sk | en

UNESCO

UNESCO si 5. októbra pripomenie Svetový deň učiteľov


UNESCO si 5. októbra pripomenie Svetový deň učiteľov

Svetový deň učiteľov si pripomíname každoročne 5. októbra už od roku 1994 pri príležitosti výročia prijatia odporúčania ILO/UNESCO z roku 1966 o postavení učiteľov. Toto medzinárodné odporúčanie stanovuje práva a zodpovednosti učiteľov, ako aj štandardy pre ich vzdelanie, ďalší profesionálny rozvoj, nábor, zamestnanie a podmienky výučby a vzdelávania. Svetový deň učiteľov pripomína aj Odporúčanie UNESCO o postavení vysokoškolských učiteľov.

V druhom roku pandémie COVID-19 sa tohtoročný Svetový deň učiteľov zameria na podporu, ktorú učitelia potrebujú, aby mohli plne prispieť k procesu obnovy vzdelávania. Oslavy Svetového dňa učiteľov sa budú konať po celom svete s hlavným cieľom upriamiť pozornosť vlád a medzinárodného spoločenstva na situáciu učiteľov na celom svete a výzvy, ktorým učiteľská profesia čelí. Na oslavách Svetového dňa učiteľov sa aktívne zúčastnia vlády, miestne úrady, učitelia z rôznych kontextov a profesionálnych prostredí, médiá, študenti, rodičia a širšia verejnosť.

Pokiaľ ide o fázu obnovy po pandémii, je nevyhnutné obnoviť úlohu učiteľov ako kľúčových aktérov pri obnove adaptabilnejších systémov vzdelávania, ktoré sú odolné voči budúcim šokom, a zaistiť rovnosť a začlenenie pre všetkých študentov za každých okolností. Preto ministerský segment "Svetového stretnutia o vzdelávaní" stanovil ako prioritu poskytovanie podpory všetkým učiteľom a školskému personálu ako pracovníkom v prvej línii. Aj preto UNESCO, UNICEF a Svetová banka spustili spoločnú misiu: Obnovenie vzdelávania v roku 2021, zameranú na podporu učiteľov, ktorá všetkým žiakom umožní vrátiť sa do školy a doplniť si zameškané učivo.

Viac informácií o tejto téme a oslavách svetového dňa učiteľov nájdete na: 2021 World Teachers' Day website