sk | en

UNESCO

Slovensku pribudla už ôsma pamiatka na Zozname svetového dedičstva UNESCO


Slovensku pribudla už ôsma pamiatka na Zozname svetového dedičstva UNESCO

Výbor svetového dedičstva (WHC) na svojom rozšírenom zasadnutí, ktoré sa koná v dňoch 16.-30.7.2021 v čínskom Fuzhou, rozhodol v piatok 30. júla 2021 o zápise cezhraničnej nominácie s participáciou Slovenskej republiky „Hranice Rímskej ríše – Dunajský Limes (západný segment)“ na prestížny Zoznam svetového dedičstva UNESCO. Zo slovenských pamiatok niekdajšieho rímskeho Limesu sú súčasťou nominácie národné kultúrne pamiatky Rímsky vojenský tábor (kastel) Gerulata v Bratislave-Rusovciach a Rímsky vojenský tábor (kastel) Kelemantia v Iži pri Komárne.

„Som veľmi rád, že Slovensko má od dnešného dňa na zozname UNESCO ďalšie dôležité pamiatky, ktoré sú súčasťou nášho, ako aj svetového kultúrneho dedičstva. Vnímam to nielen ako vec medzinárodnej prestíže, ale aj záväzok pristupovať k týmto lokalitám s rešpektom a úctou s cieľom ich zachovania pre budúce generácie,“ uviedol minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok, ktorý je zároveň aj predsedom Slovenskej komisie pre UNESCO počas svojej návštevy v Múzeu Antickej Gerulaty v Rusovciach. 

Sústava Hraníc Rímskej ríše je najdlhšou archeologickou pamiatkou UNESCO v Európe, ktorá sa po zápise Dunajského Limesu tiahne v dĺžke 1 400 km od Antoninovho valu na Britských ostrovoch až po Ižu na slovensko-maďarskej hranici. V druhej fáze nominácie by mali na zoznam UNESCO v rámci hraníc Rímskej ríše pribudnúť aj ďalšie pamiatky na území Maďarska, Rumunska, Bulharska, Chorvátska a Srbska.

Zápis do UNESCO je výsledkom dlhoročnej práce expertov Pamiatkového úradu SR, Múzea mesta Bratislavy, Podunajského múzea v Komárne, Archeologického ústavu SAV, ako aj mesta Bratislava a obce Iža, ktorým patrí poďakovanie a obdiv za ich trpezlivú prácu. Samotný zápis do zoznamu UNESCO bol až do poslednej chvíle neistý, nakoľko krátko pred zasadnutím WHC Maďarsko, ktoré bolo pôvodne súčasťou projektu, oznámilo, že jednostranne sťahuje kandidatúru na zápis rímskych pamiatok na svojom území. Slovenská republika, spolu s Rakúskom a Nemeckom - ďalšími krajinami, ktoré stáli za spoločnou nomináciou, však vyvinuli značnú diplomatickú aktivitu, aby bol projekt Hranice Rímskej ríše – Dunajský Limes, napokon prerokovaný a schválený na tohtoročnom zasadnutí Výboru svetového dedičstva. Pôvodne predložený nominačný projekt v rozsahu 2 300 strán zahŕňajúci 98 pamiatok (zložených z celkovo 164 komponentov) situovaných pozdĺž 1 500 km dlhého severného úseku hraníc Rímskej ríše na rieke Dunaj – od bavorského Bad Göggingu až po Kölked na maďarsko-chorvátskej hranici bol predložený Centru svetového dedičstva UNESCO v Paríži 1. februára 2018 ako spoločná nominácia Maďarska, Rakúska, Nemecka a Slovenska. Práca expertov na projekte trvala od r. 2007. 

Na Zozname svetového dedičstva UNESCO dnes figuruje viac ako 1 100 prírodných a kultúrnych lokalít, z ktorých osem sa nachádza na Slovensku. Spomedzi kultúrnych lokalít ide o nasledovné pamiatky: Banská Štiavnica a technické pamiatky okolia; Levoča, Spišský hrad a pamiatky okolia; Rezervácia ľudovej architektúry Vlkolínec; Historické jadro mesta Bardejov; Drevené chrámy v slovenskej časti Karpatského oblúka a teraz už aj Hranice Rímskej ríše – Dunajský Limes (západný segment). Spomedzi prírodných lokalít ide o Jaskyne Slovenského krasu a Aggteleckého krasu a Staré bukové lesy a bukové pralesy Karpát a iných regiónov Európy.

Využitie prestížnej značky UNESCO má silný potenciál nielen pre posilnenie ochrany a zachovania nášho kultúrneho a prírodného dedičstva, ale aj pre celkový udržateľný rozvoj dotknutých obcí a regiónov.

Copyright: Tomáš Bokor, MZVEZ SR

sprava: Jaroslava Schmidtová, archeologička, Múzeum mesta Bratislavy; Ivan Korčok, minister zahraničných vecí a 
EÚ záležitostí SR a predseda Slovenskej komisie pre UNESCO; Lucia Tuleková Henčelová, starostka Rusoviec;
Zuzana Palicová, poverená vedením Múzea mesta Bratislavy; Viera Grigová, generálna tajomníčka SK pre UNESCO

     
Gerulata                                                                                                         I. Korčok minister ZVEZ SR, J. Schmidtová archeologička Múzeum BA

    

maketa                                                                                                                 mapa + informácie