sk | en

UNESCO

VÝZVA NA PREDKLADANIE NOMINÁCIÍ - CENA SULTÁNA QABOOSA ZA OCHRANU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA


VÝZVA NA PREDKLADANIE NOMINÁCIÍ - CENA SULTÁNA QABOOSA ZA OCHRANU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

UNESCO vyhlásilo výzvu na predkladanie nominácií na Cenu Sultána Quaboosa za ochranu životného prostredia, ktorej laureáti získajú finančnú odmenu vo výške 100 000 dolárov.

Ocenenie je určené pre jednotlivcov, inštitúcie alebo organizácie, ktoré sa významným spôsobom:

  • zasadzujú o ochranu prírody;
  • profilujú v oblasti environmentálnej výchovy;
  • prispievajú k zvyšovaniu povedomia o environmentálnych témach prostredníctvom prípravy príslušných informačných materiálov;
  • prispievajú k správe chránených krajinných oblastí vrátane biosférických rezervácií UNESCO alebo prírodných lokalít svetového dedičstva UNESCO.

Bližšie podrobnosti o cene nájdete na UNESCO Sultan Qaboos Prize for Environmental Conservation | UNESCO. Prihláška a postup jej podania sú zverejnené na How to apply - UNESCO Sultan Qaboos Prize for Environmental Conservation | UNESCO.

Organizátori ocenenia povzbudzujú k predkladaniu nominácií z radov žien s cieľom zabezpečiť rovnovážne zastúpenie žien a mužov v hodnotiacom procese. Cenu už po dobu takmer 30 rokov financuje vláda Ománu a udeľuje sa každý druhý rok.

V prípade záujmu o podanie nominácie (s nominačným formulárom vyplneným v anglickom alebo francúzskom jazyku) kontaktujte Sekretariát Slovenskej komisie pre UNESCO na unesco@mzv.sk najneskôr do 30. júna 2023.