sk | en

UNESCO

Konferencia „UČIACE SA MESTÁ – PRÍLEŽITOSŤ HĽADAŤ NOVÉ RIEŠENIA“

externé informácie

Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti a zároveň Vás pozvať na konferenciu „UČIACE SA MESTÁ – PRÍLEŽITOSŤ HĽADAŤ NOVÉ RIEŠENIA“, ktorá sa uskutoční v stredu 15. februára 2023 v čase od 11.00 do 15.30 h v Kongresovej sále Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.   Cieľom podujatia je ...


Alarmujúci nárast počtu zabitých novinárov vo svete

externé informácie

UNESCO upozorňuje na alarmujúci nárast počtu zabitých novinárov vo svete – minulý rok bol každý štvrtý deň zabitý jeden novinár! Bezpečnosť novinárov je súčasťou mandátu UNESCO v oblasti slobody prejavu. Tento zahŕňa aj otázky slobodného prístupu k médiám, plurality médií a mediálnej/informačnej gr ...


Cena UNESCO-Japonsko za vzdelávanie o trvalo udržateľnom rozvoji

externé informácie

Dávame do pozornosti výzvu na predkladanie nominácií na cenu UNESCO-Japonsko za vzdelávanie o trvalo udržateľnom rozvoji. 3 víťazní laureáti majú možnosť získať ocenenie vo výške 50 000 USD (každý) a zapojiť sa do Globálnej siete vzdelávania pre trvalo udržateľný rozvoj (ESD for 2030 Global Network ...


Vianočný pozdrav Slovenskej komisie pre UNESCO

externé informácie

Slovenská komisia pre UNESCO Vám želá pokojné vianočné sviatky a v novom roku 2023 veľa zdravia, elánu, radosti, spokojnosti a úspechov! Ďakujeme za doterajšiu a tešíme sa na budúcu spoluprácu!   Foto© Paľo Čepček


Newsletter Slovenskej komisie pre UNESCO - posledné vydanie v roku 2022

externé informácie

Vážení priatelia Slovenskej komisie pre UNESCO, predstavujeme ďalšie číslo nášho newlettra za obdobie október - december 2022, želáme príjemné čítanie. Sekretariát SK UNESCO  


Slávnostné odovzdanie certifikátov UNESCO

externé informácie

Zástupkyne SK UNESCO sa včera 19. decembra zúčastnili slávnostného aktu odovzdania certifikátov UNESCO prvkom, ktoré boli za ostatné 3 roky zapísané do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO a do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Podujatie ...


Výzva - Dobrovoľníci svetového dedičstva (World Heritage Volunteers WHV) na r. 2023

externé informácie

Dávame do pozornosti výzvu z UNESCO na projekty v rámci kampane Dobrovoľníci svetového dedičstva (World Heritage Volunteers WHV) na r. 2023. Organizácie a inštitúcie sa môžu do danej kampane prihlásiť so svojimi navrhovanými projektmi a organizovať dobrovoľnícke tábory v období od apríla do októbra ...


Cena UNESCO kráľa Hamada Bin Isa Al-Khalifa - využívanie informačných a komunikačných technológií vo vzdelávaní na rok 2022

externé informácie

Výzva na predkladanie nominácii na cenu UNESCO kráľa Hamada Bin Isa Al-Khalifa v oblasti využívania informačných a komunikačných technológií vo vzdelávaní na rok 2022 Ústrednou témou tohtoročnej výzvy je „Využitie verejných platforiem s cieľom zabezpečenia inkluzívneho prístupu k digitálnemu vzdelá ...


Ďalší prvok na Reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO - chov koní plemena Lipican

externé informácie

Slovensku sa na pôde UNESCO podaril ďalší veľký úspech. Na Reprezentatívny zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO pribudol prvok „Tradície spojené s chovom koní plemena Lipican“. V poradí už 9. zápis slovenského prvku na tento prestížny zoznam UNESCO bol uskutočnený počas prebiehajúc ...


Dobrovoľníkom na Kostarike - prednáška Univerzitnej knižnice v Bratislave

externé informácie

Informačné a dokumentačné stredisko UNESCO pri Univerzitnej knižnici v Bratislave v spolupráci so Spolkom Prales Deťom SK pozýva všetkých záujemcov na prednášku s názvom Dobrovoľníkom na Kostarike pri príležitosti Medzinárodného dňa dobrovoľníctva (5. december), ktoré vyhlásilo OSN a ktorého zmyslom ...


Medzinárodný deň za odstránenie násilia na ženách

externé informácie

Práve keď čítate tento príspevok, v tejto hodine, pokiaľ vypijete svoju kávu alebo zjete obed, bolo v minulom roku zavraždených viac než 5 dievčat alebo žien. Páchateľmi boli podľa zverejnených štatistík OSN za rok 2021 prevažne najbližšie osoby v rámci rodiny (partner alebo manžel). Dnes, kedy si p ...


Dávame Vám do pozornosti ďalšiu prednášku Univerzitnej knižnici v Bratislave "Ako vyjsť z kruhu domáceho a partnerského násilia"

externé informácie

Informačné a dokumentačné stredisko UNESCO pri Univerzitnej knižnici v Bratislave v spolupráci s Poradenským centrom Nádej pri príležitosti 16dňového aktivizmu proti rodovo motivovanému násiliu pozýva záujemcov na prednášku pod názvom "Ako vyjsť z kruhu domáceho a partnerského násilia" dňa 5. decemb ...


Predkladanie nominácií na medzinárodnú cenu UNESCO Bangladesh Bangabandhu Sheik Mujibur Rahman za kreatívnu ekonomiku

externé informácie

Informujeme o možnosti zapojenia sa do výzvy na predkladanie nominácií na medzinárodnú cenu UNESCO - Bangladesh Bangabandhu Sheik Mujibur Rahman za kreatívnu ekonomiku na rok 2023. Cenu môže získať osoba, inštitúcia alebo mimovládna organizácia, ktorá realizuje inovatívny projekt/program nacielený ...


Medzinárodný deň tolerancie

externé informácie

Tolerancia – znášanlivosť – je kľúčom k prežitiu na našej planéte Zem. Preto pred 26 rokmi Valné zhromaždenie OSN vyhlásilo dnešný deň za Medzinárodný deň tolerancie. Myšlienky tolerancie pochádzajú od UNESCO, ktoré presadzovanie princípov tolerancie medzi ľuďmi, národmi a štátmi považuje za jednu ...


Včera sme na pôde SK UNESCO hostili každoročné stretnutie pridružených škôl UNESCO na Slovensku

externé informácie

V priestoroch rezortu zahraničia sa včera zišli zástupkyne a zástupcovia 24 pridružených škôl UNESCO na svojom každoročnom výročnom zasadnutí. Jeho cieľom bolo prezentovať a zhodnotiť podujatia a aktivity škôl za uplynulé obdobie a diskutovať o plánoch a víziách na budúci rok. Vzdelávanie a práca s ...


Prihlasovanie do 7. ročníka L´Oréal Pre ženy vo vede na Slovensku 2023 spustené

externé informácie

Prihlasovanie do 7. ročníka prestížneho programu „L´Oréal Pre ženy vo vede na Slovensku 2023“ bolo oficiálne spustené. Program je určený pre vedkyne a výskumníčky vo veku do 40 rokov (vrátane) a svoje vedecké práce môžu prihlásiť na webovej stránke www.prezenyvovede.sk do 31. decembra 2022. Tri ví ...


Dnes si pripomíname Svetový deň vedy pre mier a rozvoj

externé informácie

UNESCO ho vyhlásilo pred 11 rokmi s cieľom zdôrazniť zásadnú úlohu vedy v spoločnosti a zapojiť širokú verejnosť do diskusií o aktuálnych vedeckých témach a otázkach. Nielen dnes je dôležité poukazovať na dôležitosť vedy v našom každodennom živote, ako aj na úlohu, ktorú vedci zohrávajú pri rozširo ...


Včera 8.11.2022 sa konala 2. národná konferencia ETIKA A UMELÁ INTELIGENCIA

externé informácie

Včera 8.11.2022 bola Slovenská komisia pre UNESCO opäť v akcii – pod jej záštitou sa konala 2. národná konferencia ETIKA A UMELÁ INTELIGENCIA Slovenský výbor pre bioetiku SK UNESCO zorganizoval včera na pôde MZVEZ SR pod záštitou SK UNESCO 2. ročník národnej konferencie ETIKA a UMELÁ INTELIGENCIA. ...


Dnes je Medzinárodný deň boja proti násiliu a šikane na školách

externé informácie

Hovorte každý deň so svojimi deťmi, nikdy nepodceňujte ich varovné signály, aby ste im mohli včas pomôcť, ak sa náhodou stali obeťami násilia v škole, alebo šikany na internete. Dnes je totiž Medzinárodný deň boja proti násiliu a šikane na školách. UNESCO považuje ochranu detí pred šikanou a násilí ...


Dnes prvýkrát v histórii oslavujeme Medzinárodný deň biosférických rezervácií

externé informácie

Ponúka sa nám príležitosť zamyslieť sa nad dôležitosťou starostlivosti o životné prostredie a dosiahnutím rovnováhy medzi ľudskými aktivitami a ochranou prírodných zdrojov. UNESCO sa v environmentálnych témach profiluje prostredníctvom svojho Programu Človek a biosféra (MAB) a svetovej siete biosfé ...