladanie nominácií na cenu UNESCO Emir Jaber Al-Ahmad Al-J ...


Výzva GR UNESCO na predkladanie kandidatúr na obsadenie miesta Riaditeľa Medzinárodného centra pre teoretickú fyziku v Terste

externé informácie

Sekretariát Slovenskej komisie pre UNESCO si dovoľuje informovať o výzve generálnej riaditeľky UNESCO na predkladanie kandidatúr na obsadenie miesta Riaditeľa Medzinárodného centra pre teoretickú fyziku v Terste, Taliansko. Podmienky výberu sú uvedené v prílohe. Slovensko patrí v tejto kategór ...


Vyhlásenie 1. ročníka fotografickej súťaže pod názvom Česko - slovenské pamiatky UNESCO v termíne od 1.8. do 30.9. 2018 v SR

externé informácie dátum konania 2018-08-13 / 2018-09-30

Sekretariát Slovenskej komisie pre UNESCO informuje o vyhlásení 1. ročníka fotografickej súťaže pod názvom Česko - slovenské pamiatky UNESCO, ktorú organizuje Cewe a. s. v termíne od 1.8. do 30.9. 2018. Odfoťte UNESCO pamiatku v Čechách alebo na Slovensku, nahrajte fotku s touto pamiatkou na Instag ...


Súťaž a medzinárodná výstava detského výtvarného umenia „Kanagawa Biennial World Children´s Art Exhibition“

externé informácie

Informujeme Vás o uverejnení súťaže a medzinárodnej výstave v oblasti detského výtvarného umenia „Kanagawa Biennial World Children´s Art Exhibition“, ktorá sa koná v japonskej prefektúre Kanagawa pravidelne každé dva roky od roku 1980. Organizuje ju Kanagawská medzinárodná asociácia, Národná federác ...


Predĺženie výzvy_4.medzinárodný workshop venovaný označovaniu lokalít UNESCO a udržateľnému rozvoju_Turín a Miláno

externé informácie

Predĺženie výzvy na predkladanie prihlášok do medzinárodnej akadémie v Turíne a Miláne do 20. augusta 2018 na 4tý medzinárodný workshop venovaný označovaniu lokalít UNESCO a udržateľnému rozvoju (4th International workshop of the Academy on UNESCO Designations and Sustainable Development) Capaci ...


Cena UNESCO King Hamad Bin Isa Al-Khalifa o využívaní informačných a komunikačných technológií vo vzdelávaní 2018

externé informácie

Cena UNESCO King Hamad Bin Isa Al-Khalifa o využívaní informačných a komunikačných technológií vo vzdelávaní - výzva na predkladanie  projektov v termíne do 30. septembra 2018 Sekretariátu Slovenskej komisie pre UNESCO Dovoľujeme si Vás informovať o výzve na predkladanie projektov na UNESCO ocenen ...


Informácia zo 42. zasadnutia Výboru svetového dedičstva v Bahrajne

externé informácie

V dňoch 24. júna až 4. júla 2018 sa členské krajiny Dohovoru UNESCO o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva stretli na 42. zasadnutí Výboru svetového dedičstva v Bahrajne, aby diskutovali o najvzácnejších prírodných a kultúrnych pamiatkach zaradených na Zozname svetového dedičstva. N ...


Celoslovenská vedomostná súťaž EnvirOtázniky

externé informácie

Súťaž EnvirOtázniky bola vyhlásená Slovenskou agentúrou životného prostredia (SAŽP) Banská Bystrica 4. apríla 2018. Na príprave a jej realizácii sa podieľal odbor environmentálnej výchovy a vzdelávania SAŽP, jej odbornou garantkou bola generálna tajomníčka Slovenskej komisie pre UNESCO Mária Krasnoh ...


Vyhlásenie výsledkov súťaže EUSTORY

externé informácie

Slovenská komisia pre UNESCO udelila záštitu 13. ročníku súťaže EUSTORY, ktorej slávnostné vyhlásenie sa konalo 22. júna 2018 v priestoroch MZVaEZ SR. Tento rok súťaž niesla  názov: "Krehkosť slobody". EUSTORY je združením 25 európskych mimovládnych organizácií alebo vzdelávacích inštitúcií, ktorýc ...


Cena UNESCO - L'OREAL určená pre Ženy vo vede v oblasti fyzikálnych vied, matematiky a informatiky

externé informácie

Informujeme Vás o predĺžení výzvy na Cenu UNESCO - L'OREAL určenú pre Ženy vo vede v oblasti fyzikálnych vied, matematiky a informatiky „Physical Sciences, Mathematics and Computer Science“ – lehota na predloženie nominácií je do 13. júla 2018   Cena bola vytvorená v roku 1998, aby podporila význ ...


Nominácia dvoch expertiek do pracovných skupín do TGBR za Slovenskú republiku

externé informácie

Medzinárodná koordinačná rada Programu UNESCO Človek a biosféra (MAB) na svojom 29. zasadnutí odsúhlasila vypracovanie Technického návodu pre biosférické rezervácie – Technical Guidelines for Biosphere Reserves (TGBR) http://unesdoc.unesco.org/images/0025/002535/253591E.pdfZároveň vyzvala členské kr ...


Druhý ročník projektu L'Oréal-UNESCO Pre ženy vo vede pozná svoje víťazky

externé informácie

Druhý ročník projektu L'Oréal-UNESCO Pre ženy vo vede pozná svoje víťazky. Bratislava,  13. júna 2018 –  Ako vyvinúť novú generáciu batérií, ktoré sú bezpečnejšie, lacnejšie a neobsahujú ťažké kovy? Ako navrhnúť vysokoteplotné supravodiče pomocou počítača? To sú témy výskumov, ktorými sa zaoberajú ...


12. Regionálna konferencia Organizácie miest svetového dedičstva pre členské mestá strednej a východnej Európy

externé informácie

Tento rok je pre Banskú Štiavnicu mimoriadne významný, nakoľko si pripomíname 25. výročie zápisu mesta Banská Štiavnica a technických pamiatok v okolí do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO, ako aj zápis mesta Banská Štiavnica ako prvého mesta zo Slovenska do Zoznamu svetového dedičstva. V rámci osl ...


UNESCO v spolupráci s OBSE/ODIHR vydalo publikáciu k vzdelávaniu o antisemitizme

externé informácie

Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO) vydala v spolupráci s Úradom OBSE pre demokratické inštitúcie a ľudské práva (ODIHR), ktorý je súčasťou Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) publikáciu pod názvom: Addressing Anti-semitism through education – G ...


Cena „Global Women in Music for Human Rights“ - výzva na predkladanie nominácií

externé informácie

Informujeme Vás o výzve na predkladanie nominácií na cenu „Global Women in Music for Human Rights“, ktorú vyhlasuje Fondazione Adkins Chiti: Donne in Musica, člen Medzinárodnej hudobnej rady, UNESCO a Európskej hudobnej rady, Medzinárodná mimovládna organizácia v oficiálnom partnerstve s UNESCO na p ...


Cena UNESCO - L'OREAL určená pre Ženy vo vede v oblasti fyzikálnych vied, matematiky a informatiky

externé informácie

Cena UNESCO - L'OREAL určená pre Ženy vo vede v oblasti fyzikálnych vied, matematiky a informatiky „Physical Sciences, Mathematics and Computer Science“ Cena bola vytvorená v roku 1998, aby podporila významné ženy vo vede po celom svete. Každý rok sa udeľuje päť ocenení. Po prvýkrát v roku 2019 b ...


Obľúbené výlety „Vlakom za UNESCO“ pokračujú

externé informácie

„Obľúbené výlety „Vlakom za UNESCO“, ktoré spájajú poznávanie Košického regiónu so železničnou nostalgiou (projekt finančne podporený Ministerstvom dopravy a výstavby SR) pokračujú aj v roku 2018. K úspešne etablovaným „Vlakom za UNESCO“ pridáva krajská organizácia Košice Región Turizmus autobusové ...