sk | en

UNESCO

EkoKvíz – nový vedomostný online kvíz zameraný na environmentálne témy


EkoKvíz – nový vedomostný online kvíz zameraný na environmentálne témy

 

EkoKvíz je celoslovenský vedomostný online kvíz, ktorý má za cieľ pozitívne motivovať Slovákov k tomu, aby sa správali ekologickejšie, teda s väčším ohľadom na planétu Zem. Slováci v ňom budú môcť bezplatne a hravou formou získať potrebné vedomosti o environmentálnych témach, ako aj nástraháchsúčasnej klimatickej krízy a možnostiach zmiernenia ich negatívneho dopadu. Kvíz bude prebiehať každý deň počas jedného mesiaca od 22.4. (Deň Zeme) do 21.5.2021 a je primárne určený študentom stredných a vysokých škôl na celom Slovensku, no taktiež aj každému, kto sa o tieto témy zaujíma.

Čo je cieľom EkoKvízu?

● zvýšiť všeobecný prehľad o environmentálnych témach a cieľoch udržateľného rozvoja, ktoré stanovila OSN v roku 2015

● informovať o dopade správania ľudí na planétu Zem

● motivovať k tomu, aby sa ľudia správali ekologickejšie/šetrnejšie k našej planéte

● vytvoriť kvíz, v ktorom by sa Slováci vzdelávali o environmentálnych témach zábavnou formou

V čom bude EkoKvíz výnimočný?

EkoKvíz prinesie svojim hráčom možnosť vzdelávať sa interaktívnou a nenáročnou hravou formou. Začiatok kvízu sme naplánovali symbolicky na Deň Zeme (22.4.), pričom kvíz bude možné hrať priamo na webovej stránke ekokviz.eu alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie. Keďže hráčov kvízu nikto nechce odradiť, ale motivovať k zodpovednému správaniu, tých najšikovnejších hráčov s najvyšším počtom bodov čakajú ceny, ktoré budú hlavne ekologické, lokálne a udržateľné. Takýmto spôsobom rozšírime poznatky o environmentálnych témach najmä medzi slovenskou mládežou, zabezpečíme podporu lokálnych výrobcov, predajcov a pestovateľov a v neposlednom rade prispejeme k naplneniu cieľov trvalo udržateľného rozvoja na Slovensku.

Kto kvíz organizuje?

Edukácia@Internet (E@I) je medzinárodná mládežnícka organizácia, ktorá realizuje online vzdelávacie portály zamerané na interkultúrne vzdelávanie, jazyky, a momentálne rozširuje svoje portfólio aj o environmentálne témy. Za jeden z ich najúspešnejších online projektov považujeme bezplatný mnohojazyčný portál na učenie sa slovenčiny pre cudzincov slovake.eu, ktorý je prvým a zároveň aj jediným takýmto projektom na svete. Nemenej zaujímavý je aj i EduSkills+, ktorý ponúka učiteľom vzdelávacie stratégie pre kozmopolitné zapojenie, učenie rozmanitosti, filozofiu a praktické aplikovanie týchto princípov v triedach. Taktiež organizujú vzdelávacie podujatia, ako prvý a zároveň jediný festival cudzích jazykov na Slovensku - LingvaFest’, ktorý sa konal v rokoch 2018-2019 v Bratislave, a na ktorom sa v roku 2019 zúčastnilo viac ako 2000 ľudí. Minulý rok namiesto neho zorganizovali vedomostný online kvíz so zameraním na cudzie jazyky - LingvaKvíz, do ktorého sa zapojilo viac ako 4500 účastníkov, a vďaka ktorému ako tím nadobudli kľúčové skúsenosti pri vytváraní kvízov, ktoré uplatnia aj pri plánovanom EkoKvíze.

Čo môžete pre EkoKvíz urobiť Vy?

Ak Vás myšlienka EkoKvízu oslovila a ak prejavíte ochotu pomôcť k jej naplneniu, budeme radi, ak sa rozhodnete dať lajk na stránku združenia Edukácia@Internet na Facebooku a Instagrame, ako aj rozšíriť povedomie o tomto plánovanom podujatí vo svojom okolí, či už na sociálnych sieťach, alebo iným spôsobom. Vaša podpora by nesmierne pomohla zabezpečiť potrebný dosah na Slovenské publikum, čo by následne znamenalo aj väčšiu zmenu v správaní Slovákov a teda aj viditeľnejší rozdiel v boji proti klimatickým zmenám.

 

https://www.facebook.com/EkoKviz.eu

https://www.instagram.com/ekokviz.eu/

 

uc?export=download&id=10SQOfRt5xOHp2d-RC