sk | en

UNESCO

Cena UNESCO/Emir Jaber Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah pre posilnenie zručností digitalizácie osôb so zdravotným znevýhodnením

externé informácie

Cena UNESCO/Emir Jaber Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah pre posilnenie zručností digitalizácie osôb so zdravotným znevýhodnením - výzva na predkladanie  nominácií   Sekretariát Slovenskej komisie pre UNESCO si dovoľuje informovať o výzve na predkladanie nominácií na cenu UNESCO Emir ...


Výzva GR UNESCO na predkladanie kandidatúr na obsadenie miesta Riaditeľa Medzinárodného centra pre teoretickú fyziku v Terste

externé informácie

Sekretariát Slovenskej komisie pre UNESCO si dovoľuje informovať o výzve generálnej riaditeľky UNESCO na predkladanie kandidatúr na obsadenie miesta Riaditeľa Medzinárodného centra pre teoretickú fyziku v Terste, Taliansko. Podmienky výberu sú uvedené v prílohe. Slovensko ...


Vyhlásenie 1. ročníka fotografickej súťaže pod názvom Česko - slovenské pamiatky UNESCO v termíne od 1.8. do 30.9. 2018 v SR

externé informácie dátum konania 2018-08-13 / 2018-09-30

Sekretariát Slovenskej komisie pre UNESCO informuje o vyhlásení 1. ročníka fotografickej súťaže pod názvom Česko - slovenské pamiatky UNESCO, ktorú organizuje Cewe a. s. v termíne od 1.8. do 30.9. 2018. Odfoťte UNESCO pamiatku v Čechách alebo na Slovensku, nahrajte fotku s touto ...


Súťaž a medzinárodná výstava detského výtvarného umenia „Kanagawa Biennial World Children´s Art Exhibition“

externé informácie

Informujeme Vás o uverejnení súťaže a medzinárodnej výstave v oblasti detského výtvarného umenia „Kanagawa Biennial World Children´s Art Exhibition“, ktorá sa koná v japonskej prefektúre Kanagawa pravidelne každé dva roky od roku 1980. Organizuje ju Kanagawská medzinárodná ...


Predĺženie výzvy_4.medzinárodný workshop venovaný označovaniu lokalít UNESCO a udržateľnému rozvoju_Turín a Miláno

externé informácie

Predĺženie výzvy na predkladanie prihlášok do medzinárodnej akadémie v Turíne a Miláne do 20. augusta 2018 na 4tý medzinárodný workshop venovaný označovaniu lokalít UNESCO a udržateľnému rozvoju (4th International workshop of the Academy on UNESCO Designations and Sustainable ...


Cena UNESCO King Hamad Bin Isa Al-Khalifa o využívaní informačných a komunikačných technológií vo vzdelávaní 2018

externé informácie

Cena UNESCO King Hamad Bin Isa Al-Khalifa o využívaní informačných a komunikačných technológií vo vzdelávaní - výzva na predkladanie  projektov v termíne do 30. septembra 2018 Sekretariátu Slovenskej komisie pre UNESCO Dovoľujeme si Vás informovať o výzve na predkladanie ...


Informácia zo 42. zasadnutia Výboru svetového dedičstva v Bahrajne

externé informácie

V dňoch 24. júna až 4. júla 2018 sa členské krajiny Dohovoru UNESCO o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva stretli na 42. zasadnutí Výboru svetového dedičstva v Bahrajne, aby diskutovali o najvzácnejších prírodných a kultúrnych pamiatkach zaradených na ...


Celoslovenská vedomostná súťaž EnvirOtázniky

externé informácie

Súťaž EnvirOtázniky bola vyhlásená Slovenskou agentúrou životného prostredia (SAŽP) Banská Bystrica 4. apríla 2018. Na príprave a jej realizácii sa podieľal odbor environmentálnej výchovy a vzdelávania SAŽP, jej odbornou garantkou bola generálna tajomníčka Slovenskej ...


Vyhlásenie výsledkov súťaže EUSTORY

externé informácie

Slovenská komisia pre UNESCO udelila záštitu 13. ročníku súťaže EUSTORY, ktorej slávnostné vyhlásenie sa konalo 22. júna 2018 v priestoroch MZVaEZ SR. Tento rok súťaž niesla  názov: "Krehkosť slobody". EUSTORY je združením 25 európskych mimovládnych organizácií alebo ...


Cena UNESCO - L'OREAL určená pre Ženy vo vede v oblasti fyzikálnych vied, matematiky a informatiky

externé informácie

Informujeme Vás o predĺžení výzvy na Cenu UNESCO - L'OREAL určenú pre Ženy vo vede v oblasti fyzikálnych vied, matematiky a informatiky „Physical Sciences, Mathematics and Computer Science“ – lehota na predloženie nominácií je do 13. júla 2018   Cena bola vytvorená v roku ...


Nominácia dvoch expertiek do pracovných skupín do TGBR za Slovenskú republiku

externé informácie

Medzinárodná koordinačná rada Programu UNESCO Človek a biosféra (MAB) na svojom 29. zasadnutí odsúhlasila vypracovanie Technického návodu pre biosférické rezervácie – Technical Guidelines for Biosphere Reserves (TGBR) http://unesdoc.unesco.org/images/0025/002535/253591E.pdfZároveň ...


Druhý ročník projektu L'Oréal-UNESCO Pre ženy vo vede pozná svoje víťazky

externé informácie

Druhý ročník projektu L'Oréal-UNESCO Pre ženy vo vede pozná svoje víťazky. Bratislava,  13. júna 2018 –  Ako vyvinúť novú generáciu batérií, ktoré sú bezpečnejšie, lacnejšie a neobsahujú ťažké kovy? Ako navrhnúť vysokoteplotné supravodiče pomocou počítača? To ...


12. Regionálna konferencia Organizácie miest svetového dedičstva pre členské mestá strednej a východnej Európy

externé informácie

Tento rok je pre Banskú Štiavnicu mimoriadne významný, nakoľko si pripomíname 25. výročie zápisu mesta Banská Štiavnica a technických pamiatok v okolí do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO, ako aj zápis mesta Banská Štiavnica ako prvého mesta zo Slovenska do Zoznamu svetového ...


UNESCO v spolupráci s OBSE/ODIHR vydalo publikáciu k vzdelávaniu o antisemitizme

externé informácie

Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO) vydala v spolupráci s Úradom OBSE pre demokratické inštitúcie a ľudské práva (ODIHR), ktorý je súčasťou Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) publikáciu pod názvom: Addressing ...


Cena „Global Women in Music for Human Rights“ - výzva na predkladanie nominácií

externé informácie

Informujeme Vás o výzve na predkladanie nominácií na cenu „Global Women in Music for Human Rights“, ktorú vyhlasuje Fondazione Adkins Chiti: Donne in Musica, člen Medzinárodnej hudobnej rady, UNESCO a Európskej hudobnej rady, Medzinárodná mimovládna organizácia v oficiálnom ...


Cena UNESCO - L'OREAL určená pre Ženy vo vede v oblasti fyzikálnych vied, matematiky a informatiky

externé informácie

Cena UNESCO - L'OREAL určená pre Ženy vo vede v oblasti fyzikálnych vied, matematiky a informatiky „Physical Sciences, Mathematics and Computer Science“ Cena bola vytvorená v roku 1998, aby podporila významné ženy vo vede po celom svete. Každý rok sa udeľuje päť ocenení. Po ...


Obľúbené výlety „Vlakom za UNESCO“ pokračujú

externé informácie

„Obľúbené výlety „Vlakom za UNESCO“, ktoré spájajú poznávanie Košického regiónu so železničnou nostalgiou (projekt finančne podporený Ministerstvom dopravy a výstavby SR) pokračujú aj v roku 2018. K úspešne etablovaným „Vlakom za UNESCO“ pridáva krajská ...


Dňa 23.5.2018 sa v Kongresovej sále MZVaEZ SR uskutočnilo výročné zasadnutie Fóra partnerov Slovenskej komisie pre UNESCO

externé informácie

     Generálna riaditeľka sekcie medzinárodných organizácií, rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci Karla Wursterová otvorila dňa 23.5. 2018 v Kongresovej sále Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky výročné zasadnutie Fóra ...


Výzva na predkladanie nominácií na ceny UNESCO v oblasti medzinárodnej gramotnosti 2018

externé informácie

V rámci výzvy na ceny UNESCO v oblasti medzinárodnej gramotnosti budú udelené dve ceny UNESCO King Sejong Literacy Prizes a tri ceny UNESCO Confucius Prizes for Literacy. Výzva je určená pre: jednotlivcov; inštitúcie a organizácie podporujúce gramotnosť; špecifické programy,  ...


Young Professionals Programme (YPP), ponuka z UNESCO pre mladých profesionálov

externé informácie

Ste mladí absolventi VŠ a máte záujem pracovať v centrále UNESCO v Paríži? Takéto možnosti ponúka Young Professionals Programme (YPP). Young Professionals Programme (YPP) poskytuje možnosť mladým vysokoškolským absolventom a mladým kvalifikovaným profesionálom ...