sk | en

UNESCO

Svetová konferencia humanity

externé informácie

      V dňoch 6.-12.augusta 2017 sa v belgickom Liege koná Svetová konferencia humanity. Hlavnými organizátormi konferencie sú Medzinárodná rada pre filozofiu a humánne vedy (International Council for Philosophy and Human sciences - CIPSH) v spolupráci s Výborom UNESCO pre ...


Satelitná konferencia IFLA v Bratislave - jediné sprievodné podujatie Svetového knihovníckeho kongresu IFLA 2017 (16.8.2017)

externé informácie

Pozvanie na Satelitnú konferenciu IFLA na pôde Univerzitnej knižnice v Bratislave, ktorá bude jediným sprievodným podujatím Svetového knihovníckeho kongresu IFLA 2017 / IFLA WLIC 2017 na území Slovenskej a Českej republiky.   Miesto konania Satelitnej konferencie ...


Vlakom za UNESCOM

externé informácie

Séria jedinečných výletov za Svetovým dedičstvom UNESCO na území destinácie Košice región bude pokračovať v poslednú júlovú sobotu. Milovníci železničnej nostalgie, ale aj cestovania a turistiky, sa vydajú na výlet k najnavštevovanejšej jaskyni Košického kraja, ktorá ...


Cena UNESCO King Hamad Bin Isa Al-Khalifa o využívaní IKT vo vzdelávaní 2017 - výzva na predkladanie nominácií

externé informácie

Informujeme Vás o výzve na predkladanie nominácií na UNESCO cenu kráľa Hamada Bin Isa Al-Khalifu o využívaní informačných a komunikačných technológií vo vzdelávaní. Vzhľadom na rastúci počet prijatých žiadostí  na cenu UNESCO King Hamad Bin Isa Al-Khalifa o ...


„VETERÁNMI ZA PAMIATKAMI UNESCO“

externé informácie

„Veteránmi za pamiatkami UNESCO“                    ...


PRACOVNÁ PONUKA UNESCO V ADDIS ABEBE ETIÓPIA

externé informácie

Informujeme Vás o pracovnej ponuke na pozíciu riaditeľa v úradovni UNESCO (Liaison Office)  v Addis Abebe a UNESCO zástupcu do Etiópie Záujemci musia poslať svoju prihlášku online, cez UNESCO website www.unesco.org , Careers, najneskôr do 2. júla ...


Propagácia SK pamiatok doma aj v zahraničí (aktivity podporované Ministerstvom dopravy a výstavby SR, sekcia cestovného ruchu)

externé informácie

BELARUS ROAD SHOW 2017 (Brest, Gomel, Mogilev, Minsk, May 15th  -   May 18th  2017) V rámci spoločných aktivít krajín V4 v oblasti cestovného ruchu „DiscoverCentralEurope“ sa 15. – 18. mája 2017 uskutočnila propagačná roadshow po bieloruských mestách. Spolupráca krajín V4 ...


Konferencia k programom na tému ochrany a revitalizácie kultúrneho a prírodného dedičstva

externé informácie

V Košiciach sa dnes koná záverečná konferencia programov  podporovaných v rámci EEA a Nórskych grantov. Konferencia priniesla súhrnné informácie o realizovaných projektoch, z ktorých mnohé pomohli pri obnove a rekonštrukcii pamiatok a ich sprístupnení verejnosti. Záchrana ...


Bilaterálne rokovanie GT SK UNESCO, E. Filadelfiovej, s GT AT UNESCO, G. Eschig, vo Viedni dňa 9.6.2017

externé informácie

Dňa 9. júna 2017 sa konalo vo Viedni v priestoroch Rakúskej komisie pre UNESCO (AT NK UNESCO) bilaterálne rokovanie generálnych tajomníčiek Slovenskej a Rakúskej komisie pre UNESCO. Hlavnou témou rokovania bola oblasť tzv. Pridružených škôl UNESCO (alebo „asociovaných“ škôl ...


Cena UNESCO-L'OREAL určená pre Ženy vo vede na tému "LIFE SCIENCES AND ENVIRONMENT"

externé informácie

Cena bola prvýkrát udelená v roku 1998, aby sa podporil význam a prínos žien vo vede po celom svete.  Každý rok sa udeľuje päť ocenení. V roku 2018 bude ocenených päť vedkýň v programe“ Life sciences“ pracujúcich v jednom z týchto regiónov: Afrika a arabské ...


ART CAMP MALTA 2017 - získanie certifikátu za účasť maliara Petra Hargaša

externé informácie

Maliar Peter HARGAŠ, ktorého nominovala Slovenská komisia pre UNESCO ako slovenského zástupcu na podujatie ART CAMP MALTA 2017 v dňoch 7.-20. mája 2017  v maltskom Gozo, získal certifikát za účasť.  Art Camp Malta je medzinárodné podujatie organizované od roku 2008 každý rok ...


GEOPARKY NA SLOVENSKU

externé informácie

Slovenská komisia pre UNESCO upriamuje pozornosť našich priaznivcov na webovú stránku slovenských geoparkov: http://www.geopark.sk/                              


Medzinárodná konferencia AIUTA na Univerzite Komenského

externé informácie

V dňoch 18. – 20. mája 2017 sa uskutočnilo spoločné stretnutie zahraničných partnerov a členov AIUTA – Medzinárodnej asociácie univerzít tretieho veku. 100. rokovanie výboru AIUTA sprevádzala medzinárodná konferencia pod názvom „Equal learning opportunities for the elderly“ ...


Týždeň Európskych geoparkov v Novohrad-Nógrád geoparku

externé informácie

V dňoch od 25. mája až do 10. júna 2017 sa už po deviaty krát na území Novohrad-Nógrád globálneho geoparku UNESCO koná tzv. „Týždeň Európskych geoparkov v Novohrad-Nógrád geoparku“. Ide o sériu podujatí pre všetky vekové skupiny obyvateľstva, s cieľom popularizovať ...


UNESCO - Kalinga cena za popularizáciu vedy, predĺženie termínu na podávanie nominácií do 23. júna 2017

externé informácie

Financovaná spoločne Kalinga Foundation Trust, Orissa vládou Indie a indickou vládou, Kalinga cena je medzinárodným ocenením a odmenou za úsilie kandidáta, ktorý má za sebou úspešnú kariéru ako spisovateľ, filmový producent, redaktor, odborný asistent, radio / TV / web ...


Cena UNESCO Sharjah pre arabskú kultúru 15. edícia - výzva na predkladanie nominácií

externé informácie

Informujeme Vás o výzve na predkladanie nominácií na UNESCO cenu Sharjah pre arabskú kultúru (15. vydanie), ktorá plní svoje základné poslanie pri zdôrazňovaní kľúčového posolstva organizácie prostredníctvom podpory dialógu medzi kultúrou a odmeňovaním významných ...


Cena UNESCO Sultana Qaboosa na ochranu životného prostredia - výzva na predkladanie nominácií

externé informácie

Informujeme Vás o výzve na predkladanie nominácií na UNESCO cenu Sultana Qaboosa na ochranu životného prostredia. Táto cena bude udeľovaná už po 14-ty krát na slávnostnom ceremoniáli Svetového vedeckého fóra v Ammane, Jordánsku v dňoch 7.-10.novembra 2017. Účelom ceny je ...


Dobrovoľnícky program „Kulturweit“ – vyslanie dobrovoľníčky z Nemecka

externé informácie

V spolupráci Slovenskej komisie pre UNESCO s Nemeckou komisiou pre UNESCO bude na Slovensku na Platforme mimovládnych rozvojových organizácií na 6 mesiacov pracovať mladá dobrovoľníčka v rámci ich „Volunteer program – Kulturweit“. Kulturweit je medzinárodný kultúrny ...


Cena UNESCO v medzinárodnej gramotnosti, King Sejong cena a Konfuciova cena - výzva na predkladanie nominácií

externé informácie

Informujeme Vás o výzve na predkladanie nominácií na UNESCO ceny za gramotnosť – King Sejong cenu a Konfuciovu cenu. Tohtoročnou nosnou témou je „Gramotnosť v digitálnom svete“. UNESCO King Sejongova cena gramotnosti odmeňuje činnosti, ktoré podporujú rozvoj a používanie ...


Dni nemeckej kultúry – kultúry Spišských Nemcov

externé informácie

Slovenská komisia pre UNESCO udelila záštitu nad medzinárodným podujatím jubilejného XXV. ročníka: „Dni nemeckej kultúry-kultúry Spišských Nemcov-„Tage der Deutschen Kultur-Kultur der Zipserdeutschen“, ktoré sa uskutoční 3. a 4. júna 2017 v obci Chmeľnica. Obec Chmeľnica ...