sk | en

UNESCO

Konferencia o migrácii s expertom Programu MOST UNESCO Johnom Crowleym

externé informácie

Na pôde Univerzity Komenského sa dňa 14. decembra 2017 uskutočnila konferencia o migrácii s expertom Programu MOST (riadenie spoločenských zmien) UNESCO Johnom Crowleym Dňa 14. decembra sa na pôde Univerzity Komenského uskutočnila konferencia venovaná nanajvýš aktuálnej téme migrácii pod názvom „Mi ...


Pracovná ponuka UNESCO v Paríži_termín do 28.decembra 2017

externé informácie

Informujeme Vás o pracovnej ponuke v UNESCO v Paríži na pozíciu riaditeľa divízie pre politiku v oblasti vedy a budovania kapacít Záujemci musia poslať svoju prihlášku online, cez UNESCO website, www.unesco.org , Careers, najneskôr do 28. decembra 2017. http://en.unesco.org/careers/. V prípade akých ...


PRACOVNÁ PONUKA UNESCO V PARÍŽI_predĺženie ponuky

externé informácie

Informujeme Vás opätovne o pracovnej ponuke v UNESCO v Paríži na pozíciu riaditeľa divízie vied o ekológii a zemi a tajomníka programu MAB (Človek a Biosféra) Záujemci musia poslať svoju prihlášku online, cez UNESCO website, www.unesco.org , Careers, najneskôr do 28. decembra 2017.  http://en.unesc ...


L'Oréal opäť rozdelí slovenským vedkyniam 10.000 EUR

externé informácie

L'Oréal opäť rozdelí slovenským vedkyniam 10.000 EURŠtartuje druhý ročník projektu L´Oréal - UNESCO Pre ženy vo vede Bratislava, 12. decembra 2017 Dnešným dňom odštartoval v Slovenskej republike druhý ročník projektu Pre ženy vo vede,  ktorý podporuje svetová organizácia UNESCO a spoločnosť L'Oréa ...


Vyhodnotenie súťaže „Prítomnosť UNESCO vo vzdelávaní v SR“

externé informácie

Dňa 11.12.2017 bola vyhodnotená súťaž „Prítomnosť UNESCO vo vzdelávaní v Slovenskej republike“ pre učiteľov všetkých stupňov a typov škôl, ktorú vyhlásil Štátny pedagogický ústav v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitost ...


Výročné stretnutie Pridružených škôl UNESCO_7.12.2017

externé informácie

Dňa 7. decembra 2017 sa v priestoroch strednej odbornej školy chemickej v Bratislave uskutočnilo stretnutie Pridružených škôl UNESCO, ktorého sa zúčastnilo 15 stredných a základných škôl. Tohtoročné stretnutie organizovalo Informačné a dokumentačné stredisko (IDS) pri Univerzitnej knižnici v Brati ...


Horehronský viachlasný spev zapísali do svetového zoznamu UNESCO

externé informácie

Horehronský viachlasný spev, typický intenzívnymi hrdelnými prejavmi s veľkou nosnosťou do diaľky a dobre počuteľnými viachlasnými súzvukmi, patrí k najvýraznejším tradíciám regiónu. V reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO má Slovensko už piaty prvok. Stal sa ním H ...


Medzinárodný program pre monitorovanie čitateľskej gramotnosti PIRLS 2016

externé informácie

Informovanie o tlačovej správe, ktorú UNESCO vydalo pri príležitosti zverejnenia výsledkov Medzinárodného programu pre monitorovanie čitateľskej gramotnosti PIRLS 2016, ktorého cieľom bolo zhodnotenie čitateľských schopností žiakov 4. ročníka ZŠ, (hodnotenie žiakov 4. ročníka zodpovedá medzinárodnej ...


PhosAgro/UNESCO/IUPAC – poskytnutie grantov v oblasti „ekologickej chémie - green chemistry“, výzva na predkladanie žiadostí

externé informácie

Informujeme Vás o piatej výzve na predkladanie žiadostí na UNESCO/PhosAgro/IUPAC  granty na výskumné projekty v oblasti „green chemistry“. Granty na výskum sú poskytnuté do výšky 30 000,- USD. Cieľom grantového programu je podporiť realizáciu inovatívnych výskumných projektov, ktoré môžu byť dokonče ...


Výzva na nomináciu expertov SR do IBC a do COMEST

externé informácie

Výzva na nomináciu expertov SR do Medzinárodného výboru pre bioetiku (IBC) a do Svetovej komisie o etike vo vedeckých poznatkoch a technológiách (COMEST) Sekretariát UNESCO vyzval členské štáty UNESCO, aby v termíne do 1. decembra 2017 prostredníctvom svojich  Stálych delegácií pri UNESCO nahlásili ...


Informácia MZVaEZ SR - spolupredkladateľa materiálu "Lokalita svetového dedičstva UNESCO Staré bukové lesy Karpát

externé informácie

Východiskový stav: V júni 2007 zapísalo svetové spoločenstvo lokalitu Karpatské bukové pralesy na Zoznam svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO, ako unikátnu ukážku post glaciálnych  zvyškov pralesov v cezhraničnom regióne Slovenska a Ukrajiny. V roku 2011 bola pamiatka rozšírená o komp ...


SÚŤAŽ „Prítomnosť UNESCO vo vzdelávaní v Slovenskej republike“ pre učiteľov všetkých stupňov a typov škôl

externé informácie

Štátny pedagogický ústav v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu, Ministerstvom zahraničných vecí a SK UNESCO vyhlasuje súťaž „Prítomnosť UNESCO vo vzdelávaní v Slovenskej republike“.Do súťaže sa môžu zapojiť učitelia všetkých vyučovacích predmetov, nakoľko téma je veľmi široká ...


Konanie 39. zasadnutia Generálnej konferencie UNESCO v Paríži v dňoch 30.10.-14.11.2017

externé informácie

V dňoch 30.10. – 14.11. 2017 sa v Paríži konalo 39. zasadnutie Generálnej konferencie UNESCO. V úvode generálnej konferencie vystúpil v rámci Fóra lídrov predseda 72. Valného zhromaždenia OSN M. Lajčák. Počas Všeobecnej politickej rozpravy vystúpila ministerka školstva, vedy, výskumu a športu M. Lub ...


Pozvánka na prvý deň predaja zlatej zberateľskej mince - "Svetové prírodné dedičstvo - Jaskyne Slovenského krasu"

externé informácie

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Národná banka Slovenska a Mincovňa Kremnica, š.p. Vás srdečne pozývajú na prvý deň predaja zlatej zberateľskej mince nominálnej hodnoty 100 euro s motívom “Svetové prírodné dedičstvo – Jaskyne Slovenského krasu”, ktorý sa uskutoční 15. novembra 2017 o 14, ...


UNESCO Philosophy Day/Night 2017

externé informácie

Radi by sme Vás informovali o pripravovanom podujatí UNESCO Philosophy Day/Night 2017 Prešov organizovaným Katedrou bioetiky UNESCO.   Na základe oslovenia centrály UNESCO v Paríži a Slovenskej komisie pre UNESCO sa Katedra bioetiky UNESCO (FF PU v Prešove) podujala organizovať na Slovensku UNESCO ...


Dve posledné jazdy Vlakom za UNESCOM v tomto roku

externé informácie

Séria výletov Vlakom za UNESCOM vyvrcholí dvoma jesennými jazdami. Prvá z nich sa uskutoční už v sobotu 28. októbra a koľajnice zavedú cestujúcich k Jasovskej jaskyni. Tá je najbližšou jaskyňou Svetového dedičstva UNESCO k metropole východného Slovenska. Vlakom za UNESCOM vyrazíme posledný raz v tom ...


Voľby generálneho raditeľa UNESCO Paríž

externé informácie

Dovoľujeme si Vás informovať o výsledkoch volieb na nového GR UNESCO. Po 5 kolách a na základe rozhodnutia Výkonnej rady sa víťazkou stala kandidátka FR – Audrey Azoulay. Jej nominácia bude predložená na záverečné hlasovanie na Generálnej konferencii, ktorá sa bude konať dňa 10.novembra 2017. Link ...


Týždeň celoživotného učenia

externé informácie

„Learning to be – Learn to get knowledge - Learning to learn – Learn to do – Learning to live together“ Arne Carlsen, dhoročný riaditeľ Inštitútu celoživotného vzdelávania UNESCO.   Dňa 13. októbra sa v Bratislavskom Primaciálnom paláci uskutočnilo podujatie pod názvom Učiace sa mestá (Learning C ...


Národná konferencia: Etické problémy vo vede a technológiách

externé informácie

Dňa 10.10. 2017 sa uskutočnila  pod záštitou Slovenskej komisie pre UNESCO v kongresovej sále na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí SR národná konferencia s názvom „Etické problémy vo vede a technológiách“. Organizátorom konferencie bol Slovenský výbor pre bioetiku SK pre UNESCO ...


Charles Vallerand: "Potrebujete politiku, ktorá má kultúrne ciele a potrebujete ekonomické nástroje na ich dosiahnutie"

externé informácie

Dňa 9. októbra 2017 sa v priestoroch Zastupiteľského úradu Kanady v Bratislave uskutočnila prednáška experta UNESCO na tému kultúrnej diverzity, pána Charlesa Valleranda, organizovaná v spolupráci Slovenskej koalície pre kultúrnu diverzitu (SKKD), SVÚ, Ministerstva kultúry SR a Slovenskej komisie pr ...