sk | en

UNESCO

UNESCO prijalo prvý globálny nástroj týkajúci sa etiky umelej inteligencie

externé informácie

Umelá inteligencia zásadným spôsobom ovplyvňuje a mení našu spoločnosť a postupne nahrádza ľudskú aktivitu v rôznych oblastiach. Na jednej strane dokáže ľuďom uľahčiť fungovanie, ako napríklad upozorniť na prvotné vypuknutie pandémie, tak ako to bolo v prípade COVID-19, či pomôcť s vývinom vakcín. N ...


5. ročník súťaže L’Oréal - UNESCO Pre ženy vo vede pozná svoje víťazky

externé informácie

Tento rok sa porota zložená zo zástupcov Slovenskej akadémie vied, UNESCO a spoločnosti L’Oréal rozhodla podporiť dvojicu vedkýň z oblasti experimentálnej onkológie a neuroimunológie - Ing. Silviu Schmidtovú, PhD. z Ústavu experimentálnej onkológie BMC SAV v Bratislave a Mgr. Alžbetu Kráľovú Trančík ...


Skončili sa takmer tri týždne rokovaní 41. Generálnej konferencie UNESCO

externé informácie

V dňoch 9. - 24. novembra 2021 zasadal najvyšší orgán UNESCO – Generálna konferencia, išlo o pravidelné v poradí 41. zasadnutie, ktoré sa koná každé dva roky v sídle medzinárodnej organizácie v Paríži. Slovenská republika bola na tohtoročnej Generálnej konferencii aj napriek pandémii covid-19 dobre ...


Slovensko malo svoju zástupkyňu na 12. Fóre mladých UNESCO

externé informácie

V piatok 19. novembra sa uskutočnil už 12. ročník Fóra mladých UNESCO (Youth Forum), ktoré je pravidelnou sprievodnou aktivitou počas Generálnej konferencie UNESCO a koná sa každé dva roky. Tento rok sa podujatie kvôli pandémii covid-19 uskutočnilo v online formáte a jeho hlavnou témou bolo „Spolu s ...


Informačné a dokumentačné stredisko UNESCO pozýva na prednášku

externé informácie

Informačné a dokumentačné stredisko UNESCO pozýva na prednášku dňa 24. novembra pod názvom Procesy kultúrneho učenia u BaYaka lovcov - zberačov. Bližšie informácie v priloženej pozvánke.  


10. november – Svetový deň vedy za mier a rozvoj

externé informácie

UNESCO si dnes 10. novembra už po dvadsiaty krát pripomína Svetový deň vedy za mier a rozvoj. Jeho cieľom je pripomenúť a zdôrazniť nezastupiteľnú úlohu vedy v živote každej spoločnosti, ako aj potrebu zapojenia širokej verejnosti do diskusií o otázkach, ktorými sa veda zaoberá. Pandémia COVID-19 dô ...


Audrey Azoulay generálnou riaditeľkou UNESCO aj počas ďalších štyroch rokov

externé informácie

V prvý deň svojho konania 9. novembra 2021, 41. Generálna konferencia rozhodla o znovuzvolení súčasnej generálnej riaditeľky UNESCO Audrey Azoulay na jej druhý štvorročný mandát. Za znovuzvolenie hlasovalo historicky najviac členských štátov UNESCO, zo 184 prítomných a hlasujúcich jej podporu vyjadr ...


Dnes 9. novembra 2021 začína v Paríži 41. Generálna konferencia UNESCO

externé informácie

Generálna konferencia (GK) je najvyšším orgánom UNESCO, ktorý sa schádza na riadnych zasadnutiach každé dva roky a prerokúva a schvaľuje všetky dôležité dokumenty, dohovory, rezolúcie, program a rozpočet organizácie na nasledujúce dvojročné obdobie a v päťročných intervaloch aj strednodobý plán UNES ...


UNESCO aj 75 rokov od svojho vzniku zohráva jedinečnú úlohu pri rozvoji vzdelávania, vedy a kultúry

externé informácie

Dnes 4. novembra oslavuje Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO) významné výročie. Presne pred 75 rokmi - 4. novembra 1946 vstúpila do platnosti Ústava UNESCO, ktorú dňa 16. novembra 1945 podpísalo 37 krajín, medzi ktorými bolo aj Československo. Slovenská republika a ...


Gymnázium M. R. Štefánika v Novom Meste nad Váhom je už 50 rokov pridruženou školou UNESCO

externé informácie

50. výročie členstva v Sieti pridružených škôl UNESCO si Gymnázium Milana Rastislava Štefánika v Novom Meste nad Váhom pripomenulo dňa 26. októbra 2021 slávnostným odhalením pamätnej tabule na budove školy, ako aj otvorením priestoru UNESCO – knižnice, výstavnej a prednáškovej miestnosti. Záujem o v ...


Diela dvoch slovenských vedkýň súčasťou medzinárodnej výstavy UNESCO

externé informácie

Dňa 26. októbra 2021 bola v sídle UNESCO slávnostne otvorená medzinárodná výstava: Creative Resilience: Art by Women in Science. Zámerom výstavy je zdokumentovať príbehy a umelecké diela vedkýň, ktoré inšpirovala pandémia COVID-19. Na výzvu UNESCO odpovedalo vyše dvesto vedkýň. Vybrané boli diela 54 ...


„UNESCO hľadá expertov – dobrovoľníkov pre Sieť Zeme“

externé informácie

„Sieť Zeme UNESCO“ (UNESCO Earth Network) je novou iniciatívou UNESCO, ktorej cieľom je vytvoriť jedinečnú sieť odborníkov - dobrovoľníkov, vrátane pôvodných obyvateľov a mládeže, ktorá pomôže s hľadaním riešení zameraných na boj proti strate biodiverzity a klimatickej zmene. Prostredníctvom činnost ...


SK UNESCO aj tento rok podporila už 18. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže v tvorbe knižnej značky pre deti od 6 do 15 rokov

externé informácie

V dňoch 30. septembra až 2. októbra 2021 sa uskutočnilo v Hlohovci vyvrcholenie 18. ročníka medzinárodnej výtvarnej súťaže v tvorbe knižnej značky pre deti od 6 do 15 rokov EXLIBRIS HLOHOVEC na tému „Máme krídla, letíme“. Aj napriek tomu, že tento ročník bol poznačený pandémiou, spolu 601 detí z Bie ...


Úspešný webinár Živé dedičstvo a vzdelávanie z dieľne CTĽK

externé informácie

Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru, SĽUK v spolupráci s Oddelením živého dedičstva UNESCO zorganizovali 24. septembra 2021 prvý online webinár venovaný vzdelávaniu s názvom „Živé dedičstvo a vzdelávanie“. Webinár prebiehal v slovenskom a českom jazyku a odborne ho viedla Ľubica Voľanská (CTĽK pri S ...


Newsletter Slovenskej komisie pre UNESCO

externé informácie

Milí priatelia Slovenskej komisie pre UNESCO, predstavujeme ďalšie číslo nášho newlettra a želáme príjemné čítanie.  Sekretariát SK UNESCO


Medzinárodný deň proti násiliu a šikanovaniu na školách, vrátane kybernetického šikanovania

externé informácie

5. november 2020 bol prvým Medzinárodným dňom boja proti násiliu a šikanovaniu v školách, vrátane kyberšikany. Tento nový medzinárodný deň bol vyhlásený a jednomyseľne schválený všetkými 193 členskými štátmi na 40. Generálnej konferencii UNESCO v roku 2019. Tento rok si Medzinárodný deň pripomenieme ...


UNESCO si 5. októbra pripomenie Svetový deň učiteľov

externé informácie

Svetový deň učiteľov si pripomíname každoročne 5. októbra už od roku 1994 pri príležitosti výročia prijatia odporúčania ILO/UNESCO z roku 1966 o postavení učiteľov. Toto medzinárodné odporúčanie stanovuje práva a zodpovednosti učiteľov, ako aj štandardy pre ich vzdelanie, ďalší profesionálny rozvoj, ...


Medzinárodné stretnutie geoparkov aj so slovenskou účasťou

externé informácie

Medzinárodné stretnutie geoparkov prebiehalo  21. - 24. septembra 2021 v Geoparku Barrandien v Příbrami a jej okolí. Program pozostával z terénnych exkurzií, počas ktorých účastníci lepšie spoznali lokality geoparku, rokovaní a konferencie.  Dňa 22. septembra prebehlo historicky prvé spoločné zasada ...


Výročné stretnutie pridružených škôl UNESCO v SR

externé informácie

Stretnutie pridružených škôl UNESCO v SR každoročne organizuje Informačné a dokumentačné stredisko UNESCO (IDS UNESCO) pri Univerzitnej knižnici v Bratislave s finančnou podporou Slovenskej komisie pre UNESCO (SK UNESCO). V tomto roku sa uskutočnilo dňa 23.9.2021 v Prednáškovej sále Univerzitnej kni ...


Európska noc výskumníkov 2021

externé informácie

V piatok sa počas celého dňa koná vedecký festival Európska noc výskumníkov 2021. Mottom 15. ročníka je „Vyskúšaj to! Je to veda“, ktorým chcú organizátori návštevníkov a najmä mladých ľudí podnietiť k aktivite a zážitkovému vzdelávaniu. Kvôli pandémii aj tento rok hlavný program prebieha v interakt ...