sk | en

UNESCO

Výzva na predkladanie žiadostí do UNESCO Siete Kreatívnych miest (UCCN)

externé informácie

Výzva 2017 na predkladanie žiadostí o členstvo v UNESCO Sieti Kreatívnych miest je teraz otvorená! Ak má vaše mesto záujem o pristúpenie k tejto rastúcej sieti, prečítajte si prosím starostlivo nižšie uvedené dokumenty a zistite, čo je potrebné a čo to znamená, aby sa ...


Pre ženy vo vede: Iba do konca februára je možné prihlásiť svoj projekt do Projekt L'Oréal-UNESCO a vyhrať 5.000 Eur

externé informácie

Ešte stále zostáva niekoľko dní, ktoré majú slovenské vedkyne príležitosť prihlásiť svoju odbornú prácu do 1. ročníka projektu spoločnosti L'Oréal a Svetovej organizácie UNESCO Pre ženy vo vede. Zaujímavou odmenou pre dve vybrané vedkyne je finančná čiastka vo výške ...


11. február, Medzinárodný deň žien a dievčat vo vede

externé informácie

Tento Medzinárodný deň žien a dievčat vo vede je príležitosťou pre všetkých, aby sme sa postavili za dievčatá a ženy vo vede.   Dievčatá čelia aj naďalej stereotypov a spoločenským a kultúrnym obmedzeniam, ktoré im obmedzujú prístup k vzdelaniu a financovaniu výskumu, ...


UNESCO - Kalinga cena za popularizáciu vedy, predĺženie termínu na podávanie nominácií do 23. júna 2017

externé informácie

Financovaná spoločne Kalinga Foundation Trust, Orissa vládou Indie a indickou vládou, Kalinga cena je medzinárodným ocenením a odmenou za úsilie kandidáta, ktorý má za sebou úspešnú kariéru ako spisovateľ, filmový producent, redaktor, odborný asistent, radio / TV / web ...


PRACOVNÁ PONUKA UNESCO V PARÍŽI (2) / UNESCO EMPLOYEES' POSITION IN PARIS (2)

externé informácie

Dovoľte nám informovať vás o pracovnej ponuke na pozíciu riaditeľ pre partnerstvo a vonkajší kontakt Sektoru spoločenských a humanitných vied / Director for Partnerships and Outreach, Social and Human Sciences Sector.   Sekretariát bude pri výbere zohľadňovať geografickú ...


PRACOVNÁ PONUKA UNESCO V PARÍŽI / UNESCO EMPLOYEES' POSITION IN PARIS

externé informácie

Dovoľte nám informovať vás o pracovnej ponuke na pozíciu riaditeľ sekretariátu riadiacich orgánov / tajomníka Generálnej konferencie a Výkonnej rady UNESCO // Director Secretariat of the Governing Bodies /  Secretary of the General Conference and the Executive Board ...


UNESCO - japonská cena za vzdelávanie pre udržateľný rozvoj

externé informácie

Pozývame organizácie i jednotlivcov, aby predložili nominácie na udelenie UNESCO-japonskej ceny za vzdelávanie pre udržateľný rozvoj (ESD). Cena bola prvýkrát vyhlásená Výkonnou radou UNESCO na svojom 195. zasadnutí v októbri 2014, a bola udelená prvýkrát v roku 2015, ...


2017 Medzinárodný rok trvalo udržateľného cestovného ruchu pre rozvoj

externé informácie

70. Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov vyhlásilo 2017 za Medzinárodný rok trvalo udržateľného cestovného ruchu pre rozvoj. Ide o jedinečnú príležitosť na zvýšenie povedomia o prínose udržateľného cestovného ruchu k rozvoju verejného a súkromného sektora s ...


PRACOVNÁ PONUKA UNESCO V BRAZÍLII / UNESCO EMPLOYEES' POSITION IN BRAZIL

externé informácie

Dovoľte nám informovať vás o pracovnej ponuke na pozíciu riaditeľ kancelárie  UNESCO v Brazílii a UNESCO zástupca pre Brazíliu / Director of the UNESCO Office in Brasilia and UNESCO Representative to Brazil. Sekretariát bude pri výbere zohľadňovať geografickú distribúciu a ...


PRACOVNÁ PONUKA UNESCO V THAJSKU (Bangkoku) / UNESCO EMPLOYEES' POSITION IN THAILAND (Bangkok)

externé informácie

Dovoľte nám informovať vás o pracovnej ponuke na pozíciu riaditeľ kancelárie UNESCO v Bangkoku a stály predstaviteľ UNESCO  pre Thajsko, Myanmar,Laos a Singapur / Director of the UNESCO Office in Bangkok and UNESCO Representative to Thailand, Myanmar, Lao People´s Democratic Republik ...


For Women in Science/ Pre ženy vo vede

externé informácie

L'Oréal v spolupráci so Slovenskou komisiou pre UNESCO a Slovenskou akadémiou vied predstavujú slovenskú edíciu unikátneho programu na podporu mladých a nádejných vedkýň. L'Oréal Paris v spolupráci s Slovenská komisia pre UNESCO / Slovak Commission for UNESCO , Slovenská ...


Výstava "Voda, prírodné dedičstvo Slovenska" v UNESCO v Paríži

externé informácie

Na okraj podujatia na vysokej úrovni za účasti generálnej riaditeľky UNESCO I. Bokovovej a štátneho tajomníka MŽP SR N. Kurillu sa 16.12.2016 konala v sídle UNESCO v Paríži vernisáž výstavy organizovanej Slovenskou komisiou pre UNESCO "Voda - prírodne dedičstvo Slovenska". ...


PRACOVNÁ PONUKA UNESCO V HAMBURGU / UNESCO EMPLOYEES' POSITION IN HAMBURG

externé informácie

Dovoľte nám informovať vás o pracovnej ponuke na pozíciu  riaditeľ UNESCO Inštitútu pre celoživotné vzdelávanie v Hamburgu / Director of the UNESCO Institute for Lifelong Learning (UIL) in Hamburg (Germany).  Sekretariát bude pri výbere zohľadňovať geografickú distribúciu a ...


Mawaid – stretnutie k euro-arabskému dialógu

externé informácie

UNESCO v Paríži hostilo v dňoch 9.-10. decembra 2016 medzinárodnú konferenciu „Mawaid – stretnutie k euro-arabskému dialógu“ organizovanú UNESCO, Francúzskou národnou komisiou pre UNESCO a Nadáciou MBI Al-Jaber. Cieľom konferencie bolo nadviazať a posilniť Iniciatívu ...


L'Oréal-UNESCO For Women in Science

externé informácie

L'Oréal v spolupráci s UNESCO a Slovenskou akadémiou vied predstavujú slovenskú edíciu unikátneho programu na podporu mladých a nádejných vedkýň.  Dve vybrané slovenské vedkyne si rozdelia sumu 10 000 EUR na podporu ich profesionálnej kariéry! Unikátny program spoločnosti ...


Slovenské a české bábkarstvo je čerstvo zapísané do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO

externé informácie

Slovenské a české bábkarstvo zapísali do prestížneho Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO. Rozhodlo sa o tom na zasadnutí Medzivládneho výboru pre ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva v etiópskom Addis Abebe. Hodnotiaci orgán UNESCO ...


Výročné stretnutie Pridružených škôl UNESCO SR v Poprade

externé informácie

V dňoch 1. a 2. decembra 2016 sa v Poprade na Spojenej škole a gymnáziu ul. Dominika Tatarku konalo výročné stretnutie učiteľov-koordinátorov pridružených škôl UNESCO v SR. Podujatie, ktoré sa koná raz ročne zorganizovalo Informačné a dokumentačné stredisko UNESCO pri ...


PRACOVNÁ PONUKA UNESCO V PARÍŽI / UNESCO EMPLOYEES' POSITION IN PARIS

externé informácie

Dovoľte nám informovať vás o pracovnej ponuke na pozíciu  riaditeľ Úradu pre riadenie ľudských zdrojov, UNESCO Paríž. Sekretariát bude pri výbere zohľadňovať geografickú distribúciu a pohlavie uchádzča. Uchádzač bude vybraný na základe potrebenej kvalifikácie, ...


PRACOVNÁ PONUKA UNESCO V DAKARE / UNESCO EMPLOYEES' POSITION IN DAKAR

externé informácie

Dovoľte nám informovať vás o pracovnej ponuke na pozíciu  riaditeľ  UNESCO medzisektorovej regionálnej  kancelácie a UNESCO reprezentant pre Senegal, Burkina Faso, Cabo Verde, Gambia, Guinea Bissau a Niger. Sekretariát bude pri výbere zohľadňovať geografickú distribúciu a ...


Konferencia SLOVENSKO A KULTÚRNA DIVERZITA

externé informácie

"Položme kultúru do centra spoločenských debát a rozhodovania sa" povedal hosť konferencie SLOVENSKO A KULTÚRNA DIVERZITA, Alex Meszmer, zo Švajčiarska, ktorý na konferencii zastupoval združenie umelcov Culture Action Europe. Konferencia sa konala 23. novembra 2016 v Galérii UMELKA, ...