sk | en

UNESCO

PRACOVNÁ PONUKA UNESCO V HAMBURGU / UNESCO EMPLOYEES' POSITION IN HAMBURG

externé informácie

Dovoľte nám informovať vás o pracovnej ponuke na pozíciu  riaditeľ UNESCO Inštitútu pre celoživotné vzdelávanie v Hamburgu / Director of the UNESCO Institute for Lifelong Learning (UIL) in Hamburg (Germany).  Sekretariát bude pri výbere zohľadňovať geografickú distribúciu a ...


Mawaid – stretnutie k euro-arabskému dialógu

externé informácie

UNESCO v Paríži hostilo v dňoch 9.-10. decembra 2016 medzinárodnú konferenciu „Mawaid – stretnutie k euro-arabskému dialógu“ organizovanú UNESCO, Francúzskou národnou komisiou pre UNESCO a Nadáciou MBI Al-Jaber. Cieľom konferencie bolo nadviazať a posilniť Iniciatívu ...


L'Oréal-UNESCO For Women in Science

externé informácie

L'Oréal v spolupráci s UNESCO a Slovenskou akadémiou vied predstavujú slovenskú edíciu unikátneho programu na podporu mladých a nádejných vedkýň.  Dve vybrané slovenské vedkyne si rozdelia sumu 10 000 EUR na podporu ich profesionálnej kariéry! Unikátny program spoločnosti ...


Slovenské a české bábkarstvo je čerstvo zapísané do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO

externé informácie

Slovenské a české bábkarstvo zapísali do prestížneho Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO. Rozhodlo sa o tom na zasadnutí Medzivládneho výboru pre ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva v etiópskom Addis Abebe. Hodnotiaci orgán UNESCO ...


Výročné stretnutie Pridružených škôl UNESCO SR v Poprade

externé informácie

V dňoch 1. a 2. decembra 2016 sa v Poprade na Spojenej škole a gymnáziu ul. Dominika Tatarku konalo výročné stretnutie učiteľov-koordinátorov pridružených škôl UNESCO v SR. Podujatie, ktoré sa koná raz ročne zorganizovalo Informačné a dokumentačné stredisko UNESCO pri ...


PRACOVNÁ PONUKA UNESCO V PARÍŽI / UNESCO EMPLOYEES' POSITION IN PARIS

externé informácie

Dovoľte nám informovať vás o pracovnej ponuke na pozíciu  riaditeľ Úradu pre riadenie ľudských zdrojov, UNESCO Paríž. Sekretariát bude pri výbere zohľadňovať geografickú distribúciu a pohlavie uchádzča. Uchádzač bude vybraný na základe potrebenej kvalifikácie, ...


PRACOVNÁ PONUKA UNESCO V DAKARE / UNESCO EMPLOYEES' POSITION IN DAKAR

externé informácie

Dovoľte nám informovať vás o pracovnej ponuke na pozíciu  riaditeľ  UNESCO medzisektorovej regionálnej  kancelácie a UNESCO reprezentant pre Senegal, Burkina Faso, Cabo Verde, Gambia, Guinea Bissau a Niger. Sekretariát bude pri výbere zohľadňovať geografickú distribúciu a ...


Konferencia SLOVENSKO A KULTÚRNA DIVERZITA

externé informácie

"Položme kultúru do centra spoločenských debát a rozhodovania sa" povedal hosť konferencie SLOVENSKO A KULTÚRNA DIVERZITA, Alex Meszmer, zo Švajčiarska, ktorý na konferencii zastupoval združenie umelcov Culture Action Europe. Konferencia sa konala 23. novembra 2016 v Galérii UMELKA, ...


L´OREAL a UNESCO „For Women in Science“

externé informácie

Dňa 21.novembra 2016 podpísali zástupcovia L´Oréal Slovensko, Slovenskej komisie pre UNESCO (SK UNESCO), Slovenskej akadémie vied (SAV) a Slovenskej organizácie pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA) Protokol o spolupráci v rámci programu L´OREAL - UNESCO "Pre ženy vo vede“. ...


Young Professionals Programme (YPP), ponuka z UNESCO pre mladých profesionálov

externé informácie

Ste mladý absolvent VŠ a máte záujem pracovať v UNESCO? Takéto možnosti ponúka Young Professionals Programme (YPP). Young Professionals Programme (YPP) poskytuje možnosť mladým vysokoškolským absolventom a mladým kvalifikovaným profesionálom z nezastúpených a málo ...


Konferencia "Slovensko a kultúrna diverzita"

externé informácie

Slovenská komisia pre UNESCO, Ministerstvo kultúry SR a Slovenská výtvarná únia vás srdečne pozývajú na konferenciu s názvom SLOVENSKO A KULTÚRNA DIVERZITA, ktorá sa uskutočni pod záštitou ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí, p. Miroslava Lajjčáka, v ...


PRACOVNÁ PONUKA UNESCO V PARÍŽI / UNESCO EMPLOYEES' POSITION IN PARIS

externé informácie

Dovoľte nám informovať vás o pracovnej ponuke na pozíciu  riaditeľ divízie pre spoluprácu, medzisektorové sledovanie a partnerstvo, oddelenie Afriky.  Sekretariát bude pri výbere zohľadňovať geografickú distribúciu a pohlavie uchádzča .  Kandidáti, ktorí sa uchádzajú o ...


Stretnutie s maliarom Petrom Hargašom

externé informácie

Stretnutie s maliarom Petrom Hargašom a jeho manželkou sa uskutočnilo dňa 4. novembra 2016 na pôde sekretariátu Slovenskej komisie pre UNESCO. Pán Hargaš prepožičal SK UNESCO svoje obrazy gajdoša a fujaristu, ktoré skrášľujú zasadačku komisie. Gajdošská kultúra a fujara sú ...


Podujatia Informačného a dokumentačného strediska UNESCO v novembri 2016

externé informácie

  Židovská komunita na Slovensku po roku 1945 Cyklus prednášok – Náboženstvá pod drobnohľadom   08. 11. 2016, 17.30 hod. Seminárna miestnosť UKB, Klariská 5 Prednáška  sa bude zaoberať povojnovým antisemitizmom na príklade židovskej komunity na Slovensku po roku ...


Galaprogramom Nehmotné poklady sme si pripomenuli význam nehmotného kultúrneho dedičstva

externé informácie

Nádherným kultúrnym programom pod názvom „Nehmotné poklady“ sa vo štvrtok 27.októbra 2016 v Divadle SĽUK v Rusovciach predstavili divákom umelecké súbory zo Slovenska aj zo zahraničia, aby si spoločne pripomenuli 10. výročie ratifikácie Dohovoru UNESCO o ochrane nehmotného ...


Slovenská komisia pre UNESCO ocenila víťazných študentov z projektu "VODA, prírodné dedičstvo Slovenska"

externé informácie

Víťazných študentov z projektu "VODA, prírodné dedičstvo Slovenska" odmenila Slovenská komisia pre UNESCO výletnou plavbou po Dunaji a návštevou BIBIANY. Diplomy a vecné odmeny si ocenení študenti prebrali počas Rozvojového festivalu, v piatok, 14. októbra 2016 v Ateliéri ...


Stretnutie Národných komisií pre UNESCO na okraj 200. zasadnutia Výkonnej rady UNESCO v Paríži

externé informácie

  V dňoch 11. až 12. októbra 2016 sa na okraj zasadnutia Výkonnej rady konalo aj pravidelné stretnutie Národných komisií pre UNESCO. Stretnutia sa zúčastnilo vyše 100 zástupcov z Národných komisií z 80 krajín sveta. Slovenskú republika zastupovala na stretnutí Edita ...


200. zasadnutie Výkonnej rady UNESCO

externé informácie

V dňoch 4.-18. októbra 2016 sa v Paríži v centrále UNESCO koná už v poradí 200. zasadnutie Výkonnej rady (VR) UNESCO. Na programe VR sú diskusie o programoch, v ktorých je Slovenská republika mimoriadne  aktívna a participuje na ich príprave a realizácii – ako napr. agenda ...


Konferencia Mestá a voda

externé informácie

Dňa 25.októbra sa bude konať v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave konferencia „Mestá a voda“ určená najmä primátorom a predstaviteľom európskych miest ako aj predstaviteľom zahraničnej a domácej odbornej verejnosti. Bratislava, ako hlavné mesto súčasnej ...


Minister M. Lajčák vymenoval nových členov Slovenskej komisie pre UNESCO

externé informácie

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák sa dňa 10. októbra 2016 stretol s členmi novej Slovenskej komisie pre UNESCO, ktorá vznikla s účinnosťou od 1. októbra 2016, a odovzdal im menovacie dekréty. Nová Slovenská komisia pre UNESCO  bude mať ...