sk | en

UNESCO

Týždeň Európskych geoparkov v Novohrad-Nógrád geoparku

externé informácie

V dňoch od 25. mája až do 10. júna 2017 sa už po deviaty krát na území Novohrad-Nógrád globálneho geoparku UNESCO koná tzv. „Týždeň Európskych geoparkov v Novohrad-Nógrád geoparku“. Ide o sériu podujatí pre všetky vekové skupiny obyvateľstva, s cieľom popularizovať posolstvo geoparku, prezentovať je ...


UNESCO - Kalinga cena za popularizáciu vedy, predĺženie termínu na podávanie nominácií do 23. júna 2017

externé informácie

Financovaná spoločne Kalinga Foundation Trust, Orissa vládou Indie a indickou vládou, Kalinga cena je medzinárodným ocenením a odmenou za úsilie kandidáta, ktorý má za sebou úspešnú kariéru ako spisovateľ, filmový producent, redaktor, odborný asistent, radio / TV / web programový riaditeľ, a ktorý n ...


Cena UNESCO Sharjah pre arabskú kultúru 15. edícia - výzva na predkladanie nominácií

externé informácie

Informujeme Vás o výzve na predkladanie nominácií na UNESCO cenu Sharjah pre arabskú kultúru (15. vydanie), ktorá plní svoje základné poslanie pri zdôrazňovaní kľúčového posolstva organizácie prostredníctvom podpory dialógu medzi kultúrou a odmeňovaním významných príspevkov dvoch významných osobnost ...


Cena UNESCO Sultana Qaboosa na ochranu životného prostredia - výzva na predkladanie nominácií

externé informácie

Informujeme Vás o výzve na predkladanie nominácií na UNESCO cenu Sultana Qaboosa na ochranu životného prostredia. Táto cena bude udeľovaná už po 14-ty krát na slávnostnom ceremoniáli Svetového vedeckého fóra v Ammane, Jordánsku v dňoch 7.-10.novembra 2017. Účelom ceny je umožniť uznanie vynikajúcich ...


Dobrovoľnícky program „Kulturweit“ – vyslanie dobrovoľníčky z Nemecka

externé informácie

V spolupráci Slovenskej komisie pre UNESCO s Nemeckou komisiou pre UNESCO bude na Slovensku na Platforme mimovládnych rozvojových organizácií na 6 mesiacov pracovať mladá dobrovoľníčka v rámci ich „Volunteer program – Kulturweit“. Kulturweit je medzinárodný kultúrny dobrovoľnícky program pre mladých ...


Cena UNESCO v medzinárodnej gramotnosti, King Sejong cena a Konfuciova cena - výzva na predkladanie nominácií

externé informácie

Informujeme Vás o výzve na predkladanie nominácií na UNESCO ceny za gramotnosť – King Sejong cenu a Konfuciovu cenu. Tohtoročnou nosnou témou je „Gramotnosť v digitálnom svete“. UNESCO King Sejongova cena gramotnosti odmeňuje činnosti, ktoré podporujú rozvoj a používanie materinského jazyka vo vzde ...


Dni nemeckej kultúry – kultúry Spišských Nemcov

externé informácie

Slovenská komisia pre UNESCO udelila záštitu nad medzinárodným podujatím jubilejného XXV. ročníka: „Dni nemeckej kultúry-kultúry Spišských Nemcov-„Tage der Deutschen Kultur-Kultur der Zipserdeutschen“, ktoré sa uskutoční 3. a 4. júna 2017 v obci Chmeľnica. Obec Chmeľnica udržiava túto tradíciu od ro ...


Maliar Peter Hargaš prezentuje v týchto dňoch Slovenkú republiku na podujatí Art Camp Malta 2017

externé informácie

Maliar Peter HARGAŠ, ktorého nominovala Slovenská komisia pre UNESCO ako slovenského zástupcu na podujatie ART CAMP MALTA 2017 v dňoch 7.-20. mája 2017  v maltskom Gozo, prezentuje v týchto dňoch SR. Art Camp Malta je medzinárodné podujatie organizované od roku 2008 každý rok striedavo Maltskou a An ...


Medzinárodná konferencia v Bardejove "Využitie značky UNESCO pre rozvoj trvalo udržateľného cestovného ruchu v strednej Európe"

externé informácie

Konanie medzinárodnej konferencie v Bardejove "Využitie značky UNESCO pre rozvoj trvalo udržateľného cestovného ruchu v regiónoch strednej Európe" (5.máj 2017 Bardejovské kúpele) Rok 2017 ako Medzinárodný rok trvalo udržateľného cestovného ruchu pre rozvoj poskytuje príležitosť na zvýšenie povedomia ...


Súťaž študentských krátkych filmov 2017 this human world 2017

externé informácie

Každoročný filmový festival o ľudských právach this human world (thw) opäť organizuje Súťaž študentských krátkych filmov o ľudských právach 2017 pod záštitou Informačnej služby OSN (UNIS) Viedeň a Vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) v Rakúsku v spolupráci so školami v Maďarsku, Rakúsku, Slov ...


Zasadnutie Výkonnej rady UNESCO v Paríži

externé informácie

V týchto dňoch (19.4.- 5.5.2017) sa koná v Paríži 201. zasadnutie Výkonnej rady UNESCO, ktoré má na programe aktuálne témy súvisiace s prípravou programu a rozpočtu organizácie na nasledujúce obdobie a prípravou nadchádzajúcej 39. Generálnej konferencie  UNESCO. Tá sa bude konať v októbri a novembri ...


Maliar Peter Hargaš bude reprezentovať SR na podujatí Art Camp Malta 2017

externé informácie

Sekretariát Slovenskej komisie pre UNESCO navštívil maliar Peter HARGAŠ, ktorého nominovala Slovenská komisia pre UNESCO ako slovenského zástupcu na podujatie ART CAMP MALTA 2017 v dňoch 7.-20. mája 2017  maltskom Gozo. Art Camp Malta je medzinárodné podujatie organizované od roku 2008 každý rok str ...


Cena UNESCO Carlosa J. Finlaya v oblasti mikrobiológie - výzva na predkladanie nominacií

externé informácie

Cena je financovaná vládou Kuby, je určená pre jednotlivcov a inštitúcie, alebo mimovládne  organizácie zaoberajúce sa výskumom a rozvojom v oblasti mikrobiológie (vrátane imunológie, molekulárnej biológie, genetiky a jej aplikácií). Kandidáti môžu byť nominovaní vládami členských štátov po konzult ...


Stretnutie ministra ZVaEZ SR a predsedu SK UNESCO, M. Lajčáka, s poradným zborom expertov

externé informácie

Dňa 19.4.2017 sa na pôde rezortu diplomacie stretol minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák s poradným zborom expertov Slovenskej komisie pre UNESCO a z titulu svojej funkcie uvedenej komisie im odovzdal menovacie dekréty. Poradný zbor expertov tvoria uznávané osobnost ...


Cena UNESCO-UNAM Jaime Torres Bodet v oblasti sociálnych vied, humanity a umenia 2017 - výzva na predkladanie nominácií

externé informácie

Vytvorenie ceny bolo schválené 27. októbra 2014 na 195. zasadnutí Výkonnej rady UNESCO. Ocenená každé dva roky, cena má odmeniť úsilie osoby, skupiny ľudí alebo medzinárodnej inštitúcie, ktorá prispievala k rozvoju vedomostí a spoločnosti prostredníctvom umenia, vyučovania a výskumu v oblasti spoloč ...


Pracovná ponuka UNESCO v Paríži

externé informácie

Informujeme Vás o pracovnej ponuke v UNESCO v Paríži na pozíciu riaditeľa divízie vied o ekológii a zemi a tajomníka programu MAB (Človek a Biosféra) Záujemci musia poslať svoju prihlášku online, cez UNESCO website, www.unesco.org , Careers, najneskôr do 29. apríla 2017. http://en.unesco.o ...


Podujatia Informačného a dokumentačného strediska UNESCO, Univerzitná knižnica Bratislava/ Apríl - Máj 2017

externé informácie

Informačné a dokumentačné stredisko UNESCO v Univerzitnej knižnici v Bratislave Vás srdečne pozýva na podujatia   Apríl 2017   1. HO ČI MIN – za života komunistický generál, po smrti vietnamské božstvo   Štvrtok, 20.4.,17.30h, Seminárna sála, Klariská 5 Prednáša: Ľubomír Lehocký   Spoluus ...


UNESCO - Juan Bosch 2017 Cena za podporu výskumu sociálnych vied v regiónoch Latinskej Ameriky a Karibiku

externé informácie

Cena bola zavedená Výkonnou radou na popud vlády Dominikánskej republiky v súvislosti so 100. výročím narodenia profesora Boscha v roku 2009. Pri vzniku tejto ceny, členské štáty Výkonnej rady uznali pozoruhodný prínos profesora Juana Boscha k štúdiu sociálnych a politických procesov v Dominikánskej ...


Posledná výzva pre prihlášku na UNESCO/ISEDC sponzorovaný štipendijný program v Moskve, Rusko

externé informácie

Cieľom tohto štipendijného programu je posilniť rozvoj budovania kapacít a ľudských zdrojov v oblasti udržateľných a obnoviteľných zdrojov energie v rozvojových krajinách a krajinách v procese transformácie. Školiace aktivity v rámci týchto oblastí sú ľahko uskutočniteľné v špecializovaných inštitúc ...


Upriamujeme Vašu pozornosť na webovú stránku http://www.unesconadosah.sk/

externé informácie

Destinácia Košice región, a v širšom kontexte celé Východné Slovensko, sú priam posiate zaujímavými pamiatkami a lokalitami, ktoré sú označené puncom svetového dedičstva UNESCO. Košice so svojim medzinárodným letiskom, metropolitnou železničnou a autobusovou stanicou sú centrom regiónu ale aj prefe ...