sk | en

UNESCO

Výročné stretnutie pridružených škôl UNESCO v SR


Výročné stretnutie pridružených škôl UNESCO v SR

Stretnutie pridružených škôl UNESCO v SR každoročne organizuje Informačné a dokumentačné stredisko UNESCO (IDS UNESCO) pri Univerzitnej knižnici v Bratislave s finančnou podporou Slovenskej komisie pre UNESCO (SK UNESCO). V tomto roku sa uskutočnilo dňa 23.9.2021 v Prednáškovej sále Univerzitnej knižnice v Bratislave a zúčastnilo sa na ňom desať zástupcov pridružených škôl UNESCO z celého Slovenska. Bola to príležitosť vymeniť si  skúsenosti,  ako aj získať nové  informácie  o aktivitách UNESCO.

Výročné stretnutie je platformou, na ktorej školy prezentujú svoju celoročnú činnosť,  predovšetkým  projekty, ktoré sú zamerané  na ťažiskové témy UNESCO a  ktorých úlohou je šírenie myšlienok UNESCO, ako je morálna solidarita ľudskej spoločnosti, výchova k mieru a porozumeniu, k ochrane ľudských práv a k zachovaniu kultúrneho a  prírodného dedičstva našej planéty. Po minuloročnej prestávke, vynútenej pandémiou COVID-19, aj tohtoročné stretnutie bolo poznačené dopadmi pandémie a nižšou účasťou. Mnohé školy však aj napriek pandemickým reštrikciám a dištančnému vzdelávaniu uskutočnili zaujímavé aktivity na podporu šírenia ideálov UNESCO a zapojili sa do medzinárodných súťaží organizovaných UNESCO alebo do národných projektov.

Národná koordinátorka pridružených škôl na Slovensku, Mgr. Natália Fillová, PhD. vo svojom úvodnom príhovore vyzdvihla úlohu škôl vo výchove mladých ľudí a ich schopnosti viesť  k tolerancii, k odbúravaniu predsudkov, k dodržiavaniu ľudských práv a k úcte k svetovému dedičstvu. Vo svojej prezentácii informovala o činnosti IDS UNESCO v rokoch 2020 a 2021 a o podujatiach, ktoré IDS UNESCO pripravilo pre stredné školy, ako napríklad workshop s názvom Škola remesiel ÚĽUV - tvorivé dielne pre študentov Pridružených stredných škôl UNESCO v SR (17.9.2020).  

Na stretnutí sa školám prihovorila aj generálna tajomníčka Slovenskej komisie pre UNESCO Viera Grigová, ktorá informovala o aktivitách SK UNESCO, o uskutočnení Fóra partnerov dňa 8.9.2021 za bohatej účasti priateľov a partnerov značky UNESCO na Slovensku, o zápise novej pamiatky do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO, Hranice Rímskej ríše – Dunajský Limes. Ponúkla školám účasť v rôznych súťažiach a projektoch, ktoré podporuje SK UNESCO - ako napríklad Aj ty v IT (zapojenie dievčat a žien do štúdia informatiky), Eustory (súťaž z novodobej histórie), Olympiáde ľudských práv, LingvaKvíz, EkoKvíz, či Týždeň OSN, ktorý v októbri organizuje MZVEZ SR.

Na stretnutí vystúpila aj PhDr. Dagmar Kopčanová, PhD., predsedníčka Sekcie pre výchovu a vzdelávanie, z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie, ktorá sa vo svojom príhovore zamerala na psychologický dopad pandémie na deti a učiteľov, ako aj na význam nových technológií vo vzdelávaní. Zároveň predstavila organizačnú štruktúru a aktivity sekcie.

Zaujímavú prezentáciu si pripravil Jakub Žaludko z Impact Games, inovačnej platformy pre vývoj hier a využívanie gamifikácie a technológií pre pozitívny spoločenský dopad. Predstavil mobilnú vzdelávaciu hru Aaronová dilema, ktorá je spolu s ďalšími vzdelávacími materiálmi dostupná bezplatne pre všetkých záujemcov. Hra rozpráva príbeh mladého muža - utečenca, ktorý bol donútený zo dňa na deň opustiť svoj domov v Sýrii kvôli vojenskému konfliktu. Hry majú obrovský potenciál kriticky myslieť a vzdelávať. V tomto duchu Impact Games pripravuje aj iné vzdelávacie hry ako napríklad Follow me, kartovú hru na rozoznanie faktu od hoaxu.

Ďalším zaujímavým hosťom bola Mgr. Ľubica Voľanská, PhD. z Ústavu etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied, ktorá sa venuje vo svojej vedeckej činnosti aj nehmotnému kultúrnemu dedičstvu a v súčasnosti predsedá Hodnotiacemu orgánu Medzivládneho výboru na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO. Vo svojej prezentácii predstavila Dohovor na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva z roku 2003 a jeho nástroje. Zároveň oboznámila školy s encyklopédiou a fondom tradičnej ľudovej kultúry na webovej stránke Centra pre tradičnú ľudovú kultúru. Pozvala školy na webinár Živé dedičstvo a vzdelávanie dňa 24.9.2021, ktorý predstavil učiteľom a ďalším vzdelávacím pracovníkom nástroje, ktoré umožňujú využitie živého dedičstva vo vyučovaní detí a mládeže.