sk | en

UNESCO

Medzinárodná cena L’Oréal-UNESCO Pre ženy vo vede


Medzinárodná cena L’Oréal-UNESCO Pre ženy vo vede

2022 L'Oréal-UNESCO For Women in Science International Awards

UNESCO a spoločnosť L'Oréal vyhlásili výzvu na predkladanie kandidatúr na cenu For Women in Science Awards, do ktorej sa môžu zapojiť vedkyne z celého sveta, ktorých výskum sa zameriava na oblasti prírodných vied, matematiky a informatiky. Päť najúspešnejších vedkýň bude odmenených sumou 100 000,- eur za ich jedinečný prínos pre rozvoj vedy.

Nádejné kandidátky môžu byť nominované vedeckými inštitúciami alebo individuálnymi vedcami, členmi akademických či vedeckých inštitúcií prostredníctvom webovej stránky: https://www.forwomeninscience.com/en/awards, kde sú k dispozícii aj podrobné propozície a pravidlá súťaže. Papierové nominácie alebo samo-nominácie nie sú prípustné. Nominujúca inštitúcia alebo vedci-jednotlivci sa musia zaregistrovať a následne vyplniť všetky informácie o kandidátke a doplňujúce dokumenty do 31. mája 2020.

L´Oréal-UNESCO Pre ženy vo vede bol založený v Paríži v roku 1998 za účelom podpory žien – vedkýň. Program si kladie  za cieľ oceňovať úspechy už etablovaných vedkýň a ich  vplyv odbornej činnosti na súčasnú spoločnosť, ako i poskytovať podporu mladým vedkyniam na začiatku ich kariéry. Program sa  postupne rozšíril do mnohých  svetových krajín  a vyznamenal viac ako 3 500 žien  zo 118 krajín. Laureátky medzinárodného programu L’Oréal-UNESCO Pre ženy vo vede z roku 2016, profesorky Emmanuelle Charpentier a Jennifer A. Doudna, získali v roku 2020 Nobelovu cenu za chémiu. Nadviazali tak na laureátky medzinárodného programu 2008, ktoré v roku 2009 získali Nobelovu cenu vo svojej oblasti odborných znalostí: Elisabeth Blackburn v odbore medicína a fyziológia a Ada Yonath v odbore chémia.

Program L'Oréal UNESCO pre ženy vo vede sa pýši viac ako dvadsaťročnou tradíciou podpory rodovej rovnosti a excelentnosti v prírodných vedách. Viaceré bývalé laureátky Ceny L'Oréal UNESCO boli neskôr v kariére ocenené aj Nobelovou cenou. Porota sa aj tento rok zameria na výber najkvalifikovanejších odborníčok vo svojom odbore zo všetkých regiónov sveta.

Viac informácií o Medzinárodnej cene L’Oréal-UNESCO Pre ženy vo vede vo svete (v prílohe): 

/files/attachment/2021-04/143/6f6687/2022-L-Oreal-UNESCO-For-Women-in-Science-International-Awards_Rules-and-regulations.pdf

 

Zároveň taktiež prebieha každoročná súťaž L’Oréal-UNESCO Slovensko určená pre mladé slovenské vedkyne, ktoré sa majú možnosť uchádzať o cenu do 31. mája 2021 na stránke www.prezenyvovede.sk.

Odkaz na samostatný článok: http://www.unesco.sk/a/Vedkyne--prihlaste-svoju-pracu-do-projektu-L-C2-B4Oreal---UNESCO-Pre-zeny-vo-vede