sk | en

UNESCO

Úspešný webinár Živé dedičstvo a vzdelávanie z dieľne CTĽK


Úspešný webinár Živé dedičstvo a vzdelávanie z dieľne CTĽK

Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru, SĽUK v spolupráci s Oddelením živého dedičstva UNESCO zorganizovali 24. septembra 2021 prvý online webinár venovaný vzdelávaniu s názvom „Živé dedičstvo a vzdelávanie“. Webinár prebiehal v slovenskom a českom jazyku a odborne ho viedla Ľubica Voľanská (CTĽK pri SĽUKu a Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV). Hlavnou lektorkou bola naša krajanka - Helena Drobná, regionálna referentka pre Európu z Oddelenia živého dedičstva UNESCO v Paríži, ktorá prezentovala hlavnú myšlienku a vízie celého projektu UNESCO a EÚ, za ktorý zodpovedá. Predstavila účastníkom súbor praktických materiálov pre učiteľov s návodom na to, ako živé dedičstvo krok po kroku úspešne včleniť do vyučovania. Webinár vychádzal z pilotného projektu UNESCO a EÚ s názvom „Zapojenie mládeže do inkluzívnej a udržateľnej Európy: Zvyšovanie povedomia o nehmotnom kultúrnom dedičstve a učenie sa o ňom na európskych školách“. Viac o projekte sa dočítate tu

Webinár priniesol množstvo inšpiratívnych podnetov ako pre samotných účastníkov, tak i pre prednášajúcich a organizátorov, prispel k vzájomnej informovanosti o aktivitách a množstve projektov súvisiacich so živým dedičstvom, ktoré v oblasti vzdelávania existujú a vznikajú. Práve prepojenie jednotlivcov, učiteľov, kultúrno-osvetových pracovníkov a inštitúcií venujúcich sa prepájaniu živého dedičstva so vzdelávaním, vzájomné zdieľanie skúseností v tejto oblasti a nadviazanie nových kontaktov bolo jednou z hlavných myšlienok tohto úspešného a veľmi zaujímavého webinára. Viac informácií, ako aj záznam celého webinára nájdete na tomto odkaze: https://www.ludovakultura.sk/webinar-zive-dedicstvo-a-vzdelavanie/