sk | en

UNESCO

Otvorenie výstavy fotografií „Dekáda aktivít k vode – perspektíva krajín“

externé informácie

Pri príležitosti spustenia Medzinárodnej dekády aktivít „Voda pre udržateľný rozvoj“ 2018 - 2028 zorganizovala skupina 13 členských štátov OSN, vrátane Slovenska, na pôde OSN v New Yorku spoločnú výstavu fotografií zameraných na tému vody. Dňa 23. marca 2018 výstavu ...


Cena UNESCO pre vzdelávanie dievčat a žien

externé informácie

Informujeme Vás o výzve na predkladanie nominácií na UNESCO cenu pre vzdelávanie dievčat a žien. Termín predloženia žiadostí bol predĺžený do 25.mája 2018. Rodová rovnosť vo vzdelávaní je základným právom a nevyhnutným predpokladom budovania inkluzívnych ...


Pozvanie na prednášku "Čaká svet v 21. storočí náhly klimatický zlom?"

externé informácie

Informačné a dokumentačné stredisko UNESCO pozýva záujemcov na prednášku "Čaká svet v 21. storočí náhly klimatický zlom?", ktorá sa uskutoční 8. marca 2018 o 17,30 hod. v seminárnej sále Informačného a dokumentačného strediska pri Univerzitnej knižnici v Bratislave na ...


Pozvanie na konferenciu "Geopark - nástroj podpory regionálneho rozvoja a turizmu"

externé informácie

Nezisková organizácia Barbora pozýva na konferenciu „GEOPARK - nástroj podpory regionálneho rozvoja a turizmu“, ktorá sa bude konať v hoteli pod Lipou****, Harmónia 3018, 900 01 Modra dňa 14. marca 2018 o 10,00 hod. Konferencia je realizovaná s finančnou podporou Úradu vlády ...


Filmári inšpirujú svet krátkym filmom z biosférickej rezervácie

externé informácie

Nadviaže Slovensko na svetové úspechy v minulých rokoch? Výzva pre filmárov môže opäť v pozitívnom svetle zviditeľniť naše perly – Biosférické rezervácie (Slovenský Kras, Poľana, Tatry a Východné Karpaty). Vzťah k regiónu, lásku ku krajine, kreativitu a umelecké ...


Cena UNESCO Jikji Memory of the World Prize - výzva na predkladanie nominácií

externé informácie

Informujeme Vás o v poradí 7. výzve na predkladanie nominácií na cenu Pamäte sveta UNESCO / Jikji. Cena Jikji Pamäte sveta slúži na pripomenutie najstaršej existujúcej knihy na svete tlačenej pomocou pohyblivej kovovej tlače, známej pod názvom „Buljo jikji simche yojeol“. ...


UNESCO Japonská cena za vzdelávanie pre udržateľný rozvoj - výzva na predkladanie nominácií

externé informácie

Informujeme Vás o výzve na predkladanie nominácií na UNESCO cenu Japonska za vzdelávanie pre udržateľný rozvoj.   Cena bola prvýkrát vyhlásená Výkonnou radou UNESCO na svojom 195. zasadnutí v októbri 2014 a bola udelená prvýkrát v roku 2015, aby sa ocenili a vyzdvihli ...


UNESCO/ISEDC sponzorovaný štipendijný program v Moskve, Rusko

externé informácie

Cieľom tohto štipendijného programu je posilniť rozvoj budovania kapacít a ľudských zdrojov v oblasti udržateľných a obnoviteľných zdrojov energie v rozvojových krajinách a krajinách v procese transformácie. Školiace aktivity v rámci týchto oblastí sú ľahko ...


Art Camp Andorra 2018 “Colors of the Planet”

externé informácie

Informujeme Vás o výzve na výber jednej maliarky (maliara) na tohtoročné letné sústredenie výtvarných umelcov pod názvom Art Camp Andorra, ktoré sa koná v termíne od 9. – 21. júla 2018 v Ordino v Andorrskom kniežactve. V poradí šiesty ročník sa nesie pod názvom „Farby ...


Pozvanie na prednášku „ZÍDE Z OČÍ, ZÍDE Z MYSLE: Presúvanie zodpovednosti za ľudí na úteku na krajiny mimo EÚ

externé informácie

Informačné a dokumentačné stredisko UNESCO pozýva záujemcov na prednášku Zíde z očí, zíde z mysle: Presúvanie zodpovednosti za ľudí na úteku na krajiny mimo EÚ, ktorá sa uskutoční 20. februára 2018 o 17,30 hod. v seminárnej sále Informačného a dokumentačného strediska ...


Pozvanie na prednášku „Ženy vo vede na Slovensku a v Európe“

externé informácie

Informačné a dokumentačné stredisko UNESCO pozýva záujemcov na prednášku Ženy vo vede na Slovensku a v Európe, ktorá sa uskutoční 14. februára 2018 o 17,30 hod. v seminárnej sále Informačného a dokumentačného strediska pri Univerzitnej knižnici v Bratislave na Klariskej ...


Pozvánka na 12. Svetový Summit národných výborov pre bioetiku (22.-24. marec 2018, Senegal)

externé informácie

Generálna riaditeľka UNESCO A. Azoulay pozýva ČK UNESCO na 12. Svetový summit národných výborov pre bioetiku, ktorý sa uskutoční v dňoch 22. - 24. marca 2018 v hlavnom meste Senegalu, Dakare. Organizátorom podujatia je senegalská Etická komisia pre výskum v oblasti zdravia a ...


Obnovenie platnosti globálneho geoparku UNESCO Novohrad-Nógrád

externé informácie

S podporou slovenských inštitúcií (Ministerstva životného prostredia SR a Slovenskej komisie pre UNESCO) po predchádzajúcich konzultáciách o technických opatreniach  bol predložený  návrh na obnovenie platnosti globálneho geoparku UNESCO Novohrad-Nógrád. Novohrad-Nógrád ...


Výkonná riaditeľka Košice Región Turizmus dostala ministerské ocenenie

externé informácie

Deň otvorenia najväčšieho veľtrhu cestovného ruchu na Slovensku priniesol obrovský úspech pre Košický región. Cenu ministra dopravy a výstavby SR pre Osobnosť cestovného ruchu si počas prebiehajúceho veľtrhu cestovného ruchu ITF Slovakiatour 2018 prevzala výkonná riaditeľka ...


Oficiálne oznámenie nominácie lokality Dunajský Limes na zápis do Zoznamu svetového dedičstva

externé informácie

Nominačný projekt „Hranice Rímskej ríše – Dunajský Limes“ (Frontiers of the Roman Empire – the Danube Limes), ktorý bol pripravený v štvorstrannej spolupráci Nemecka, Rakúska, Slovenska a Maďarska, bol k 1. februáru 2018 predložený Centru svetového dedičstva UNESCO ...


Cena UNESCO Madanjeeta Singha na podporu tolerancie a boja proti násiliu - výzva na predkladanie nominácií

externé informácie

Informujeme Vás o výzve na predkladanie nominácií na UNESCO cenu Madanjeeta Singha na podporu tolerancie a boja proti násiliu.Cena UNESCO Madanjeeta Singha na podporu tolerancie a boja proti násiliu je určená pre významné aktivity vo vedeckej, umeleckej, kultúrnej alebo komunikačnej ...


Bienále EX LIBRIS HLOHOVEC_16. ročník súťaže „Svet okolo nás“

externé informácie

Pod patronátom Slovenskej komisie pre UNESCO Ex Libris Hlohovec zorganizovalo 16. ročník medzinárodnej umeleckej súťaže v tvorbe knižnej značky pre deti vo veku od 6 do 15 rokov na tému „Svet okolo nás“. 1292 detí z Bieloruska, Bosny a Hercegoviny, Českej republiky, Estónska, ...


Výzva na predkladanie žiadostí kandidátov ako členov výboru Medzinárodného geovedného programu (IGCP)

externé informácie

Informujeme Vás o výzve na predkladanie žiadostí kandidátov  ako členov výboru Medzinárodného geovedného programu (IGCP), kde budú vybratí 3 uchádzači. Medzinárodný geovedný program (IGCP) má 45-ročné partnerstvo s UNESCO a Medzinárodnou úniou geologických vied (IUGS). ...


Oznámenie Izraela o vystúpení z organizácie UNESCO

externé informácie

Po predchádzajúcom predbežnom ohlásení úmyslu ukončiť členstvo v UNESCO, Izrael dňa 29. decembra 2017 oficiálne notifikoval generálnej riaditeľke UNESCO A. Azoulay rozhodnutie ukončiť členstvo v UNESCO.  Ukončenie členstva nadobudne právoplatnosť k 31. decembru 2018. Po ...


PRACOVNÁ PONUKA UNESCO V Paríži_“Assistant Director-General for Education“

externé informácie

Informujeme Vás o pracovnej ponuke UNESCO v Paríži na pozíciu zástupcu generálnej tajomníčky v oblasti pre vzdelávanie. Záujemci musia poslať svoju prihlášku online, cez UNESCO website, www.unesco.org , Careers, najneskôr do 15. januára 2018. http://en.unesco.org/careers/. ...