sk | en

UNESCO

Karpatské bukové pralesy potvrdené na Zozname svetového dedičstva UNESCO


Karpatské bukové pralesy potvrdené na Zozname svetového dedičstva UNESCO

Výbor svetového dedičstva (WHC) na svojom rozšírenom zasadnutí, ktoré sa koná v dňoch 16.-30.7.2021 v čínskom Fuzhou, rozhodol aj o zápise novej cezhraničnej nominácie s participáciou Slovenskej republiky „Staré bukové lesy a bukové pralesy Karpát a iných regiónov Európy“ v upravených hraniciach na prestížny Zoznam svetového dedičstva UNESCO.

Prírodná pamiatka Staré bukové lesy a bukové pralesy Karpát a iných regiónov Európy, pôvodne zapísaná ako spoločná slovensko-ukrajinská nominácia, bola viackrát rozšírená a v súčasnosti sa rozprestiera v 12 európskych krajinách: Albánsko, Belgicko, Bulharsko, Chorvátsko, Nemecko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Ukrajina a Taliansko. Staré bukové lesy a bukové pralesy sa vyznačujú prírodnými hodnotami globálneho významu a Výbor svetového dedičstva UNESCO rozhodol o ich zápise do Zoznamu svetového dedičstva na svojom 31. zasadnutí v novozélandskom Christchurch už  v r. 2007. Následne bola lokalita rozšírená na 35. zasadnutí výboru konanom v Paríži v r. 2011, a opätovne na 41. zasadnutí výboru v poľskom Krakove v r. 2017, kedy bol tiež upravený názov lokality do súčasnej podoby.

Na tohtoročnom zasadnutí WHC rozhodoval o.i. o významnej úprave hraníc slovenských komponentov lokality - Vihorlat, Prales Havešová, Rožok, Udava a Stužica – Bukovské Vrchy a potvrdil ich zápis na Zoznam svetového dedičstva UNESCO. Pre Slovenskú republiku sa zápisom ukončí dlhoročná snaha zabezpečiť adekvátnu ochranu týchto jedinečných území s výnimočným biotopom, kde niektoré buky majú až 240 rokov.