sk | en

UNESCO

Diela dvoch slovenských vedkýň súčasťou medzinárodnej výstavy UNESCO


Diela dvoch slovenských vedkýň súčasťou medzinárodnej výstavy UNESCO

Dňa 26. októbra 2021 bola v sídle UNESCO slávnostne otvorená medzinárodná výstava: Creative Resilience: Art by Women in Science. Zámerom výstavy je zdokumentovať príbehy a umelecké diela vedkýň, ktoré inšpirovala pandémia COVID-19. Na výzvu UNESCO odpovedalo vyše dvesto vedkýň. Vybrané boli diela 54 z nich, sú medzi nimi lekárky, zdravotné sestry, výskumníčky, inžinierky či matematičky všetkých vekových kategórií z 31 krajín. Mimoriadnym úspechom a potvrdením slovenskej excelentnosti sú diela dvoch vedkýň zo Slovenska: Petry Dragonidesovej z Archeologickéeho ústavu SAV s dielom Connection a Marty Novotovej, vedeckej pracovníčky Ústavu expertimentálnej endokrinológie SAV s dielom Virus in us and me in science.

Celý katalóg z výstavy nájdete tu