sk | en

UNESCO

Fórum partnerov Slovenskej komisie pre UNESCO 2021

externé informácie

Vzdelávanie, veda a kultúra sú základnými piliermi modernej spoločnosti a UNESCO v tejto oblasti zohráva jedinečnú úlohu aj po 75 rokoch od svojho založenia Po minuloročnej prestávke vynútenej pandémiou sa včera 8. septembra 2021 v Kongresovej sále Ministerstva zahraničných vecí a európskych záleži ...


Možnosť pre slovenské mestá zapojiť sa do medzinárodnej siete Učiace sa mestá UNESCO (Learning Cities)

externé informácie

Mestá a obce Slovenska majú možnosť zapojiť sa do siete Učiacich sa miest UNESCO a pripojiť sa tak k 229 mestám z celého sveta, ktoré podporujú neformálne vzdelávacie aktivity, celoživotné vzdelávanie, vyučovanie na pracoviskách, využívanie moderných vzdelávacích pomôcok a vzdelávanie v rodinách a k ...


Pozvánka na online webinár „Živé dedičstvo a vzdelávanie“ 24. septembra 2021

externé informácie

SĽUK – Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru organizuje online webinár ŽIVÉ DEDIČSTVO A VZDELÁVANIE, ktorý sa uskutoční 24. septembra 2021 od 9:00 – 13:30 hod. Témy webináru: Ako (sa) môžeme učiť so živým dedičstvom. Hľadanie prienikov medzi vyučovacími predmetmi a živým dedičstvom. Predstavenie vhod ...


Slovensku pribudla už ôsma pamiatka na Zozname svetového dedičstva UNESCO

externé informácie

Výbor svetového dedičstva (WHC) na svojom rozšírenom zasadnutí, ktoré sa koná v dňoch 16.-30.7.2021 v čínskom Fuzhou, rozhodol v piatok 30. júla 2021 o zápise cezhraničnej nominácie s participáciou Slovenskej republiky „Hranice Rímskej ríše – Dunajský Limes (západný segment)“ na prestížny Zoznam sve ...


Karpatské bukové pralesy potvrdené na Zozname svetového dedičstva UNESCO

externé informácie

Výbor svetového dedičstva (WHC) na svojom rozšírenom zasadnutí, ktoré sa koná v dňoch 16.-30.7.2021 v čínskom Fuzhou, rozhodol aj o zápise novej cezhraničnej nominácie s participáciou Slovenskej republiky „Staré bukové lesy a bukové pralesy Karpát a iných regiónov Európy“ v upravených hraniciach na ...


EKO Workshop pre študentov stredných škôl

externé informácie

Občianske združenie Planet Lover pod záštitou Slovenskej komisie pre UNESCO od septembra 2021 spúšťa EKO Workshop, do ktorého sa môžu prihlásiť študenti nad 15 rokov. Pôjde o praktický krúžok zameraný na rozšírenie znalostí mladých ľudí o ochrane životného prostredia, ako aj na realizáciu projektov, ...


Letné číslo newslettra Slovenskej komisie pre UNESCO

externé informácie

Milí priatelia SK UNESCO, pozrite si najnovšie číslo newslettra o aktivitách Slovenskej komisie pre UNESCO za mesiace apríl až jún 2021. Príjemné čítanie! Sekretariát SK UNESCO 


Minister I. Korčok: Vítam návrat historicky významných kultúrnych objektov na Slovensko

externé informácie

Nórsky minister kultúry Abid Raja na slávnostnej ceremónii v Múzeu kultúrneho dedičstva formálne odovzdal veľvyslankyni Slovenskej republiky v Nórsku Denise Koterec Frelichovej 44 rímskych mincí (antoniani) z 3. storočia, nezákonne vyvezených zo Slovenska do Nórska. Možno sa domnievať, že predmety ...


Minister zahraničných vecí a predseda Slovenskej komisie pre UNESCO Ivan Korčok navštívil sídlo UNESCO v Paríži

externé informácie

Počas svojej pracovnej cesty vo Francúzsku sa minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR I. Korčok stretol s námestníkom generálnej riaditeľky UNESCO Xing Qu-om, ktorému oznámil záujem Slovenska kandidovať za člena Výkonnej rady Organizácie Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultú ...


Geopark Malé Karpaty pribudol do Siete geoparkov Slovenskej republiky

externé informácie

Na Slovensku máme už štvrtý geopark. Geoparky sú územia výnimočného geologického významu s bohatou živou a neživou prírodou a s jedinečnou kultúrou, ktoré ponúkajú možnosti vzdelávania, výskumu a udržateľného turizmu. Geopark Malé Karpaty bol slávnostne menovaný symbolicky počas Týždňa európskych ge ...


ON-LINE brožúra s tematikou modrotlače „FASHION IN BLUE, BLUEPRINT IN DESIGN“

externé informácie

Odborníci na modrotlač z krajín Platformy kultúry Strednej Európy so Slovenskou republikou ako predsedajúcou krajinou a Fakultou módy, šperkárstva a dizajnu módnych doplnkov Univerzity HEAD v Ženeve zostavili nadčasovú brožúru o vzťahu modrotlače k súčasnému módnemu dizajnu v podaní študentov, nádej ...


Zasadnutie Slovenskej komisie pre UNESCO

externé informácie

Dňa 2. júna 2021 sa po takmer roku uskutočnilo prvé stretnutie členov Slovenskej komisie pre UNESCO v prezenčnej forme, v priestoroch Kongresovej sály Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky. Stretnutiu predsedala generálna tajomníčka Slovenskej komisie pre UNESC ...


Prieskum názoru mladých lídrov

externé informácie

Pri príležitosti Samitu mladých lídrov, ktorý organizuje Nadácia Asia- Europe ASEF v novembri 2021 v Kambodži, vyhlásila nadácia výzvu pre mladých ľudí od 18 do 30 rokov vyjadriť svoj pohľad na príležitosti a prekážky pre mládež v Európe a Ázii. Prieskum „ Youth Survey on Leadership“ zaberie len 5 ...


Obnovenie spojenia medzi človekom a prírodou – seminár UNESCO o ekosystémoch

externé informácie

Pri príležitosti vyhlásenia Medzinárodnej dekády ochrany ekosystémov pripravila organizácia UNESCO online seminár o spolunažívaní človeka s prírodou, v ktorom rečníci na vysokej aj odbornej úrovni zhodnotia aktivity UNESCO v oblasti ochrany prírody a prediskutujú možné scenáre vývoja ekosystémov v 2 ...


Prezentácia o slovenskom dedičstve pre Spolok žien OSN

externé informácie

Generálna tajomníčka SK UNESCO Viera Grigová spolu so Stálou misiou SR pri OSN v New Yorku dňa 24. mája 2021 vystúpila s prezentáciou o kultúrnom a prírodnom bohatstve Slovenska, pripravenou pre United Nations Delegations Women's Club. Prezentácia sa zamerala nie len na pamiatky Svetového dedičstva ...


Seminár UNESCO o harmonickom spolunažívaní človeka s prírodou

externé informácie

Dňa 27. mája 2021 sa medzi 15:30 a 17:30 uskutoční online seminár s názvom „ Writing together the narrative of reconciliation between humans and other living beings“, na ktorom sa diskutujúci z celého sveta zamyslia nad spolunažívaním ľudstva s prírodou prostredníctvom filozofie a umenia. Seminár sa ...


Ponuka pre učiteľov – medzinárodný projekt v oblasti umelej inteligencie, veľkých dát a internetu vecí

externé informácie

UNESCO, Vyšehradský fond a nadácia Asia-Europe Foundation pripravili projekt pre učiteľov stredných škôl z krajín Vyšehradskej štvorky, vďaka ktorému sa môžu bezplatne zapojiť do 4-mesačného programu zameraného na profesionalizáciu učiteľov  v oblasti umelej inteligencie, veľkých dát a internetu vec ...


UNESCO Young Professionals Programme 2021 - príležitosť pre mladých ľudí

externé informácie

Mladí profesionáli do 32 rokov (narodení 1. januára 1990 a neskôr) sa majú možnosť uchádzať o pracovné miesto na Sekretariáte Organizácie OSN pre vzdelávanie, vedu a kultúru UNESCO v Paríži.  Podmienkou je dokončené magisterské štúdium v niektorej z nasledovných oblastí: vzdelávanie, kultúra, komun ...


Vzdelávanie pre udržateľný rozvoj – konferencia UNESCO

externé informácie

UNESCO vyzvalo všetky krajiny sveta, aby do roku 2025 zaradili vzdelávanie o udržateľnom rozvoji do učebných osnov. Klimatické zmeny a environmentálna kríza sú najväčšími výzvami súčasnosti, o ktorej sa musia mladí ľudia a budúce generácie vzdelávať formálnym aj neformálnym spôsobom. Pod výzvu sa po ...


Medzinárodná cena UNESCO - Grécko za zachovanie a manažment kultúrnej krajiny

externé informácie

UNESCO spolu s vládou Grécka vyhlásili výzvu na predloženie nominácií na cenu UNESCO-Greece Melina Mercouri International Prize for the Safeguarding and Management of Cultural Landscapes, ktorej lehota bola predĺžená do 31. mája 2021. Cieľom tejto ceny je odmeniť príkladné akcie podniknuté jednotli ...