sk | en

UNESCO

Oslávte tohtoročný Európsky deň jazykov s LingvaKvízom!

externé informácie

Ahoj! Hello! Bonjour! Привет! Saluton! Hallo! Aj tento rok Vás pri príležitosti osláv Európskeho dňa jazykov (26.9.) pozývame zúčastniť sa LingvaKvízu, ktorý organizuje občianske združenie  (o.z. Edukácia@Internet) pod záštitou Slovenskej komisie pre UNESCO.  LingvaKvíz 2021 sa bude opäť konať pri p ...


Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2021 na Stavebnej fakulte STU v Bratislave

externé informácie

September opäť oslavuje Dni európskeho kultúrneho dedičstva. Pod mottom „Dedičstvo pre všetkých“ pripravil kolektív Katedry architektúry odbornú konferenciu pod záštitou Slovenskej komisie pre UNESCO. Cieľom konferencie Ochrana a obnova pamiatok v urbanistickom kontexte – obnova identity – kontinui ...


Významný rok Programu Človek a biosféra

externé informácie

Tento rok si UNESCO pripomína 50. výročie vzniku medzivládneho Programu Človek a biosféra (Man and the Biosphere Programme), ktorý od roku 1971, kedy sa konalo prvé zasadnutie Medzinárodnej koordinačnej rady programu MAB, predstavuje víziu podpory prepojenia človeka s prírodou v kontexte  biosférick ...


Slovenská komisia pre UNESCO podporila súťaž EUSTORY

externé informácie

Po ročnej prestávke spôsobenej pandémiou COVID-19 sa dňa 10. septembra 2021 pod záštitou štátnej tajomníčky Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ingrid Brockovej a v spolupráci so Slovenskou komisiou pre UNESCO uskutočnilo slávnostné odovzdávanie ocenení EUSTORY. Ceny boli udel ...


Výzva pre mládež a študentov – Zapojte sa do hackatonu ASEF

externé informácie

Výzva pre mládež a študentov – Zapojte sa do hackatonu ASEF na tému „Obývateľné mestá pre udržateľnú budúcnosť“ Pripojte sa k interdisciplinárnemu hackathonu ASEF Summer University 23 a staňte sa súčasťou tímu Ázijcov a Európanov s cieľom vytvoriť obývateľné mestá pre udržateľnú budúcnosť. Dnes vi ...


Vyhlásenie výzvy do súťaže CréaFest

externé informácie

Svetový festival tvorivosti CréaFest, ktorý sa zameriava na rozvoj predstavivosti a kreatívneho potenciálu, vyhlasuje výzvu na zapojenie sa do tohto ročníka, ktorého mottom je: „Malá ryba, ktorá snívala o slobode“. Na zapojenie sa do výzvy, CréaFest pozýva záujemcov o vytvorenie kreatívneho diela v ...


Fórum partnerov Slovenskej komisie pre UNESCO 2021

externé informácie

Vzdelávanie, veda a kultúra sú základnými piliermi modernej spoločnosti a UNESCO v tejto oblasti zohráva jedinečnú úlohu aj po 75 rokoch od svojho založenia Po minuloročnej prestávke vynútenej pandémiou sa včera 8. septembra 2021 v Kongresovej sále Ministerstva zahraničných vecí a európskych záleži ...


Možnosť pre slovenské mestá zapojiť sa do medzinárodnej siete Učiace sa mestá UNESCO (Learning Cities)

externé informácie

Mestá a obce Slovenska majú možnosť zapojiť sa do siete Učiacich sa miest UNESCO a pripojiť sa tak k 229 mestám z celého sveta, ktoré podporujú neformálne vzdelávacie aktivity, celoživotné vzdelávanie, vyučovanie na pracoviskách, využívanie moderných vzdelávacích pomôcok a vzdelávanie v rodinách a k ...


Pozvánka na online webinár „Živé dedičstvo a vzdelávanie“ 24. septembra 2021

externé informácie

SĽUK – Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru organizuje online webinár ŽIVÉ DEDIČSTVO A VZDELÁVANIE, ktorý sa uskutoční 24. septembra 2021 od 9:00 – 13:30 hod. Témy webináru: Ako (sa) môžeme učiť so živým dedičstvom. Hľadanie prienikov medzi vyučovacími predmetmi a živým dedičstvom. Predstavenie vhod ...


Slovensku pribudla už ôsma pamiatka na Zozname svetového dedičstva UNESCO

externé informácie

Výbor svetového dedičstva (WHC) na svojom rozšírenom zasadnutí, ktoré sa koná v dňoch 16.-30.7.2021 v čínskom Fuzhou, rozhodol v piatok 30. júla 2021 o zápise cezhraničnej nominácie s participáciou Slovenskej republiky „Hranice Rímskej ríše – Dunajský Limes (západný segment)“ na prestížny Zoznam sve ...


Karpatské bukové pralesy potvrdené na Zozname svetového dedičstva UNESCO

externé informácie

Výbor svetového dedičstva (WHC) na svojom rozšírenom zasadnutí, ktoré sa koná v dňoch 16.-30.7.2021 v čínskom Fuzhou, rozhodol aj o zápise novej cezhraničnej nominácie s participáciou Slovenskej republiky „Staré bukové lesy a bukové pralesy Karpát a iných regiónov Európy“ v upravených hraniciach na ...


EKO Workshop pre študentov stredných škôl

externé informácie

Občianske združenie Planet Lover pod záštitou Slovenskej komisie pre UNESCO od septembra 2021 spúšťa EKO Workshop, do ktorého sa môžu prihlásiť študenti nad 15 rokov. Pôjde o praktický krúžok zameraný na rozšírenie znalostí mladých ľudí o ochrane životného prostredia, ako aj na realizáciu projektov, ...


Letné číslo newslettra Slovenskej komisie pre UNESCO

externé informácie

Milí priatelia SK UNESCO, pozrite si najnovšie číslo newslettra o aktivitách Slovenskej komisie pre UNESCO za mesiace apríl až jún 2021. Príjemné čítanie! Sekretariát SK UNESCO 


Minister I. Korčok: Vítam návrat historicky významných kultúrnych objektov na Slovensko

externé informácie

Nórsky minister kultúry Abid Raja na slávnostnej ceremónii v Múzeu kultúrneho dedičstva formálne odovzdal veľvyslankyni Slovenskej republiky v Nórsku Denise Koterec Frelichovej 44 rímskych mincí (antoniani) z 3. storočia, nezákonne vyvezených zo Slovenska do Nórska. Možno sa domnievať, že predmety ...


Minister zahraničných vecí a predseda Slovenskej komisie pre UNESCO Ivan Korčok navštívil sídlo UNESCO v Paríži

externé informácie

Počas svojej pracovnej cesty vo Francúzsku sa minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR I. Korčok stretol s námestníkom generálnej riaditeľky UNESCO Xing Qu-om, ktorému oznámil záujem Slovenska kandidovať za člena Výkonnej rady Organizácie Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultú ...


Geopark Malé Karpaty pribudol do Siete geoparkov Slovenskej republiky

externé informácie

Na Slovensku máme už štvrtý geopark. Geoparky sú územia výnimočného geologického významu s bohatou živou a neživou prírodou a s jedinečnou kultúrou, ktoré ponúkajú možnosti vzdelávania, výskumu a udržateľného turizmu. Geopark Malé Karpaty bol slávnostne menovaný symbolicky počas Týždňa európskych ge ...


ON-LINE brožúra s tematikou modrotlače „FASHION IN BLUE, BLUEPRINT IN DESIGN“

externé informácie

Odborníci na modrotlač z krajín Platformy kultúry Strednej Európy so Slovenskou republikou ako predsedajúcou krajinou a Fakultou módy, šperkárstva a dizajnu módnych doplnkov Univerzity HEAD v Ženeve zostavili nadčasovú brožúru o vzťahu modrotlače k súčasnému módnemu dizajnu v podaní študentov, nádej ...


Zasadnutie Slovenskej komisie pre UNESCO

externé informácie

Dňa 2. júna 2021 sa po takmer roku uskutočnilo prvé stretnutie členov Slovenskej komisie pre UNESCO v prezenčnej forme, v priestoroch Kongresovej sály Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky. Stretnutiu predsedala generálna tajomníčka Slovenskej komisie pre UNESC ...


Prieskum názoru mladých lídrov

externé informácie

Pri príležitosti Samitu mladých lídrov, ktorý organizuje Nadácia Asia- Europe ASEF v novembri 2021 v Kambodži, vyhlásila nadácia výzvu pre mladých ľudí od 18 do 30 rokov vyjadriť svoj pohľad na príležitosti a prekážky pre mládež v Európe a Ázii. Prieskum „ Youth Survey on Leadership“ zaberie len 5 ...


Obnovenie spojenia medzi človekom a prírodou – seminár UNESCO o ekosystémoch

externé informácie

Pri príležitosti vyhlásenia Medzinárodnej dekády ochrany ekosystémov pripravila organizácia UNESCO online seminár o spolunažívaní človeka s prírodou, v ktorom rečníci na vysokej aj odbornej úrovni zhodnotia aktivity UNESCO v oblasti ochrany prírody a prediskutujú možné scenáre vývoja ekosystémov v 2 ...