sk | en

UNESCO

Gymnázium M. R. Štefánika v Novom Meste nad Váhom je už 50 rokov pridruženou školou UNESCO

externé informácie

50. výročie členstva v Sieti pridružených škôl UNESCO si Gymnázium Milana Rastislava Štefánika v Novom Meste nad Váhom pripomenulo dňa 26. októbra 2021 slávnostným odhalením pamätnej tabule na budove školy, ako aj otvorením priestoru UNESCO – knižnice, výstavnej a prednáškovej miestnosti. Záujem o v ...


Diela dvoch slovenských vedkýň súčasťou medzinárodnej výstavy UNESCO

externé informácie

Dňa 26. októbra 2021 bola v sídle UNESCO slávnostne otvorená medzinárodná výstava: Creative Resilience: Art by Women in Science. Zámerom výstavy je zdokumentovať príbehy a umelecké diela vedkýň, ktoré inšpirovala pandémia COVID-19. Na výzvu UNESCO odpovedalo vyše dvesto vedkýň. Vybrané boli diela 54 ...


„UNESCO hľadá expertov – dobrovoľníkov pre Sieť Zeme“

externé informácie

„Sieť Zeme UNESCO“ (UNESCO Earth Network) je novou iniciatívou UNESCO, ktorej cieľom je vytvoriť jedinečnú sieť odborníkov - dobrovoľníkov, vrátane pôvodných obyvateľov a mládeže, ktorá pomôže s hľadaním riešení zameraných na boj proti strate biodiverzity a klimatickej zmene. Prostredníctvom činnost ...


SK UNESCO aj tento rok podporila už 18. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže v tvorbe knižnej značky pre deti od 6 do 15 rokov

externé informácie

V dňoch 30. septembra až 2. októbra 2021 sa uskutočnilo v Hlohovci vyvrcholenie 18. ročníka medzinárodnej výtvarnej súťaže v tvorbe knižnej značky pre deti od 6 do 15 rokov EXLIBRIS HLOHOVEC na tému „Máme krídla, letíme“. Aj napriek tomu, že tento ročník bol poznačený pandémiou, spolu 601 detí z Bie ...


Úspešný webinár Živé dedičstvo a vzdelávanie z dieľne CTĽK

externé informácie

Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru, SĽUK v spolupráci s Oddelením živého dedičstva UNESCO zorganizovali 24. septembra 2021 prvý online webinár venovaný vzdelávaniu s názvom „Živé dedičstvo a vzdelávanie“. Webinár prebiehal v slovenskom a českom jazyku a odborne ho viedla Ľubica Voľanská (CTĽK pri S ...


Newsletter Slovenskej komisie pre UNESCO

externé informácie

Milí priatelia Slovenskej komisie pre UNESCO, predstavujeme ďalšie číslo nášho newlettra a želáme príjemné čítanie.  Sekretariát SK UNESCO


Medzinárodný deň proti násiliu a šikanovaniu na školách, vrátane kybernetického šikanovania

externé informácie

5. november 2020 bol prvým Medzinárodným dňom boja proti násiliu a šikanovaniu v školách, vrátane kyberšikany. Tento nový medzinárodný deň bol vyhlásený a jednomyseľne schválený všetkými 193 členskými štátmi na 40. Generálnej konferencii UNESCO v roku 2019. Tento rok si Medzinárodný deň pripomenieme ...


UNESCO si 5. októbra pripomenie Svetový deň učiteľov

externé informácie

Svetový deň učiteľov si pripomíname každoročne 5. októbra už od roku 1994 pri príležitosti výročia prijatia odporúčania ILO/UNESCO z roku 1966 o postavení učiteľov. Toto medzinárodné odporúčanie stanovuje práva a zodpovednosti učiteľov, ako aj štandardy pre ich vzdelanie, ďalší profesionálny rozvoj, ...


Medzinárodné stretnutie geoparkov aj so slovenskou účasťou

externé informácie

Medzinárodné stretnutie geoparkov prebiehalo  21. - 24. septembra 2021 v Geoparku Barrandien v Příbrami a jej okolí. Program pozostával z terénnych exkurzií, počas ktorých účastníci lepšie spoznali lokality geoparku, rokovaní a konferencie.  Dňa 22. septembra prebehlo historicky prvé spoločné zasada ...


Výročné stretnutie pridružených škôl UNESCO v SR

externé informácie

Stretnutie pridružených škôl UNESCO v SR každoročne organizuje Informačné a dokumentačné stredisko UNESCO (IDS UNESCO) pri Univerzitnej knižnici v Bratislave s finančnou podporou Slovenskej komisie pre UNESCO (SK UNESCO). V tomto roku sa uskutočnilo dňa 23.9.2021 v Prednáškovej sále Univerzitnej kni ...


Európska noc výskumníkov 2021

externé informácie

V piatok sa počas celého dňa koná vedecký festival Európska noc výskumníkov 2021. Mottom 15. ročníka je „Vyskúšaj to! Je to veda“, ktorým chcú organizátori návštevníkov a najmä mladých ľudí podnietiť k aktivite a zážitkovému vzdelávaniu. Kvôli pandémii aj tento rok hlavný program prebieha v interakt ...


Oslávte tohtoročný Európsky deň jazykov s LingvaKvízom!

externé informácie

Ahoj! Hello! Bonjour! Привет! Saluton! Hallo! Aj tento rok Vás pri príležitosti osláv Európskeho dňa jazykov (26.9.) pozývame zúčastniť sa LingvaKvízu, ktorý organizuje občianske združenie  (o.z. Edukácia@Internet) pod záštitou Slovenskej komisie pre UNESCO.  LingvaKvíz 2021 sa bude opäť konať pri p ...


Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2021 na Stavebnej fakulte STU v Bratislave

externé informácie

September opäť oslavuje Dni európskeho kultúrneho dedičstva. Pod mottom „Dedičstvo pre všetkých“ pripravil kolektív Katedry architektúry odbornú konferenciu pod záštitou Slovenskej komisie pre UNESCO. Cieľom konferencie Ochrana a obnova pamiatok v urbanistickom kontexte – obnova identity – kontinui ...


Významný rok Programu Človek a biosféra

externé informácie

Tento rok si UNESCO pripomína 50. výročie vzniku medzivládneho Programu Človek a biosféra (Man and the Biosphere Programme), ktorý od roku 1971, kedy sa konalo prvé zasadnutie Medzinárodnej koordinačnej rady programu MAB, predstavuje víziu podpory prepojenia človeka s prírodou v kontexte  biosférick ...


Slovenská komisia pre UNESCO podporila súťaž EUSTORY

externé informácie

Po ročnej prestávke spôsobenej pandémiou COVID-19 sa dňa 10. septembra 2021 pod záštitou štátnej tajomníčky Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ingrid Brockovej a v spolupráci so Slovenskou komisiou pre UNESCO uskutočnilo slávnostné odovzdávanie ocenení EUSTORY. Ceny boli udel ...


Výzva pre mládež a študentov – Zapojte sa do hackatonu ASEF

externé informácie

Výzva pre mládež a študentov – Zapojte sa do hackatonu ASEF na tému „Obývateľné mestá pre udržateľnú budúcnosť“ Pripojte sa k interdisciplinárnemu hackathonu ASEF Summer University 23 a staňte sa súčasťou tímu Ázijcov a Európanov s cieľom vytvoriť obývateľné mestá pre udržateľnú budúcnosť. Dnes vi ...


Vyhlásenie výzvy do súťaže CréaFest

externé informácie

Svetový festival tvorivosti CréaFest, ktorý sa zameriava na rozvoj predstavivosti a kreatívneho potenciálu, vyhlasuje výzvu na zapojenie sa do tohto ročníka, ktorého mottom je: „Malá ryba, ktorá snívala o slobode“. Na zapojenie sa do výzvy, CréaFest pozýva záujemcov o vytvorenie kreatívneho diela v ...


Fórum partnerov Slovenskej komisie pre UNESCO 2021

externé informácie

Vzdelávanie, veda a kultúra sú základnými piliermi modernej spoločnosti a UNESCO v tejto oblasti zohráva jedinečnú úlohu aj po 75 rokoch od svojho založenia Po minuloročnej prestávke vynútenej pandémiou sa včera 8. septembra 2021 v Kongresovej sále Ministerstva zahraničných vecí a európskych záleži ...


Možnosť pre slovenské mestá zapojiť sa do medzinárodnej siete Učiace sa mestá UNESCO (Learning Cities)

externé informácie

Mestá a obce Slovenska majú možnosť zapojiť sa do siete Učiacich sa miest UNESCO a pripojiť sa tak k 229 mestám z celého sveta, ktoré podporujú neformálne vzdelávacie aktivity, celoživotné vzdelávanie, vyučovanie na pracoviskách, využívanie moderných vzdelávacích pomôcok a vzdelávanie v rodinách a k ...


Pozvánka na online webinár „Živé dedičstvo a vzdelávanie“ 24. septembra 2021

externé informácie

SĽUK – Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru organizuje online webinár ŽIVÉ DEDIČSTVO A VZDELÁVANIE, ktorý sa uskutoční 24. septembra 2021 od 9:00 – 13:30 hod. Témy webináru: Ako (sa) môžeme učiť so živým dedičstvom. Hľadanie prienikov medzi vyučovacími predmetmi a živým dedičstvom. Predstavenie vhod ...