sk | en

UNESCO

PRACOVNÁ PONUKA UNESCO V PARÍŽI

externé informácie

Informujeme Vás o pracovnej ponuke na pozíciu riaditeľa v úradovni UNESCO (Division for Cooperation, Intersectoral Follow-Up and Partnership Africa Department). Informácie je možné nájsť na webovej stránke https://careers.unesco.org/careersection/2/jobdetail.ftl. Záujemci musia ...


Dr. Mechtild Rössler: "S kultúrnym a prírodným dedičstvom sa viac podeľte s ostatnými"

externé informácie

  Slovensko by podľa jej slov malo v tomto smere viac využiť svoje univerzity a výskum, a to aj preto, aby sa toto kultúrne a prírodné dedičstvo stalo v území trvalo udržateľným. Vígľaš 19. septembra (TASR) – Slovensko by malo neustále rozvíjať kultúrne a prírodne ...


VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ „SVETOVÉ MESTO KNIHY“ NA ROK 2020

externé informácie

Dovoľujeme si informovať, že UNESCO vyhlasuje výzvu na podávanie žiadostí „Svetové mesto knihy“ na rok 2020. Všetky žiadosti musia byť predložené sekretariátu UNESCO v angličtine alebo francúzštine najneskôr do 15. marca 2018 na emailovú adresu wbcc@unesco.org. Každá ...


Pozvanie na prednášku “Božstvá starovekej Mezopotámie”

externé informácie

Pozývame Vás na prednášku Informačného a dokumentačného strediska UNESCO pri Univerzitnej knižnici v Bratislave s názvom “Božstvá starovekej Mezopotámie”, ktorá sa uskutoční dňa 28.9.2017 o 17,30 hod. v Seminárnej sále, Klariská 5, Bratislava. Pozvánku nájdete v ...


Oficiálna návšteva riaditeľky Centra svetového dedičstva (WHC) UNESCO Dr. Mechtild Rössler na Slovensku

externé informácie

V dňoch 17.-20. septembra 2017 navštívila Slovenskú republiku riaditeľka WHC Dr. M. Rössler na Slovensku. Riaditeľka WHC sa stretla so splnomocnencom vlády pre menej rozvinuté okresy A. Marcinčinom, s ministerkou pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR G. Matečnou, so štátnymi ...


Týžden celoživotného učenia

externé informácie

V dňoch 9. – 15. októbra 2017 sa na území SR koná Týžden celoživotného učenia. Tohtoročné podujatie sa koná aj pod záštitou Slovenskej komisie UNESCO a prináša na Slovensko UNESCO koncept Learning Cities, preto jeho názov je Učiace sa mestá. Všetky podujatia sú ...


Slovensko v UNESCO GAL Core Group

externé informácie

Slovenská republika je členom UNESCO GAL Core Group / Global Alliance for Literacy within the Framework of Lifelong Learning (GAL) – Svetová aliancia pre gramotnosť v rámci celoživotného vzdelávania/ - http://www.uil.unesco.org/literacy/global-alliance.   Aktívne pôsobenie SR ...


ŠIESTE MEDZINÁRODNÉ SYMPÓZIUM MEDZINÁRODNEJ GEOVEDY – Krakov (Poľsko)

externé informácie

Informujeme Vás o konaní 6. medzinárodného  sympózia medzinárodnej geovedy Program (IGCP)-589 Rozvoj ázijskej Tetyanskej oblasti: „Genesis, proces a výsledky“, ktorý sa bude konať v Krakove (Poľsko) v dňoch 29. septembra - 5. októbra 2017, kde sa zúčastnia aj slovenskí ...


Slávnostné vyhlásenie výsledkov L´OREAL-UNESCO Pre ženy vo vede

externé informácie

Dňa 13. septembra 2017 boli slávnostne vyhlásené výsledky slovenskej edície projektu L´OREAL-UNESCO Pre ženy vo vede. Dve vedkyne boli ocenené za výnimočné projekty, ktoré predložili do súťaže a boli vybrané spomedzi spolu 58 prihlásených mladých žien – vedkýň, z toho ...


Príďte a poskladajte si svetové dedičstvo | WORKSHOP

externé informácie

Že v Košickom regióne máme Svetové dedičstvo UNESCO na dosah, je dobre známe. A od tohto leta môže aj váš stôl alebo poličku skrášliť unikátny papierový model Kostola Ducha Svätého v Žehre. Nekúpite ho nikde inde, iba v Regionálnom informačnom bode ...


Vlakom za UNESCOM – 9.9.2017 sa vypraví Telgártsky špeciál

externé informácie

Séria výletov nostalgickým Vlakom za UNESCOM bude pokračovať už túto sobotu (9.9.2017) mimoriadnou jazdou nazvanou Telgártsky špeciál. Organizácia Košice Región Turizmus ju, v spolupráci s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Slovenský raj & Spiš, pridala k šiestim ...


Národná konferencia - Etické problémy vo vede a technológiách, 10. október 2017

externé informácie

Pozvánka Slovenského výboru pre bioetiku SK UNESCO na národnú konferenciu s témou „Etické problémy vo vede a technológiách“, ktorá sa uskutoční dňa 10. októbra 2017 v Kongresovej sále Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR na Hlbokej ulici č. ...


Pozvánka na vedeckú konferenciu „FOND JUDAÍK V UNIVERZITNEJ KNIŽNICI V BRATISLAVE“

externé informácie

Univerzitná knižnica v Bratislave si Vás dovoľuje pozvať na vedeckú konferenciu s názvom  „FOND JUDAÍK V UNIVERZITNEJ KNIŽNICI V BRATISLAVE“, ktorá sa bude konať 5. SEPTEMBRA  2017 V UNIVERZITNEJ KNIŽNICI V BRATISLAVE, V SEMINÁRNEJ SÁLE NA KLARISKEJ ULICI 5. WEBOVÁ STRÁNKA ...


Pralesy v Poloninách a Vihorlate: Vstúpte do vznešenej katedrály harmónie prírody a času

externé informácie

Denník Pravda prináša počas letných mesiacov seriál Poklady Slovenska. Priblíži v ňom všetky slovenské výnimočné historické skvosty zapísané do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Pokračuje výnimočnými prírodnými lokalitami v podobe zachovaných ...


KAMPAŇ "BEZ VODY NIE JE ŽIVOT" 8.-9. septembra 2017

externé informácie

Upriamujeme Vašu pozornosť na kampaň „Bez vody nie je život“, ktorá sa bude konať v dňoch 8.-9.septembra 2017 v troch mestách na Slovensku a bude organizovaná Platformou MVRO spolu s dobrovoľníkmi. Podujatie sa koná pod záštitou Slovenskej komisie pre UNESCO.   Cieľom ...


Satelitná konferencia IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions)

externé informácie

Satelitná konferencia IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions / Medzinárodná federácia knižničných asociácií a inštitúcií)   Dňa 16.8.2017 sa v priestoroch Univerzitnej knižnice konala satelitná konferencia IFLA, ktorá bola jediným sprievodným ...


Svetová konferencia humanity

externé informácie

      V dňoch 6.-12.augusta 2017 sa v belgickom Liege koná Svetová konferencia humanity. Hlavnými organizátormi konferencie sú Medzinárodná rada pre filozofiu a humánne vedy (International Council for Philosophy and Human sciences - CIPSH) v spolupráci s Výborom UNESCO pre ...


Satelitná konferencia IFLA v Bratislave - jediné sprievodné podujatie Svetového knihovníckeho kongresu IFLA 2017 (16.8.2017)

externé informácie

Pozvanie na Satelitnú konferenciu IFLA na pôde Univerzitnej knižnice v Bratislave, ktorá bude jediným sprievodným podujatím Svetového knihovníckeho kongresu IFLA 2017 / IFLA WLIC 2017 na území Slovenskej a Českej republiky.   Miesto konania Satelitnej konferencie ...


Vlakom za UNESCOM

externé informácie

Séria jedinečných výletov za Svetovým dedičstvom UNESCO na území destinácie Košice región bude pokračovať v poslednú júlovú sobotu. Milovníci železničnej nostalgie, ale aj cestovania a turistiky, sa vydajú na výlet k najnavštevovanejšej jaskyni Košického kraja, ktorá ...


Cena UNESCO King Hamad Bin Isa Al-Khalifa o využívaní IKT vo vzdelávaní 2017 - výzva na predkladanie nominácií

externé informácie

Informujeme Vás o výzve na predkladanie nominácií na UNESCO cenu kráľa Hamada Bin Isa Al-Khalifu o využívaní informačných a komunikačných technológií vo vzdelávaní. Vzhľadom na rastúci počet prijatých žiadostí  na cenu UNESCO King Hamad Bin Isa Al-Khalifa o ...