sk | en

UNESCO

Medzinárodné ceny UNESCO za podporu gramotnosti

externé informácie

SK UNESCO Informuje o možnosti zapojenia sa do výzvy na predkladanie nominácií na medzinárodné ceny UNESCO za podporu gramotnosti. Tohtoročná edícia cien sa sústreďuje na tému „Transformácia priestorov určených na vzdelávanie a zvyšovanie gramotnosti“. Ceny sú udeľované jednotlivcom, vládam, mimovlá ...


Svetový deň slobody tlače 3.5.

externé informácie

V dnešný deň si celosvetovo pripomíname Deň slobody tlače. Slovensko sa dlhodobo zasadzuje za bezpečnosť novinárov na pôde viacerých medzinárodných organizácií, UNESCO nevynímajúc. Dôležitosť univerzálneho prístupu k informáciám a nezávislosť médií je na pozadí prebiehajúceho vojnového konfliktu v s ...


Pozvanie na prednášku Informačného a dokumentačného strediska

externé informácie

Pozvanie na prednášku s názvom "Vtáčia migrácia - (ne)známe divadlo operencov". Prednášku organizuje IDS UNESCO pri príležitosti Svetového dňa sťahovavého vtáctva. Spoluorganizátorom je OZ Ochrana dravcov na Slovensku. Prednáška sa uskutoční dňa 11.5.2022 o 17,30 hod. v Seminárnej sále na Klariskej ...


UNESCO sa pripája k oslavám Medzinárodného dňa jazzu 30.4.

externé informácie

Ako povedala skvelá Nina Simone: „Jazz nie je len hudba, je to spôsob života, je to spôsob bytia, spôsob myslenia“.  Príbeh Jazzu je zapísaný do úsilia o ľudskú dôstojnosť, demokraciu a občianske práva, zohral svoju úlohu aj v boji proti diskriminácii a rasizmu. UNESCO verí v silu jazzu a považuje h ...


Jazykoví nadšenci a polygloti

externé informácie

Jazykoví nadšenci a polygloti, dávame Vám do pozornosti medzinárodné stretnutie Polyglot Gathering, ktoré sa tento rok uskutoční online aj naživo Každoročne najväčšie medzinárodné stretnutie pre jazykových nadšencov s názvom Polyglot Gathering sa uskutoční aj v tomto roku - dokonca hneď dvakrát. To ...


Cena UNESCO - Madanjeet Singha za podporu tolerancie a nenásilia

externé informácie

Slovenská komisia pre UNESCO informuje o výzve na predkladanie nominácií na Cenu UNESCO - Madanjeet Singha za podporu tolerancie a nenásilia, ktorá sa udeľuje každé dva roky pri príležitosti Medzinárodného dňa tolerancie (16.11.) a výročia založenia UNESCO. Víťaz získa finančnú odmenu vo výške 100 0 ...


Cena L'Oréal-UNESCO For Women in Science International Awards 2023

externé informácie

UNESCO a spoločnosť L'Oréal aj tento rok publikovali výzvu na predkladanie kandidatúr na cenu For Women in Science Awards, do ktorej sa môžu zapojiť vedkyne z celého sveta, ktorých výskum sa zameriava na oblasti prírodných vied, matematiky a informatiky. Päť najúspešnejších vedkýň bude odmenených su ...


Slávnostné zasadnutie Slovenskej komisie pre UNESCO

externé informácie

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok, ktorý je z titulu svojej funkcie aj predsedom Slovenskej komisie pre UNESCO (SK UNESCO), otvoril v utorok 26. apríla 2022 na pôde rezortu diplomacie zasadnutie SK UNESCO a odovzdal menovacie dekréty prítomným členkám a členom komisi ...


Materiál pre školy o migrácii z dielne Ambrela

externé informácie

Platforma rozvojových organizácií - Ambrela, ktorá má svojho zástupcu aj v Slovenskej komisii pre UNESCO, v rámci projektu "Globálne ciele a migrácia" vedie osvetovú kampaň "Tváre migrácie". Jej cieľom je rozšíriť povedomie Slovákov a Sloveniek o rôznorodosti, tolerancii a tiež vysvetliť dôvody i vý ...


Svetový deň kníh a autorských práv 23.4.

externé informácie

Svetový deň kníh si pripomíname na počesť úmrtia literárnych velikánov Williama Shakespeara a Miguela de Cervantesa. Tento deň oslavuje radosť z čítania kníh a pripomína schopnosť kníh vytvárať mosty medzi kultúrami, generáciami či minulosťou a budúcnosťou. A práve rozvoj kultúrneho a intelektuálneh ...


Deň Zeme 22.4.

externé informácie

Už vyše 20 rokov je dnešný deň celosvetovo známy ako Deň Zeme. Symbolicky si tak pripomíname dôležitosť medzinárodného úsilia o ochranu našej planéty prostredníctvom šírenia osvety a vedenia intenzívnych diskusií o klimatických zmenách. Tohtoročným mottom Dňa Zeme je celosvetová kampaň „Investujme d ...


UNESCO si pripomenulo dva významné medzinárodné dni

externé informácie

UNESCO si pripomenulo dva významné medzinárodné dni – Svetový deň umenia 15.4. a Medzinárodný deň pamiatok a historických sídiel 18.4. Svetový deň umenia bol vyhlásený na 40. Generálnej konferencii UNESCO v roku 2019, pretože umenie podporuje kreativitu, inováciu a kultúrnu rozmanitosť pre všetky n ...


Newsletter Slovenskej komisie pre UNESCO

externé informácie

Vážení priaznivci UNESCO, prikladáme ďalšie vydanie newslettra Slovenskej komisie pre UNESCO. Prajeme príjemné čítanie.


Spolupráca slovenskej a japonskej pridruženej školy UNESCO

externé informácie

Škola umeleckého priemyslu na Sklenárovej ulici v Bratislave, ktorá je dlhoročným aktívnym členom Siete pridružených škôl UNESCO sa spoločne s partnerskou japonskou školou - Yatsushiro High School, 856, Nagaikari-machi, Yatsushiro-city, Kumamoto, zapojili do 3. ročníka projektu Japan Art Mile. Na to ...


6. apríl - Medzinárodný deň športu pre rozvoj a mier

externé informácie

Šport historicky zohráva dôležitú úlohu vo všetkých spoločnostiach, či už vo forme súťažného športu, fyzickej aktivity alebo hry. Niekto sa však môže pýtať: čo má šport spoločné s Organizáciou Spojených národov? V skutočnosti šport predstavuje prirodzené partnerstvo pre systém Organizácie Spojených ...


Aj tohtoročný Girl´s Day pod záštitou Slovenskej komisie pre UNESCO

externé informácie

Slovenská komisia pre UNESCO už tradične udelila záštitu podujatiu Girl´s Day, ktoré organizuje občianske združenie Aj Ty v IT.  V poradí už 9. ročník odštartuje 28. apríla 2022  a tento rok prebehne vysielaním na živo z  Girl’s Day štúdia. Tohtoročný GIRL'S DAY 2022 bude venovaný jednotlivým pozíci ...


Vedkyne, 6. ročník projektu L´Oréal - UNESCO Pre ženy vo vede je otvorený!

externé informácie

Vedkyne, prihláste svoje práce do programu L´Oréal - UNESCO Pre ženy vo vede, ktorý na Slovensku organizuje spoločnosť L´Oréal v spolupráci so Slovenskou komisiou pre UNESCO, Slovenskou akadémiou vied (SAV) a Slovenskou organizáciou pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA). Výskumné projekty je v a ...


22. marec – Svetový deň vody

externé informácie

Vodu berieme ako samozrejmosť, ale je to veľmi cenný prírodný zdroj, ktorý má nevyčísliteľnú hodnotu. Čistá voda a hygiena je udržateľným cieľom č. 6 Agendy udržateľného rozvoja 2030.  Rok 2022 je vyhlásený za rok zameraný na „podzemné vody“ a organizácia UN-Water si zvolila tému „Podzemná voda: Zvi ...


Svetový deň poézie oslavujeme 21. marca

externé informácie

UNESCO prvýkrát prijalo 21. marec ako Svetový deň poézie počas svojej 30. Generálnej konferencie v Paríži v roku 1999 s cieľom podporiť jazykovú rozmanitosť prostredníctvom poetického vyjadrenia, ako aj vyjadriť podporu ohrozeným jazykom. Tento deň je príležitosťou uctiť si básnikov, oživiť ústne tr ...


Cena UNESCO za vzdelávanie dievčat a žien – výzva na predkladanie nominácií za r. 2022

externé informácie

Cena UNESCO za vzdelávanie dievčat a žien oceňuje od r. 2016 výnimočné a inovatívne príspevky jednotlivcov, inštitúcií a organizácií na podporu vzdelávania dievčat a žien. Úspešné projekty by mali zlepšovať a podporovať vyhliadky dievčat a žien na vzdelanie a tým zvyšovať aj kvalitu ich života. Aj n ...