sk | en

UNESCO

Medzinárodný deň eliminácie rasovej diskriminácie, 21. marec

externé informácie

"Čím viac budeme rešpektovať ostatných, tým viac budeme rešpektovať samých seba." Irina Bokovová, generálna riaditeľka UNESCO    Rasová diskriminácia je jed, ktorý ponižuje jednotlivca a spoločnosť, prehlbuje nerovnosť medzi ľuďmi a živí hnev a násilie ... Boj proti ...


Otvorená výzva pre druhý ASEF mládežnícky samit lídrov

externé informácie

Chcete vytvoriť otvorenejší, spravodlivejší a prístupnejší trh práce pre mladých ľudí? Ak áno, prihláste sa na druhý ASEF Young Leaders Summit (# ASEFYLS2), aby ste mohli formovať budúcnosť. S nebývalým počtom mladých ľudí vstupujúcich na trh práce, sa spoločnosti ...


Fórum mladých profesionálov svetového dedičstva 2017 vo Varšave a Krakove, Poľsko / Pamäť: Stratené a obnovené dedičstvo

externé informácie

Poľská národná komisia pre UNESCO a Medzinárodné kultúrne centrum v Krakove budú v dňoch 25. júna až 4. júla organizátormi Fóra mladých profesionálov svetového dedičstva 2017 s tematikou:    Pamäť: Stratené a obnovené dedičstvo.   Fórum bude súčasťou 41. ...


Rekordný záujem o vedu: Do prvého ročníka projektu Pre ženy vo vede sa prihlásilo takmer 60 vedkýň

externé informácie

Bratislava, 13.marca 2017 – Medzinárodný projekt L'Oréal-UNESCO Pre ženy vo vede bol v minulom roku slávnostne uvedený aj na Slovensku. Nádejné vedkyne z celého Slovenska mali možnosť prihlásiť sa a získať ocenenie vo výške 5 000 Eur. Túto možnosť využilo do konca februára ...


Fórum partnerov Slovenskej komisie pre UNESCO 2017

externé informácie

Dňa 7.3.2017 sa konalo zasadnutie Fóra partnerov SK UNESCO v Kongresovej sále MZVaEZ SR, po prvýkrát v uvedenom formáte od vzniku novej komisie. Zasadnutia sa zúčastnilo takmer 80 zástupcov rôznych organizácií, štátnych inštitúcií, zástupcov vedeckého a akademického sektora a ...


Dva nové zápisy do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva SR

externé informácie

Dňa 2.marca 2017 boli v krásnych priestoroch Divadla SĽUK slávnostne zapísané dva nové prvky  do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva SR: Vajnorský ornament a Tylová paličkovaná čipka Myjavskej pahorkatiny. Minister kultúry SR Marek Maďarič odovzdal ...


UNESCO/ISEDC sponzorovaný štipendijný program v Moskve, Rusko

externé informácie

Cieľom tohto štipendijného programu je posilniť rozvoj budovania kapacít a ľudských zdrojov v oblasti udržateľných a obnoviteľných zdrojov energie v rozvojových krajinách a krajinách v procese transformácie. Školiace aktivity v rámci týchto oblastí sú ľahko ...


UNESCO Hamdan-bin Rashid Al Maktoum cena za mimoriadne postupy a výsledky vo zvýšení efektivity učiteľov

externé informácie

UNESCO Hamdan-bin Rashid Al Maktoum cena za mimoriadny postupy a výsledky vo zvyšovaní efektivity učiteľov bola prvýkrát vyhlásená v roku 2008, aby sa podporilo zlepšovanie výučby a kvalita učenia pri dosahovaní "Cieľa vzdelávania  pre všetkých", ktorý je jednou z priorít ...


Výzva na predkladanie žiadostí do UNESCO Siete Kreatívnych miest (UCCN)

externé informácie

Výzva 2017 na predkladanie žiadostí o členstvo v UNESCO Sieti Kreatívnych miest je teraz otvorená! Ak má vaše mesto záujem o pristúpenie k tejto rastúcej sieti, prečítajte si prosím starostlivo nižšie uvedené dokumenty a zistite, čo je potrebné a čo to znamená, aby sa ...


Pre ženy vo vede: Iba do konca februára je možné prihlásiť svoj projekt do Projekt L'Oréal-UNESCO a vyhrať 5.000 Eur

externé informácie

Ešte stále zostáva niekoľko dní, ktoré majú slovenské vedkyne príležitosť prihlásiť svoju odbornú prácu do 1. ročníka projektu spoločnosti L'Oréal a Svetovej organizácie UNESCO Pre ženy vo vede. Zaujímavou odmenou pre dve vybrané vedkyne je finančná čiastka vo výške ...


11. február, Medzinárodný deň žien a dievčat vo vede

externé informácie

Tento Medzinárodný deň žien a dievčat vo vede je príležitosťou pre všetkých, aby sme sa postavili za dievčatá a ženy vo vede.   Dievčatá čelia aj naďalej stereotypov a spoločenským a kultúrnym obmedzeniam, ktoré im obmedzujú prístup k vzdelaniu a financovaniu výskumu, ...


UNESCO - Kalinga cena za popularizáciu vedy, predĺženie termínu na podávanie nominácií do 23. júna 2017

externé informácie

Financovaná spoločne Kalinga Foundation Trust, Orissa vládou Indie a indickou vládou, Kalinga cena je medzinárodným ocenením a odmenou za úsilie kandidáta, ktorý má za sebou úspešnú kariéru ako spisovateľ, filmový producent, redaktor, odborný asistent, radio / TV / web ...


PRACOVNÁ PONUKA UNESCO V PARÍŽI (2) / UNESCO EMPLOYEES' POSITION IN PARIS (2)

externé informácie

Dovoľte nám informovať vás o pracovnej ponuke na pozíciu riaditeľ pre partnerstvo a vonkajší kontakt Sektoru spoločenských a humanitných vied / Director for Partnerships and Outreach, Social and Human Sciences Sector.   Sekretariát bude pri výbere zohľadňovať geografickú ...


PRACOVNÁ PONUKA UNESCO V PARÍŽI / UNESCO EMPLOYEES' POSITION IN PARIS

externé informácie

Dovoľte nám informovať vás o pracovnej ponuke na pozíciu riaditeľ sekretariátu riadiacich orgánov / tajomníka Generálnej konferencie a Výkonnej rady UNESCO // Director Secretariat of the Governing Bodies /  Secretary of the General Conference and the Executive Board ...


UNESCO - japonská cena za vzdelávanie pre udržateľný rozvoj

externé informácie

Pozývame organizácie i jednotlivcov, aby predložili nominácie na udelenie UNESCO-japonskej ceny za vzdelávanie pre udržateľný rozvoj (ESD). Cena bola prvýkrát vyhlásená Výkonnou radou UNESCO na svojom 195. zasadnutí v októbri 2014, a bola udelená prvýkrát v roku 2015, ...


2017 Medzinárodný rok trvalo udržateľného cestovného ruchu pre rozvoj

externé informácie

70. Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov vyhlásilo 2017 za Medzinárodný rok trvalo udržateľného cestovného ruchu pre rozvoj. Ide o jedinečnú príležitosť na zvýšenie povedomia o prínose udržateľného cestovného ruchu k rozvoju verejného a súkromného sektora s ...


PRACOVNÁ PONUKA UNESCO V BRAZÍLII / UNESCO EMPLOYEES' POSITION IN BRAZIL

externé informácie

Dovoľte nám informovať vás o pracovnej ponuke na pozíciu riaditeľ kancelárie  UNESCO v Brazílii a UNESCO zástupca pre Brazíliu / Director of the UNESCO Office in Brasilia and UNESCO Representative to Brazil. Sekretariát bude pri výbere zohľadňovať geografickú distribúciu a ...


PRACOVNÁ PONUKA UNESCO V THAJSKU (Bangkoku) / UNESCO EMPLOYEES' POSITION IN THAILAND (Bangkok)

externé informácie

Dovoľte nám informovať vás o pracovnej ponuke na pozíciu riaditeľ kancelárie UNESCO v Bangkoku a stály predstaviteľ UNESCO  pre Thajsko, Myanmar,Laos a Singapur / Director of the UNESCO Office in Bangkok and UNESCO Representative to Thailand, Myanmar, Lao People´s Democratic Republik ...


For Women in Science/ Pre ženy vo vede

externé informácie

L'Oréal v spolupráci so Slovenskou komisiou pre UNESCO a Slovenskou akadémiou vied predstavujú slovenskú edíciu unikátneho programu na podporu mladých a nádejných vedkýň. L'Oréal Paris v spolupráci s Slovenská komisia pre UNESCO / Slovak Commission for UNESCO , Slovenská ...


Výstava "Voda, prírodné dedičstvo Slovenska" v UNESCO v Paríži

externé informácie

Na okraj podujatia na vysokej úrovni za účasti generálnej riaditeľky UNESCO I. Bokovovej a štátneho tajomníka MŽP SR N. Kurillu sa 16.12.2016 konala v sídle UNESCO v Paríži vernisáž výstavy organizovanej Slovenskou komisiou pre UNESCO "Voda - prírodne dedičstvo Slovenska". ...