sk | en

UNESCO

Kvalitnou výchovou, dostupným vzdelávaním pre všetkých môžeme spraviť svet lepším a spravodlivejším


Kvalitnou výchovou, dostupným vzdelávaním pre všetkých môžeme spraviť svet lepším a spravodlivejším

Iba kvalitnou výchovou a dostupným vzdelávaním pre všetkých bez rozdielu pohlavia, rasy,  vierovyznania alebo spoločenského postavenia môžeme spraviť svet lepším a spravodlivejším.

Už piaty rok po sebe si 24. januára na celom svete pripomíname význam vzdelávania a úlohy, ktorú zohráva pri podpore globálneho mieru a rozvoja. Tohtoročný medzinárodný deň vzdelávania sa nesie v znamení motta „Investície do ľudí a uprednostňovanie vzdelávania“.

Právo na vzdelanie je základným ľudským právom každého jedného z nás. Detí, žien, mužov či seniorov. Túto výsadu často vnímame ako samozrejmosť, ako trvalú súčasť nášho života. UNESCO, pre ktoré je vzdelávanie jednou z kľúčových oblastí pôsobenia, však upozorňuje, že vo svete sú stále milióny ľudí, ktoré sú tohto základného práva zbavené (244 miliónov detí a mladých nechodí do školy a 771 miliónov dospelých je negramotných).

Vážme si, že máme možnosť sa neustále slobodne vzdelávať a budovať tak vyspelú a prosperujúcu spoločnosť. Ako hovoril učiteľ národov J. A. Komenský, šťastný národ je ten, ktorý ma dostatok dobrých škôl, kníh a dobrých učiteľov.

Tohtoročný medzinárodný deň vzdelávania UNESCO venuje dievčatám a ženám v Afganistane, ktorým je právo na vzdelávanie odopierané. Pokiaľ v predchádzajúcich dvoch dekádach sa počet afganských žien navštevujúcich vysoké školy zdvojnásobil, dnes majú ich návštevu zakázanú. Preto organizácia aj v tento deň dôrazne vyzýva na okamžité zrušenie zákazu obmedzujúceho ich právo na vzdelávanie.

Viac o medzinárodnom dni vzdelávania sa dočítate na https://www.unesco.org/en/days/education.