sk | en

UNESCO

Satelitná konferencia IFLA v Bratislave - jediné sprievodné podujatie Svetového knihovníckeho kongresu IFLA 2017 (16.8.2017)

externé informácie

Pozvanie na Satelitnú konferenciu IFLA na pôde Univerzitnej knižnice v Bratislave, ktorá bude jediným sprievodným podujatím Svetového knihovníckeho kongresu IFLA 2017 / IFLA WLIC 2017 na území Slovenskej a Českej republiky.   Miesto konania Satelitnej konferencie IFLA: prednášková sála Univerzitnej ...


Vlakom za UNESCOM

externé informácie

Séria jedinečných výletov za Svetovým dedičstvom UNESCO na území destinácie Košice región bude pokračovať v poslednú júlovú sobotu. Milovníci železničnej nostalgie, ale aj cestovania a turistiky, sa vydajú na výlet k najnavštevovanejšej jaskyni Košického kraja, ktorá patrí medzi najväčšie ľadové jas ...


Cena UNESCO King Hamad Bin Isa Al-Khalifa o využívaní IKT vo vzdelávaní 2017 - výzva na predkladanie nominácií

externé informácie

Informujeme Vás o výzve na predkladanie nominácií na UNESCO cenu kráľa Hamada Bin Isa Al-Khalifu o využívaní informačných a komunikačných technológií vo vzdelávaní. Vzhľadom na rastúci počet prijatých žiadostí  na cenu UNESCO King Hamad Bin Isa Al-Khalifa o využívaní IKT vo vzdelávaní 2017 sa UNESC ...


„VETERÁNMI ZA PAMIATKAMI UNESCO“

externé informácie

„Veteránmi za pamiatkami UNESCO“                                          ...


PRACOVNÁ PONUKA UNESCO V ADDIS ABEBE ETIÓPIA

externé informácie

Informujeme Vás o pracovnej ponuke na pozíciu riaditeľa v úradovni UNESCO (Liaison Office)  v Addis Abebe a UNESCO zástupcu do Etiópie Záujemci musia poslať svoju prihlášku online, cez UNESCO website www.unesco.org , Careers, najneskôr do 2. júla 2017, http://en.unesco.org/careers/. Akékoľvek otázky ...


Propagácia SK pamiatok doma aj v zahraničí (aktivity podporované Ministerstvom dopravy a výstavby SR, sekcia cestovného ruchu)

externé informácie

BELARUS ROAD SHOW 2017 (Brest, Gomel, Mogilev, Minsk, May 15th  -   May 18th  2017) V rámci spoločných aktivít krajín V4 v oblasti cestovného ruchu „DiscoverCentralEurope“ sa 15. – 18. mája 2017 uskutočnila propagačná roadshow po bieloruských mestách. Spolupráca krajín V4 sa začala v Bielorusku v r ...


Konferencia k programom na tému ochrany a revitalizácie kultúrneho a prírodného dedičstva

externé informácie

V Košiciach sa dnes koná záverečná konferencia programov  podporovaných v rámci EEA a Nórskych grantov. Konferencia priniesla súhrnné informácie o realizovaných projektoch, z ktorých mnohé pomohli pri obnove a rekonštrukcii pamiatok a ich sprístupnení verejnosti. Záchrana kultúrneho dedičstva je je ...


Bilaterálne rokovanie GT SK UNESCO, E. Filadelfiovej, s GT AT UNESCO, G. Eschig, vo Viedni dňa 9.6.2017

externé informácie

Dňa 9. júna 2017 sa konalo vo Viedni v priestoroch Rakúskej komisie pre UNESCO (AT NK UNESCO) bilaterálne rokovanie generálnych tajomníčiek Slovenskej a Rakúskej komisie pre UNESCO. Hlavnou témou rokovania bola oblasť tzv. Pridružených škôl UNESCO (alebo „asociovaných“ škôl v sieti ASPnet) vzhľadom ...


Cena UNESCO-L'OREAL určená pre Ženy vo vede na tému "LIFE SCIENCES AND ENVIRONMENT"

externé informácie

Cena bola prvýkrát udelená v roku 1998, aby sa podporil význam a prínos žien vo vede po celom svete.  Každý rok sa udeľuje päť ocenení. V roku 2018 bude ocenených päť vedkýň v programe“ Life sciences“ pracujúcich v jednom z týchto regiónov: Afrika a arabské štáty; Ázia – Tichomorie; Európa, vrátane ...


ART CAMP MALTA 2017 - získanie certifikátu za účasť maliara Petra Hargaša

externé informácie

Maliar Peter HARGAŠ, ktorého nominovala Slovenská komisia pre UNESCO ako slovenského zástupcu na podujatie ART CAMP MALTA 2017 v dňoch 7.-20. mája 2017  v maltskom Gozo, získal certifikát za účasť.  Art Camp Malta je medzinárodné podujatie organizované od roku 2008 každý rok striedavo Maltskou a An ...


GEOPARKY NA SLOVENSKU

externé informácie

Slovenská komisia pre UNESCO upriamuje pozornosť našich priaznivcov na webovú stránku slovenských geoparkov: http://www.geopark.sk/                              


Medzinárodná konferencia AIUTA na Univerzite Komenského

externé informácie

V dňoch 18. – 20. mája 2017 sa uskutočnilo spoločné stretnutie zahraničných partnerov a členov AIUTA – Medzinárodnej asociácie univerzít tretieho veku. 100. rokovanie výboru AIUTA sprevádzala medzinárodná konferencia pod názvom „Equal learning opportunities for the elderly“ pod záštitou ministra ško ...


Týždeň Európskych geoparkov v Novohrad-Nógrád geoparku

externé informácie

V dňoch od 25. mája až do 10. júna 2017 sa už po deviaty krát na území Novohrad-Nógrád globálneho geoparku UNESCO koná tzv. „Týždeň Európskych geoparkov v Novohrad-Nógrád geoparku“. Ide o sériu podujatí pre všetky vekové skupiny obyvateľstva, s cieľom popularizovať posolstvo geoparku, prezentovať je ...


UNESCO - Kalinga cena za popularizáciu vedy, predĺženie termínu na podávanie nominácií do 23. júna 2017

externé informácie

Financovaná spoločne Kalinga Foundation Trust, Orissa vládou Indie a indickou vládou, Kalinga cena je medzinárodným ocenením a odmenou za úsilie kandidáta, ktorý má za sebou úspešnú kariéru ako spisovateľ, filmový producent, redaktor, odborný asistent, radio / TV / web programový riaditeľ, a ktorý n ...


Cena UNESCO Sharjah pre arabskú kultúru 15. edícia - výzva na predkladanie nominácií

externé informácie

Informujeme Vás o výzve na predkladanie nominácií na UNESCO cenu Sharjah pre arabskú kultúru (15. vydanie), ktorá plní svoje základné poslanie pri zdôrazňovaní kľúčového posolstva organizácie prostredníctvom podpory dialógu medzi kultúrou a odmeňovaním významných príspevkov dvoch významných osobnost ...


Cena UNESCO Sultana Qaboosa na ochranu životného prostredia - výzva na predkladanie nominácií

externé informácie

Informujeme Vás o výzve na predkladanie nominácií na UNESCO cenu Sultana Qaboosa na ochranu životného prostredia. Táto cena bude udeľovaná už po 14-ty krát na slávnostnom ceremoniáli Svetového vedeckého fóra v Ammane, Jordánsku v dňoch 7.-10.novembra 2017. Účelom ceny je umožniť uznanie vynikajúcich ...


Dobrovoľnícky program „Kulturweit“ – vyslanie dobrovoľníčky z Nemecka

externé informácie

V spolupráci Slovenskej komisie pre UNESCO s Nemeckou komisiou pre UNESCO bude na Slovensku na Platforme mimovládnych rozvojových organizácií na 6 mesiacov pracovať mladá dobrovoľníčka v rámci ich „Volunteer program – Kulturweit“. Kulturweit je medzinárodný kultúrny dobrovoľnícky program pre mladých ...


Cena UNESCO v medzinárodnej gramotnosti, King Sejong cena a Konfuciova cena - výzva na predkladanie nominácií

externé informácie

Informujeme Vás o výzve na predkladanie nominácií na UNESCO ceny za gramotnosť – King Sejong cenu a Konfuciovu cenu. Tohtoročnou nosnou témou je „Gramotnosť v digitálnom svete“. UNESCO King Sejongova cena gramotnosti odmeňuje činnosti, ktoré podporujú rozvoj a používanie materinského jazyka vo vzde ...


Dni nemeckej kultúry – kultúry Spišských Nemcov

externé informácie

Slovenská komisia pre UNESCO udelila záštitu nad medzinárodným podujatím jubilejného XXV. ročníka: „Dni nemeckej kultúry-kultúry Spišských Nemcov-„Tage der Deutschen Kultur-Kultur der Zipserdeutschen“, ktoré sa uskutoční 3. a 4. júna 2017 v obci Chmeľnica. Obec Chmeľnica udržiava túto tradíciu od ro ...


Maliar Peter Hargaš prezentuje v týchto dňoch Slovenkú republiku na podujatí Art Camp Malta 2017

externé informácie

Maliar Peter HARGAŠ, ktorého nominovala Slovenská komisia pre UNESCO ako slovenského zástupcu na podujatie ART CAMP MALTA 2017 v dňoch 7.-20. mája 2017  v maltskom Gozo, prezentuje v týchto dňoch SR. Art Camp Malta je medzinárodné podujatie organizované od roku 2008 každý rok striedavo Maltskou a An ...