sk | en

UNESCO

POSILŇUJTE VEDOMOSTI DETÍ A MLÁDEŽE V OBLASTI OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA CEZ VEDOMOSTNÚ HRU EKOOLYMPIÁDA


POSILŇUJTE VEDOMOSTI DETÍ A MLÁDEŽE V OBLASTI OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA CEZ VEDOMOSTNÚ HRU EKOOLYMPIÁDA

Tento inovatívny projekt vzdelávania v environmentálnej výchove je určený pre žiakov 7.-9. tried základných škôl, študentov osemročných gymnázií (sekunda/oktáva) a stredných škôl. Bude prebiehať v priebehu mesiaca marec pod záštitou Slovenskej komisie pre UNESCO.

Je realizovaný cez webovú aplikáciu hra.ekoolympiada.sk, ktorá bude sprístupnená všetkým zadarmo.

Aplikácia otvára “brány” EKOtrenažéra 1.3.2023 poobede. Záujemcovia z radov žiakov/študentov sa zaregistrujú a od toho momentu budú môcť trénovať online v 5 tematických okruhoch: VODA, OCEÁN, PÔDA, ODPAD, KLIMATICKÁ ZMENA.

Ostré súťažné kolá sa uskutočnia v druhej polovici marca (22.-24.3. a finálové kolo 29.3.). Bude sa súťažiť v 3 kategóriách v závislosti od tried/ročníkov.

Hlavnou výhrou pre víťaza každej kategórie, t.j. 3 žiakov/študentov a 3 učiteľov (ktorí žiakov nominujú) bude dobrodružný EKO deň plný prekvapení a večera so zaujímavými hosťami. Celkovo bude odmenených 15 výhercov.

Ambasádormi projektu sú slovenskí športovci – držitelia olympijských medailí - Zuzana Rehák Štefečeková, Danka Barteková a Pavol Hurajt, ktorým záleží na šírení osvety v oblasti ochrany životného prostredia. Organizátorom súťaže je o.z. Planet Lover.

Minulý rok sa do súťaže zapojilo viac ako 9 tisíc študentov (z 500 rôznych škôl), ktorí zodpovedali spoločne viac ako 2 milióny otázok.

Všetky potrebné informácie sú uvedené na www.ekoolympiada.sk/pravidla.

Prostredníctvom súťaže EKOOLYMPIÁDA sa deti a mládež hravou formou zaujímajú o poznatky z oblasti ochrany prírody. Budujme ich environmentálne povedomie, aby sa stali aktívnymi ochrancami našej planéty.