sk | en

UNESCO

VZDELÁVANIE A SPOLUPRÁCA AKO HYBNÁ SILA ROZVOJA SPOLOČNOSTI A SAMOSPRÁV


VZDELÁVANIE A SPOLUPRÁCA AKO HYBNÁ SILA ROZVOJA SPOLOČNOSTI A SAMOSPRÁV

Pod týmto heslom včera prebehla mimoriadne živá a podnetná debata v rámci konferencie „Učiace sa mestá – príležitosti hľadať nové riešenia“, ktorú sme spoluorganizovali s Academia Istropolitana NOVA.

Veľmi sa tešíme, že podujatie prilákalo značný počet účastníkov z radov samospráv, akademických inštitúcií či organizácií činných v oblasti vzdelávania. Je pozitívne vidieť, že téma potreby a dostupnosti celoživotného vzdelávania pre všetkých rezonuje nielen v UNESCO, ale i na regionálnej úrovni.

Konferenciu otvorila nová generálna tajomníčka Slovenskej komisie pre UNESCO p. Ľubica Erdelská, ktorá priblížila ciele a priority organizácie s dôrazom na oblasť vzdelávania a prácu s mládežou. Okrem tzv. Učiacich sa miest sa symbolom UNESCO môžu označovať aj tzv. pridružené školy (na Slovensku ich máme 25) či katedry UNESCO (na Slovensku pôsobia 4). Vyzdvihla nasadenie a rozsah aktivít, ktoré realizuje naše nateraz jediné (ale veríme, že nie posledné) UNESCO Učiace sa mesto Trnava.

K účastníkom sa prostredníctvom video pozdravu prihovorili aj z Paríža - z našej Stálej delegácie SR pri UNESCO a Hamburgu – z centrály Učiacich sa miest UNESCO.

Mimoriadne inšpiratívne a interaktívne bola odprezentovaná cesta Trnavy do siete učiacich sa miest. Jej úspešná kandidatúra je potvrdením toho, že pri správne vytýčených cieľoch, nasadení a angažovanosti tímu, ako i podpore zo strany samosprávy je možné byť medzinárodne úspešný a pre obyvateľov prospešný. Trnave na jej ceste k budovaniu „zdravého a odolného mesta prostredníctvom vzdelávania“ želáme veľa úspechov.

UNESCO ponúka aj možnosť zapojenia sa do tzv. Siete kreatívnych miest. Farby Slovenska v nej už 5 rokov hája Košice. Výhody pôsobenia v danej medzinárodnej platforme pútavo priblížila nezisková organizácia Creative Industry Košice, ktorá rozvíja kultúru a kreatívny priemysel v tomto východoslovenskom  regióne. Práve účasť mesta v UNESCO sieti otvorila dvere mnohým medzinárodným a európskym projektom, v ktorých sa Košice úspešne angažovali/resp. angažujú. Naviac, sieťovanie podobne zmýšľajúcich miest z celého sveta a výmena „best practices“ vytvára príležitosti na zveľaďovanie života obyvateľov v meste vrátane ich vyššej participácii na správe vecí verejných. 

Priestor sme venovali aj debate o potrebe prepojenia biznisu so samosprávou a konceptu rozvoja učiacich sa organizácií pôsobiacich na lokálnej úrovni.

Ďakujeme všetkým účastníkom podujatia za výborné prezentácie a podnetnú (častokrát až zanietenú) diskusiu. Rovnako patrí veľké poďakovanie Academii Istropolitana NOVA za iniciatívu a výbornú spoluprácu pri organizácii tohto pilotného podujatia o učiacich sa mestách.