sk | en

UNESCO

Medzinárodné stretnutie koordinátorov pridružených škôl UNESCO (ASPnet) v Berlíne

externé informácie

Jednou z vlajkových lodí UNESCO v oblasti vzdelávania sú aj pridružené školy UNESCO, ktoré sa združujú v tzv. Sieti pridružených škôl (ASPNet). Tento rok si pripomíname 70. výročie založenia Siete, ktorá aktuálne združuje viac ako 11 000 vzdelávacích inštitúcií po celom svete. Medzi nimi je aj 25 s ...


FÓRUM PARTNEROV SLOVENSKEJ KOMISIE PRE UNESCO 2023

externé informácie

Fórum partnerov Slovenskej komisie pre UNESCO (SK UNESCO), tradične najväčšie zhromaždenie zástupcov/-kýň subjektov činných v oblastiach pôsobnosti UNESCO, sa uskutočnilo 13. júna 2023 v Kongresovej sále Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Nieslo sa v znamení osláv 30. výroči ...


UNESCOthon – KULTÚRNE DEDIČSTVO HROU!

externé informácie

Veľmi sa tešíme, že sme mohli podporiť UNESCOthon - podujatie, ktoré inovatívnou a kreatívnou formou približuje UNESCO mladým ľuďom. UNESCOthon v týchto dňoch (16.-18.5.) organizuje platforma Impact Games v spolupráci s Informačným a dokumentačným strediskom UNESCO pri Univerzitnej knižnici v Brati ...


VÝZVA NA PREDKLADANIE NOMINÁCIÍ - CENA SULTÁNA QABOOSA ZA OCHRANU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

externé informácie

UNESCO vyhlásilo výzvu na predkladanie nominácií na Cenu Sultána Quaboosa za ochranu životného prostredia, ktorej laureáti získajú finančnú odmenu vo výške 100 000 dolárov. Ocenenie je určené pre jednotlivcov, inštitúcie alebo organizácie, ktoré sa významným spôsobom: zasadzujú o ochranu prírody ...


DNES SI PRIPOMÍNAME SVETOVÝ DEŇ SLOBODY TLAČE

externé informácie

UŽ 30 ROKOV SI DNES NA CELOM SVETE PRIPOMÍNAME SVETOVÝ DEŇ SLOBODY TLAČE A NEZASTUPITEĽNÚ ÚLOHU NOVINÁRSKEJ PRÁCE Generálna riaditeľka UNESCO A. Azoulay pri tejto príležitosti upozornila, že stav krajiny v oblasti slobody tlače a práva na slobodu prejavu napovedá o stave demokracie v našej spoločno ...


Jarné číslo Newslettra SK UNESCO

externé informácie

Prinášame nové číslo tradičného Newslettra SK UNESCO, jarné vydanie január-marec 2023. Prajeme Vám príjemné čítanie.  


Prednáška Univerzitnej knižnice v Bratislave: Besné mesto. Kontextualizácia antisemitských grafitov v Krakove a Budapešti

externé informácie

Informačné a dokumentačné stredisko UNESCO pri Univerzitnej knižnici v Bratislave v spolupráci so Slovenskou asociáciou sociálnej antropológie pozýva všetkých záujemcov na prednášku z cyklu Antropologické potulky svetom ľudských kultúr. Prednáška sa zameria na tému grafitov v mestskom prostredí. Pre ...


Bábkarská kultúra Indie - prednáška Univerzitnej knižnice v Bratislave

externé informácie

Informačné a dokumentačné stredisko UNESCO pri Univerzitnej knižnici v Bratislave v spolupráci s India klub v Bratislave pozýva všetkých záujemcov na prednášku s názvom Bábkarská kultúra Indie. Prednáška sa bude venovať tradičnej indickej bábkarskej kultúre v kontexte indického divadla a jeho výskum ...


Prednáška Univerzitnej knižnice v Bratislave: Charakteristiky rukopisov arabských ľudových románov

externé informácie

Informačné a dokumentačné stredisko UNESCO pri Univerzitnej knižnici v Bratislave v spolupráci so Slovenskou orientalistickou spoločnosťou pozýva všetkých záujemcov na prednášku z cyklu Orient známy-neznámy. Arabský ľudový román (síra šaʿbíja) sa považuje za osobitý žáner arabskej ľudovej literatúry ...


Staňte sa Učiacim sa mestom UNESCO a rozvíjajte svoje mestá prostredníctvom vzdelávania!

externé informácie

UNESCO spustilo výzvu na predkladanie nominácií do Globálnej siete učiacich sa miest UNESCO na rok 2023. Slovensko má od minulého roka prvého zástupcu v tejto prestížnej sieti miest – mesto Trnava a boli by sme radi, keby do rodiny UNESCO na Slovensku pribudli aj ďalšie mestá. Globálnu sieť učiacic ...


O fungovaní OSN a medzinárodnom poriadku s bývalým šéfom diplomacie M. Lajčákom a mládežníckym delegátom SR pri OSN M. Salínim

externé informácie

V pondelok 27. marca sme v spolupráci s odborom OSN rezortu diplomacie a Univerzitnou knižnicou v Bratislave zorganizovali diskusiu o pôsobení Slovenska v OSN a fungovaní tejto najväčšej multilaterálnej organizácie. „Medzigeneračný dialóg na globálne témy“ prepojil pohľady dvoch generácií – tej dipl ...


Výzva na predkladanie nominácií na Cenu UNESCO v oblasti vzdelávania žien a dievčat na rok 2023

externé informácie

Informujeme o možnosti zapojenia sa do výzvy na predkladanie nominácií na Cenu UNESCO v oblasti vzdelávania žien a dievčat na rok 2023. UNESCO spolu s vládou Číny vyhlasujú ďalší ročník Ceny v oblasti vzdelávania žien a dievčat, ktorej dvaja víťazi budú ocenení každý sumou 50 tisíc dolárov za najle ...


Výzva na predkladanie nominácií na Svetové hlavné mesto knihy na rok 2025

externé informácie

UNESCO vyhlásilo výzvu na predkladanie nominácií na Svetové hlavné mesto knihy na rok 2025. Všetky informácie k predmetnej výzve nájdete na UNESCO World Book Capital : call for applications 2025 - UNESCO Digital Library. Kompletnú prihlášku prostredníctvom vyplnenia oficiálneho formulára v angl ...


UNESCO bude podporovať ukrajinských utečencov na Slovensku prostredníctvom médií

externé informácie

UNESCO bude podporovať ukrajinských utečencov na Slovensku prostredníctvom médií s cieľom posilniť nielen ich kultúru, ale aj základné právo na prístup k informáciám  Slovensko je jednou z troch krajín, ktorá sa spoločne s Moldavskom a Rumunskom zapojí do projektu UNESCO na podporu ukrajinských ut ...


POSILŇUJTE VEDOMOSTI DETÍ A MLÁDEŽE V OBLASTI OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA CEZ VEDOMOSTNÚ HRU EKOOLYMPIÁDA

externé informácie

Tento inovatívny projekt vzdelávania v environmentálnej výchove je určený pre žiakov 7.-9. tried základných škôl, študentov osemročných gymnázií (sekunda/oktáva) a stredných škôl. Bude prebiehať v priebehu mesiaca marec pod záštitou Slovenskej komisie pre UNESCO. Je realizovaný cez webovú aplikáciu ...


VZDELÁVANIE A SPOLUPRÁCA AKO HYBNÁ SILA ROZVOJA SPOLOČNOSTI A SAMOSPRÁV

externé informácie

Pod týmto heslom včera prebehla mimoriadne živá a podnetná debata v rámci konferencie „Učiace sa mestá – príležitosti hľadať nové riešenia“, ktorú sme spoluorganizovali s Academia Istropolitana NOVA. Veľmi sa tešíme, že podujatie prilákalo značný počet účastníkov z radov samospráv, akademických inš ...


Slovensko je už 30 rokov členom Organizácie Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO)

externé informácie

UNESCO vzniklo v roku 1945 a Československo patrilo vtedy k jej 20 zakladajúcim členom. Samostatné Slovensko sa následne stalo jeho súčasťou na deň presne pred 30 rokmi - 9. februára 1993. UNESCO má dnes 193 členských krajín a už takmer 77 rokov sa jeho poslanie a ideály o vzájomnom porozumení a sp ...


Séria prednášok UKB o komunity BaYaka pokračuje - Vnímanie krásy a sebaláska

externé informácie

Informačné a dokumentačné stredisko UNESCO pri Univerzitnej knižnici v Bratislave v spolupráci so Slovenskou asociáciou sociálnej antropológie pozýva všetkých záujemcov na tretiu prednášku z cyklu Môj život s BaYaka (lovecko-zberačskou komunitou v Centrálnej Afrike) pri príležitosti Medzinárodnej de ...


Medzinárodný deň žien v multilateralizme

externé informácie

Dnešný medzinárodný deň je venovaný ženám v multilateralizme. Ženám, ktoré v medzinárodných organizáciách, na čelách štátov, vlád a v diplomacii zastávajú významnú úlohu pri presadzovaní ľudských práv, mieru a trvalo udržateľného rozvoja. Podľa aktuálnych štatistík OSN bolo v roku 2021 iba 1,6 % ži ...


Kvalitnou výchovou, dostupným vzdelávaním pre všetkých môžeme spraviť svet lepším a spravodlivejším

externé informácie

Iba kvalitnou výchovou a dostupným vzdelávaním pre všetkých bez rozdielu pohlavia, rasy,  vierovyznania alebo spoločenského postavenia môžeme spraviť svet lepším a spravodlivejším. Už piaty rok po sebe si 24. januára na celom svete pripomíname význam vzdelávania a úlohy, ktorú zohráva pri podpore g ...