sk | en

UNESCO

Medzinárodný deň žien v multilateralizme


Medzinárodný deň žien v multilateralizme

Dnešný medzinárodný deň je venovaný ženám v multilateralizme. Ženám, ktoré v medzinárodných organizáciách, na čelách štátov, vlád a v diplomacii zastávajú významnú úlohu pri presadzovaní ľudských práv, mieru a trvalo udržateľného rozvoja.

Podľa aktuálnych štatistík OSN bolo v roku 2021 iba 1,6 % žien v pozícii hláv štátov a 6,7 % žien na poste predsedníčok vlád. Svetový priemer zastúpenia žien na veľvyslaneckých pozíciách je len 21,6 %. Preto je jedným z hlavných posolstiev dnešného sviatku apel na zvýšenie zastúpenia žien na kľúčových rozhodovacích pozíciách, ktoré formujú a realizujú multilaterálnu diplomaciu. Je dôležité, aby multilateralizmus fungoval v prospech žien a dievčat aj prostredníctvom opatrení zameraných na rodovú rovnosť, inklúziu a diverzitu.

Agenda rodovej rovnosti je jednou z dvoch globálnych priorít UNESCO. O prioritizácii témy postavenia žien v multilateralizme hovorí aj generálna riaditeľka organizácie A. Azoulay vo svojom posolstve vydanom pri príležitosti dnešného medzinárodného dňa - https://bit.ly/AzoulayMessageWomeninMultilateralism.

UNESCO prechádza od slov k činom a práve dnes v Paríži organizuje konferenciu „Online Gendered Disinformation“, ktorá sa venuje hľadaniu efektívneho riešenia rodovo podmienených dezinformácií a nenávistných prejavov v online prostredí. Tešíme sa, že MZVEZ SR zastupuje generálna riaditeľka sekcie ministra a koordinátorka pre postavenie žien, diverzitu a inklúziu, veľvyslankyňa Denisa Koterec Frelichová.

Rovnako je potešujúce, že slovenská diplomacia má vo svojich radoch hneď niekoľko veľvyslankýň na čele misií/delegácií/zastúpení pri medzinárodných organizáciách, ako aj štátnu tajomníčku Ingrid Brockovú. Veríme, že počet žien angažovaných v  multilaterálnej diplomacii (nielen na Slovensku) bude iba rásť.

Podrobnejšie informácie o medzinárodnom dni nájdete na https://www.unesco.org/en/days/women-multilateralism.