sk | en

UNESCO

UNESCO aj 75 rokov od svojho vzniku zohráva jedinečnú úlohu pri rozvoji vzdelávania, vedy a kultúry


UNESCO aj 75 rokov od svojho vzniku zohráva jedinečnú úlohu pri rozvoji vzdelávania, vedy a kultúry

Dnes 4. novembra oslavuje Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO) významné výročie. Presne pred 75 rokmi - 4. novembra 1946 vstúpila do platnosti Ústava UNESCO, ktorú dňa 16. novembra 1945 podpísalo 37 krajín, medzi ktorými bolo aj Československo. Slovenská republika ako jeho nástupnícky štát tak patrí k zakladajúcim štátom tejto medzinárodnej organizácie.

UNESCO vzniklo po dvoch svetových vojnách s jasným cieľom a víziou - na dosiahnutie trvalého mieru nestačia hospodárske a politické dohody medzi štátmi. Je potrebné spájať ľudí prostredníctvom vzájomného porozumenia a dialógu medzi kultúrami. V priebehu ďalších rokov UNESCO spustilo priekopnícke programy na dosiahnutie tohto cieľa. Od svojho vzniku odsúdilo rasizmus a mobilizovalo filozofov, umelcov, najbystrejšie mysle z každého národa, aby vyvinuli inovatívne projekty, ktoré zmenili náš pohľad na svet, či už ide o Všeobecný dohovor o autorských právach, vytvorenie siete biosférických rezervácií, program ochrany svetového dedičstvo – kultúrneho, prírodného, či nehmotného.

Prvá veta Ústavy UNESCO dodnes vystihuje hlavnú myšlienku organizácie: „Keďže vojny začínajú v mysliach ľudí, základy mieru musíme stavať práve tam.“

UNESCO tento cieľ napĺňa už trištvrte storočia prostredníctvom podpory vzdelávania, vedy, výskumu, kultúry a medzinárodnej spolupráce. V dnešnom rozbúrenom svete má práve táto „soft power“ nezastupiteľné miesto, keďže vzdelanie a veda majú stále väčší vplyv aj na hospodársky rast, sociálny pokrok, či hľadanie riešení pre súčasné globálne problémy ľudstva. Prostredníctvom svojich programov UNESCO prispieva aj k riešeniu aktuálnych výziev akými sú ochrana životného prostredia, zabezpečenie vzdelávania pre všetkých, etika umelej inteligencie, rovnosť príležitostí, slobodný prístup k informáciám, či boj proti extrémizmu, dezinformáciám a hoaxom.

UNESCO si svoje 75. narodeniny pripomína špeciálnou webstránkou, na ktorej prezentuje nielen dosiahnuté výsledky a úspechy, ale aj svoju víziu do budúcnosti. Súčasťou prezentácie je aj sekcia venovaná video-zdraviciam z celého sveta, do ktorej prispeli svojím pozdravom aj prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová a bývalá dlhoročná generálna riaditeľka Pamiatkového úradu Slovenskej republiky Katarína Kosová. 

„UNESCO aj 75 rokov od svojho vzniku zohráva jedinečnú úlohu pri rozvoji vzdelávania, vedy a kultúry na celom svete, vrátane Slovenska“, pridáva sa ku gratulantom minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ivan Korčok, ktorý je zároveň predsedom Slovenskej komisie pre UNESCO. Slovensko je hrdou súčasťou UNESCO od jeho vzniku a podieľa sa na realizácii jeho programov v mnohých oblastiach. Známe sú predovšetkým naše lokality zapísané na Reprezentatívny zoznam svetového dedičstva – Banská Štiavnica, Levoča, Spišský hrad, či Bardejov. Známym symbolom UNESCO sa však môžu pýšiť aj školy a univerzity, vzácne prírodné oblasti, cenné listiny, geologicky významné územia, či ľudové tradície. Slovensko je bohaté na prírodné a kultúrne dedičstvo a na kvalitné vzdelávacie inštitúcie, preto značku UNESCO možno nájsť v každom kúte našej krajiny.