sk | en

UNESCO

Dva nové zápisy do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva SR

externé informácie

Dňa 2.marca 2017 boli v krásnych priestoroch Divadla SĽUK slávnostne zapísané dva nové prvky  do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva SR: Vajnorský ornament a Tylová paličkovaná čipka Myjavskej pahorkatiny. Minister kultúry SR Marek Maďarič odovzdal zástupcom predkladateľov úspe ...


UNESCO/ISEDC sponzorovaný štipendijný program v Moskve, Rusko

externé informácie

Cieľom tohto štipendijného programu je posilniť rozvoj budovania kapacít a ľudských zdrojov v oblasti udržateľných a obnoviteľných zdrojov energie v rozvojových krajinách a krajinách v procese transformácie. Školiace aktivity v rámci týchto oblastí sú ľahko uskutočniteľné v špecializovaných inštitúc ...


UNESCO Hamdan-bin Rashid Al Maktoum cena za mimoriadne postupy a výsledky vo zvýšení efektivity učiteľov

externé informácie

UNESCO Hamdan-bin Rashid Al Maktoum cena za mimoriadny postupy a výsledky vo zvyšovaní efektivity učiteľov bola prvýkrát vyhlásená v roku 2008, aby sa podporilo zlepšovanie výučby a kvalita učenia pri dosahovaní "Cieľa vzdelávania  pre všetkých", ktorý je jednou z priorít UNESCO.  Udeľuje sa každé ...


Výzva na predkladanie žiadostí do UNESCO Siete Kreatívnych miest (UCCN)

externé informácie

Výzva 2017 na predkladanie žiadostí o členstvo v UNESCO Sieti Kreatívnych miest je teraz otvorená! Ak má vaše mesto záujem o pristúpenie k tejto rastúcej sieti, prečítajte si prosím starostlivo nižšie uvedené dokumenty a zistite, čo je potrebné a čo to znamená, aby sa vaše mesto stalo UNESCO Kreatí ...


Pre ženy vo vede: Iba do konca februára je možné prihlásiť svoj projekt do Projekt L'Oréal-UNESCO a vyhrať 5.000 Eur

externé informácie

Ešte stále zostáva niekoľko dní, ktoré majú slovenské vedkyne príležitosť prihlásiť svoju odbornú prácu do 1. ročníka projektu spoločnosti L'Oréal a Svetovej organizácie UNESCO Pre ženy vo vede. Zaujímavou odmenou pre dve vybrané vedkyne je finančná čiastka vo výške 5.000 EUR pre každú z nich. Pri ...


11. február, Medzinárodný deň žien a dievčat vo vede

externé informácie

Tento Medzinárodný deň žien a dievčat vo vede je príležitosťou pre všetkých, aby sme sa postavili za dievčatá a ženy vo vede.   Dievčatá čelia aj naďalej stereotypov a spoločenským a kultúrnym obmedzeniam, ktoré im obmedzujú prístup k vzdelaniu a financovaniu výskumu, ktoré im bránia vedeckej kari ...


UNESCO - Kalinga cena za popularizáciu vedy, predĺženie termínu na podávanie nominácií do 23. júna 2017

externé informácie

Financovaná spoločne Kalinga Foundation Trust, Orissa vládou Indie a indickou vládou, Kalinga cena je medzinárodným ocenením a odmenou za úsilie kandidáta, ktorý má za sebou úspešnú kariéru ako spisovateľ, filmový producent, redaktor, odborný asistent, radio / TV / web programový riaditeľ, a ktorý n ...


PRACOVNÁ PONUKA UNESCO V PARÍŽI (2) / UNESCO EMPLOYEES' POSITION IN PARIS (2)

externé informácie

Dovoľte nám informovať vás o pracovnej ponuke na pozíciu riaditeľ pre partnerstvo a vonkajší kontakt Sektoru spoločenských a humanitných vied / Director for Partnerships and Outreach, Social and Human Sciences Sector.   Sekretariát bude pri výbere zohľadňovať geografickú distribúciu a pohlavie uch ...


PRACOVNÁ PONUKA UNESCO V PARÍŽI / UNESCO EMPLOYEES' POSITION IN PARIS

externé informácie

Dovoľte nám informovať vás o pracovnej ponuke na pozíciu riaditeľ sekretariátu riadiacich orgánov / tajomníka Generálnej konferencie a Výkonnej rady UNESCO // Director Secretariat of the Governing Bodies /  Secretary of the General Conference and the Executive Board UNESCO.  Sekretariát bude pri v ...


UNESCO - japonská cena za vzdelávanie pre udržateľný rozvoj

externé informácie

Pozývame organizácie i jednotlivcov, aby predložili nominácie na udelenie UNESCO-japonskej ceny za vzdelávanie pre udržateľný rozvoj (ESD). Cena bola prvýkrát vyhlásená Výkonnou radou UNESCO na svojom 195. zasadnutí v októbri 2014, a bola udelená prvýkrát v roku 2015, aby sa ocenili a vyzdvihli vyn ...


2017 Medzinárodný rok trvalo udržateľného cestovného ruchu pre rozvoj

externé informácie

70. Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov vyhlásilo 2017 za Medzinárodný rok trvalo udržateľného cestovného ruchu pre rozvoj. Ide o jedinečnú príležitosť na zvýšenie povedomia o prínose udržateľného cestovného ruchu k rozvoju verejného a súkromného sektora s rozhodovacími právomocami ver ...


PRACOVNÁ PONUKA UNESCO V BRAZÍLII / UNESCO EMPLOYEES' POSITION IN BRAZIL

externé informácie

Dovoľte nám informovať vás o pracovnej ponuke na pozíciu riaditeľ kancelárie  UNESCO v Brazílii a UNESCO zástupca pre Brazíliu / Director of the UNESCO Office in Brasilia and UNESCO Representative to Brazil. Sekretariát bude pri výbere zohľadňovať geografickú distribúciu a pohlavie uchádzača. Uch ...


PRACOVNÁ PONUKA UNESCO V THAJSKU (Bangkoku) / UNESCO EMPLOYEES' POSITION IN THAILAND (Bangkok)

externé informácie

Dovoľte nám informovať vás o pracovnej ponuke na pozíciu riaditeľ kancelárie UNESCO v Bangkoku a stály predstaviteľ UNESCO  pre Thajsko, Myanmar,Laos a Singapur / Director of the UNESCO Office in Bangkok and UNESCO Representative to Thailand, Myanmar, Lao People´s Democratic Republik and Singapore. ...


For Women in Science/ Pre ženy vo vede

externé informácie

L'Oréal v spolupráci so Slovenskou komisiou pre UNESCO a Slovenskou akadémiou vied predstavujú slovenskú edíciu unikátneho programu na podporu mladých a nádejných vedkýň. L'Oréal Paris v spolupráci s Slovenská komisia pre UNESCO / Slovak Commission for UNESCO , Slovenská akadémia vied a SOVVA o.z. ...


Výstava "Voda, prírodné dedičstvo Slovenska" v UNESCO v Paríži

externé informácie

Na okraj podujatia na vysokej úrovni za účasti generálnej riaditeľky UNESCO I. Bokovovej a štátneho tajomníka MŽP SR N. Kurillu sa 16.12.2016 konala v sídle UNESCO v Paríži vernisáž výstavy organizovanej Slovenskou komisiou pre UNESCO "Voda - prírodne dedičstvo Slovenska". Prítomní hostia ocenili vy ...


Mawaid – stretnutie k euro-arabskému dialógu

externé informácie

UNESCO v Paríži hostilo v dňoch 9.-10. decembra 2016 medzinárodnú konferenciu „Mawaid – stretnutie k euro-arabskému dialógu“ organizovanú UNESCO, Francúzskou národnou komisiou pre UNESCO a Nadáciou MBI Al-Jaber. Cieľom konferencie bolo nadviazať a posilniť Iniciatívu euro-arabského dialógu na pôde U ...


L'Oréal-UNESCO For Women in Science

externé informácie

L'Oréal v spolupráci s UNESCO a Slovenskou akadémiou vied predstavujú slovenskú edíciu unikátneho programu na podporu mladých a nádejných vedkýň.  Dve vybrané slovenské vedkyne si rozdelia sumu 10 000 EUR na podporu ich profesionálnej kariéry! Unikátny program spoločnosti L'Oréal a Svetovej organi ...


Slovenské a české bábkarstvo je čerstvo zapísané do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO

externé informácie

Slovenské a české bábkarstvo zapísali do prestížneho Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO. Rozhodlo sa o tom na zasadnutí Medzivládneho výboru pre ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva v etiópskom Addis Abebe. Hodnotiaci orgán UNESCO ocenil „výnimočnú hodnotu ...


Výročné stretnutie Pridružených škôl UNESCO SR v Poprade

externé informácie

V dňoch 1. a 2. decembra 2016 sa v Poprade na Spojenej škole a gymnáziu ul. Dominika Tatarku konalo výročné stretnutie učiteľov-koordinátorov pridružených škôl UNESCO v SR. Podujatie, ktoré sa koná raz ročne zorganizovalo Informačné a dokumentačné stredisko UNESCO pri Univerzitnej knižnici v Bratisl ...


PRACOVNÁ PONUKA UNESCO V PARÍŽI / UNESCO EMPLOYEES' POSITION IN PARIS

externé informácie

Dovoľte nám informovať vás o pracovnej ponuke na pozíciu  riaditeľ Úradu pre riadenie ľudských zdrojov, UNESCO Paríž. Sekretariát bude pri výbere zohľadňovať geografickú distribúciu a pohlavie uchádzča. Uchádzač bude vybraný na základe potrebenej kvalifikácie, skúseností a kompetencií.   Kandidát ...