sk | en

UNESCO

VÝZVA NA NOMINÁCIE NA DVE CENY UNESCO V OBLASTI VZDELÁVANIA

externé informácie

Dávame do pozornosti výzvu UNESCO na nominácie na cenu kráľa Hamada Bin Isa Al-Khalifu UNESCO v roku 2021 za používanie informačných a komunikačných technológií vo vzdelávaní. Cena odmeňuje projekty, ktoré využívajú nové technológie na zlepšenie procesu vyučovania, učenia a celkového vzdelávania. Té ...


Rok 2022 je Medzinárodným rokom základných vied pre trvalo udržateľný rozvoj

externé informácie

Šťastný  a úspešný Nový rok!   V Novom roku 2022 Vám želáme hlavne dobré zdravie, šťastie, lásku, radosť, pohodu, spokojnosť a úspechy! Nech je pre nás všetkých lepším ako tie predchádzajúce! Veríme, že k tomu prispejú aj aktivity UNESCO, ktoré v r. 2019 na svojej 40. Generálnej konferencii vyhl ...


Zimné číslo newslettra Slovenskej komisie pre UNESCO

externé informácie

Vážení priatelia Slovenskej komisie pre UNESCO, predstavujeme ďalšie číslo nášho newlettra, želáme príjemné čítanie a prajeme vám krásne a pohodové sviatky v kruhu najbližších, pevné zdravie a všetko dobré v nastávajúcom roku.  Sekretariát SK UNESCO


7. ročník esejistickej súťaže UNESCO Katedry bioetiky v Prešove na tému „Pravda a lož na internete“

externé informácie

Inštitút etiky a bioetiky v spolupráci s Katedrou bioetiky UNESCO pripravil 7. ročník esejistickej súťaže (krátkych úvah) pre žiakov stredných škôl prešovského a košického kraja na tému „Pravda a lož na internete“. Aktuálny ročník súťaže sa sústredil na sociálno-etickú reflexiu hodnoty pravdy v onl ...


SLOVENSKU PRIBUDOL 8. ZÁPIS NA REPREZENTATÍVNY ZOZNAM NEHMOTNÉHO KULTÚRNEHO DEDIČSTVA ĽUDSTVA UNESCO – SOKOLIARSTVO

externé informácie

SLOVENSKU PRIBUDOL 8. ZÁPIS NA REPREZENTATÍVNY ZOZNAM NEHMOTNÉHO KULTÚRNEHO DEDIČSTVA ĽUDSTVA UNESCO – SOKOLIARSTVO – ŽIVÉ DEDIČSTVO ĽUDSTVA V sídle UNESCO v Paríži tento týždeň zasadá Medzivládny výbor na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO. Ten 14. decembra 2021 rozhodol o rozšírení me ...


41. Generálna konferencia UNESCO prijala Odporúčanie k otvorenej vede

externé informácie

Otvorená veda predstavuje prístup k vedeckému procesu založený na intenzívnej spolupráci, nových spôsoboch šírenia a zdieľania vedomostí prostredníctvom digitálnych technológií a nových virtuálnych nástrojov. Otvorená veda je zastrešujúci pojem, ktorý zahŕňa odstránenie právnych, technických, finan ...


Nové prvky na Reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska

externé informácie

Ministerka kultúry Natália Milanová dňa 3.12.2021 zapísala ďalších šesť prvkov do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. K existujúcim 26 prvkom tak pribudli: Skalický trdelník, Jánošíkovská tradícia, Tance s vyhadzovaním v myjavsko-trenčianskej oblasti, Črpáky, Gorals ...


UNESCO prijalo prvý globálny nástroj týkajúci sa etiky umelej inteligencie

externé informácie

Umelá inteligencia zásadným spôsobom ovplyvňuje a mení našu spoločnosť a postupne nahrádza ľudskú aktivitu v rôznych oblastiach. Na jednej strane dokáže ľuďom uľahčiť fungovanie, ako napríklad upozorniť na prvotné vypuknutie pandémie, tak ako to bolo v prípade COVID-19, či pomôcť s vývinom vakcín. N ...


5. ročník súťaže L’Oréal - UNESCO Pre ženy vo vede pozná svoje víťazky

externé informácie

Tento rok sa porota zložená zo zástupcov Slovenskej akadémie vied, UNESCO a spoločnosti L’Oréal rozhodla podporiť dvojicu vedkýň z oblasti experimentálnej onkológie a neuroimunológie - Ing. Silviu Schmidtovú, PhD. z Ústavu experimentálnej onkológie BMC SAV v Bratislave a Mgr. Alžbetu Kráľovú Trančík ...


Skončili sa takmer tri týždne rokovaní 41. Generálnej konferencie UNESCO

externé informácie

V dňoch 9. - 24. novembra 2021 zasadal najvyšší orgán UNESCO – Generálna konferencia, išlo o pravidelné v poradí 41. zasadnutie, ktoré sa koná každé dva roky v sídle medzinárodnej organizácie v Paríži. Slovenská republika bola na tohtoročnej Generálnej konferencii aj napriek pandémii covid-19 dobre ...


Slovensko malo svoju zástupkyňu na 12. Fóre mladých UNESCO

externé informácie

V piatok 19. novembra sa uskutočnil už 12. ročník Fóra mladých UNESCO (Youth Forum), ktoré je pravidelnou sprievodnou aktivitou počas Generálnej konferencie UNESCO a koná sa každé dva roky. Tento rok sa podujatie kvôli pandémii covid-19 uskutočnilo v online formáte a jeho hlavnou témou bolo „Spolu s ...


Informačné a dokumentačné stredisko UNESCO pozýva na prednášku

externé informácie

Informačné a dokumentačné stredisko UNESCO pozýva na prednášku dňa 24. novembra pod názvom Procesy kultúrneho učenia u BaYaka lovcov - zberačov. Bližšie informácie v priloženej pozvánke.  


10. november – Svetový deň vedy za mier a rozvoj

externé informácie

UNESCO si dnes 10. novembra už po dvadsiaty krát pripomína Svetový deň vedy za mier a rozvoj. Jeho cieľom je pripomenúť a zdôrazniť nezastupiteľnú úlohu vedy v živote každej spoločnosti, ako aj potrebu zapojenia širokej verejnosti do diskusií o otázkach, ktorými sa veda zaoberá. Pandémia COVID-19 dô ...


Audrey Azoulay generálnou riaditeľkou UNESCO aj počas ďalších štyroch rokov

externé informácie

V prvý deň svojho konania 9. novembra 2021, 41. Generálna konferencia rozhodla o znovuzvolení súčasnej generálnej riaditeľky UNESCO Audrey Azoulay na jej druhý štvorročný mandát. Za znovuzvolenie hlasovalo historicky najviac členských štátov UNESCO, zo 184 prítomných a hlasujúcich jej podporu vyjadr ...


Dnes 9. novembra 2021 začína v Paríži 41. Generálna konferencia UNESCO

externé informácie

Generálna konferencia (GK) je najvyšším orgánom UNESCO, ktorý sa schádza na riadnych zasadnutiach každé dva roky a prerokúva a schvaľuje všetky dôležité dokumenty, dohovory, rezolúcie, program a rozpočet organizácie na nasledujúce dvojročné obdobie a v päťročných intervaloch aj strednodobý plán UNES ...


UNESCO aj 75 rokov od svojho vzniku zohráva jedinečnú úlohu pri rozvoji vzdelávania, vedy a kultúry

externé informácie

Dnes 4. novembra oslavuje Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO) významné výročie. Presne pred 75 rokmi - 4. novembra 1946 vstúpila do platnosti Ústava UNESCO, ktorú dňa 16. novembra 1945 podpísalo 37 krajín, medzi ktorými bolo aj Československo. Slovenská republika a ...


Gymnázium M. R. Štefánika v Novom Meste nad Váhom je už 50 rokov pridruženou školou UNESCO

externé informácie

50. výročie členstva v Sieti pridružených škôl UNESCO si Gymnázium Milana Rastislava Štefánika v Novom Meste nad Váhom pripomenulo dňa 26. októbra 2021 slávnostným odhalením pamätnej tabule na budove školy, ako aj otvorením priestoru UNESCO – knižnice, výstavnej a prednáškovej miestnosti. Záujem o v ...


Diela dvoch slovenských vedkýň súčasťou medzinárodnej výstavy UNESCO

externé informácie

Dňa 26. októbra 2021 bola v sídle UNESCO slávnostne otvorená medzinárodná výstava: Creative Resilience: Art by Women in Science. Zámerom výstavy je zdokumentovať príbehy a umelecké diela vedkýň, ktoré inšpirovala pandémia COVID-19. Na výzvu UNESCO odpovedalo vyše dvesto vedkýň. Vybrané boli diela 54 ...


„UNESCO hľadá expertov – dobrovoľníkov pre Sieť Zeme“

externé informácie

„Sieť Zeme UNESCO“ (UNESCO Earth Network) je novou iniciatívou UNESCO, ktorej cieľom je vytvoriť jedinečnú sieť odborníkov - dobrovoľníkov, vrátane pôvodných obyvateľov a mládeže, ktorá pomôže s hľadaním riešení zameraných na boj proti strate biodiverzity a klimatickej zmene. Prostredníctvom činnost ...


SK UNESCO aj tento rok podporila už 18. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže v tvorbe knižnej značky pre deti od 6 do 15 rokov

externé informácie

V dňoch 30. septembra až 2. októbra 2021 sa uskutočnilo v Hlohovci vyvrcholenie 18. ročníka medzinárodnej výtvarnej súťaže v tvorbe knižnej značky pre deti od 6 do 15 rokov EXLIBRIS HLOHOVEC na tému „Máme krídla, letíme“. Aj napriek tomu, že tento ročník bol poznačený pandémiou, spolu 601 detí z Bie ...