sk | en

UNESCO

Výzva na predkladanie nominácií na Cenu UNESCO – Madanjeet Singha na podporu tolerancie a nenásilia


Výzva na predkladanie nominácií na Cenu UNESCO – Madanjeet Singha na podporu tolerancie a nenásilia

Informujeme o možnosti zapojenia sa do výzvy na predkladanie nominácií na Cenu UNESCO - Madanjeet Singha na podporu tolerancie a nenásilia, ktorá sa udeľuje každé dva roky pri príležitosti Medzinárodného dňa tolerancie (16.11.) a výročia narodenia M. Gándhího.

Víťaz získa finančnú odmenu vo výške 100 000 dolárov od nadácie Madanjeet Singh Foundation, pomenovanej po indickom diplomatovi a spisovateľovi presadzujúcom myšlienky mieru a porozumenia.

Nominovaní môžu byť jednotlivci, inštitúcie a mimovládne organizácie, ktoré sa venujú aktivitám/programom vo vedeckej/umeleckej/kultúrnej a komunikačnej oblasti v duchu šírenia tolerancie a nenásilia

Bližšie informácii o cene nájdete v priložených dokumentoch a na webovej stránke https://en.unesco.org/prizes/madanjeet_singh.

Nominácie môžu byť predložené po konzultácii so Slovenskou komisiou pre UNESCO formou zaslania vyplneného dotazníka v prílohe na adresu unesco@mzv.sk najneskôr do 15. júla 2024.

Prípadné doplňujúce otázky môžete zasielať Sekretariátu Ceny UNESCO na adresu tolerance.prize@unesco.org.