sk | en

UNESCO

Slávnostné zasadnutie Slovenskej komisie pre UNESCO

externé informácie

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok, ktorý je z titulu svojej funkcie aj predsedom Slovenskej komisie pre UNESCO (SK UNESCO), otvoril v utorok 26. apríla 2022 na pôde rezortu diplomacie zasadnutie SK UNESCO a odovzdal menovacie dekréty prítomným členkám a členom komisi ...


Materiál pre školy o migrácii z dielne Ambrela

externé informácie

Platforma rozvojových organizácií - Ambrela, ktorá má svojho zástupcu aj v Slovenskej komisii pre UNESCO, v rámci projektu "Globálne ciele a migrácia" vedie osvetovú kampaň "Tváre migrácie". Jej cieľom je rozšíriť povedomie Slovákov a Sloveniek o rôznorodosti, tolerancii a tiež vysvetliť dôvody i vý ...


Svetový deň kníh a autorských práv 23.4.

externé informácie

Svetový deň kníh si pripomíname na počesť úmrtia literárnych velikánov Williama Shakespeara a Miguela de Cervantesa. Tento deň oslavuje radosť z čítania kníh a pripomína schopnosť kníh vytvárať mosty medzi kultúrami, generáciami či minulosťou a budúcnosťou. A práve rozvoj kultúrneho a intelektuálneh ...


Deň Zeme 22.4.

externé informácie

Už vyše 20 rokov je dnešný deň celosvetovo známy ako Deň Zeme. Symbolicky si tak pripomíname dôležitosť medzinárodného úsilia o ochranu našej planéty prostredníctvom šírenia osvety a vedenia intenzívnych diskusií o klimatických zmenách. Tohtoročným mottom Dňa Zeme je celosvetová kampaň „Investujme d ...


UNESCO si pripomenulo dva významné medzinárodné dni

externé informácie

UNESCO si pripomenulo dva významné medzinárodné dni – Svetový deň umenia 15.4. a Medzinárodný deň pamiatok a historických sídiel 18.4. Svetový deň umenia bol vyhlásený na 40. Generálnej konferencii UNESCO v roku 2019, pretože umenie podporuje kreativitu, inováciu a kultúrnu rozmanitosť pre všetky n ...


Newsletter Slovenskej komisie pre UNESCO

externé informácie

Vážení priaznivci UNESCO, prikladáme ďalšie vydanie newslettra Slovenskej komisie pre UNESCO. Prajeme príjemné čítanie.


Spolupráca slovenskej a japonskej pridruženej školy UNESCO

externé informácie

Škola umeleckého priemyslu na Sklenárovej ulici v Bratislave, ktorá je dlhoročným aktívnym členom Siete pridružených škôl UNESCO sa spoločne s partnerskou japonskou školou - Yatsushiro High School, 856, Nagaikari-machi, Yatsushiro-city, Kumamoto, zapojili do 3. ročníka projektu Japan Art Mile. Na to ...


6. apríl - Medzinárodný deň športu pre rozvoj a mier

externé informácie

Šport historicky zohráva dôležitú úlohu vo všetkých spoločnostiach, či už vo forme súťažného športu, fyzickej aktivity alebo hry. Niekto sa však môže pýtať: čo má šport spoločné s Organizáciou Spojených národov? V skutočnosti šport predstavuje prirodzené partnerstvo pre systém Organizácie Spojených ...


Aj tohtoročný Girl´s Day pod záštitou Slovenskej komisie pre UNESCO

externé informácie

Slovenská komisia pre UNESCO už tradične udelila záštitu podujatiu Girl´s Day, ktoré organizuje občianske združenie Aj Ty v IT.  V poradí už 9. ročník odštartuje 28. apríla 2022  a tento rok prebehne vysielaním na živo z  Girl’s Day štúdia. Tohtoročný GIRL'S DAY 2022 bude venovaný jednotlivým pozíci ...


Vedkyne, 6. ročník projektu L´Oréal - UNESCO Pre ženy vo vede je otvorený!

externé informácie

Vedkyne, prihláste svoje práce do programu L´Oréal - UNESCO Pre ženy vo vede, ktorý na Slovensku organizuje spoločnosť L´Oréal v spolupráci so Slovenskou komisiou pre UNESCO, Slovenskou akadémiou vied (SAV) a Slovenskou organizáciou pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA). Výskumné projekty je v a ...


22. marec – Svetový deň vody

externé informácie

Vodu berieme ako samozrejmosť, ale je to veľmi cenný prírodný zdroj, ktorý má nevyčísliteľnú hodnotu. Čistá voda a hygiena je udržateľným cieľom č. 6 Agendy udržateľného rozvoja 2030.  Rok 2022 je vyhlásený za rok zameraný na „podzemné vody“ a organizácia UN-Water si zvolila tému „Podzemná voda: Zvi ...


Svetový deň poézie oslavujeme 21. marca

externé informácie

UNESCO prvýkrát prijalo 21. marec ako Svetový deň poézie počas svojej 30. Generálnej konferencie v Paríži v roku 1999 s cieľom podporiť jazykovú rozmanitosť prostredníctvom poetického vyjadrenia, ako aj vyjadriť podporu ohrozeným jazykom. Tento deň je príležitosťou uctiť si básnikov, oživiť ústne tr ...


Cena UNESCO za vzdelávanie dievčat a žien – výzva na predkladanie nominácií za r. 2022

externé informácie

Cena UNESCO za vzdelávanie dievčat a žien oceňuje od r. 2016 výnimočné a inovatívne príspevky jednotlivcov, inštitúcií a organizácií na podporu vzdelávania dievčat a žien. Úspešné projekty by mali zlepšovať a podporovať vyhliadky dievčat a žien na vzdelanie a tým zvyšovať aj kvalitu ich života. Aj n ...


14. marec je Medzinárodným dňom matematiky

externé informácie

UNESCO pri tejto príležitosti zdôrazňuje, že väčšie globálne povedomie o matematických vedách je nevyhnutné na riešenie výziev v oblastiach ako umelá inteligencia, zmena klímy, energetika, trvalo udržateľný rozvoj a na celkové zlepšenie kvality života v rozvinutých aj rozvojových krajinách. Preto 40 ...


8. marec je venovaný ženám

externé informácie

UNESCO sa tento rok spoločne s celou rodinou OSN pripája k oslavám Medzinárodného dňa žien s témou „Rodová rovnosť dnes pre udržateľný zajtrajšok“. Zdôrazňuje pritom prínos žien a dievčat na celom svete a ich dôležitú úlohu, ktorú zohrávajú v snahách za ochranu klímy, pri prispôsobovaní sa zmenám, k ...


UNESCO SI 4. MARCA PRIPOMENULO SVETOVÝ DEŇ INŽINIERSTVA PRE TRVALO UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ

externé informácie

Inžinierstvo vždy zohrávalo zásadnú úlohu vo vývoji a blahobyte ľudí. Je dôležité zabezpečiť, aby budúce generácie inžinierov a vedcov boli schopné navrhovať riešenia pre miestne a globálne výzvy. Generálna konferencia UNESCO vyhlásila 4. marec za Svetový deň inžinierstva pre trvalo udržateľný rozv ...


Spoločné vyhlásenie národných komisií pre UNESCO odsudzujúce útok na Ukrajinu

externé informácie

Nedávne udalosti predstavujú prelom pre Ukrajinu, Európu a celý svet. Národné komisie pre UNESCO z Európy (a mimo nej) čo najdôraznejšie odsudzujú útok Ruskej federácie na Ukrajinu. Vyjadrujeme našu solidaritu s obyvateľmi Ukrajiny, medzi ktorých patria aj novinári pokrývajúci konfliktnú zónu, učit ...


Stretnutie so zástupcami Ambrela o globálnom vzdelávaní

externé informácie

Hoci je všetko v dnešnom svete čoraz viac navzájom prepojené, porušovanie ľudských práv, nerovnosť a chudoba stále ohrozujú mier a udržateľnosť. Globálne vzdelávanie (Global Citizenship Education) je odpoveďou UNESCO na tieto výzvy. Funguje tak, že umožňuje študentom všetkých vekových kategórií poch ...


Výzva - Cena UNESCO Jikji Pamäť sveta

externé informácie

Slovenská komisia pre UNESCO informuje o cene UNESCO, ktorá sa udeľuje každé dva roky jednotlivcom, inštitúciám alebo mimovládnym organizáciám za významný prínos k zachovaniu a dostupnosti dokumentárneho dedičstva. Cena je honorovaná sumou 30. 000 USD. Každá krajina môže nominovať troch kandidátov p ...


21. februára si UNESCO pripomína Medzinárodný deň materinského jazyka

externé informácie

UNESCO podporuje zachovanie kultúrnej a jazykovej rozmanitosti, pretože táto prispieva k tolerancii a rešpektu voči ostatným. Myšlienka osláviť a vyzdvihnúť materinský jazyk vznikla z iniciatívy Bangladéša a oslavuje sa od roku 2000. Jazyková rozmanitosť je však čoraz viac ohrozená, keďže stále vi ...