sk | en

UNESCO

Podujatia Informačného a dokumentačného strediska UNESCO v máji 2016

externé informácie

Vážení priaznivci  Informačného a dokumentačného strediska UNESCO v Univerzitnej knižnici v Bratislave,pozývame Vás na naše májové podujatia, veríme, že si vyberiete....So srdečným pozdravomAnna PolievkováIDS UNESCO UKB   Dobré zdravie a stravovanie podľa tradičnej ...


POZVÁNKA NA PREDNÁŠKU GENERÁLNEJ RIADITEĽKY UNESCO, p. IRINY BOKOVEJ

externé informácie

V piatok 6. mája 2016 o 10.00 hod. privítame v Aule Univerzity Komenského v Bratislave (UK) významnú návštevu - generálnu riaditeľku UNESCO, p. Irinu Bokovu. Akademickej obci UK, ako i širokej verejnosti bude prednášať na tému: Posilnenie postavenia mládeže, podpora rozmanitosti ...


Výzva belgickej národnej komisie pre UNESCO

externé informácie

Ako súčasť sociálno-mediálnej kampane „Unite4Heritage, zachraňujme kultúrne dedičstvo pre mier a budúcnosť“ a s dôrazom na zaistenie ochrany kultúrneho dedičstva vyhlásila Flámska komisia Belgicka pre UNESCO výzvu s názvom „Národná pamiatka mojej krajiny pred a po ...


22. APRÍL - MEDZINÁRODNÝ DEŇ MATKY ZEME

externé informácie

Deň zeme má dnes 46 rokov. Celý svet oslavuje dnes Deň Zeme. Od protestov po oslavy. Už niekoľko desaťročí je tento deň centrom pozornosti širokej verejnosti. Vyhlásil ho v roku 1970 ešte ako Deň Zeme americký senátor Gaylord Anton Nelson. Organizácia Spojených národov (OSN) ...


UNESCO Sharjah cena za arabskú kultúru

externé informácie

Založená v roku 1998, UNESCO-Sharjah cena arabskej kultúry je  každoročne udelovaná dvom laureátom - jednotlivcom, skupinám a inštitúciám - ktorí sa svojou prácou a výsledkami, usilujú rozširovať vedomosti o arabskom umení a kultúre. Cena bola prvýkrát udelená v ...


DNES JE MEDZINÁRODNÝ DEŇ PAMIATOK A HISTORICKÝCH SÍDIEL

externé informácie

18. apríl je Medzinárodný deň pamiatok a historických sídiel. Pre odborníkov na pamiatky je to sviatok pracovný. Pamiatkári ho oslavujú rôznymi odbornými podujatiami, prezentáciou pamiatok verejnosti, ale aj udeľovaním cien. Tento deň tiež pripomína, že u nás sú tisícky ...


Výkonná rada UNESCO v Paríži

externé informácie

V týchto dňoch sa v Paríži koná 199. zasadnutie Výkonnej rady UNESCO.  Slovenskú republiku na rokovaniach reprezentujú generálna tajomníčka SK UNESCO a stála predstaviteľka SR pri UNESCO. Všetky informácie a dokumenty Výkonnej rady UNESCO nájdete zverejnené na webovej ...


"Bez nenávisti na internete" - expertíza UNESCO v globálnom vzdelávaní príde na Slovensko

externé informácie

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Slovenská komisia pre UNESCO  a Rada mládeže Žilinského kraja realizujú v rámci kampane Rady Európy "Bez nenávisti na internete" projekt výmeny poznatkov, skúseností, know-how a osvedčených postupov v téme vzdelávania k ...


Podujatia Informačného a dokumentačného strediska UNESCO v apríli 2016

externé informácie

  Cyklus prednášok – Veľké osobnosti umenia v dejinách ľudstva Giuseppe Verdi 13. 04. 2016, 17.30 hod. Seminárna miestnosť UKB, Klariská 5 Prednáška o živote a diele významného talianskeho hudobného skladateľa. Prednáša: Viktória Búdová,  kultúrna asociácia Nová ...


Projekt "VODA, prírodné dedičstvo Slovenska"

externé informácie

  Projekt „VODA, prírodné dedičstvo Slovenska“ je projekt pre deti a mládež zo základných a stredných škôl k predsedníctvu SR v Rade EÚ, realizovaný Slovenskou komisiou pre UNESCO (SK UNESCO), v spolupráci s Informačným a dokumentačným strediskom UNESCO v Univerzitnej ...


OLYMPIÁDA ĽUDSKÝCH PRÁV

externé informácie

V dňoch 6. až 8. apríla 2016 sa v Modre - Harmónii uskutoční celoštátne kolo Olympiády ľuských práv. Záštitu nad týmto podujatím prevzal minister školstva, vedy, výskumu a športu SR, p. Juraj Draxler. Nosnou témou 18. ročníka tohto každoročného podujatia je "Ľudská ...


Medzinárodný deň žien

externé informácie

Ako pripomenutie si Medzinárodného dňa žien 2016, si relácia BBC "Široký uhol" pozvala slávnu novinárku a producentku Zeinab Badawi porozprávať o jej práci, jej viere a jej záväzku, priblížiť všeobecné dejíni Afriky - to, čo ona nazýva UNESCO najlepšie stráženým ...


Podujatia Informačného a dokumentačného strediska UNESCO v marci 2016

externé informácie

1. Cyklus prednášok – Veľké osobnosti umenia v dejinách ľudstva Hans Christian Andersen 09. 03. 2016, 17.30 hod. Seminárna miestnosť UKB, Klariská 5   Prednáška o živote a diele významného dánskeho spisovateľa. Prednáša: Mária Mihálová, kultúrna asociácia Nová ...


21. február – Svetový deň materinského jazyka

externé informácie

Nedávny vývoj v jazykovej diverzite monitorovanej organizáciou UNESCO. On-line edícia UNESCO Atlasu svetových jazykov sa od svojho vzniku v roku 2009, kedy sa konal prvý "Svetový deň materinského jazyka" ,  na základe záujmu a podpory jeho čitateľov ...


Súťaž pre mladých podnikateľov

externé informácie

Nadácia Goi Peace foundation spustila online súťaž pre mladé podnikateľské talenty. Mladí podnikatelia sa môžu súťaže zúčastniť predložením vlastných tvorivých nápadov a projektov týkajúcich sa "Cieľov trvalo  udržateľného rozvoja", vyhlásených Valným ...


Výzva na predkladanie nominácií na Cenu UNESCO za "vzdelávanie dievčat a žien"

externé informácie

Cieľom je odmeniť činnosti jednotlivcov, skupín, organizácií a centier, ktoré podporujú vzdelávania dievčat a žien, v súlade s politikou UNESCO. Nominácia by mala byť navrhnutá vládami štátov alebo mimovládnymi organizáciami v oficiálnej spolupráci s UNESCO. ...


Stretnutie európskych národných komisií UNESCO v Krakove

externé informácie

V dňoch 24.-26. februára 2016 hostilo mesto Krakov a Poľská národná komisia pre UNESCO účastníkov neformálneho stretnutia európskych národných komisií pre UNESCO. Na stretnutí sa zišli zástupcovia z viac ako 30 európskych krajín. Slovenskú komisiu pre UNESCO zastupovali na ...


Tlačová správa z Valného zhromaždenia SK UNESCO

externé informácie

Valné zhromaždenie Slovenskej komisie pre UNESCO   Dňa 12. februára 2016 sa v Kongresovej sále Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR uskutočnilo Valné zhromaždenie Slovenskej komisie pre UNESCO (Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu ...


Medzinárodná súťaž výtvarných diel pre deti a mládež

externé informácie

Slovenská komisia pre UNESCO s radosťou oznamuje a propaguje medzinárodnú súťaž výtvarných diel pre deti a mládež pod názvom "Kamaráti mieru". Súťaž sa koná každoročne a tento rok je to už jej devätnásty ročník. Radi by sme vyzvali deti a mladých ľudí vo veku od 5 do ...


Stretnutie veľvyslankyne SR pri UNESCO s mimovládnymi organizáciami

externé informácie

Na budúci týždeň vo štvrtok, 11.2.2016, sa v priestoroch Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR uskutoční stretnutie p. Novotnej, slovenskej veľvyslankyne pri UNESCO v Paríži so slovenskými mimovládnymi organizáciami.  Bude to prvé stretnutie svojho ...