sk | en

UNESCO

Geopark Malé Karpaty pribudol do Siete geoparkov Slovenskej republiky


Geopark Malé Karpaty pribudol do Siete geoparkov Slovenskej republiky

Na Slovensku máme už štvrtý geopark. Geoparky sú územia výnimočného geologického významu s bohatou živou a neživou prírodou a s jedinečnou kultúrou, ktoré ponúkajú možnosti vzdelávania, výskumu a udržateľného turizmu. Geopark Malé Karpaty bol slávnostne menovaný symbolicky počas Týždňa európskych geoparkov v lokalite neďaleko Pezinka. Geopark Malé Karpaty sa tak pripojil ku geoparku Novohrad - Nógrád, Banskoštiavnickému geoparku a Banskobystrickému geoparku.

Geopark Malé Karpaty sa vyznačuje početnými náleziskami vzácnych fosílií, baníckou tradíciou, vinárstvom, či hrnčiarstvom a majolikou. Viac o lokalite a súvisiacich iniciatívach: https://geoparkmalekarpaty.sk/

Zápis do Siete geoparkov Slovenskej republiky je nevyhnutným krokom pre potenciálny budúci zápis geoparku do Globálnej siete geoparkov UNESCO, čo je dlhodobým cieľom iniciátorov projektu. Projekt Geopark Malé Karpaty bol budovaný v zmysle zásad UNESCO, teda v úzkej spolupráci  lokálnych aktérov a združení, ktoré rozvíjajú miestnu kultúru, tradície, vedecké poznatky a životné prostredie. Na Slovensku sa označením Globálny geopark UNESCO pýši cezhraničný geopark Novohrad – Nógrád.

Geopark Malé Karpaty má potenciál rozvíjať turistický ruch a zároveň zachovávať jedinečnosť tohto geologicky a biologicky rozmanitého regiónu. Viac informácií: https://www.minzp.sk/spravy/slovensko-ma-oddnes-styri-geoparky.html

     

    

Foto: Slovenská komisia pre UNESCO a MŽP SR