sk | en

UNESCO

Gymnázium M. R. Štefánika v Novom Meste nad Váhom je už 50 rokov pridruženou školou UNESCO


Gymnázium M. R. Štefánika v Novom Meste nad Váhom je už 50 rokov pridruženou školou UNESCO

50. výročie členstva v Sieti pridružených škôl UNESCO si Gymnázium Milana Rastislava Štefánika v Novom Meste nad Váhom pripomenulo dňa 26. októbra 2021 slávnostným odhalením pamätnej tabule na budove školy, ako aj otvorením priestoru UNESCO – knižnice, výstavnej a prednáškovej miestnosti. Záujem o vstup školy do projektu súvisel s nadviazaním družobných vzťahov s Gymnáziom v Uherskom Hradišti, školu do projektu zaradili vo februári 1971. Podujatie podporila aj Slovenská komisia pre UNESCO, ktorú na slávnosti zastupovala generálna tajomníčka SK UNESCO V. Grigová.

Program siete pridružených škôl UNESCO vznikol v roku 1953 v 33 školách v 15 krajinách sveta. Dnes na programe participuje viac ako 11 500 členských škôl v 182 krajinách. Sieť spája vzdelávacie inštitúcie po celom svete, počnúc materskými školami, cez školy základné, stredné, odborné, až po inštitúcie zamerané na vzdelávanie pedagógov, v snahe posilňovať ľudskú, etickú a kultúrnu dimenziu vzdelávania. Prioritou projektu je výchova k mieru, spolupráca pri ochrane ľudských práv a zabezpečovaní ľudských slobôd, a tiež environmentálna výchova mladej generácie. 

Na Slovensku je v súčasnosti zapojených do projektu 22 základných a stredných škôl. Informačné a dokumentačné UNESCO pri Univerzitnej knižnici v Bratislave plní funkciu koordinátora Pridružených škôl UNESCO v SR a poskytuje konzultácie o procese pripojenia sa k tejto sieti. Pre pridružené školy tiež organizuje vzdelávacie podujatia a každoročne aj konferenciu Pridružených  škôl UNESCO v SR s dôrazom na poskytovanie najnovších informácií o programoch a projektoch UNESCO doma i v zahraničí. Konferencia sa stala platformou na prezentáciu aktivít z oblasti UNESCO, ktoré školy realizovali v priebehu uplynulého školského roka.

Zoznam Pridružených škôl UNESCO v SR môžete nájsť tu

Príspevok v TV Pohoda ohľadom otvorenia UNESCO miestnosti v Gymnáziu M. R .Štefánika nájdete tu .