sk | en

UNESCO

O fungovaní OSN a medzinárodnom poriadku s bývalým šéfom diplomacie M. Lajčákom a mládežníckym delegátom SR pri OSN M. Salínim


O fungovaní OSN a medzinárodnom poriadku s bývalým šéfom diplomacie M. Lajčákom a mládežníckym delegátom SR pri OSN M. Salínim

V pondelok 27. marca sme v spolupráci s odborom OSN rezortu diplomacie a Univerzitnou knižnicou v Bratislave zorganizovali diskusiu o pôsobení Slovenska v OSN a fungovaní tejto najväčšej multilaterálnej organizácie. „Medzigeneračný dialóg na globálne témy“ prepojil pohľady dvoch generácií – tej diplomaciou ostrieľanej a skúsenej s tou mladou, nastupujúcou, ale o to asertívnejšie formulujúcou svoje názory na svetové dianie. 

O postrehoch a skúsenostiach z pôsobenia v OSN a diplomacii pútavo hovorili Miroslav Lajčák, osobitný zástupca EÚ pre dialóg medzi Belehradom a Prištinou a pre iné regionálne otázky západného Balkánu, bývalý minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a predseda 72. Valného zhromaždenia OSN a Michal Salíni, Mládežnícky delegát SR pri OSN - UN Youth Delegate of Slovakia. Na debate sa zúčastnili študenti vybraných bratislavských pridružených škôl UNESCO, ktorých poslaním je o.i. viesť deti a mládež k dodržiavaniu ľudských práv, vnímaniu potreby mierového spolužitia národov a k ochrane životného prostredia. A to sú presne piliere, na ktorých je postavená už takmer 78 rokov aj OSN. 

M. Lajčák zdôraznil, že medzinárodný poriadok je založený na pravidlách a tie by mali byť všetkými aktérmi dodržiavané. Svet by mal byť postavený na princípe sily práva a nie práva sily. OSN žije všetkými témami, ktorými žijeme my a naša planéta. Ale konať môže len v takých medziach, v akých jej dovolia samotné členské štáty. Iste, mnohí si dnes na pozadí aktuálneho medzinárodného diania kladú otázku o relevancii tejto organizácie. Ale odpoveď je jasná - to, že Slovensko je jednou zo 193 členských krajín nám dáva unikátnu možnosť byť v epicentre svetového diania, sedieť za rokovacím stolom o najpálčivejších otázkach a prinášať pri ich riešení svoje návrhy a know how. O tom, že Slovensko je dlhodobo aktívnym a rešpektovaným multilaterálnym hráčom svedčí aj fakt, že mnohí naši diplomati a diplomatky zastávajú významné posty naprieč agentúrami OSN či inými medzinárodnými organizáciami.

Výrazným hlasom slovenskej mládeže na medzinárodnej scéne je mládežnícky delegát SR pri OSN M. Salíni. Tento post, ktorý zastáva po dobu jedného roka, mu ponúka možnosti upozorňovať na mnohé globálne problémy ako doma, tak i v zahraničí. Okrem toho však prináša pohľad mladých ľudí, ktorý sa častokrát líši od toho, ktorý presadzujú členské štáty či „mainstream“. Najmä pokiaľ ide o tému klimatických zmien. Názorová rôznorodosť, dialóg a participácia sú kľúčom k úspešnému prepojeniu aktivít OSN s víziou mladých ľudí. Ako United Nations, tak aj UNESCO volajú po zvýšenej angažovanosti mládeže vo verejnom priestore a práve komunikačná, osvetová a odborná činnosť mládežníckeho delegáta je jednou z ciest, ako sa táto priorita môže napĺňať. 

Podujatie bolo zorganizované pri príležitosti 30. výročia vstupu SR do OSN a je súčasťou aktivít, ktorými rezort diplomacie upozorňuje na aktuálne globálne výzvy. Medzigeneračný dialóg opäť prispel k zvyšovaniu povedomia o význame OSN a medzinárodného poriadku založeného na pravidlách, dialógu medzi krajinami a rešpektovaní ľudských práv. 

Ďakujeme Miroslavovi Lajčákovi za jeho čas a ochotu prispieť k šíreniu konceptu mierového posolstva medzi mladými ľuďmi na Slovensku!