sk | en

UNESCO

Medzinárodná konferencia v Bardejove "Využitie značky UNESCO pre rozvoj trvalo udržateľného cestovného ruchu v strednej Európe"

externé informácie

Konanie medzinárodnej konferencie v Bardejove "Využitie značky UNESCO pre rozvoj trvalo udržateľného cestovného ruchu v regiónoch strednej Európe" (5.máj 2017 Bardejovské kúpele) Rok 2017 ako Medzinárodný rok trvalo udržateľného cestovného ruchu pre rozvoj poskytuje príležitosť na zvýšenie povedomia ...


Súťaž študentských krátkych filmov 2017 this human world 2017

externé informácie

Každoročný filmový festival o ľudských právach this human world (thw) opäť organizuje Súťaž študentských krátkych filmov o ľudských právach 2017 pod záštitou Informačnej služby OSN (UNIS) Viedeň a Vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) v Rakúsku v spolupráci so školami v Maďarsku, Rakúsku, Slov ...


Zasadnutie Výkonnej rady UNESCO v Paríži

externé informácie

V týchto dňoch (19.4.- 5.5.2017) sa koná v Paríži 201. zasadnutie Výkonnej rady UNESCO, ktoré má na programe aktuálne témy súvisiace s prípravou programu a rozpočtu organizácie na nasledujúce obdobie a prípravou nadchádzajúcej 39. Generálnej konferencie  UNESCO. Tá sa bude konať v októbri a novembri ...


Maliar Peter Hargaš bude reprezentovať SR na podujatí Art Camp Malta 2017

externé informácie

Sekretariát Slovenskej komisie pre UNESCO navštívil maliar Peter HARGAŠ, ktorého nominovala Slovenská komisia pre UNESCO ako slovenského zástupcu na podujatie ART CAMP MALTA 2017 v dňoch 7.-20. mája 2017  maltskom Gozo. Art Camp Malta je medzinárodné podujatie organizované od roku 2008 každý rok str ...


Cena UNESCO Carlosa J. Finlaya v oblasti mikrobiológie - výzva na predkladanie nominacií

externé informácie

Cena je financovaná vládou Kuby, je určená pre jednotlivcov a inštitúcie, alebo mimovládne  organizácie zaoberajúce sa výskumom a rozvojom v oblasti mikrobiológie (vrátane imunológie, molekulárnej biológie, genetiky a jej aplikácií). Kandidáti môžu byť nominovaní vládami členských štátov po konzult ...


Stretnutie ministra ZVaEZ SR a predsedu SK UNESCO, M. Lajčáka, s poradným zborom expertov

externé informácie

Dňa 19.4.2017 sa na pôde rezortu diplomacie stretol minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák s poradným zborom expertov Slovenskej komisie pre UNESCO a z titulu svojej funkcie uvedenej komisie im odovzdal menovacie dekréty. Poradný zbor expertov tvoria uznávané osobnost ...


Cena UNESCO-UNAM Jaime Torres Bodet v oblasti sociálnych vied, humanity a umenia 2017 - výzva na predkladanie nominácií

externé informácie

Vytvorenie ceny bolo schválené 27. októbra 2014 na 195. zasadnutí Výkonnej rady UNESCO. Ocenená každé dva roky, cena má odmeniť úsilie osoby, skupiny ľudí alebo medzinárodnej inštitúcie, ktorá prispievala k rozvoju vedomostí a spoločnosti prostredníctvom umenia, vyučovania a výskumu v oblasti spoloč ...


Pracovná ponuka UNESCO v Paríži

externé informácie

Informujeme Vás o pracovnej ponuke v UNESCO v Paríži na pozíciu riaditeľa divízie vied o ekológii a zemi a tajomníka programu MAB (Človek a Biosféra) Záujemci musia poslať svoju prihlášku online, cez UNESCO website, www.unesco.org , Careers, najneskôr do 29. apríla 2017. http://en.unesco.o ...


Podujatia Informačného a dokumentačného strediska UNESCO, Univerzitná knižnica Bratislava/ Apríl - Máj 2017

externé informácie

Informačné a dokumentačné stredisko UNESCO v Univerzitnej knižnici v Bratislave Vás srdečne pozýva na podujatia   Apríl 2017   1. HO ČI MIN – za života komunistický generál, po smrti vietnamské božstvo   Štvrtok, 20.4.,17.30h, Seminárna sála, Klariská 5 Prednáša: Ľubomír Lehocký   Spoluus ...


UNESCO - Juan Bosch 2017 Cena za podporu výskumu sociálnych vied v regiónoch Latinskej Ameriky a Karibiku

externé informácie

Cena bola zavedená Výkonnou radou na popud vlády Dominikánskej republiky v súvislosti so 100. výročím narodenia profesora Boscha v roku 2009. Pri vzniku tejto ceny, členské štáty Výkonnej rady uznali pozoruhodný prínos profesora Juana Boscha k štúdiu sociálnych a politických procesov v Dominikánskej ...


Posledná výzva pre prihlášku na UNESCO/ISEDC sponzorovaný štipendijný program v Moskve, Rusko

externé informácie

Cieľom tohto štipendijného programu je posilniť rozvoj budovania kapacít a ľudských zdrojov v oblasti udržateľných a obnoviteľných zdrojov energie v rozvojových krajinách a krajinách v procese transformácie. Školiace aktivity v rámci týchto oblastí sú ľahko uskutočniteľné v špecializovaných inštitúc ...


Upriamujeme Vašu pozornosť na webovú stránku http://www.unesconadosah.sk/

externé informácie

Destinácia Košice región, a v širšom kontexte celé Východné Slovensko, sú priam posiate zaujímavými pamiatkami a lokalitami, ktoré sú označené puncom svetového dedičstva UNESCO. Košice so svojim medzinárodným letiskom, metropolitnou železničnou a autobusovou stanicou sú centrom regiónu ale aj prefe ...


Podujatia Informačného a dokumentačného strediska UNESCO, Univerzitná knižnica Bratislava/ Marec 2017

externé informácie

Informačné a dokumentačné stredisko UNESCO vás srdečne pozýva na uvedené prednášky.  Veríme, že Vám podujatia spríjemnia koniec Vášho pracovného dňa. Tešíme sa na stretnutie s Vami. IDS UNESCO UKB   1. MOSLIMOVIA V NEMECKU A RAKÚSKU Prednáška z cyklu Náboženstvá pod drobnohľadom na príklade vý ...


Pozvánka na celoštátne kolo Olympiády ľudských práv 2017

externé informácie

Nosnou témou 19. ročníka Olympiády ľudských práv, ktorá sa uskutoční 5. - 7. apríla 2017 v Modre-Harmónii je "Sloboda myslenia, svedomia, prejavu a vyznania v kontexte demokratického občianstva". Záštitu nad podujatím prebral minister školstva, vedy, výskumu a športu SR.  Olympiáda ľudských práv ...


Svetový deň VODY, 22. marec

externé informácie

Väčšina ľudských činností produkuje odpadové vody a viac ako 80 percent svetovej odpadovej vody sa vypúšťa do prostredia bez čistenia. Takto to nemôže ísť ďalej - to je posolstvo OSN v správe o vode 2017. Obmedzené vypúšťanie znečistených odpadových vôd do prírody nielen ušetrí životy a posilní zdr ...


Medzinárodný deň eliminácie rasovej diskriminácie, 21. marec

externé informácie

"Čím viac budeme rešpektovať ostatných, tým viac budeme rešpektovať samých seba." Irina Bokovová, generálna riaditeľka UNESCO    Rasová diskriminácia je jed, ktorý ponižuje jednotlivca a spoločnosť, prehlbuje nerovnosť medzi ľuďmi a živí hnev a násilie ... Boj proti rasizmu a všetkým formám diskr ...


Otvorená výzva pre druhý ASEF mládežnícky samit lídrov

externé informácie

Chcete vytvoriť otvorenejší, spravodlivejší a prístupnejší trh práce pre mladých ľudí? Ak áno, prihláste sa na druhý ASEF Young Leaders Summit (# ASEFYLS2), aby ste mohli formovať budúcnosť. S nebývalým počtom mladých ľudí vstupujúcich na trh práce, sa spoločnosti v Ázii a v Európe musia prispôsob ...


Fórum mladých profesionálov svetového dedičstva 2017 vo Varšave a Krakove, Poľsko / Pamäť: Stratené a obnovené dedičstvo

externé informácie

Poľská národná komisia pre UNESCO a Medzinárodné kultúrne centrum v Krakove budú v dňoch 25. júna až 4. júla organizátormi Fóra mladých profesionálov svetového dedičstva 2017 s tematikou:    Pamäť: Stratené a obnovené dedičstvo.   Fórum bude súčasťou 41. zasadnutia Výboru pre svetové dedičstvo. S ...


Rekordný záujem o vedu: Do prvého ročníka projektu Pre ženy vo vede sa prihlásilo takmer 60 vedkýň

externé informácie

Bratislava, 13.marca 2017 – Medzinárodný projekt L'Oréal-UNESCO Pre ženy vo vede bol v minulom roku slávnostne uvedený aj na Slovensku. Nádejné vedkyne z celého Slovenska mali možnosť prihlásiť sa a získať ocenenie vo výške 5 000 Eur. Túto možnosť využilo do konca februára 58 vedkýň, z ktorých viac ...


Fórum partnerov Slovenskej komisie pre UNESCO 2017

externé informácie

Dňa 7.3.2017 sa konalo zasadnutie Fóra partnerov SK UNESCO v Kongresovej sále MZVaEZ SR, po prvýkrát v uvedenom formáte od vzniku novej komisie. Zasadnutia sa zúčastnilo takmer 80 zástupcov rôznych organizácií, štátnych inštitúcií, zástupcov vedeckého a akademického sektora a členovia komisie. Je to ...