sk | en

UNESCO

PRACOVNÁ PONUKA UNESCO V DAKARE / UNESCO EMPLOYEES' POSITION IN DAKAR

externé informácie

Dovoľte nám informovať vás o pracovnej ponuke na pozíciu  riaditeľ  UNESCO medzisektorovej regionálnej  kancelácie a UNESCO reprezentant pre Senegal, Burkina Faso, Cabo Verde, Gambia, Guinea Bissau a Niger. Sekretariát bude pri výbere zohľadňovať geografickú distribúciu a pohlavie uchádzča. Uchádz ...


Konferencia SLOVENSKO A KULTÚRNA DIVERZITA

externé informácie

"Položme kultúru do centra spoločenských debát a rozhodovania sa" povedal hosť konferencie SLOVENSKO A KULTÚRNA DIVERZITA, Alex Meszmer, zo Švajčiarska, ktorý na konferencii zastupoval združenie umelcov Culture Action Europe. Konferencia sa konala 23. novembra 2016 v Galérii UMELKA, ktorá tento rok ...


L´OREAL a UNESCO „For Women in Science“

externé informácie

Dňa 21.novembra 2016 podpísali zástupcovia L´Oréal Slovensko, Slovenskej komisie pre UNESCO (SK UNESCO), Slovenskej akadémie vied (SAV) a Slovenskej organizácie pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA) Protokol o spolupráci v rámci programu L´OREAL - UNESCO "Pre ženy vo vede“. Program v Slovenskej r ...


Young Professionals Programme (YPP), ponuka z UNESCO pre mladých profesionálov

externé informácie

Ste mladý absolvent VŠ a máte záujem pracovať v UNESCO? Takéto možnosti ponúka Young Professionals Programme (YPP). Young Professionals Programme (YPP) poskytuje možnosť mladým vysokoškolským absolventom a mladým kvalifikovaným profesionálom z nezastúpených a málo zastúpených členských krajín prida ...


Konferencia "Slovensko a kultúrna diverzita"

externé informácie

Slovenská komisia pre UNESCO, Ministerstvo kultúry SR a Slovenská výtvarná únia vás srdečne pozývajú na konferenciu s názvom SLOVENSKO A KULTÚRNA DIVERZITA, ktorá sa uskutočni pod záštitou ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí, p. Miroslava Lajjčáka, v Galérii UMELKA, dňa 23.11.2016.  ...


PRACOVNÁ PONUKA UNESCO V PARÍŽI / UNESCO EMPLOYEES' POSITION IN PARIS

externé informácie

Dovoľte nám informovať vás o pracovnej ponuke na pozíciu  riaditeľ divízie pre spoluprácu, medzisektorové sledovanie a partnerstvo, oddelenie Afriky.  Sekretariát bude pri výbere zohľadňovať geografickú distribúciu a pohlavie uchádzča .  Kandidáti, ktorí sa uchádzajú o túto pozíciu, musia poslať ...


Stretnutie s maliarom Petrom Hargašom

externé informácie

Stretnutie s maliarom Petrom Hargašom a jeho manželkou sa uskutočnilo dňa 4. novembra 2016 na pôde sekretariátu Slovenskej komisie pre UNESCO. Pán Hargaš prepožičal SK UNESCO svoje obrazy gajdoša a fujaristu, ktoré skrášľujú zasadačku komisie. Gajdošská kultúra a fujara sú zapísané do prestížneho Sv ...


Podujatia Informačného a dokumentačného strediska UNESCO v novembri 2016

externé informácie

  Židovská komunita na Slovensku po roku 1945 Cyklus prednášok – Náboženstvá pod drobnohľadom   08. 11. 2016, 17.30 hod. Seminárna miestnosť UKB, Klariská 5 Prednáška  sa bude zaoberať povojnovým antisemitizmom na príklade židovskej komunity na Slovensku po roku 1945. Prednáša: PhDr. Ivica B ...


Galaprogramom Nehmotné poklady sme si pripomenuli význam nehmotného kultúrneho dedičstva

externé informácie

Nádherným kultúrnym programom pod názvom „Nehmotné poklady“ sa vo štvrtok 27.októbra 2016 v Divadle SĽUK v Rusovciach predstavili divákom umelecké súbory zo Slovenska aj zo zahraničia, aby si spoločne pripomenuli 10. výročie ratifikácie Dohovoru UNESCO o ochrane nehmotného kultúrneho dedičstva Slove ...


Slovenská komisia pre UNESCO ocenila víťazných študentov z projektu "VODA, prírodné dedičstvo Slovenska"

externé informácie

Víťazných študentov z projektu "VODA, prírodné dedičstvo Slovenska" odmenila Slovenská komisia pre UNESCO výletnou plavbou po Dunaji a návštevou BIBIANY. Diplomy a vecné odmeny si ocenení študenti prebrali počas Rozvojového festivalu, v piatok, 14. októbra 2016 v Ateliéri Babylon.  Srdečne blahoželá ...


Stretnutie Národných komisií pre UNESCO na okraj 200. zasadnutia Výkonnej rady UNESCO v Paríži

externé informácie

  V dňoch 11. až 12. októbra 2016 sa na okraj zasadnutia Výkonnej rady konalo aj pravidelné stretnutie Národných komisií pre UNESCO. Stretnutia sa zúčastnilo vyše 100 zástupcov z Národných komisií z 80 krajín sveta. Slovenskú republika zastupovala na stretnutí Edita Filadelfiová, generálna tajomníč ...


200. zasadnutie Výkonnej rady UNESCO

externé informácie

V dňoch 4.-18. októbra 2016 sa v Paríži v centrále UNESCO koná už v poradí 200. zasadnutie Výkonnej rady (VR) UNESCO. Na programe VR sú diskusie o programoch, v ktorých je Slovenská republika mimoriadne  aktívna a participuje na ich príprave a realizácii – ako napr. agenda vzdelávania 2030, Akčný p ...


Konferencia Mestá a voda

externé informácie

Dňa 25.októbra sa bude konať v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave konferencia „Mestá a voda“ určená najmä primátorom a predstaviteľom európskych miest ako aj predstaviteľom zahraničnej a domácej odbornej verejnosti. Bratislava, ako hlavné mesto súčasnej predsedníckej krajiny v Rade ...


Minister M. Lajčák vymenoval nových členov Slovenskej komisie pre UNESCO

externé informácie

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák sa dňa 10. októbra 2016 stretol s členmi novej Slovenskej komisie pre UNESCO, ktorá vznikla s účinnosťou od 1. októbra 2016, a odovzdal im menovacie dekréty. Nová Slovenská komisia pre UNESCO  bude mať v súlade s novým štatútom, ...


Európska konferencia mládeže v Košiciach

externé informácie

V  dňoch 3.-6.októbra 2016 sa v Košiciach v rámci Predsedníctva SR v rade EU konala Európska konferencia mládeže, na ktorej sa zúčastnilo vyše 200 delegátov. Zástupcovia z Európskej komisie, Európskeho parlamentu, Rady Európy, UNESCO, experti z oblasti mládeže a predstavitelia mládežníckych organizá ...


Vernisáž výstavy "VODA - prírodné dedičstvo Slovenska" v priestoroch UKB

externé informácie

Dňa 4.10.2016 sa konala v priestoroch Univerzitnej knižnice v Bratislave vernisáž výstavy "VODA - prírodné dedičstvo Slovenska". Súťaž výtvarných prác pre deti a mládež z celého Slovenska vyhlásila Slovenská komisia pre UNESCO v spolupráci s IDS UNESCO, PMVRO, MVO eRKo a časopisom Rebrík na jar t.r. ...


Výstava výtvarných prác v Univerzitnej knižnici v Bratislave - "Voda - prírodné dedičstvo Slovenska"

externé informácie

V dňoch 3. - 11.októbra 2016 sa bude konať v priestoroch Univerzitnej knižnice v Bratislave výstava na tému „Voda - prírodné dedičstvo Slovenska“. Uvedená iniciatíva je výsledkom spolupráce Slovenskej komisie pre UNESCO, Informačného a dokumentačného strediska UNESCO v Univerzitnej knižnici v Brati ...


Podujatia Informačného a dokumentačného strediska UNESCO v septembri a októbri 2016

externé informácie

Civilizačná misia Cyklus prednášok – Orient známy neznámy   28. 09. 2016, 17.30 hod. Seminárna miestnosť UKB, Klariská 5 Prednáška  sa bude venovať ideológii a realite francúzskeho kolonializmu v subsaharskej Afrike.   Prednáša: Mgr.  Silvester Trnovec Slovenská orientalistická spoločnosť p ...


Kanagawa Bienale - Svetová detská súťaž výtvarných prác

externé informácie

Slovenská komisia pre UNESCO sa pripája k výzve Japonskej zámorskej asociácie v Kanagawa prefektúre.  Zapojte sa do Kanagawa výtvarnej súťaže pre deti od 4 do 15 rokov.  Nakreslite alebo namaľujte obrázok na akúkoľvek tému (okrem násilia)  na výkres o rozmeroch 54 x 38 cm alebo na plátno rozmeru m ...


KARPATSKÉ BUKOVÉ PRALESY - Yellowstone of Slovakia

externé informácie

Na Slovensku máme unikátny prales - 200ročné buky, 300ročné jedle, javore a bresty. Niektoré sú 50 metrov vysoké s hrúbkou kmeňa vyše 100 cm. Naše slovenské KARPATSKÉ BUKOVÉ PRALESY neďaleko Sniny. Bukové pralesy Karpát sa nachádzajú v Národnom parku Poloniny a Vihorlat v Chránenej krajinnej oblast ...