sk | en

UNESCO

Medzinárodné stretnutie koordinátorov pridružených škôl UNESCO (ASPnet) v Berlíne


Medzinárodné stretnutie koordinátorov pridružených škôl UNESCO (ASPnet) v Berlíne

Jednou z vlajkových lodí UNESCO v oblasti vzdelávania sú aj pridružené školy UNESCO, ktoré sa združujú v tzv. Sieti pridružených škôl (ASPNet).

Tento rok si pripomíname 70. výročie založenia Siete, ktorá aktuálne združuje viac ako 11 000 vzdelávacích inštitúcií po celom svete. Medzi nimi je aj 25 slovenských základných a stredných škôl, ktorých činnosť zastrešuje členka našej komisie, koordinátorka pridružených škôl UNESCO p. Natália Fillová. Tá zároveň pôsobí aj ako vedúca Informačno-dokumentačného strediska UNESCO pri Univerzitnej knižnici v Bratislave.


Sme radi, že sa aktívne zapája do diskusií o budúcom smerovaní ASPNet s cieľom zefektívniť jej činnosť reflektujúc na témy ako udržateľný rozvoj, transformačné vzdelávanie pre globálne občianstvo či medzikultúrne porozumenie. Viac o ostatnom stretnutí národných koordinátorov v Berlíne sa dozviete v príspevku nižšie.

Vedeli ste, že Univerzitná knižnica v Bratislave je aj pôsobiskom pre národnú koordináciu Siete pridružených škôl UNESCO na Slovensku (the UNESCO Associated Schools Project – ASPnet)?
Cieľom tohto jedinečného projektu je šírenie ideálov a hodnôt UNESCO – tolerancia, medzi-kultúrny dialóg, podpora ľudských práv, demokracie a trvalo udržateľný rozvoj. 

ASPnet oslavuje tento rok 70. výročie založenia v roku 1953. Pri tejto príležitosti Nemecká národná komisia UNESCO a medzinárodné oddelenie ASPnet v Paríži zorganizovali v dňoch 6. – 8. júna 2023 v Berlíne medzinárodnú UNESCO ASPnet konferenciu pod názvom „Strengthening international collaboration towards peaceful and sustainable futures!, na ktorej sa stretli národní koordinátori zo 60 krajín sveta vrátane SR, aby diskutovali o novom smerovaní ASPnet, vzájomnej spolupráci a o novej stratégii ASPnet. Významnú úlohu zohrala diskusia o pripravovanej platforme ASPnet, ktorá má slúžiť na prezentáciu škôl, vzájomnú komunikáciu a zdieľanie projektov. Neoceniteľným výsledkom konferencie bolo nadviazanie kontaktov medzi národnými koordinátormi, ktorí vyjadrili odhodlanie spolupracovať a vytvoriť spoluprácu medzi školami.

Ďakujeme kolegyni Natálii Fillovej (národná koordinátorka ASPnet v SR) za angažovanosť v tomto významnom projekte a úspešnú reprezentáciu UKB v zahraničí.